Download
sverige beh ver renoveras 1 4 miljoner l genheter beh ver stambytas n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sverige behöver renoveras 1,4 miljoner lägenheter behöver stambytas PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sverige behöver renoveras 1,4 miljoner lägenheter behöver stambytas

Sverige behöver renoveras 1,4 miljoner lägenheter behöver stambytas

234 Views Download Presentation
Download Presentation

Sverige behöver renoveras 1,4 miljoner lägenheter behöver stambytas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sverige behöver renoveras1,4 miljoner lägenheter behöver stambytas

 2. Renovering eller byte av rörstammar Renovering av våtrum och byte av installationer! Vad är ett stambyte?

 3. Så här kan det se ut Värmestam Tappvattenstam Avloppsstam VVC-system (endast i källare)

 4. Målad puts 10 – 15 år Värmesystem och radiatorer ca 80 år Kakelvägg 30 – 40 år *) Klinkergolv 30 – 40 år Värmerör i sandfyllning 30 - 40 år Golvbrunn o avloppsledningar i gjutjärn 30 – 60 år *) Tätskikt saknas Uppskattad livslängd

 5. Vattenskador 2002 Försäkringsbolagen:- flerbostadshus 0,8- småhus 1,4- självrisker och avskrivningar: >1,0 Flerbostadshus med hög självrisk: 2,0 Stat, kommuner och landsting: okänt Summa: > 5 miljarder

 6. Tre skadekategorier

 7. 10 till 20 % > genomsnittet Vattenskador flerbostadshus Medelskadekostnad för rörskador

 8. Antal,procent Skadeorsaker rör

 9. Korrosionsrisk för rör

 10. Summa: 78% Bad, dusch 54% Vattenskador flerbostadshus Kök 24%

 11. Antal skador • Tätskiktets anslutning till golvbrunn 21% • Rör, rörgenomföringar, fogar 29% • Tätskikt, golv och vägg 28% • Övrigt 22%

 12. Antal skador • Tätskiktets anslutning till golvbrunn 21% • Rör, rörgenomföringar, fogar 29% • Tätskikt, golv och vägg 28% • Övrigt 22%

 13. Tätskikt bakom Kakel (100% RF) Tätning av skruvhål mot tätskikt Tätning av rörmot tätskikt

 14. Antal skador • Tätskiktets anslutning till golvbrunn 21% • Rör, rörgenomföringar, fogar 29% • Tätskikt, golv och vägg 28% • Övrigt 22%

 15. 77%

 16. Köksgolv!!!

 17. Modern teknik • Våtrumskassett • Minimerar bilning • Minskar buller och damm • Vattenskadesäker rörförläggning • Legionellasäkerhet

 18. Ökad livskvalitet Vad får man?

 19. Värdestegring

 20. Minskar risken för: Fukt- och vattenskador Kostnader Hälsorisker

 21. Försäkringsbolagen ställer krav, t ex: Fackmannamässigt utförande Uppfyller samhällskraven(Boverkets byggregler) Uppfyller de branschkrav som gällde vid installationen Bra att tänka på §§

 22. Renovera alltid enligt branschregler för VVS och tätskikt www.bkr.se www.gvk.se www.sakervatten.se

 23. En Säker Vatteninstallation Är: • Installationsregler • Anpassade monteringsanvisningar • Auktoriserade företag • Utbildad personal med branschlegitimation • Kvalitetskontroll och intyg

 24. Renovering av rör – nya rör som tillverkas på plats Plus:Låg kostnadGår snabbt Relining

 25. Renovering av rör – nya rör som tillverkas på plats Minus:Ingen hänsyn till helhetenSvårt att veta rätt kvalitetGolvbrunnarna!!! Relining

 26. ReliningTillverkning av rör på platsMaterialUtförandeVilka krav ska man ställa på kvaliteten Nya rörTillverkade efter erkänd standardProvade med tredjepartskontrollUtförande av utbildad montör Relining