Nuorisotakuu
Download
1 / 15

Nuorisotakuu - PowerPoint PPT Presentation


  • 77 Views
  • Uploaded on

Nuorisotakuu. Hallituksen kärkihanke, jonka tavoitteena parantaa nuorten työllistymistä ja kouluttautumista. Nuorisotakuusta lisätiedot: http://www.nuorisotakuu.fi/nuorisotakuu Merja Tuomola Oppisopimuskoordinaattori Sataedu oppisopimustoimisto 12.12.2013. Nuorisotakuu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nuorisotakuu' - carney


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nuorisotakuu

Nuorisotakuu

Hallituksen kärkihanke, jonka tavoitteena parantaa nuorten työllistymistä ja kouluttautumista.

Nuorisotakuusta lisätiedot:http://www.nuorisotakuu.fi/nuorisotakuu

Merja Tuomola

Oppisopimuskoordinaattori

Sataedu oppisopimustoimisto

12.12.2013


Nuorisotakuu1

Nuorisotakuu

Tarkoittaa, sitä että jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu- opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi ilmoittautumisesta.

Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittaudutaan TE-toimistoon.

Satakunnnan ELY-keskuksen 11/2012 tietojen perusteella maakunnassa oli 10 849 työtöntä työnhakijaa. Heistä 2407 oli alle 30-vuotiaita ja ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa olevia 738. Alle 30-vuotiaiden ryhmästä alle 25-vuotiaita oli 1373 ja heistä ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa oli 430 nuorta.


Nuorisotakuu ja siihen kuuluvat koulutustakuu ja nuorten aikuisten osaamisohjelma

Nuorisotakuu ja siihen kuuluvat koulutustakuu ja nuorten aikuisten osaamisohjelma

• antavat mahdollisuuden nuorelle, jolla ei ole työtä tai koulutusta

• edistävät nuorten työllisyyttä ja lisäävät nuorten ammattitaitoa

• lisäävät ja vahvistavat nuorten mahdollisuuksia itsenäiseen elämään.

Nuorten aikuisten osaamisohjelma toteutetaan vuosina 2013 – 2016 ja siihen on hallituksen kehyspäätöksessä varattu yhteensä 183 miljoonaa euroa siten, että käynnistymisvuonna (2013) 27 miljoonaa euroa ja muina vuosina 52 miljoonaa euroa.


Nuorten aikuisten osaamisohjelma 2013 2016 nao

Nuorten aikuisten osaamisohjelma2013-2016 (NAO)

Ohjelmassa lisätään myös nuorten aikuisten opintoihin hakeutumista ja opintojen suorittamista edesauttavaa neuvontaa ja ohjausta.

Tavoitteena on, että lisäresurssien avulla koulutuksen aloittaisi vuosittain noin 4 000 nuorta aikuista ja koko ohjelmakaudella 16 000.

Yhteensä ohjelmalla tavoitellaan 36 000 aloittajaa vuosina 2013-2016

.


Tavoitteet

TAvoitteet

Kohottaa vailla toisen asteen tutkintoa olevien 20 – 29-vuotiaiden nuorten aikuisten koulutustasoa

Nuorten aikuisten osaamisohjelmassa 20–29-vuotiaiden, pelkän peruskoulun varassa olevien nuorten on mahdollisuus suorittaa ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai ammatillinen perustutkinto.

Lisäresursseja oppilaitosmuotoiseen ja oppisopimuksena toteutettavaan ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen, jotka myönnettiin valtionosuuksina

Perusrahoitteista ammatillista peruskoulutusta kohdennettiin kohderyhmälle

Valtionavustuksia opiskelijoiden rekrytointiin ja opintojen etenemisen tukeen


Kohderyhm

Kohderyhmä

Pelkän peruskoulun varassa olevat 20 – 29 – vuotiaat henkilöt, joilla ei ole yo-tutkintoa; ei ammatillista tutkintoa – taustalla voi olla keskeytyneitä opintoja, samoin suoritettu lukiokoulutus.

Mikäli hakija täyttää 20 vuotta korkeintaan puolen vuoden päästä opintojen aloittamisesta, voidaan hänet ottaa ohjelman piiriin. Samoin voi täyttää koulutuksen kuluessa 30 vuotta.

Työmarkkina-asemalla ei ole merkitystä! Voi olla työtön työnhakija, työelämän ulkopuolella tai työssäkäyvä

Maahanmuuttajia voidaan ottaa ohjelman piiriin. Koulutustaustan määrittelystä vastaa koulutuksen järjestäjä (todistukset, haastattelu).

Epäselvissä tapauksissa voi pyytää hakemaan OPH:n rinnastuspäätöstä.


Lis rahoitusta 2013

lisärahoitusta 2013

OKM:stä haettu ja saatu määrärahaa vuodeksi 2013:

Sataedu ja WinNova saivat rahoitusta hakevaan ja tukevaan toimintaan sekä tutkintojen suorittamiseen

- Vuoden 2013 linjaus – Oppilaitosmuotoiseen ammatilliseen lisäkoulutukseen (VOS) sekä

oppisopimuksena toteutettavaan ammatilliseen lisäkoulutukseen

Molemmat koulutusmuodot ammatti- tai erikoisammattitutkinto, tutkinnon osa ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

- Perustutkinnon suorittaminen tapahtuu ns. oppilaitoksen ”normaalitarjontaan” tukeutuen eli

alueen normaali aikuisten perustutkintokoulutustarjonta ja alueen nuorten ammatillinen peruskoulutus (yhteishaku)

Perustutkintokoulutukseen ei siis tässä vaiheessa ole saatu mitään erillisrahoitusta


Toteutus

toteutus

WinNova ja Sataedu:

- ”Normaalit” omaehtoiset koulutukset, joihin saatu lisäopiskelijapaikkoja

- Vain NAO-kohderyhmälle suunnatut ryhmät

Molemmissa pääsääntönä – ei koulutusmaksua, ei tutkintomaksua (58 €)

Opintotuki / työttömyysetuudella tapahtuva omaehtoinen opiskelu / muut mahd. tukimuodot

Oppisopimuksena toteutettavaan ammatilliseen lisäkoulutukseen (vain WinNova):Vuodeksi 2013 lisäpaikkoja 60, joista 54 tutkintotavoitteinen ja 6 ei-tutkintotavoitteinen.


Hakeva ja tukeva toiminta

Hakeva ja tukeva toiminta

Tarkoitus ollut tiedottaa, markkinoida, antaa henkilökohtaista neuvontaa, tehdä yhteistyötä, löytää kohderyhmään kuuluvia nuoria, antaa ekstratukea jne.

Yhteistyöverkostoa on koottu ja sitouduttu yhteiseen toteuttamiseen.

Satakunnan TE-toimiston yhteistyöhenkilö – Paula Palmén

WinNova – Jonna Malmivuori, p. 044 455 8170, jonna.malmivuori@winnova.fi (Nuorten aikuisten osaamisohjelma)

Sataedu – Suvi Lindberg, p. 040 199 4511, suvi.lindberg@sataedu.fi (Nuorten aikuisten osaamisohjelma)

Sataedu – Merja Tuomola, p. 040 199 4109 merja.tuomola@sataedu.fi (oppisopimusasiat)

WinNova – Janne Koskela, p. 044 455 7313, janne.koskela@winnova.fi (Koulutustakuu / Satakunnan oppisopimuskeskus)


Koulutustakuu

Koulutustakuu

Koulutustakuu tarkoittaa sitä, että jokaiselle peruskoulunsa päättäneelle taataan koulutuspaikka lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin.

Koulutustakuu koskee peruskoulun samana vuonna päättävien ja 10-luokkalaisten mahdollisuutta jatkaa opintoja oppisopimuksella.

Korotettu koulutuskorvaus oppisopimustyönantajalle:

Työnantajalle korvaus ensimmäisenä vuonna 800 euroa/kk, toisena vuonna 500 euroa/kk, kolmantena vuonna 300 euroa/kk


Nuorisotakuu

Olemme myös Facebookissa: Takuulla koulutukseen ja ammattiin

https://www.facebook.com/takuulla

Palveluja ja tietoa nuorille ja nuorten kanssa toimiville.

Maakunnallinen sivusto, jota ylläpidetään Sataedun toimesta

www.tutkintoon.fi

Välkky-projektissa on kerätty välityömarkkinoiden hyviä käytänteitä:

http://www.valkky.fi/hyvat-kaytannot-virtuaalikirja


Vuosi 2014

Vuosi 2014 ammattiin

Vuoden 2014 rahoituksista on haku meneillään, mutta päätöksiä ei ole vielä tullut.

Painopisteenä:

Tuettu oppisopimus ja oppisopimuskoulutuksen kehittäminen nuorten koulutusmuotona

Edistetään työpaikalla tapahtuvaa oppimista kokonaisuutena sekä työn ja koulutuksen joustavaa yhdistämistä

Tavoitteena parantaa:

Yksilöllistä ohjausta ja tukea koulutusalan ja työpaikan valintaan

Tuetaan sujuvaa siirtymistä koulutuksesta tai työharjoittelusta oppisopimuskoulutukseen

Opiskelijaa ja työpaikkaohjaajaa tuetaan myös koulutuksen aikana


Laaditaan ja kokeillaan malleja

Laaditaan ja kokeillaan malleja ammattiin

Nuorten oppisopimuskoulutuksen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen vahvistaminen:

Luodaan ja kehitetään tuetun oppisopimuksen mallia

Luodaan nuorten oppisopimukseen ennakkojakso, jonka aikana mahdollisuus tutustua toimialaan ja työpaikkaan

Yhdistetään oppisopimuskoulutusta ja oppilaitosmuotoista koulutusta. Mallina esim. 2+1.

Tuetaan joustavia siirtymiä ammatillisesta peruskoulutuksesta oppisopimuskoulutukseen

Työnantajan palveluohjaus oppisopimusasioissa ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukeminen


Laaditaan ja kokeillaan malleja1

Laaditaan ja kokeillaan malleja ammattiin

Edistetään nuorten työpaikalla tapahtuvaa oppimista kokonaisuutena sekä työn ja koulutuksen joustavaa yhdistämistä

ei-työsopimussuhteisen työssäoppimisen toteutustapoja monipuolistetaan

kehitetään työssäoppimisen laatua koulutuksen järjestäjien ja työpaikkojen yhteistyössä

työpaikkaohjaajien koulutus


Kiitos

Kiitos! ammattiin