Dr hakan z rnek
Download
1 / 27

Dr. Hakan ÖZÖRNEK - PowerPoint PPT Presentation


 • 424 Views
 • Uploaded on

OHSS önleme stratejileri. Dr. Hakan ÖZÖRNEK. OHSS. OHSS, ovulasyon indüksiyonunda iatrojenik ortaya çıkan bir komplikasyondur. Sendrom, yaşamı tehtid edebilecek komplikasyonlarla sonuçlanabilir

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dr. Hakan ÖZÖRNEK' - carnig


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dr hakan z rnek

OHSS önleme stratejileri

Dr. Hakan ÖZÖRNEK


OHSS

 • OHSS, ovulasyon indüksiyonunda iatrojenik ortaya çıkan bir komplikasyondur.

 • Sendrom, yaşamı tehtid edebilecek komplikasyonlarla sonuçlanabilir

 • İntravasküler alandan sıvı kaybı ve karın ve akciğer boşluklarında birikimi ile karakterizedir ve hipotansiyon, renal kan akışı ve idrar volümünde azalma ile sonuçlanır.


S n fland r lmas
Sınıflandırılması

 • Hafif OHSS

  • Grade 1 Abdominaldistensiyon (Karında şişme) ve rahatsızlık

  • Grade 2 + Mide bulantısı, kusma ve/veya diyare

 • Orta OHSS

  • Grade 3 + karında sıvı toplanmasının ultrasonik olarak tespiti

 • Şiddetli OHSS

  • Grade 4 + karında sıvı toplanmasının klinik olarak tespiti ve/veya göğüs boşluğunda ciddi sıvı birikimi veya nefes darlığı

  • Grade 5 + hemokonsantrasyon, pıhtılaşma anomalileri, azalmış renal akım


Nlenmesi
Önlenmesi

 • 1. Adım  Risk faktörlerinin saptanması

 • 2. Adım  Ovaryan cevabın izlenmesi (US+E2)


Ohss in risk fakt rleri
OHSS’in Risk Faktörleri

 • PCOS

 • 3. günde fazla sayıda antralfolikül (>10/over)

 • Artmış ovaryen volüm

 • LH/FSH > 2

 • Hyperandrogenizm

 • Genç yaş (< 35)

 • Düşük vücut ağırlığı

 • Önceki OHSS oluşumu


Pcos lu hastada nleme
PCOS lu hastada önleme

 • Perhiz – kilo kaybı

 • Metformin

 • Ovarian drilling

 • Stimülasyon yapılmamış – doğal siklus

 • IVM

 • Oral ovulasyon indüksiyonu

 • Düşük dozda gonadotropin


Metformin
Metformin

Khattab, Reprod Biomed Online, 2006


Ohss nu nleme
OHSS’nu önleme

 • hCG uygulamamak ‘iptal’

 • hCG geciktirmek ‘coasting’

 • Ovulasyonu tetikleyici yöntemlerin modifikasyonu

 • Tek taraflı erken folikülerinaspirasyonu

 • Luteal faz desteği için progesteron

 • Tüm embriyoların dondurulması

 • PCOS’da aşamalı ve yavaş hMG protokolü

 • Oosit toplama sırasında albumin uygulanması

 • Glukokortikoid uygulanması


Siklus ptali
Siklus İptali

 • hCG, OHSS gelişimini tetikler.

 • hCG iptali, OHSS riskinden tamamen kaçınmak için uygulanabilecek tek yöntemdir.

 • Serum E2 seviyesi üst limiti 4000 pg/ml

 • Gonadotropin tedavisi kesildikten sonra, overler tekrar normal boyutuna gelene kadar GnRH agonist veya antagonist devam edilmelidir.


Ovulasyonu tetikleyici metodlar n modifikasyonu
Ovulasyonu Tetikleyici Metodların Modifikasyonu

 • hCG dozunda azalma

  • 10.000 IU vs. 5.000 IU veya 3.000  IU fark yok

 • GnRHa

  • Antagonist siklusta kullanıldı, hCG kadar etkin, OHSS tekrar oranını azalttı ancak anlamlı olarak daha az gebelik

 • rLH

  • PRT multicenter hCG vs rLH orta ve şiddetli OHSS vakaları anlamlı olarak daha az

 • rhCG


Folik ler aspirasyon
Foliküler Aspirasyon

 • Oosit toplama sırasındaki foliküler aspirasyonun OHSS üzerine koruyucu bir etkisi yoktur.

 • HCG’den önce, tek taraflı foliküler aspirasyon şiddetli OHSS riskini azaltmaz.


Glukokortikoid uygulamas
Glukokortikoid uygulaması

 • Literatürdeki çelişkili raporlar nedeniyle şu an glukokortikoid uygulamasını tavsiye edecek yeterli veri bulunmamaktadır.

Lainas et al., Fertil Steril, 2002


Luteal faz deste i
Luteal Faz Desteği

 • hCG ile luteal faz desteklenmesi OHSS insidansını arttırmaktadır.

 • OHSS riski taşıyan hastalar için intravajinal veya im progesteron kullanılmalıdır.


Coasting
Coasting

 • İlk kez Sher tarafından 1993 yılında açıklanmış ve uygulanmıştır.

 • Hastaların serum E2 seviyesi güvenilir bir düzeye inene kadar hCG uygulaması ertelenir.

 • Gronuloza lutein hücrelerinin oldukça büyük bir oranı coasting sonrası apoptoza girer. Genellikle coasting periyodunun başlamasını takip den 48 saat içerisinde, E2 seviyeleri hızla artar. Sonrasında ilerleme kaydedilmez ve gonadotropin kesildikten sonra, 96-168 saatte, düşmeye başlar.


Coasting1
Coasting

 • Cochrane çalışmasında seçilen 13 makaleden sadece biri kriterlere uygun olarak değerlendirildi

 • Gruplar arasında klinik gebelik oranlarında ve orta ve şiddetli OHSS sıklığında fark tespit edilmedi.

D’Angelo et al., Cochrane Library, 2002


Coasting Çalışmaları

Garcia-Velasco, et al, FertilSteril, 2006

34/1624

0.2%


Coasting s resi
Coasting süresi

Mansour, et al., Fertil Steril, 2005


K sa coasting
Kısa coasting

 • 44 OHSS riski olan vaka

 • 1 veya 2 gün gonadotropin ve GnRHa kesiliyor

 • Gebelik oranı %43.9

 • 3 orta ve 2 ağır OHSS gelişmiş

Moon HS, et al., 2008


Coasting uygulamadaki anahatlar
Coasting (Uygulamadaki anahatlar)

 • Başla;

  • Serum E2>4500 pg/ml

  • > 15 ve < 30 matür folikül

 • Günlük olarak E2 seviyelerini ölç, beklenmedik ani düşüşlerden kaçınmak için gün atlama

 • E2 seviyesi < 3500 pg/ml olduğunda hCG ver

 • Siklus iptali;

  • > 6500 pg/ml’i aşmış E2 seviyesi

  • > 30 matür folikül

  • > 4 gün coasting süresi


Coasting2
Coasting

 • Coasting, şiddetli OHSS geliştirme riski taşıyan, aşırı cevap veren hastalarda siklus iptalinden kaçınmak için iyi bir alternatif yoldur.

 • Coasting’den sonra OHSS gelişse bile, hem şiddeti hem de insidansı azalır.


T m embriyolar n dondurulmas
Tüm embriyoların dondurulması

 • hCG uygulamasından sonra, siklus iptali yerine oositler toplanır ve daha sonra tüm embriyolar dondurulur.

 • Cochrane çalışmasında 17 makaleyi değerlendirildi ve 2 tanesi çalışmaya dahil edildi.

 • Elektifkryo ve taze embriyoların transferi karşılaştırıldığında iki grup arasında OHSS insidansı açısından fark tespit edilememiştir.

 • Rutin kryo uygulamasını destekleyecek yeterli kanıt yoktur.

D’Angelo et al., Cochrane Library, 2002


Cabergolin
Cabergolin

 • VEGF VEGF2 reseptörüne bağlanarak vaskülerpermeabiliteyi arttırıyor fakat aynı zamanda implantasyon için önemli olan anjiogenezi de sağlıyor

 • Cabergolinanjiogenezi etkilemeksizin vaskülerpermeabiliteni artmasını engeller

 • 35 Yüksek OHSS riskli vaka

 • 0.5 mg Cabergolin HCG günü başlayarak 8 gün süre ile verilmiş

 • OHSS gelişmemiş, %41 gebelik oranı

Alvarez C, et al., 2007


Albumin uygulamas
Albumin uygulaması

 • Albumin; plazma onkotik basıncını arttırarak ve ovaryen kaynaklı OHSS medyatörlerine bağlanarak OHSS gelişimini engeller.

 • Cochrane çalışmasında; yüksek riskli vakalarda şiddetli OHSS’den kaçınmak için, oosit toplama sırasında iv albumin uygulanmasının açık faydaları gösterilmiştir.

 • Şiddetli OHSS riski altındaki her 18 kadın için albumin enjeksiyonu bir veya daha fazla vakayı kurtaracaktır.

 • Albumin insan kaynaklı bir ürünüdür!

D’Angelo et al., Cochrane Library, 2002


Hes hydroxyethyl starch solution uygulamas
HES (Hydroxyethylstarchsolution) uygulaması

 • OHSS’i engellemek için sentetik makromoleküller kullanılarak, albumin gibi insan ürünleri kullanılmasının potansiyel risklerinden kaçınılabilir.

 • HES, albumin kadar etkin bir volüm genişleticidir.

 • Daha ucuz ve güvenilirdir.


Ras blokaj
RAS blokajı

 • 10 yüksek OHSS riski olan hasta

 • Angiotensin reseptör blokeri ve angiotensinkonverting enzim inhibitörü verilip embryolar bir sonraki siklusta transfer edilmiş

 • 2 hastada hospitalizasyon gerektiren OHSS gelişmiş

 • Canlı doğum oranı % 40

 • Dualreninangiotensin blokajı OHSS yi kesin olarak önleyemiyor.

Ata B, et al., 2007


Sonuç

 • OHSS, overyen stimülasyonun ciddi bir komplikasyonudur.

 • Yüksek risk altındaki hastalarda ve özellikle PCOS hastalarında düşük doz ovaryan stimülasyon protokolünün kullanımı OHSS’den kaçınmada önemli role sahiptir.

 • Bugüne kadar, siklus iptali hariç, bu komplikasyonu tamamen engelleyecek bir metot geliştirilememiştir.


Sonuç

 • En az 3 gün uzunluğundaki coasting, OHSS’ nun engellenmesi için başarılı bir şekilde kullanılabilmektedir.

 • Oosit toplama sırasında iv albumin uygulaması OHSS’nun engellenmesine yardım edebilir.

 • İki farklı şekilde etki gösteren (örneğin; coasting ve HES uygulaması) birleştirilmiş metotların etkisi daha iyi bir korunma sağlar.

 • Daha fazla geniş randomize çalışmalara ihtiyaç olduğu açıktır.


ad