slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tilskudssordningen til idrettsanlegg Rammebetingelser Morten Roa Seniorrådgiver PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tilskudssordningen til idrettsanlegg Rammebetingelser Morten Roa Seniorrådgiver

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Tilskudssordningen til idrettsanlegg Rammebetingelser Morten Roa Seniorrådgiver - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Tilskudssordningen til idrettsanlegg Rammebetingelser Morten Roa Seniorrådgiver Kulturdepartementet, Idrettsavdelingen. Ny idrettsmelding. Melding til Stortinget om idrett Forrige melding St. meld. Nr. 14 (1999-2000) Idrettslivet i endring Arbeid med ny idrettsmelding pågår

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tilskudssordningen til idrettsanlegg Rammebetingelser Morten Roa Seniorrådgiver' - carlow


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Tilskudssordningen til idrettsanlegg

 • Rammebetingelser

Morten Roa

Seniorrådgiver

Kulturdepartementet, Idrettsavdelingen

ny idrettsmelding
Ny idrettsmelding

Melding til Stortinget om idrett

 • Forrige melding St. meld. Nr. 14 (1999-2000) Idrettslivet i endring
 • Arbeid med ny idrettsmelding pågår
 • Ressursbruk vil være et sentralt tema
 • Spillemidlene vil fortsatt være statens viktigste bidrag til finansiering av idrett
 • Målsetting om at meldingen skal legges fram høsten 2011
konomien i tilskuddsordningen
Økonomien i tilskuddsordningen
 • Økonomien er anstrengt
  • Avsetning til idrettsformål fra Norsk Tipping 1 558,4 mill. kroner
  • Samlet søknadssum anlegg – 2 700 mill. kroner
  • Midler til fordeling post 1.1 – 683 mill. kroner
  • 23,8 % innvilgelse for ordinære anlegg
  • 47,6 % innvilgelse for nærmiljøanlegg
 • Tildelingene siste tre år har vært høyere enn disponibelt overskudd i Norsk Tipping kunne tilsi (spist av investeringsfondet).
s knader tilskudd til idrettsanlegg 2010
Søknader tilskudd til idrettsanlegg 2010

Ordinære anlegg Endring fra 2009

 • Antall søknader 2128 + 0,2 %
 • Samlet søknadssum 2575 mill. kroner - 1,3 %

Nærmiljøanlegg

 • Antall søknader 733 - 5,5 %
 • Samlet søknadssum 126 mill. kroner - 9,1 %
hovedfordelingen 2010
HOVEDFORDELINGEN 2010

Post 1 Idrettsanlegg

1.1 Idrettsanlegg i kommunene 676 600 000

1.2 Anleggspolitisk program 65 000 000

1.3 Anlegg for friluftsliv i fjellet 8 000 000

749 600 000

Post 2 Nasjonalanlegg/Spesielle anlegg

2.1 Nasjonalanlegg 24 950 000

2.2 Spesielle anlegg 2 150 000

27 100 000

Post 3 Forsknings- og utviklingsarbeid

3.1 Idrettsforskning 15 000 000

3.2 Idrettsfaglig utvikling 800 000

3.3 Anleggsfaglig utvikling 1 800 000

3.4 Idrettsanleggsregisteret 1 500 000

3.5 Utviklingsarbeid i fylkeskommunene 950 000

20 050 000

Post 4 Spesielle aktiviteter

4.1 Antidopingarbeid 28 050 000

4.2 Fysisk aktivitet og inkludering i idrettslag 10 600 000

4.3 Friluftstiltak for barn og ungdom 11 000 000

49 650 000

hovedfordelingen 2010 forts
HOVEDFORDELINGEN 2010, forts.

Post 5 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

5.1 Grunnstøtte NIF 118 000 000

5.2 Grunnstøtte særforbund 209 500 000

5.3 Barn og ungdom 128 500 000

5.4 Toppidrett 100 000 000

556 000 000

Post 6 Tilskudd til lokale lag og foreninger

6.1 Tilskudd til lokale lag og foreninger 156 000 000

156 000 000

SAMLET SUM 1 558 400 000

På Post 1.1 Idrettsanlegg i kommunene tilføres det i tillegg 6,55 mill. kroner i disponible midler, slik at samlet tildeling blir 683,15 mill. kroner.

På Post 2.1 Nasjonalanlegg tilføres det i tillegg 15,25 mill. kroner i disponible midler, slik at samlet tildeling blir 40,2 mill. kroner.

fra bestemmelsene for tilskuddsordningen
Fra bestemmelsene for tilskuddsordningen

Turnhall

Basishall er en treningshall for turn med permanent oppmontert utstyr.

Tilskuddssatser:

Basishall (23x20 m): Tilskudd: 1/3 av godkjent kostnad inntil kr 2 500 000

Garderobesett: Tilskudd: 1/3 av godkjent kostnad inntil kr 500 000.

Større basishaller og turnhaller etter særskilt vurdering av departementet.

fra bestemmelsene for tilskuddsordningen1
Fra bestemmelsene for tilskuddsordningen

Tilleggselementer

Styrketreningsrom/aktivitetssal > 150 m²

Tilskudd: 1/3 av godkjent kostnad inntil kr 700 000

Idrettshus/klubbhus

Tilskudd: 1/3 av godkjent kostnad inntil kr 700 000

Sosialt rom > 100 m²

Tilskudd: 1/3 av godkjent kostnad inntil kr 400 000

hvem kan s ke
Hvem kan søke?

Søkere om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet kan være:

 • Kommuner/fylkeskommuner.
 • Idrettslag/organisasjonsledd i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).
 • Idrettslag organisert under Samisk idrettsforbund.
 • Sammenslutninger organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening, Norges Bilsportforbund eller Det Frivillige Skyttervesen.
 • Aksjeselskaper/allmennaksjeselskaper og kommunale foretak.
 • Stiftelser.
 • Andre sammenslutninger, herunder for eksempel borettslag og velforeninger.

For e)-g) må vedtektene forhåndsgodkjennes av departementet (se vedlegg 4-7). Dette

kravet gjelder ikke for borettslag og velforeninger når det gjelder søknad om tilskudd til nærmiljøanlegg.

fra bestemmelsene for tilskuddsordningen2
Fra bestemmelsene for tilskuddsordningen

Det er et vilkår for å kunne søke om spillemidler at anlegget er med i en kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet (se veileder ”Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet”, utgave 2007, V-0798). Dette gjelder også ved søknad om forhåndsgodkjenning.

universell utforming
Universell utforming

Det er et krav at idrettsanleggene som hovedregel skal være tilgjengelig for funksjonshemmede, både som utøver, publikum, trener, dommer eller arrangementsteknisk personale. Dette innebærer at alle idrettsanlegg skal være tilgjengelig for personer med bevegelses- og orienteringsvansker

idrettsfunksjonell forh ndsgodkjenning av planer
Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer
 • Planene for anlegg det søkes om tilskudd til må på forhånd ha en idrettsfunksjonell godkjenning
 • Haller skal godkjennes fra departementet.
 • Dette gjelder både nybygg, rehabilitering og ombygging.
 • Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning skal gjennomføres for å sikre behovsriktige og gode idrettsfunksjonelle løsninger, og for å sikre at de estetiske og miljømessige forhold ivaretas på en god måte.
 • Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning må foreligge før byggearbeidene igangsettes.
idrettsfunksjonell forh ndsgodkjenning av planer1
Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer

Alle søknader for nye anlegg skal inneholde:

 • Opplysning om anleggets plass i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.
 • Situasjonsplan.
 • Behovsoppgave
 • Enkelt kostnadsoverslag
 • Foreløpig plan for finansiering
 • Dokumentasjon på anleggets tilpasning til nabobebyggelse.
idrettsfunksjonell forh ndsgodkjenning av planer2
Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer

Søknader skal inneholde:

 • Plantegninger av alle etasjer (1:100, 3 eks.)
 • Snittegninger (1:100, 3 eks.)
 • Fasadetegninger (1:100, 3 eks.)
 • Redegjøring om arkitektur og miljø(V-0914B og V-0915B)
 • Lysberegninger.
kompensasjon for mva ved bygging av idrettsanlegg
Kompensasjon for MVA ved bygging av idrettsanlegg
 • Regjeringen innførte i 2010 en ny rammestyrt ordning for kompensasjon av MVA ved bygging av idrettsanlegg.
 • Stortinget bevilget 50 mill. kroner til ordningen i 2010, 60 mill. kroner er bevilget for 2011.
 • Kulturdepartementet har fastsatt bestemmelser for tildeling av kompensasjon av i 2010. Bestemmelsene er tilgjengelige på departementets hjemmesider.
 • Søknadsfrist for 2010 var 15. oktober
 • Søknadsfrist for 2011 vil bli fastsatt senere.
 • Anlegget må være ferdigstilt og revisorattestert regnskap skal følge søknad om kompensasjon.
 • Søknad om kompensasjon leveres elektronisk til Lotteri- og stiftelsestilsynet gjennom www.idrettsanlegg.no.
alt om tilskuddsordningen
Alt om tilskuddsordningen

www.idrettsanlegg.no

 • Bestemmelser
 • Søknadsskjemaer
 • Skjemaer for vedlegg og regnskap
 • Publikasjoner
 • Anleggsregisteret
  • ++