Politica de reînnoire a statutului de Distribuitor Departamentul de IT, Regiunea Europa Mai 2014 - PowerPoint PPT Presentation

carly-armstrong
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Politica de reînnoire a statutului de Distribuitor Departamentul de IT, Regiunea Europa Mai 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Politica de reînnoire a statutului de Distribuitor Departamentul de IT, Regiunea Europa Mai 2014

play fullscreen
1 / 6
Download Presentation
Politica de reînnoire a statutului de Distribuitor Departamentul de IT, Regiunea Europa Mai 2014
73 Views
Download Presentation

Politica de reînnoire a statutului de Distribuitor Departamentul de IT, Regiunea Europa Mai 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Politica de reînnoire a statutului de Distribuitor Departamentul de IT, Regiunea Europa Mai 2014

  2. Motivaţie Recruitment Îmbunătățirea calității serviciilor prin administrarea statutului actual al Distribuitorilor Îmbunătăţirea nivelului de activitate a reţelei Statistici şi analize mai precise despre și pentru reţelele de Distribuitori Distribuitorii activi se vor bucura de mai multe beneficii Distribuitorii activi vor fi ajutaţi să îşi dezvolte afacerea

  3. Regulament și condiții Recruitment Data intrării în vigoare: 26 iunie 2014 (luna contabilă iulie 2014) Se aplică: tuturor Distribuitorilor, indiferent de nivel Condiţii de reînnoire: 1 PV pe an Perioada de reînnoire: 12 luni

  4. Procedura în cazul în care nu se reînnoieşte contractul Recruitment Distribuitor de minimum 7 stele: Distribuitor de maximum 6 stele: • Contractul este încheiat imediat • Linia inferioară trece la Sponsorul • direct superior • Se va menţiona în sistem: • “Neîndeplinirea condiţiilor de • reînnoire” • Structura rețelei nu se va • modifica • Volumul de vânzări al reţelei va • continua să se cumuleze

  5. Procedura în cazul în care nu se reînnoieşte contractul Recruitment Toţi distribuitorii cu care compania a încheiat contractul, dar care doresc să își reia activitatea în TIENS, se pot reînscrie ca Noi Distribuitori în luna contabilă ulterioară anulării contractului. Reactivarea NU este posibilă NO Re-Activation Possibility

  6. Precizări Recruitment Prima perioadă de calificare: De la 26 iunie 2014 (luna contabilă iulie 2014) până la 25 iunie 2015 (luna contabilă iunie 2015) Distribuitorii ale căror vânzări personale sunt de minim 1 PV în perioada anterior specificată, îndeplinesc condiţia de reînnoire. Statutul de Distribuitor va fi prelungit pentru 12 luni, începând cu 26 iunie 2015 (luna contabilă iulie 2015). Pentru Distribuitorii înscrişi în TIENS anterior datei de 26 decembrie 2007 În cazul în care vânzările personale totalizează zero (0) PV, statutul de Distribuitor va fi anulat începând cu 26 iunie 2015 (luna contabilă iulie 2015).