POHJOIS-KARJALAN
Download
1 / 18

POHJOIS-KARJALAN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA 2020 - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

POHJOIS-KARJALAN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA 2020. Paikallisesti – Uusiutuvasti – Vietävän tehokkaasti. POHJOIS-KARJALAN VAHVUUDET. Suuret metsäresurssit 84 % maapinta-alasta on metsää Vuosittainen kasvu ylittää hakkuut Metsäteollisuuden sivutuotteet ja hake tarjoavat mahdollisuuksia

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' POHJOIS-KARJALAN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA 2020' - carlotta-feddis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pohjois karjalan ilmasto ja energiaohjelma 2020

POHJOIS-KARJALAN

ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA 2020

Paikallisesti – Uusiutuvasti – Vietävän tehokkaasti


Pohjois karjalan vahvuudet
POHJOIS-KARJALAN VAHVUUDET

 • Suuret metsäresurssit

  • 84 % maapinta-alasta on metsää

  • Vuosittainen kasvu ylittää hakkuut

  • Metsäteollisuuden sivutuotteet ja hake tarjoavat mahdollisuuksia

 • Uusiutuvan energian käyttöprosentti korkea

  • 63 % kokonaisenergian kulutuksesta

 • Metsäalan toimijoiden keskittymä

  • Joensuu Euroopan metsäpääkaupunki

 • Toimijoiden osaaminen ja yhteistyö


Pohjois karjalan ilmasto ja energiaohjelma 2020

Metsä- ja energia-alan maakunnalliset

OHJELMAT AJAN TASALLA

Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelma 2020

Maakuntahallitus hyväksyi elokuussa

Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020

Itä-Suomen maakuntaliittojen maakuntahallituksissa hyväksyttävänä

marraskuun – joulukuun aikana!

Pohjois-Karjalan alueellinen metsäohjelma 2012-2015

Hyväksytty metsäkeskuksen johtokunnassa 9. joulukuuta


Pohjois karjalan ilmasto ja energiaohjelma 2020

ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMAN VALMISTELU

 • Valmistelu maakunnan toimijoiden yhteistyössä

  • Alueen kunnat

  • Maakunnallinen hallinto

  • Tutkimuslaitokset

   • Euroopan metsäinstituutti (EFI)

   • Suomen metsäntutkimuslaitos (Metla)

   • Itä-Suomen yliopisto (UEF)

   • Suomen ympäristökeskus (SYKE)

   • Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

  • Yritykset

 • Neljä työryhmää, joissa n. 50 asiantuntijajäsentä

 • Vahva poliittinen sitoutuminen

 • Maakuntahallitus hyväksyi ohjelman 31.8.2011


Pohjois karjalan p st t 2007
POHJOIS-KARJALAN PÄÄSTÖT (2007)

 • Kaikkiaan 1,6 miljoonaa tonnia CO2-ekv

 • Pohjois-Karjala 9,4 tonnia / henkilö

  • Vrt. Suomi 14,8 tonnia / henkilöEnergian kulutus 2008
ENERGIAN KULUTUS 2008

63 % UUSIUTUVAA ENERGIAA
Mik on ilmasto ja energiaohjelma
MIKÄ ON ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA?

 • Asettaa Pohjois-Karjalan tulevaisuuden vision

 • Ilmastotavoitteiden toteuttamisen ohjelma maakunnassa

 • Määrittää tavoitteet ja toimenpiteet eri sektoreilla

  • Energiankäyttö- ja tuotanto

  • Liikenne

  • Yhdyskuntarakenne ja kaavoitus

  • Rakentaminen

  • Jätehuolto

  • Maatalous

  • Metsätalous


Keskeiset tavoitteet
KESKEISET TAVOITTEET

 • Kasvihuonekaasupäästöjä on vähennetty EU:n tavoitteita enemmän

 • Osaamisella varmistetaan pääsy biotalouden kasvaville, kansainvälisille markkinoille

 • Luonnonvarojen käyttö on kestävää

 • Tietoisuus ilmastonmuutoksen hillinnästä lisääntyy ja vaikuttaa arjen valintoihin

 • Uusiutuvan energian osuutta kasvatetaan ja monipuolistetaan

 • Kokonaisenergiankulutus pysyy nykyisellä tasolla

 • Liikenteen päästöt vähenevät

 • Rakentamisessa suositaan puuta

 • Asuminen ja yhdyskuntarakenne kuormittavat ilmastoa mahdollisimman vähän

 • Organisaatiot työskentelevät yhdessä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi

 • Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävien toimenpiteiden seuranta on säännöllistä


Ljyvapaa pohjois karjala
ÖLJYVAPAA POHJOIS-KARJALA

 • on hiilineutraali, uusiutuvan energian tuotannoltaan yliomavarainen maakunta, jossa fossiilista öljyä ei käytetä energiantuotannossa

 • hyödyntää ja kehittää biotalouden tuomia mahdollisuuksia ja on kansain­välinen toimija ilmasto- ja energia-alalla

 • tunnetaan ihmisen ja ympäristön hyvinvointia edistävistä kestävän kehityksen ratkaisuista

 • jossa kunnat, yhteisöt, yritykset ja asukkaat ovat tietoisia ilmastonmuutoksesta ja sen hillintäkeinoista sekä tiedostavat vastuunsa ja mahdollisuutensa ilmastoasioissa


Miten visio toteutuu
MITEN VISIO TOTEUTUU?

 • Uusiutuvan energian osuutta kasvatetaan ja monipuolistetaan ja energiatehokkuutta lisätään

 • Kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään Pohjois-Karjalassa EU:n 20 %:n vähennys­tavoitetta enemmän vuoteen 2020 mennessä

 • Yksityisten ja julkisten organisaatioiden välistä yhteistyötä lisätään ja ilmastonmuutos otetaan huomioon kaikessa suunnittelu- ja päätöksenteossa

 • Teknologian ja palvelujen vientitoimintaa vahvistetaan

 • Kunnat ovat tietoisia kasvihuonekaasupäästöjen nykytilasta, suurimmista päästölähteistä ja ovat määrittäneet omat ilmastopoliittiset tavoitteet ja toimenpiteet näiden tietojen perusteella

 • Pohjois-Karjalan luonnonvarojen käyttö on kestävää ja niiden käytössä huomioidaan metsäluonnon ja maatalousympäristön luonnon monimuotoisuusarvot


Pohjois karjalan ilmasto ja energiaohjelma 2020

POHJOIS-KARJALAN

ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA 2020

SEURANTA ja TOTEUTTAMINEN

Paikallisesti – Uusiutuvasti – Vietävän tehokkaasti


Pohjois karjalan ilmasto ja energiaohjelma 2020

 • Pohjois-Karjalan uusiutuvan energia-alan

 • TUNNUSLUVUT osoittavat kasvua!

 • 2004 2006 2008 2010

 • Liikevaihto (M€) 83 x 117 133

 • Työllisyys (htv) 815 x 1077 1180

 • Mukaan laskettu (kysytty toimijoilta) uusiutuvan energian

  • Tutkimus & kehitys & koulutus (4 M€)

  • Energialiiketoiminta (34 M€)

  • Teknologia ja palvelut (95 M€)

  • (mukana 45 keskeisintä yritystä)Pohjois karjalan ilmasto ja energiaohjelma 2020

EXPERTICE & muotoihin

KNOWLEDGE

FOCUS

TARGET

Esimerkkinä Metsäbiotalouden keskus

d

ForestBioenergy

New Business Opportunities

Capitalization of ResearchResults

Spin-off Enterprises

Transfer of Technology

and Knowledge

Forest Energy & Wood Energy

Districtedbiorefining and materialtechnology

Foresttechnology, supplychain and logistics

Forest data invention & mapping, remotesensing

Centre of

Forest

BioEconomy

Capitalization

and Business

Research and Development

Wood-based

Material

Technology

Biobased Products

North Karelia Forest Bio Economy: 6000 workplaces, 600 forest experts (research,

education, administration), about 1,7 billion turnover, over 500 companies