legislativn zakotven vzd l v n k se speci ln mi vzd l vac mi pot ebami n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Legislativní zakotvení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami PowerPoint Presentation
Download Presentation
Legislativní zakotvení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Legislativní zakotvení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on

Legislativní zakotvení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Lucie Obrovská Kancelář veřejného ochránce práv. Osnova:. Rovný přístup ke vzdělání Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Související vyhlášky Rozsudek D. H. a ostatní vs. ČR Výzkum VOP.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Legislativní zakotvení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami' - carina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
legislativn zakotven vzd l v n k se speci ln mi vzd l vac mi pot ebami

Legislativní zakotvení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Lucie Obrovská

Kancelář veřejného ochránce práv

osnova
Osnova:
 • Rovný přístup ke vzdělání
 • Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Související vyhlášky
 • Rozsudek D. H. a ostatní vs. ČR
 • Výzkum VOP
rovn p stup ke vzd l n
Rovný přístup ke vzdělání
 • Mezinárodní kontext:
 • - Úmluva o právech dítěte: nejlepší zájem
 • - Všeobecná deklarace lidských práv
 • - Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech
 • - Listina základních práv EU
 • - Evropská úmluva o lidských právech a základních svobodách
 • Úmluva o právech lidí s postižením
rovn p stup ke vzd l n1
Rovný přístup ke vzdělání
 • Listina základních práv a svobod:

- čl. 1 (1) : rovnost v právech a důstojnosti

- čl. 33 (1) : právo na vzdělání

 • - školský zákon
 • - antidiskriminační zákon: zahrnuje mj. přístup a poskytování vzdělání,

-jak předškolního, tak základního, vč. vysokoškolského

rovn p stup ke vzd l n ochrana
Rovný přístup ke vzdělání: ochrana
 • Ředitel školy
 • Česká školní inspekce
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 • Veřejný ochránce práv a jeho možnosti:
  • Působnost vůči správním orgánům
  • Působnost v otázkách spojených s rovným zacházením: metodická pomoc obětem diskriminace, stanoviska a doporučení, výzkum
vzd l v n k se speci ln mi vzd l vac mi pot ebami
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Zákonný rámec: § 16 školského zákona
 • Speciální vzdělávací potřeby má dítě se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním
 • Lze dovodit přednost inkluze?
 • Vyžaduje-li to povaha postižení, lze speciální skupiny, školy a třídy s redukovaným obsahem
 • Navíc: spec. ustanovení pro středně těžké a těžké ment. postižení apod. speciální školy
vzd l v n k se speci ln mi vzd l vac mi pot ebami a problematika integrace
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a problematika integrace
 • Úprava č. 24: Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením: právo na vzdělání bez jakékoli diskriminace
 • + nesmějí být vyloučeny ze všeobecné vzdělávací soustavy
 • + osoby s postižením mají přístup k inkluzívnímu a kvalitnímu vzdělání
 • + k tomuto musí být poskytnuta podpora
 • …speciální školství
vyhl ky
Vyhlášky
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
 • Nově : posuzování vzdělávacích potřeb periodicky u každého dítěte, pro poskytování poradenské služby obligatorně informovaný souhlas zákonného zástupce, nikoli jen podpis jako dřív
vyhl ky novelizace
Vyhlášky: novelizace
 • Vyhláška 73:
 • 1) zavedení podpůrných (pro žáky se ZP) a vyrovnávacích opatření (pro žáky se ZZ a SZ)
 • 2) odstranění ustanovení, podle něhož se žák se ZP přednostně vzdělává v běžné škole formou ind. integrace, odpovídá-li to možnostem školy a potřebám žáka (tzn. lze nyní dovodit integraci? Pouze ze systematiky)
vyhl ky novelizace1
Vyhlášky: novelizace
 • 3) § 3 (4) „žák bez ZP se nevzdělává podle vzdělávacího programu pro vzdělávání žáků se ZP“
 • 4) § 3 odst. 5 a) + b) :

- na dobu nezbytně nutnou lze umístit žáka bez zdravotního postižení i do skupiny či školy pro děti se ZP, vyžaduje-li to jeho zájem

kdy to vyžaduje jeho zájem?

 protiústavní ustanovení…?

segregace romsk ch k
Segregace romských žáků
 • Rozsudek Velkého senátu ESLP, listopad 2007: diskriminace romských žáků ve speciálním školství
 • Stěžovatelům nebylo poskytnuto dostatečně kvalitní vzdělání
 • Podíl Romů na zkoumaných školách neodpovídá podílu Romů v ČR
 • Kritika: informovaný souhlas, podoba testů
 • // správní uvážení ředitele + doporučení + info-souhlas
segregace romsk ch k1
Segregace romských žáků
 • MŠMT 2009, ČŠI 2010: stanovisko VOP, zda se jedná o diskriminaci
 • Výzkum VOP: prosinec 2011 – květen 2012
 • Náhodný výběr
 • Celá ČR
 • Metoda: pozorování + dotazníky učitelům
 • Spolupráce VOP + ČŠI 2012
kontakt
Kontakt
 • Lucie Obrovská, oddělení rovného zacházení Kanceláře veřejného ochránce práv
 • obrovska@ochrance.cz
 • 542 542 350