rozhlas am pou van kmito ty n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rozhlas AM - používané kmitočty PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rozhlas AM - používané kmitočty

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Rozhlas AM - používané kmitočty - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Rozhlas AM - používané kmitočty. Vlnov á d é lka a frekvence. λ [m]. kmitání. rychlost šíření. po č et kmit ů za sekundu kmitočet f [Hz]. 300 f = λ. 300 λ = f. nebo. f – kmitočet (frekvence) [ M Hz ] λ – délka vlny [ m ].

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rozhlas AM - používané kmitočty' - carla-sloan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vlnov d lka a frekvence
Vlnová délka a frekvence

λ [m]

kmitání

rychlost šíření

počet kmitů za sekundu

kmitočet f [Hz]

frekvence d lka vlny

300

f =

λ

300

λ =

f

nebo

f – kmitočet (frekvence) [ MHz ]

λ – délka vlny [ m ]

Frekvence – délka vlny
 • frekvence je přehlednější
 • délka vlny – lepší názornost pro:
  • antény
  • způsob šíření
  • odrazy
  • délky spojů
elektromagnetick kmito tov spektrum
Elektromagnetickékmitočtové spektrum

Světelné Rentgenové

Radiové vlny Mikrovlny Infračervené záření Ultrafialové Gama záření

DV SV KV VKV III. IV.+V. TV TV sat

100 kHz 1 MHz 10 MHz 100 MHz 1 GHz 10 GHz 100 GHz 1 THz 10 THz 100 THz 1 PHz 10 PHz 100 PHz 1 EHz 10 EHz 100 EHz 1 ZHz

3 km300 m 30 m 3 m 30 cm 3 cm 3 mm 300 µm 30 µm 3 µm 300 nm 30 nm 3 nm 300 pm 30 pm 3 pm 300 fm

kmito tov spektrum radiov vlny

100 kHz 1 MHz 10 MHz 100 MHz 1 GHz 10 GHz

3 km300 m 30 m 3 m 30 cm 3 cm

Kmitočtové spektrum – radiové vlny

DV SV KV VKV III. IV.+V. TV TV sat

slide6

150 kHz 281 kHz 520 kHz 1,62 MHz 2,3 MHz 26,1 MHz

Dlouhé vlny Střední vlny Krátké vlny

100 kHz AM modulace 30 MHz

Rozložení kmitočtů AM rozhlasu

postrann p sma

nosný kmitočet

270 kHz

- 4,5 kHz - 50 Hz + 50 Hz + 4,5 kHz

Postranní pásma

Šířka jednoho kanálu (jedné stanice) AM je 9kHz

Právě vysíláme hudbu (mnoho tónů současně) na kmitočtu 270 kHz.

Nízkofrekvenční signál může být jen 50 Hz až 4,5 kHz.

ka kan lu rozhlasu am

9 kHz

9 kHz

9 kHz

9 kHz

9 kHz

Šířka kanálu rozhlasu AM

nosný kmitočet

243 kHz 252 kHz 261 kHz 270 kHz 279 kHz

vysílač

se slabším

signálem

jednotlivé kanály v pásmu dlouhých a středních vln

kan ly pro dv a sv
Kanály pro DV a SV
 • DV
  • šířka 9 kHz
  • 153 kHz; 162 kHz; 171 kHz … 279 kHz
  • celkem 15 kanálů
 • SV
  • šířka 9 kHz
  • 531 kHz; 540 kHz; 549 kHz … 1602 kHz
  • celkem 120 kanálů
postrann p sma1

nosný kmitočet

270 kHz

- 4,5 kHz - 50 Hz + 50 Hz + 4,5 kHz

Postranní pásma

Šířka jednoho kanálu (jedné stanice) AM je 9kHz

horní

postranní pásmo

dolní

postranní pásmo

ssb single side band na kv
SSB (single side band) na KV
 • vysílá se jen HPP nebo DPP
 • složitá konstrukce demodulátoru
 • poloviční šířka kanálu

nosný kmitočet

např.: 14,3 MHz

je potlačen = nevysílá se

horní

postranní pásmo

dolní

postranní pásmo

- 4,5 kHz - 50 Hz + 50 Hz + 4,5 kHz

pou it zdroje
Použité zdroje:
 • http://elnika.sweb.cz/
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Elektronika
 • http://www.elektroworld.info/