โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและ
Download
1 / 34

จังหวัด ชัยนาท - PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on

โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและ สารสนเทศระดับ พื้นที่ 76 จังหวัด/18 กลุ่ม จังหวัดโดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับสถาบัน ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ ดี สำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. จังหวัด ชัยนาท. เอกสาร ประกอบ การประชุมคณะกรรมการ สถิติจังหวัดชัยนาท วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' จังหวัด ชัยนาท' - carlota-ramos


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและโครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัดโดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

จังหวัดชัยนาท

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดชัยนาท

วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557

วาระที่ 1: เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม

วาระที่ 2: เรื่องเพื่อทราบ 2.1 ภาพรวมโครงการ

2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยนาท

วาระที่ 3: เรื่องเพื่อพิจารณา3.1 ศักยภาพของจังหวัด

3.2 PC/CI, VC และ CSF ตามประเด็นยุทธศาสตร์

3.3 data list data gap และแนวทางการพัฒนา


วาระที่ โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและ2.1 เรื่องเพื่อทราบ: ภาพรวมโครงการ

โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด โดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านสถิติขององค์กรภาครัฐ ให้มีความเป็นมืออาชีพด้านข้อมูลสถิติและสารสนเทศ

บูรณาการข้อมูลสารสนเทศระดับพื้นที่เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่

วัตถุประสงค์หลักของโครงการ

ร่างแผนพัฒนาสถิติจังหวัด เพื่อการตัดสินของประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด ได้แก่ ข้อมูลในการบริหารจัดการ ProductChampion ที่ได้รับการเลือก อาทิ ข้อมูลพื้นฐาน ปัจจัยสู่ความสำเร็จ และตัวชี้วัด (KPI) ฯลฯ

ผลผลิตหลักของโครงการ


วาระที่ โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและ2.1 เรื่องเพื่อทราบ: ภาพรวมโครงการ (ต่อ)

โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด โดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ภาคเหนือตอนบน 2

น่าน พะเยา เชียงราย น่าน

ภาคเหนือตอนบน 1

เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง

ภาคอีสานตอนบน 1

อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ

ภาคเหนือตอนล่าง 1

พิษณุโลก ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์

ภาคอีสานตอนบน 2

สกลนคร นครพนม มุกดาหาร

ภาคเหนือตอนล่าง 2

กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี

ภาคอีสานตอนกลาง

ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด

ในระยะที่ผ่านมา สำนักงานสถิติ แห่งชาติได้ดำเนินการพัฒนาระบบสถิติเชิงพื้นที่ รองรับการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 สู่ยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ของกลุ่มจังหวัด จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด

ภาคกลางตอนบน 2

ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง

ภาคอีสานตอนล่าง 2

อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ

ภาคกลางตอนล่าง 1

กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม

ภาคอีสานตอนล่าง 1

นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์

ภาคกลางตอนล่าง

ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก สมุทรปราการ

ภาคกลางตอนล่าง 2

สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์

2555

2556

2557

ภาคตะวันออก

ชลบุรี ระยอง จันทยุรี ตราด

นำร่อง

10 จังหวัด

นำร่อง

2 กลุ่มจังหวัด

พัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด /

18 กลุ่มจังหวัด

ภาคกลางตอนบน 1

อยุธยา สระบุรี ปทุมธานี นนทบุรี

ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

พังงา ระนอง ภูเก็ต กระบี่ ตรัง

ภาคใต้ชายแดน

สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส


แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ValueChain (VC)

โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด โดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

[วิสัยทัศน์ ]

กลางน้ำ

ปลายน้ำ

ต้นน้ำ

VC1

VC2

VC3

VC4

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์ 1

เป้าประสงค์ 2

เป้าประสงค์ 3

ประเด็นยุทธศาสตร์

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (CSF)

ประเด็นยุทธฯ 1

ประเด็นยุทธฯ 2

ประเด็นยุทธฯ 3

CSF1.1

CSF1.2

CSF2.1

CSF2.2

CSF3.1

CSF3.2

CSF4.1

CSF4.2

วาระที่ 2.1 เรื่องเพื่อทราบ: ภาพรวมโครงการ (ต่อ)

02

01

จาก CriticalSuccessFactors สู่การกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และชุดข้อมูลสำหรับทุกข้อต่อใน ValueChain

แผนพัฒนาสถิติจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

รายงานสถานการณ์ตามประเด็นยุทธ์ฯ

[DataGapAnalysis]


“… โครงการนี้ จะช่วยสนับสนุนการกำหนดทิศทางการพัฒนาของจังหวัดทั้งในระดับผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (ProductChampion) เพื่อการสร้างรายได้ให้จังหวัด และแนวทางการพัฒนาแก้ไขปัญหาในประเด็นสำคัญด้านต่างๆ (CriticalIssue).”

ประโยชน์ที่จังหวัดจะได้รับจากโครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

วาระที่ 2.1 เรื่องเพื่อทราบ: ภาพรวมโครงการ (ต่อ)

การกำกับราชการแบบบูรณาการ (StrategicIntegratedCommand)

การสื่อสารความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ (StrategicCommunication)

การตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์(StrategicDecision)


“… โครงการนี้ จะช่วยสนับสนุนการกำหนดทิศทางการพัฒนาของจังหวัดทั้งในระดับผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (ProductChampion) เพื่อการสร้างรายได้ให้จังหวัด และแนวทางการพัฒนาแก้ไขปัญหาในประเด็นสำคัญด้านต่างๆ (CriticalIssue) ...”

ประโยชน์ที่จังหวัดจะได้รับจากโครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

วาระที่ 2.1 เรื่องเพื่อทราบ: ภาพรวมโครงการ (ต่อ)

การตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ (StrategicDecision)

การกำกับราชการแบบบูรณาการ (StrategicIntegratedCommand)

การสื่อสารความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ (StrategicCommunication)

 • การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาของจังหวัด เพื่อกำหนดเลือก ProductChampion และ CriticalIssue

 • เครื่องมือในการกำหนดโครงการสำคัญ (FlagshipProject) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด

SWOT

ProductChampion & CriticalIssue

Flagship

Projects

BCG


“… โครงการนี้ จะช่วยสนับสนุนการกำหนดทิศทางการพัฒนาของจังหวัดทั้งในระดับผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (ProductChampion) เพื่อการสร้างรายได้ให้จังหวัด และแนวทางการพัฒนาแก้ไขปัญหาในประเด็นสำคัญด้านต่างๆ (CriticalIssue) ...”

ประโยชน์ที่จังหวัดจะได้รับจากโครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

วาระที่ 2.1 เรื่องเพื่อทราบ: ภาพรวมโครงการ (ต่อ)

การตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ (StrategicDecision)

การกำกับราชการแบบบูรณาการ (StrategicIntegratedCommand)

การสื่อสารความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ (StrategicCommunication)

 • การบริหารโครงการ แผนงานและงบประมาณที่มี ความสัมพันธ์กัน (โดยใช้แนวคิด ValueChain)

 • การตรวจสอบ และติดตาม

 • การประเมินผล ที่ใช้ CSF – KPI ใน ValueChain ประเมินผลทั้งระดับโครงการแผนงาน (OutputbyPC / CI : Area)

ProjectManagementBaseOnVC

ProvincialStatistics & Database

ProductChampion & CriticalIssue

Flagship

Projects

SWOT

Budgeting

Monitoring

Evaluating

BCG


“… โครงการนี้ จะช่วยสนับสนุนการกำหนดทิศทางการพัฒนาของจังหวัดทั้งในระดับผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (ProductChampion) เพื่อการสร้างรายได้ให้จังหวัด และแนวทางการพัฒนาแก้ไขปัญหาในประเด็นสำคัญด้านต่างๆ (CriticalIssue) ...”

ประโยชน์ที่จังหวัดจะได้รับจากโครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

วาระที่ 2.1 เรื่องเพื่อทราบ: ภาพรวมโครงการ (ต่อ)

การสื่อสารความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ (StrategicCommunication)

การตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ (StrategicDecision)

การกำกับราชการแบบบูรณาการ (StrategicIntegratedCommand)

 • รายงานสถานการณ์ทางยุทธศาสตร์ (ประเด็นการพัฒนา หรือ ProductChampion)

 • BusinessIntelligence / Dashboard / PMOC

ProductChampion & CriticalIssue

Flagship

Projects

SWOT

ProjectManagementBaseOnVC

ProvincialStatistics & Database

Provincial

Strategic

Reports

BusinessIntelligence

Strategic Dashboard

BCG

Monitoring

Evaluating

Budgeting


“… โครงการนี้ จะช่วยสนับสนุนการกำหนดทิศทางการพัฒนาของจังหวัดทั้งในระดับผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (ProductChampion) เพื่อการสร้างรายได้ให้จังหวัด และแนวทางการพัฒนาแก้ไขปัญหาในประเด็นสำคัญด้านต่างๆ (CriticalIssue) ...”

ประโยชน์ที่จังหวัดจะได้รับจากโครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

วาระที่ 2.1 เรื่องเพื่อทราบ: ภาพรวมโครงการ (ต่อ)

การตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ (StrategicDecision)

การกำกับราชการแบบบูรณาการ (StrategicIntegratedCommand)

การสื่อสารความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ (StrategicCommunication)

ProductChampion & CriticalIssue

Flagship

Projects

SWOT

ProjectManagementBaseOnVC

ProvincialStatistics & Database

Provincial

Strategic

Reports

BusinessIntelligence

StrategicDashboard

BCG

Monitoring

Evaluating

Budgeting


วาระที่ จะช่วยสนับสนุนการกำหนดทิศทางการพัฒนาของจังหวัดทั้งในระดับผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (2.2 เรื่องเพื่อทราบ: ประเด็นยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ : เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวและสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

 • ยุทธศาสตร์ที่ 2

 • การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตร และการท่องเที่ยว

 • ยุทธศาสตร์ที่ 3

 • การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็ง สมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์

1. ประชาชนมีความรู้เท่าทันสังคมแลสิ่งแวดล้อม

2. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี

3. สังคมมีควาสมานฉันท์ มีความปลอดภัย อบายมุขและสิ่งเสพติดลดลง

1. ลดผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้ง

2. ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนถูกกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ

3. คุณภาพน้ำในเม่น้ำดีขึ้น

4. เพิ่มพื้นที่ปลูกป่า

1. ประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ

2. เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น

3. เพิ่มรายได้จากธุรกิจการท่องเที่ยว การค้า และการบริการ

1. เพิ่มผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

2. ผลผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

3. ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร


โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและโครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัดโดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

จังหวัดชัยนาท

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดชัยนาท

วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557

วาระที่ 1: เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม

วาระที่ 2: เรื่องเพื่อทราบ 2.1 ภาพรวมโครงการ

2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยนาท

วาระที่ 3: เรื่องเพื่อพิจารณา3.1 ศักยภาพของจังหวัด

3.2 PC/CI, VC และ CSF ตามประเด็นยุทธศาสตร์

3.3 data list data gap และแนวทางการพัฒนา


วาระที่ โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและ3.1 เรื่องเพื่อพิจารณาศักยภาพจังหวัด

ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพของจังหวัดชัยนาท

ส้มโอ

M

a

r

k

e

t

G

r

owt

h

Star

ข้าว

Dogs

Cash cows

Market Share


วาระที่ โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและ3.1 เรื่องเพื่อพิจารณาศักยภาพจังหวัด (ต่อ)

การเลือก Critical Issue จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญ ที่เป็นตัวชี้วัดด้านสังคม หากตัวชี้วัดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ เป็นประเด็นที่จังหวัดให้ความสำคัญในการแก้ปัญหา

 • ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ

 • สุขภาพ

 • รายได้

 • ชุมชน

ค่าดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2554


วาระที่ โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและ3.2 เรื่องเพื่อพิจารณา PC/CI ตามประเด็นยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์:“เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”

PC/CI

ยุทธศาสตร์

เหตุผลสนับสนุน

เศรษฐกิจ /สังคม/สิ่งแวดล้อม

 • การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวและสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

 • เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับศักยภาพจังหวัด

 • สอดคล้องตามประเด็นยุทธ์

 • ท่านผู้ว่าฯให้ความสำคัญ

 • อ้อยโรงงาน

เศรษฐกิจ ->

การเกษตร

การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตร และการท่องเที่ยว

เศรษฐกิจ ->

การท่องเที่ยว

ท่องเที่ยว

(One day trip)

 • สอดคล้องตามประเด็นยุทธ์

 • ท่านผู้ว่าฯ ให้ความสำคัญ

 • เป็นปัญหาสังคมที่สำคัญของจังหวัด

 • สอดคล้องตามประเด็นยุทธ์

 • ท่านผู้ว่าฯ ให้ความสำคัญ

สังคม ->

คุณภาพชีวิต

การพัฒนาคน กลุ่มอาชีพ และรายได้ รองรับ AEC

การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็ง สมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

สิ่งแวดล้อม->

ทรัพยากร

ธรรมชาติ

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • เป็นปัญหาสังคมที่สำคัญของจังหวัด

 • สอดคล้องตามประเด็นยุทธ์

 • ท่านผู้ว่าฯให้ความสำคัญ

 • การบริหารจัดการน้ำ (ภัยแล้ง และอุทกภัย)


วาระที่ โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและ3.2.1 เรื่องเพื่อพิจารณา PC, VC, CSF ตามประเด็นยุทศาสตร์ที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวและสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน


VC: โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและอ้อยโรงงาน

วาระที่ 3.2.1 เรื่องเพื่อพิจารณา PC, VC, CSF ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 (ต่อ)

dกระบวนการแปรรูป

dกระบวนการค้าและการตลาด

dกระบวนการผลิต

1

2

3

4

5

6

การเพิ่มผลผลิต

พัฒนาคุณภาพ

และลดต้นทุน

การแปรรูป

และสร้าง

มูลค่าเพิ่ม

ปัจจัย

พื้นฐานและ

การพัฒนาเกษตรกร

การวิจัยและพัฒนา(R&D)

การขนส่ง

และจัดการ

บริหารสินค้า

(Logistics)

การพัฒนาระบบ

การตลาด

เกษตรกร

ผู้บริโภค

จากฟาร์มเกษตรกรไปถึงมือผู้บริโภค (From Farmer to Market)

CSF 1 การวิจัยและพัฒนาพันธ์พืช

CSF 5 การบริหารจัดการน้ำ

CSF 6 การสร้างองค์ความรู้และขีดความสามารถให้เกษตรกร

CSF 7 Zoning

CSF 7 การเพิ่มผลิตภาพ

CSF 8 ระบบเกษตรปลอดวัสดุเหลือใช้ (Zero Waste)

CSF 9 การขนส่ง

และกระจายสินค้า

CSF 10 การบริหารจัดการคลังสินค้า

CSF 11 สนับสนุนสินเชื่อเพื่อการตัดอ้อยลดการเผา

CSF 2 การวิจัยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม

CSF 3 การวิเคราะห์ สินค้าและความต้องการของตลาด (Intelligence)

CSF 4 การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเชิงลึกเกษตร


1โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและ

การวิจัยและพัฒนา(R&D)

VC ยุทธศาสตร์ที่ 1: Product Champion อ้อยโรงงาน


ปัจจัยโครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและ

พื้นฐานและ

การพัฒนาเกษตรกร

2

3

การเพิ่มผลผลิต

พัฒนาคุณภาพ

และลดต้นทุน

4

การแปรรูป

และสร้าง

มูลค่าเพิ่ม

VC ยุทธศาสตร์ที่ 1: Product Champion อ้อยโรงงาน


การขนส่งโครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและ

และจัดการ

บริหารสินค้า (Logistics)

5

6

การพัฒนาระบบการตลาด

VC ยุทธศาสตร์ที่ 1: Product Champion อ้อยโรงงาน


วาระที่ โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและ3.2.2 เรื่องเพื่อพิจารณา PC, VC, CSF ตามประเด็นยุทศาสตร์ที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตร และการท่องเที่ยว


วาระที่ โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและ3.2.2 เรื่องเพื่อพิจารณา PC, VC, CSF ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 (ต่อ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตร และการท่องเที่ยว

พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์

Value Chain ประเด็นด้านการท่องเที่ยว (One day trip)

วาง

ยุทธศาสตร์/แผนการท่องเที่ยว

พัฒนาปัจจัย

พื้นฐานด้าน

ท่องเที่ยว/ทรัพยากร

พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว

พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศน์

และบุคลากร

พัฒนาระบบบริหาร จัดการการท่องเที่ยว

พัฒนาธุรกิจบริการการท่องเที่ยว

1

2

3

4

5

6

7

CSF2การรวบรวมและจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว

CSF3 การกำหนดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว (Carrying Capacity)

CSF7 พัฒนาทรัพยากรทางการท่องเที่ยว

CSF1 การกำหนดนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย

CSF4 พัฒนามาตรฐานมัคคุเทศก์ / ผู้นำเที่ยว

CSF5 พัฒนาศักยภาพแรงงานวิชาชีพและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

CSF6 ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยว

CSF8 สร้างสรรค์กิจกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความสนใจ เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ อาทิ ทุ่งทานตะวัน

CSF9ส่งเสริม/อนุรักษ์/ฟื้นฟู/ปรับปรุง/บูรณะ/พัฒนา

แหล่งท่องเที่ยว

CSF10 พัฒนาธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว อาทิ ร้านอาหาร ของที่ระลึก เช่น OTOP

CSF11 การทำการตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยว

CSF12ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์


VC โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและยุทธศาสตร์ที่ 2: PC การท่องเที่ยว (One day trip)

1

2

วางยุทธศาสตร์/แผนการท่องเที่ยว

พัฒนาระบบบริหาร จัดการการท่องเที่ยว


VC โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและยุทธศาสตร์ที่ 2: PC การท่องเที่ยว (One day trip)

3

4

พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศน์

และบุคลากร

พัฒนาปัจจัย

พื้นฐานด้าน

ท่องเที่ยว/ทรัพยากร


VC โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและยุทธศาสตร์ที่ 2: PC การท่องเที่ยว(One day trip)

5

พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว

6

พัฒนาธุรกิจบริการการท่องเที่ยว

7

พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์


วาระที่ โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและ3.2.3 เรื่องเพื่อพิจารณา PC, VC, CSF ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็งสมานฉันท์

และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง


วาระที่ โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและ3.2.3 เรื่องเพื่อพิจารณา PC, VC, CSF ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (จ่อ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็ง สมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

Value Chain สุขภาวะที่ดี

3

2

4

1

ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ/รายได้

ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน

ส่งเสริมความอบอุ่นในครอบครัว

การพัฒนาฝีมือแรงงาน

CSF 1 พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานในสาขาที่จำเป็น

 • CSF 2 ให้ความรู้ ทักษะให้ชุมชนมีอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้

 • CSF 3 สร้างอาชีพที่เหมาะสมกับชุมชน

 • CSF 4 จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมในชุมชน

 • CSF 5 ป้องกัน/ป้องปราบ/ปราบปราบยาเสพติด

 • CSF 6 การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและบทบาทในการดูแลรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนร่วมกัน

 • CSF 7 การป้องกันมิให้ประชาชนป่วยเป็นโรคพื้นฐานทั่วไป

CSF 8 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างศีลธรรม จริยธรรมในครอบครัว


วาระที่ โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและ3.3.3 เรื่องเพื่อพิจารณา data list data gap ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

1

การพัฒนาฝีมือแรงงาน

VC ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาคน กลุ่มอาชีพ และรายได้ รองรับ AEC


2โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและ

ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ/รายได้

VC ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาคน กลุ่มอาชีพ และรายได้ รองรับ AEC


3โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและ

4

VC ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาคน กลุ่มอาชีพ และรายได้ รองรับ AEC

ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน

ส่งเสริมความอบอุ่นในครอบครัว


วาระที่ โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและ3.2.4เรื่องเพื่อพิจารณา PC, VC, CSF ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


วาระที่ โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและ3.2.4เรื่องเพื่อพิจารณา PC, VC, CSF ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 (ต่อ)

 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4:การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Value Chain การบริหารจัดการน้ำ

1

2

3

ป้องกันและแก้ปัญหา

น้ำเสีย

พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อเกษตร อุตสาหกรรม และชุมชน

จัดระบบบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ

 • การจัดการน้ำเสียชุมชน

 • พัฒนา ปรับปรุงแหล่งเก็บกักน้ำ ระบบระบายน้ำ และผันน้ำ

 • การพัฒนาเครื่องมือ ตรวจวัดและเตือนภัยคุณภาพน้ำ

 • ปรับปรุงและพัฒนาระบบกระจายน้ำให้กับพื้นที่ที่ยังขาดแคลน

 • การจัดการทรัพยากรน้ำระดับลุ่มน้ำแบบบูรณาการ กับพื้นที่ใกล้เคียง

 • การจัดการน้ำเสียอุตสาหกรรม

 • เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนรวมถึงให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการน้ำเสียชุมชน เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม

 • การป้องกันและจัดการพื้นที่ที่ถูกน้ำกัดเซาะ

 • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่ออุปโภค และบริโภค /เกษตร / อุตสาหกรรม

 • สร้างความมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน

 • การบังคับใช้กฎหมายในการปล่อยของเสียและน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด


1โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและ

VC ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ป้องกันและแก้ปัญหา

น้ำเสีย


2โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและ

VC ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อเกษตร อุตสาหกรรม และชุมชน


3โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและ

VC ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดระบบบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ


ad