dobr spr vy samospr vy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DOBRÉ SPRÁVY SAMOSPRÁVY PowerPoint Presentation
Download Presentation
DOBRÉ SPRÁVY SAMOSPRÁVY

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

DOBRÉ SPRÁVY SAMOSPRÁVY - PowerPoint PPT Presentation


  • 101 Views
  • Uploaded on

DOBRÉ SPRÁVY SAMOSPRÁVY. Historické a kultúrne pamiatky Žilinského samosprávneho kraja. Obsah:. Poloha - Symboly – erb Budatínsky zámok - Hrad Hričov Hrad Lietava - Hrad Strečno Oravský hrad - Pribylina Vlkolínec - Vychylovka Zuberec - Čičmany Rajecká Lesná.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DOBRÉ SPRÁVY SAMOSPRÁVY' - carla-medina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dobr spr vy samospr vy

DOBRÉ SPRÁVY SAMOSPRÁVY

Historické a kultúrne pamiatky Žilinského samosprávneho kraja

obsah
Obsah:
  • Poloha - Symboly – erb
  • Budatínsky zámok - Hrad Hričov
  • Hrad Lietava - Hrad Strečno
  • Oravský hrad - Pribylina
  • Vlkolínec - Vychylovka
  • Zuberec - Čičmany
  • Rajecká Lesná
symboly erb
Symboly – erb

Žilinský samosprávny kraj sa rozkladá na časti územia historickej Trenčianskej stolice, ktorej súčasťou bol kedysi aj región Žiliny a Kysúc a na území historickej Liptovskej stolice, Turčianskej stolice a Oravskej stolice, preto je členený na štyri polia čerpajúce z erbov historických vyšších samosprávnych celkov.

budat nsky z mok
Budatínsky zámok

Budatínsky zámok je historickou a architektonickou pamiatkou Žiliny. K najznámejším vlastníkom zámku patrili Szunyoghovci. K tomuto obdobiu sa viaže aj povesť o krásnej Kataríne, dcére zámockého pána Szunyogha, ktorú dal jej otec zaživa zamurovať. Dnes sídli v zámku Považské múzeum, ktoré sa špecializuje na dokumentáciu a výskum drotárstva a vlastní viac ako 1200 kusov drotárskych diel. Je to najväčšia a jedinečná zbierka svojho druhu na svete.

hrad hri ov
Hrad Hričov

Zrúcanina hradu sa vypína na strmom kopci nad Hričovským Podhradím. Vybudovali ho na strmom členitom skalnatom vrchu po ľavej strane Váhu a patrí medzi najstaršie hrady na strednom Považí. Koncom 17. storočia ho poškodil blesk a odvtedy pustne. Na jeho západnom svahu sa nachádza malá jaskyňa s najväčším náleziskom veľkomoravskej keramiky. Z hradu je pekný výhľad na vrch Roháč, Javorníky a na údolie Váhu.

hrad lietava
Hrad Lietava

Hrad bol postavený v 2. pol 13. storočia, Zachovali sa z neho opevnenia, múry obrannej veže, zvyšky obytných palácov a kaplnky. Začiatkom 18. storočia hrad vyhorel, stratil svoju obrannú funkciu a pustol. V súčasnej dobe stojí na jeho mieste zrúcanina. Jeho hradné múry stoja dodnes a hľadia do výšky. V priestoroch bývalej kaplnky sa zachovali aj zvyšky múrov a omietok. Z hradného vrchu je veľmi pekný výhľad na okolie. V okolí hradu sa nachádza množstvo jaskýň.

hrad stre no
Hrad Strečno

Romantická zrúcanina hradu Strečno dominuje nad stuhou Váhu ako symbol feudálnej moci na strednom Považí. Dejiny hradu sa začali síce až v polovici 14. stor., ale prvé osídlenie je omnoho staršie. Úplne sa zrekonštruovala hlavná brána, hlavná veža, južný palác, severný palác a kaplnka. Z väčšej časti sa doplnili severná veža a predbránie, čiastočne východný palác, parkánová hradba a delové opevnenie. V roku 1994 boli dokončené hlavné práce a v roku 1995 bol hrad sprístupnený verejnosti.

oravsk hrad
Oravský hrad

Zachovalý rozsiahly hrad sa týči na strmom vápencovom brale priamo nad obcou vo výške 112m nad hladinou rieky Orava. V roku 1800 hrad vyhorel a bol veľmi poškodený. K hradu sa viaže viacero povestí. Podľa jednej jeden z majiteľov - rytier Donča sa veľmi kruto správal k svojim poddaným a služobníctvu. Raz držiac v ruke meč sa jeho manželka zastala dvoch slúžok.Nazlostený rytier jej vytrhol meč a na mieste ju prebodol. Márne ju potom zomierajúcu prosil o odpustenie. Jej duch sa mu zjavoval, aby ho strašil. Duch sa dodnes zjavuje v noci na hrade dvakrát do roka - na Kvetnú nedeľu a na Dušičky. V priestore hradu sídli Oravské múzeum.

pribylina
Pribylina

Múzeum liptovskej dediny v Pribiline je vysunutou expozíciou Liptovského múzea v Ružomberku. R. 1991 bola verejnosti sprístupnená jeho prvá časť. Ide o stavby zo zátopovej oblasti vodného diela Liptovská Mara a z niektorých obcí horného a dolného Liptova. Zaujímavý je aj objekt školy z Valaskej Dubovej. Dominantou areálu je gotický kostol Panny Márie z Liptovskej Mary. V múzeu Liptovskej dediny sa organizujú aj príležitostné kultúrne podujatia. Atrakciou je možnosť jazdy na koňoch. Predaj suvenírov a občerstvenia.

vlkol nec
Vlkolínec

Vlkolínec je pamiatková rezervácia ľudovej architektúry.Vlkolínec je výnimočný predovšetkým svojou zachovanou architektúrou zrubového vrchárskeho typu a predstavuje najzachovanejší a najucelenejší urbanistický celok pôvodných ľudových stavieb v strednej Európe. Rozličné kultúrno-spoločenské aktivity vyvrcholia vždy začiatkom augusta na známom podujatí Nedeľa vo Vlkolínci.

vychylovka
Vychylovka

Popri objektoch ľudového staviteľstva sa tu nachádza významná technická pamiatka - úzkokoľajná lesná železnica s úvraťovým systémom, ktorá kedysi spájala Kysuce s Oravou. Táto horská železnica je v súčasnosti jedinou fungujúcou historickou úvraťovou železnicou v Európe a jednou z mála vo svete (ďalšie sú v juž. Amerike a Indii). Vznikla v r.1926 a pôvodne dosahovala dĺžku 110 km v kopcovitom teréne. Do 70.tých rokov železnica slúžila hlavne na prepravu kmeňov dreva z lesa. Od jej rekonštrukcie táto múzejná železnica slúži na prevážanie návštevníkov romantickou trasou dlhou 3,6 km, prechádzajúcou cez areál Múzea kysuckej dediny.

zuberec
Zuberec

V múzeu sú objekty z celého regiónu Oravy. Areál je rozčlenený na niekoľko častí. Každá časť sústreďuje charakteristické typy stavieb ľudovej architektúry regiónu. Tak ako v skutočnej dedine sú tu obytné a hospodárske stavby i technické stavby. Areálom preteká horský potok Studená, z ktorého je napojený vodný náhon pre mlyn a valchu. Múzeu dominuje drevený kostol sv.Alžbety zo Zabreze z 15.storočia.Bohatá etnografická expozícia, chov domácich zvierat i pestovanie technických a úžitkových plodín približujú návštevníkom život na Orave v minulosti..

i many
Čičmany

Obec je známa starobylou a unikátnou architektúrou - maľovanými zrubovými drevenicami. Pre ich záchranu bola dolná časť obce v r. 1977 vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. Architektúra pripomína perníkové domčeky a to hlavne pre ornamentálnu výzdobu vonkajších stien domov. Geometrická výzdoba je stará asi 200 rokov. Jednoduché ornamenty boli nanášané bielym vápnom, ktoré malo zároveň konzervačnú a ochrannú funkciu.

rajeck lesn
Rajecká Lesná

Táto obec patrí medzi najvýznamnejšie pútnické miesta na Slovensku. Jedinečným dielom je drevený, vyrezávaný Slovenský betlehem, v ktorom sú okrem biblických výjavov zobrazené významné miesta Slovenskej republiky a pracovné činnosti v jednotlivých oblastiach. Betlehem je dlhý osem metrov, vysoký dva metre, v pohybe sú desiatky drevených figúrok. Betlehem zhotovil majster Jozef Pekara z Rajeckých Teplíc.

zdroje erpania
Zdroje čerpania

www. google.sk

www. zask.sk

vypracovala

Vypracovala:

IVANA WEISSOVÁ

Obchodná akadémia

Veľká okružná

Žilina