R esultatvisaren
Download
1 / 41

R esultatvisaren - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

R esultatvisaren. Ett utvärderingsinstrument för Styrning, uppföljning och resultat. Resultatvisaren består av tre delar :.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'R esultatvisaren' - carl


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
R esultatvisaren

Resultatvisaren

Ett utvärderingsinstrument för

Styrning, uppföljning och resultat


Resultatvisaren best r av tre delar
Resultatvisaren består av tre delar:

 • Jämförbara resultatmåttMed hjälp av utvalda mått ur nationell statistik och sådana som kommunerna själva måste ta fram vid utvärderingen, sammanställs en analys över hur kommunens resultatbild ser ut. Denna bild är jämförbar med andra utvärderade kommuner.

 • Kommunens egna resultatmåttAlla kommuner arbetar med unika mått i, t.ex. egna brukarundersökningar och utvärderingar. Resultatvisaren gör analys för hur dessa "egna" beskriver kommunens resultat och hur dessa resultat utvecklas över tid.

 • Kommunens styr- och uppföljningssystemResultatvisaren gör en analys för hur resultatmått används för att skärpa och effektivisera kommunens styr- och uppföljningssystem.Flera resultatvisarn tverk t ex link ping eskilstuna rebro j nk ping v ster s
Flera Resultatvisarnätverk – t.ex. Linköping, Eskilstuna, Örebro, Jönköping, Västerås


Enskilda kommun analyser
Enskilda kommun analyser Eskilstuna, Örebro, Jönköping,Resultatstyrning
Resultatstyrning Eskilstuna, Örebro, Jönköping,


Att s tta m l

? Eskilstuna, Örebro, Jönköping,

Att sätta mål…..


Vad blev resultatet
Vad blev resultatet? Eskilstuna, Örebro, Jönköping,


Styrning uppf ljning
Styrning - uppföljning Eskilstuna, Örebro, Jönköping,

Styrning

Resultat

MÅL

Uppföljning


R esultatvisaren
Budget Eskilstuna, Örebro, Jönköping, – så här mycket får det kosta, det här vill vi uppnåBokslut – så här mycket kostade det, så här blev resultatet


Beh ver vi m ta
Behöver vi mäta? Eskilstuna, Örebro, Jönköping,

Om du inte kan mäta resultat kan du inte skilja framgångar från misslyckande

Om du inte kan se framgångar kan du heller inte belöna dem

Om du inte kan belöna framgångar belönar du förmodligen misslyckanden

Om du inte kan se framgångar kan du inte lära dig från dem

Om du inte kan känna igen misslyckanden kan du heller inte korrigera dem

(Ray C. Rist)

www.skl.se/rayrist


M ta resultat

Mått Eskilstuna, Örebro, Jönköping,

Mått

Mått

Mått

Mått

Mäta resultat

Verkligheten

Analys, dialog, förklaringar


Antalet m tt
Antalet mått Eskilstuna, Örebro, Jönköping,

Antal mått

Verksamhet

Nämnd

KF


Utmaning
Utmaning…. Eskilstuna, Örebro, Jönköping,

Enkelhet!


Vad r det vi m ter
Vad är det vi mäter…… Eskilstuna, Örebro, Jönköping,

(aktiviteter, prestationer)


Kategorisering m tt
Kategorisering mått Eskilstuna, Örebro, Jönköping,


Kategorisering av m tt
Kategorisering av mått Eskilstuna, Örebro, Jönköping,


Kategorisering av m tt1
Kategorisering av mått Eskilstuna, Örebro, Jönköping,


Kategorisering
Kategorisering Eskilstuna, Örebro, Jönköping,


Kan jag p verka det jag m ter
Kan jag påverka det jag mäter? Eskilstuna, Örebro, Jönköping,


Var och hur ska m tten styra
Var och hur ska måtten styra? Eskilstuna, Örebro, Jönköping,

Måttet anges i kommunövergripande budget (KF)

Måttet anges i nämndsbudget

Måttet anges i annat kommunövergripande måldokument än budgetdokument, t.ex. policy, strategi, handlingsplan etc.

Måttet är angivet med en specifik målnivå som kommunen förväntas uppnå


Hur och var ska m tten f ljas upp
Hur och var ska måtten följas upp? Eskilstuna, Örebro, Jönköping,

Måttet följs upp och redovisas i kommunövergripande årsbokslut (KF)

Måttet följs upp och redovisas i kommunövergripande delårsbokslut

Måttet följs upp och redovisas i verksamhetsbokslut på nämndsnivå

Måttet följs upp och redovisas i förhållande till en förväntad målnivå, åtminstone på helårsbasis

Måttet finns redovisat för åren 2010 och 2009 med värden som utgår från samma definition


J mf rbarhet
Jämförbarhet Eskilstuna, Örebro, Jönköping,

Att jämföra är att skaffa sig en skala!


J mf relser
Jämförelser Eskilstuna, Örebro, Jönköping,

 • Arbetar kommunen övergripande med att kontinuerligt jämföra sig med andra kommuner? (Med hjälp av resultatindikatorer)

 • Jämförs kommunens egna enheter regelbundet med varandra för att identifiera skillnader i kvalitet, resultat och effektivitet?

 • Jämförs kommunens egna enheter regelbundet med ickekommunala enheter och andra kommuners enheter för att identifiera skillnader i kvalitet, resultat och effektivitet?

 • Möjliggörs jämförelser av enheter utifrån ett brukarperspektiv?


J mf rbarhet1
Jämförbarhet Eskilstuna, Örebro, Jönköping,


Kommunens kvalitet i korthet
Kommunens Kvalitet i Korthet Eskilstuna, Örebro, Jönköping,


J mf relser med andra
Jämförelser med andra Eskilstuna, Örebro, Jönköping,


Att styra
Att styra ……………………. Eskilstuna, Örebro, Jönköping,


Resultatvisaren
Resultatvisaren Eskilstuna, Örebro, Jönköping,


R esultatvisaren

www.kolada.se Eskilstuna, Örebro, Jönköping,


Samlad ing ng till uppgifter fr n myndigheter skl och kommuner och landsting
Samlad ingång till uppgifter från myndigheter, SKL och kommuner och landsting

SCB

?

Kolada

Socialstyrelsen

SKL

Skolverket

Enskilda komm. & landsting


Utmaning1
Utmaning…. kommuner och landsting


R esultatvisaren

Att skapa ett visuellt index kommuner och landsting

Utgå från enskilda värden


R esultatvisaren

Sortera… kommuner och landsting

… och, voilá:


Visuellt index sorterar
Visuellt index sorterar…. kommuner och landsting

(aktiviteter, prestationer)


F rdelar visuellt index
Fördelar visuellt index kommuner och landsting

 • Visar resurser – resultat i samma bild (effektivitet?)

 • Medger olika perspektiv

 • Möjliggör avvikelsehantering – fokus på ”svagheter”

 • Sammanvägning utan sammanblandning

 • Är oberoende av antalet indikatorer

 • Full tillgång till underliggande data

 • Kan hantera jämförelser och tidsserier


St d till analys
Stöd till analys kommuner och landsting


Tg rder
Å kommuner och landstingtgärder


Hur g r vi vidare
Hur går vi vidare? kommuner och landsting

 • Testversion på RKA:s hemsida

 • Utvärdera synpunkter

 • Pröva det visuella indexet som analysstöd i Nätverk för Resultat

 • Eventuellt integrera som en modul i Kolada

  • Möjlighet att lägga till och ta bort indikatorer


ad