samarbejdet i et fremtidsperspektiv n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Samarbejdet i et fremtidsperspektiv

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Samarbejdet i et fremtidsperspektiv - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

Samarbejdet i et fremtidsperspektiv. Hvolris Jernalderlandsby Den 17. september 2009. Tre vinkler på samarbejdet. Samarbejde mellem tilsynsorganer Strategiske overvejelser i BM Samarbejde i organisationen Nye SiO-regler Samarbejde om temaer og prioriteringer. Tværgående samarbejde.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Samarbejdet i et fremtidsperspektiv' - carlos-gates


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
samarbejdet i et fremtidsperspektiv

Samarbejdet i et fremtidsperspektiv

Hvolris Jernalderlandsby

Den 17. september 2009

tre vinkler p samarbejdet
Tre vinkler på samarbejdet
 • Samarbejde mellem tilsynsorganer
  • Strategiske overvejelser i BM
 • Samarbejde i organisationen
  • Nye SiO-regler
 • Samarbejde om temaer og prioriteringer
tv rg ende samarbejde
Tværgående samarbejde
 • Fra silo-tænkning til sikring af udbud af arbejdskraft
 • Digitalisering – lige og let adgang
 • 2010-mål – handlingsplan (Uvm – Sum)
 • Synergi i håndhævelse (skat, fødevarer og arbejdsmiljø)
  • Fra resultatkontrakter til Performance management
  • Fra Screening, TT, Rådgivningspåbud til Indikatorer og Aktiviteter
modernisering af reglerne om virksomhedernes sikkerheds og sundhedsarbejde
Modernisering af reglerne om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde
 • Ikke ændret væsentligt siden 1977
 • Rådets årlige redegørelse fra 2006
 • Trepartssamarbejde 2008
 • Afrapportering april 2009 (24 anbefalinger)
 • Lovforslag i høring medio september 2009
 • Vedtagelse senest december
 • Bekendtgørelsesarbejder forår 2010
 • Ikrafttrædelse juli 2010
sio en hj rnesten
A-side

Fleksibilitet

Irrelevante kurser

B-side

Sidde med ved bordet

Udd./kompetencer

SiO – en hjørnesten

Arbejdstilsyn: Kan håndhæves

Basismodel

Aftaler på to niveauer

Ændring af regler for kompetence

intentioner 1
Intentioner 1
 • Virksomhedernes proaktive samarbejde om sikkerhed og sundhed
  • Arbejdsmiljø bør være en del af virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift
  • Arbejdsmiljø bør drøftes i de fora, hvor virksomheden i forvejen drøfter strategi, værdigrundlag, kvalitet, økonomi m.v.
  • Arbejdsmiljø bør integreres i alle virksomhedens processer
intentioner 2
Intentioner 2
 • Samarbejde som et grundlæggende princip
  • Det skaber tillid, er værdiskabende og giver arbejdsglæde, når arbejdsgivere, ledere og ansatte oplever opgaverne som fælles, og når der samarbejdes om at udvikle fælles løsninger.
  • Samarbejdet mellem arbejdsgiver, ledere og ansatte med en klar placering af ansvar og pligter bør derfor fastholdes og prioriteres højt, og der skal stilles krav til involvering af begge parter.
  • Det er et ledelsesanliggende at sikre en fremadskridende indsats, men det skal ske i samarbejde med de ansatte.
  • Uden de ansattes medvirken lykkes det ikke arbejdsgiveren at nå målene.
intentioner 2a
Intentioner 2a

Det stærke fokus på samarbejde

mellem ledelse og ansatte

ændrer ikke

ved arbejdsmiljølovgivningens

klare placering af ansvar og pligter i øvrigt.

intentioner 3
Intentioner 3
 • Små virksomheder (1-9 ansatte)
  • i forbindelse med en årlig drøftelse om tilrettelæggelse af samarbejdet om arbejdsmiljø, skal arbejdsgiver og ansatte også drøfte, om der i virksomheden er den viden om arbejdsmiljø, der er behov for.
  • Hvis denne viden ikke er til stede i virksomheden kan arbejdsgiveren vælge at erhverve denne viden selv, eller hun kan sørge for, at en udpeget/valgt person i virksomheden får denne viden.
  • En tredje mulighed er, at hun benytter en ekstern arbejdsmiljøkonsulent/rådgiver
  • (dokumentation f.eks. I APV)
intentioner 4
Intentioner 4
 • Nye organiseringsregler for arbejdsmiljøorganisationen
  • alle virksomheder får mulighed for at organisere arbejdsmiljøsamarbejdet, så det passer til virksomhedens øvrige struktur og opgaver med udgangspunkt i et nærhedsprincip.
  • det nye koncept skal tilgodese både store og små virksomheders behov
  • der skal ikke længere tages udgangspunkt i arbejdslederområder med henblik på fastsættelsen af antal arbejdsmiljøgrupper.
  • grænsen for oprettelse af arbejdsmiljøorganisation i 2 niveauer bør rykkes fra 20 ansatte til 35 ansatte.
  • den ansvarlige repræsentant for arbejdsgiveren får en mere central rolle på mellemstore virksomheder
intentioner 5
Intentioner 5
 • Aftaler om organisering af samarbejdet om sikkerhed og sundhed
  • Det skal fortsat være indgået aftaler i to niveauer i form af rammeaftaler og tilhørende virksomhedsaftaler, virksomhederne skal fortsat overholde de grundlæggende ufravigelige regler om arbejdsmiljøorganisationens opgaver og funktion, og de pligter og rettigheder i relation hertil, som er beskrevet i den gældende bekendtgørelse om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde kap. 3 og 4. Endvidere er det fortsat udelukkende lovens bestemmelser om organisering, som skal kunne fraviges ved aftale.
  • Som en ny mulighed for fleksibilitet anbefales det, at det yderligere skal være muligt at aftale en tværgående organisering mellem flere virksomheder i visse situationer.
intentioner 6
Intentioner 6
 • Arbejdsmiljøuddannelse
  • Ledere og arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøorganisationen skal gennemføre en obligatorisk basisuddannelse af en varighed af 3 dage. Gennemført inden 3 mdr. fra valget/udpegning.
  • Efter basisuddannelsen har arbejdsgiveren pligt til at tilbyde supplerende uddannelse, og arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i arbejdsmiljøorganisationen ret til løbende supplerende uddannelse, som er målrettede deres behov. Den første supplerende uddannelse på 2 dage skal være tilbudt og kunne være påbegyndt inden for de første 9 måneder efter basisuddannelsens afslutning. De 5 første dage skal være gennemført inden for de første 12 måneder af funktionsperioden. Herefter skal der tilbydes supplerende uddannelse svarende til 1½ daghvert efterfølgende år.
  • Arbejdsgiveren skal sørge for, at der udarbejdes en kompetenceplan for den enkelte arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsleder i arbejdsmiljøorganisationen
intentioner 7
Intentioner 7
 • Øvrige forhold
  • Hovedindholdet i de gældende bestemmelser i kapitel 3 og 4 i bekendtgørelse om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde om rettigheder, pligter, opgaver opretholdes. Uanset om en virksomhed følger bekendtgørelsens organiseringskrav eller aftalte organiseringskrav, skal disse bestemmelser overholdes.
  • Arbejdstilsynets håndhævelse af reglerne om arbejdsmiljøsamarbejdet på virksomheder, som er omfattet af en aftale, kan alene omfatte, hvorvidt der er indgået en rammeaftale og en lokalaftale
konsekvenser
Konsekvenser
 • Årlig plan for arbejdsmiljøarbejdet
 • Kompetenceplaner
 • Merit
 • Møder
 • Referater
p trapperne
På trapperne
 • Efter 2010-handlingsplanen
 • Muskel og skelet besvær
 • Certificering af SMV
 • Forebyggelsesfonden
nye temaer
Nye temaer
 • Virksomhedens Sociale Kapital
 • Livspolitik som vinkel (det menneskelige genom)
 • Kollektiv beskyttelse → individualisering