drogok fejleszt s nek l p sei preklinikai s i ii iii iv f zisok n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Drogok fejlesztésének lépései: preklinikai, és I, II, III, IV fázisok PowerPoint Presentation
Download Presentation
Drogok fejlesztésének lépései: preklinikai, és I, II, III, IV fázisok

play fullscreen
1 / 15

Drogok fejlesztésének lépései: preklinikai, és I, II, III, IV fázisok

190 Views Download Presentation
Download Presentation

Drogok fejlesztésének lépései: preklinikai, és I, II, III, IV fázisok

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Drogok fejlesztésének lépései: preklinikai, és I, II, III, IV fázisok GLP/ GCP

 2. A gyógyszerkutatás főbb fázisai

 3. GMP- GLP- GCPGyógyszeripari hatósági előírások, követelményrendszerek • GMP (Good Maunfacturing Practice) • GLP (Good Laboratory Practice) • GCP (Good Clinical Practice) • Felügyeleti hatóságok (FDA, OGYI, EMEA) • ICH (adatok kölcsönös elfogadása, eljárások gyorsíása)

 4. Farmakokinetikai és metabolizmus vizsgálatok- ADMET • ADMET- rendszer preklinikai és klinikai (humán) • Abszorpció (felszívódás) • Disztribució (megoszlás) • Metabolizmus (biotranszformáció) • Elimináció (kiürülés- inaktív gyógyszermolekula) • Toxikológiai (biztonsági) vizsgálatok • in vitro→in vivo vizsgálatok

 5. In vitro vizsgálatok • Viszonylag olcsó, gyors • Primer metaboliznus mechanizmusa • CYP 450 izoenzimek vizsgálata (500 féle, enzimszabályozás, hiánya, szerepe a biotranszformációban) • Humán és állati sejtvonalak alkalmazása (hepatocyták, mielóma sejtek, őssejtek, primer sejtek) • Metabolizmus gyors megismerése, toxikológiai vizsgálatok tervezése (prediktív)

 6. Alkalmazott módszerek • Immun-analitikai módszerek (fehérjék, DNS, RNS) • ag-ae kimutatásán alapuló módszerek (precipitáció, agglutináció) • jelzéses technikák (ELISA, fluoreszcens jelölés) • PCR, qPCR, real-time PCR (génexpresszió→sejt állapotának kifejeződése) • Microchipek (DNS, fehérje, RNS kimutatása) • Szelektívek (pl.:monoklonális antitestek), nagy mintaszám, kis mennyiségű minták • Validált módszerek (GLP)

 7. In vivo vizsgálatok • ADMET-rendszer • In vitro vizsgálatok során kapott adatok alapján tervezik meg a vizsgálatokat • Egér, patkány, nyúl, kutya, törpesertés, majom stb. • Plazma, vizelet, szövet (reziduum), nyál, anyatej • Egész szervek hogyan viselkednek, vér-agy gáton való átjutás, karcinogentiás vizsgálata

 8. Alkalmazott módszerek • Immun-analitikai módszerek (fehérjék, DNS, RNS)→ pl.: ELISA • PCR, qPCR, real-time PCR (szekvenálás (génexpresszió, mutációk kimutatása) • Mikrochipek • Főleg kapcsolt elválasztási technikák alkalmazása az iparban (LC-MS, GC-MS) • Validált módszerek (GLP)

 9. GCP • Humán fázisvizsgálatok • GLP előírásainak megfelelően végzett és dokumentált preklinikai vizsgálatok kellenek • 4 fázis, szigorú egymásra épülés • Vizsgálóhelyeken GCP előírásainak betartása • Általában 60-65 vizsgálat, 5000-7000 ember bevonása

 10. Gyakran I.- II. fázis összevonása (farmakokinetikai és metabolizmus vizsgálatok) • Citosztatikumok esetén I. fázis II. fázis jelleggel is bír (etikai okok, expozíció) • Originális gyógyszermolekula→ I.- IV. • Generikus gyógyszermolekula→ bioekvivalencia vizsgálat (kémiai, farmakológiai, biológiai egyenértékűség)

 11. Farmakogenetika • Bizonyos gyógyszerek azonos dózisban történő alkalmazásakor eltérő terápiás választ kapunk • Farmakokinetikai variábilitás→ nagyságrendekben eltérő dózis a vérbe • Farmakodinámiás variabilitás→más terápiás válasz (azonos vérkonc.) a betegekben • Okok: • polimorf metabolizmus (CYP 450) • egyéni receptorérzékenység • interakciók (enzimgátlás, illetve indukció)

 12. Farmakogenomika • A génszerkezet (egyedi gyógyszermetabolizáló képesség DNS-ben kódolva) és a gyógyszer terápiás válaszának kapcsolatát vizsgálja • „találati valószínűség” javítása→ betegek kiválasztása • Genotípus- jelenleg 60 féle (DME, DME-receptor, transzporter gén) • Fenotípus (endogén, exogén tényezők) • Genotípus- fenotípus meghatározása által megjósolható a gyógyszermetabolizmus • Draft gudlines!

 13. Alkalmazott módszerek • Genomiális DNS izolálása limfocitákból • Adott DNS részlet amplifikációja (PCR) • Emésztés restrikciós enzimekkel Megtalálja vagy nem az adott vágási pontot→ különböző méretű fragmentek keletkeznek→ RFLP (rest. fragmentum hosszúság polimorfizmus) vizsgálat során genotípusok elkülöníthetők. További technikák: mikrochipek, real-time PCR (jelölt oligonukleotidok) Fenotipizálás: polimorf jeleggel metabolizálódó gyógyszer(ek) adása a betegnek, standard körülmények, metabolizációs ráta meghatározása vízeletből.

 14. A jövő Gyógyszerfejlesztés mikrochipen (interakciók) Metabolizációs útvonalak modellezése (in silico módszerek)