remeis n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Remeis PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 7

Remeis

112 Views Download Presentation
Download Presentation

Remeis

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Remeis UAB. Vall d’Hebron

  2. Per la vida • Alegria: sempre el millor • Ganes de viure • Sentit de l’humor • No escalfar-se el cap • No perdre els estreps • Calmar-se sempre

  3. Per la vida.. (2) • Voluntat i disciplina • Sensevoluntatsomcomarbresmorts, sensesaba • Cal no dormir-se interiorment • Cal afrontar la vida ambesperitcreatiu • Convé: • Marcarse petitts reptes i objectius per desenvolupar la voluntat • Sense disciplina no hi ha ni superació ni èxit • Elshàbits i les actitutssón el fonament de la vida sana

  4. Per la vida…(3) • No estemsols: • Vivimplegats pero no enscomuniquem • Donem la culpa a tot (TV, cansament, estrés) • Però no estemprou per les persones que estanambnosaltres • Convé: • Saber escoltar, participar de les alegries i les penes delsaltres • dedicarlos-himéstempsals que hiviuenambnosaltres

  5. Per la vida…(4) • El riureguareix • “a bones ganas de ballar, poca musicali cal” • El riureés un gran guaridor: porta les ganes de viure • És un delsmillorsremeis contra la hipertensió • El riurebaixa la producciód’adrenalina i tiroxina

  6. Per la vida….(5) • Bonshabitsdiaris: • Al llevarse, algunsestiramentsmusculars i diversesrespiracions profundes • Dedicar durant el diaalgunsminuts a nosaltresmateixos: • Unsminuts per meditar i posar en ordre la ment • Petites pauses a la feina • Una petitapassejada diaria • Un banyrelaxant, etc • Una migdiada curta, d’unsminuts, reactiva el cos i la ment

  7. Per la vida…..(6) • Bonshabitsdiaris (2): • Deien: “ “llevarse amb el gall i anar-s’en a dormir com les gallines” • Les hores de dormir abans de la mitjanit valen per dues, mentre que les posteriors la meitat • Maioblidar-se de somriure