slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ПРОЕКТ BG 051 PO 001-4.3.02„СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

ПРОЕКТ BG 051 PO 001-4.3.02„СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО - PowerPoint PPT Presentation


  • 68 Views
  • Uploaded on

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ПРОЕКТ BG 051 PO 001-4.3.02„СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО' - carl-koch


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТАЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНДОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще!Процедура: BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02„СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ

ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ

гр. ТЪРГОВИЩЕ

cko_targovishte@mon.bg

тел. 0601 62079

slide2

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТАЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНДОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще!Процедура: BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

slide3

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТАЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНДОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще!Процедура: BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

ЦКО гр. Търговище е една млада структура в системата на средното образование и е създаден на 01.10.2012г. по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма развитие на човешките ресурси и съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския Съюз. ЦКО гр. Търговище се намира в сградата на РИО - Търговище, на третия етаж.

Предстои изграждането на нови помещения, в които ще има обособени зали – компютърни, възможности за самодиагностика – тестове, тренинги, самоподготовка, информиране и консултиране за кариерно ориентиране.

Ще бъде създаден Национален портал за кариерно ориентиране, където всеки ще има възможността да открие необходимата информация за институциите в средното и висшето образование.

slide4

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТАЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНДОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще!Процедура: BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

slide5

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТАЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНДОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще!Процедура: BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

В ЦКО работят четирима кариерни консултанти. Те са професионалисти, които оказват съдействие на клиентите в избора на професията, вземането на успешни решения и кариерното развитие.

Едно от най-важните решения, които човек взема в живота си, е изборът на професия. Този избор не би трябвало да е случайно събитие и не е въпрос на шанс, а следва да е обвързан с личността на човека. От съответствието между неговата личност и обстановката, в която той ще работи, зависят неговите постижения в бъдеще. Затова е толкова важно човек да познава добре себе си и своите навици, за да определи правилно посоката, в която да гради професионалната си кариера.

slide6

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТАЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНДОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще!Процедура: BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

slide7

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТАЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНДОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще!Процедура: BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

Основните цели на ЦКО гр. Търговище ще бъдат:

- да предоставя специализирани услуги по кариерно ориентиране на учениците от всички видове и степени училища в областТърговище- да подпомага методически педагогическите съветници, класните ръководители и учителите в областта на кариерното ориентиране на учениците и да информира и консултира родители и граждани.

slide8

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТАЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНДОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще!Процедура: BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

slide9

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТАЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНДОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще!Процедура: BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

Кариерните консултанти предоставят информация:

-за структурата и видовете подготовка в училищното образование;

- за институциите в системата на средното и висше образование, предоставени по териториален признак и по области на образование и обучение; - за характеристиките на професиите, профилите и специалностите, които се изучават в училищната система, - за потребностите и изискванията на пазара на труда по данни на Регионалните служби по заетостта.

slide10

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТАЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНДОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще!Процедура: BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

slide11

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТАЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНДОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще!Процедура: BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

slide12

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТАЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНДОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще!Процедура: BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

Кариерните консултанти от ЦКО гр. Търговище осъществяват:

-индивидуална, групова и диагностична работа с учениците от всички степени на училищното образование за подобряване мотивацията на им за учене, за познавателните и професионални интереси, нагласи и мотивация за професионална реализация и кариерно развитие. - оказват подкрепа за вземане на решения при прехода от една към друга степен на образование. - участват и в създаването и утвърждаването на иновативни училищни практики за кариерно ориентиране на учениците.

slide13

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТАЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНДОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще!Процедура: BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

slide14

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТАЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНДОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще!Процедура: BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

Сред приоритетните задачи на ЦКО гр. Търговище е и организирането на училищни форуми.

Училищните форуми по кариерно ориентиране са проекти, в които училището, бизнесът и социалните партньори са равнопоставени участници.Идеята е да бъдат приобщени семейството и останалите заинтересовани страни в подкрепа на прехода на учениците от една образователна степен в друга и от образование към заетост. В центъра на тези форуми е поставен ученикът и неговото умение за вземане на автономно и отговорно решение за образователен и професионален избор.

slide15

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТАЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНДОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще!Процедура: BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

slide16

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТАЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНДОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще!Процедура: BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

slide17

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТАЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНДОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще!Процедура: BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

slide18

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТАЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНДОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще!Процедура: BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

Училищните форуми се организират на училищно и на общинско/ областно равнище. Обхватът на първият вид форуми е 5-8 клас. Това са общоучилищни форуми, при които учениците представят проектите си пред своите родители, пред представители на други училища, на бизнеса.

Във форумите на общинско или регионално равнище се включват учениците от 9-12 клас. Тук участие вземат и други институции и организации – училища, общини, представителни организации на работодателите, фирми от малкия и среден бизнес, висши училища и университети.

slide19

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТАЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНДОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще!Процедура: BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

slide20

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТАЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНДОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще!Процедура: BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ

ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ

гр. ТЪРГОВИЩЕ

Ръководител: Антон Атанасов

Кариерни консултанти: Ивалина Върбанова Цветелина Иванова Димана Петрова

ckotgbg@gmail.com;cko_targovishte@mon.bg

тел. 0601 62079