Ristiinarviointi Hämeenlinna, 9.4.2003 Verkkosote Tommi.Kinnunen@ncp.fi - PowerPoint PPT Presentation

carina
ristiinarviointi h meenlinna 9 4 2003 verkkosote tommi kinnunen@ncp fi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ristiinarviointi Hämeenlinna, 9.4.2003 Verkkosote Tommi.Kinnunen@ncp.fi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ristiinarviointi Hämeenlinna, 9.4.2003 Verkkosote Tommi.Kinnunen@ncp.fi

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
74 Views
Download Presentation

Ristiinarviointi Hämeenlinna, 9.4.2003 Verkkosote Tommi.Kinnunen@ncp.fi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. RistiinarviointiHämeenlinna, 9.4.2003VerkkosoteTommi.Kinnunen@ncp.fi

  2. Mistä on kyse? • Sosiaali- ja terveysala toimintaympäristönä eli ”VerkkoSote” • Kolmesta osa-alueesta, jotka muodostavat yhdessä 5 ov:n opiskelukokonaisuuden. • Sosiaali- ja terveyspalvelut – väestön tarpeet ja tulevaisuuden haasteet, 3 ov • Kolmas sektori ihmisen hyvinvoinnin tukena, 1 ov • Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys toimintaympäristönä, 1 ov

  3. ”VerkkoSote” I Sosiaali- ja terveyspalvelut – väestön tarpeet ja tulevaisuuden haasteet (3 ov) III Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys toimintaympäristönä 1 ov II Kolmas sektori ihmisen hyvinvoinnin tukena (1 ov)

  4. Mitä mennään? • Sisällöntuotannon ensimmäinen vaihe valmis 31.3.-03 • Pilotointi toteutetaan loppu keväästä ja alku syksystä 2003 • Tehdään korjaukset ja täydennetään materiaalia kevään aikana: • Aloitussivu • Opiskelijaopas • Esitteet

  5. Prosessissa opittuja asioita • Kyseessä on oppimisprosessi, ei niinkään tuotantoprosessi • Sosiaali- ja terveysalan ihmisten pitää saada olla ja tehdä yhdessä, vaikka kyseessä on verkostomainen virtuaalituotanto… • Projektin tekemistä kpk-metodilla (kantapään…) • Ymmärtämään paremmin kollegoita yli alarajojen • Verkko-oppimista ja verkko-opiskelua

  6. .

  7. Positiivisia asioita • Rengas, ja sen sitoutuminen tekemiseen • Opittu paljon uusia asioita, jotka ovat yleensä vieraita kyseisillä aloilla • Tehokkaita ja mukavia verkostokokoontumisia • uuden toimintamallin luominen ja kokeileminen käytännössä • Kehittämisyksikön ja erityisesti Itä-Suomen hankkeen päällikön ohjeet ja tuki

  8. Kehittämisen varaa • Hallinnointi on hankalaa, varsinkin laskutukseen liittyvät asiat • Resursointi; erittäin vaikea ennakoida todellista työnmäärää eri vaiheissa • Verkko-opiskelu materiaalin tuottaminen ”kylmiltään” vaikeaa • Virtuaaliamk keskittyy liikaa sisällön tuotantoon, kun pitäisi miettiä enempi oppimisprosessia sekä sen ohjausta…ehkä seuraavan kierroksen painopistealueita? • Laatuajattelu koskee vain ”opetustuotetta”, pitäisi ottaa huomioon koko prosessi

  9. Yhteenveto • Prosessi on aikataulussa • Rahaa on saatu menemään, mutta se on riittänyt ;) • Hallinnolliset kuviot on opittu • Rengas on sitoutunut tekemiseen • Lopputuotteesta ja sen toimivuudesta ei ole kuin arvailuja; kevät näyttää kiinnostaako se loppukäyttäjiä…

  10. Kiitos mielenkiinnosta! ”VerkkoSote” on tarjonnut jo nyt useita ahaa-elämyksiä, toivottavasti ne välittyvät oppijoille asti… Lisätietoja:Tommi Kinnunentommi.kinnunen@ncp.fi www.ncp.fi/verkkosote