regional till mpning av gemensam rutin f r samordnad v rdplanering samt it st det klara svpl
Download
Skip this Video
Download Presentation
Regional tillämpning av Gemensam rutin för Samordnad vårdplanering samt IT-stödet KLARA SVPL

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

Regional tillämpning av Gemensam rutin för Samordnad vårdplanering samt IT-stödet KLARA SVPL - PowerPoint PPT Presentation


 • 235 Views
 • Uploaded on

Regional tillämpning av Gemensam rutin för Samordnad vårdplanering samt IT-stödet KLARA SVPL. Uppdragsgivare: Regionala SAMSA Baserad på Samordnad vårdplanering –SVPL Gemensam rutin i Västra Götaland 2013-05-20 Nästa revidering; 2013-12-01 version 7. Styrdokument.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Regional tillämpning av Gemensam rutin för Samordnad vårdplanering samt IT-stödet KLARA SVPL' - cargan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
regional till mpning av gemensam rutin f r samordnad v rdplanering samt it st det klara svpl

Regional tillämpning av Gemensam rutin för Samordnad vårdplanering samt IT-stödet KLARA SVPL

Uppdragsgivare: Regionala SAMSA

Baserad på Samordnad vårdplanering –SVPL

Gemensam rutin i Västra Götaland

2013-05-20

Nästa revidering; 2013-12-01

version 7

styrdokument
Styrdokument
 • Lag om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (1990:1404). Ändringar from 2003.
 • Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård (SOSFS 2005:27).
 • Avtal / överenskommelse mellan VästKom och Västra Götalandsregionen:

- Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan VGR och kommunerna i Västra Götaland.

 • Samordnad vårdplanering – SVPL Gemensam rutin för Västra Götaland.
 • Regional tillämpning av gemensam rutin för samordnad vårdplanering SVPL och IT-stödet KLARA SVPL i Västra Götaland.
lathundar och mallar www vgregion se svpl
Lathundar och mallarwww.vgregion.se/svpl

Lathundar

 • Kommun
 • Primärvård
 • Sjukhus
 • Akuten
 • Öppen psykiatrisk

mottagning

 • Habilitering och

Hälsa

Mallar för dokumentation

patientadministration
Patientadministration
 • Om folkbokföringsadressen inte är samma som vistelseadressen ska båda adresserna anges.
 • Kontaktuppgifter för närstående till patienten anges.
kvittens
Kvittens
 • Kvittering av meddelande innebär att det tagits emot och att fortsatt handläggning sker enligt lokal rutin.
inkomna meddelanden
Inkomna meddelanden
 • Hantering av meddelanden i inkorgen ska ske regelbundet minst 3 ggr per vardag.
 • Respektive verksamhet är ansvarig för att rutiner

utarbetas så att patientsäkerheten upprätthålls.

kontakter
Kontakter
 • Kontrolleras alltid när nytt meddelande skapas.
 • Följer ärendet.
 • Namn, relation och telefon till:
  • Aktuella kontakter i kommunen även jourtid.
  • Aktuella kontakter i primärvård ex. medicinsk ansvarig läkare.
  • Aktuella kontakter på sjukhus ex. medicinsk ansvarig läkare.
slide8
Processen i KLARA SVPL

OFVI

Vårdbegäran

Inskrivnings-meddelande

Kallelse och underlag till vårdplanering

Vårdplan

Utskrivnings-meddelande

Info vid utskrivning

Meddelande till vård och omsorg

Förberedd vårdbegäran

Utebliven utskrivning

Administrativt meddelande

f rberedd v rdbeg ran
Förberedd vårdbegäran
 • Underlag för vårdbegäran till annan vårdgivare.
 • Skapas av kommun och uppdateras kontinuerligt.
 • Innehåller varaktiga bakgrundsfakta samt telefon- nummer även jourtid.
 • Är bara tillgänglig för kommun som skapat denna.
v rdbeg ran
Vårdbegäran
 • För patienter med kommunala insatser.
 • Initieras av kommun, primärvård eller specialist-mottagning på sjukhuset.
 • Avstämning ska ske med Västfolket.
 • Aviseras snarast.
meddelande till v rd och omsorg1
Meddelande till vård och omsorg
 • Pågår vård - och omsorgsinsatser måste kommun och primärvård meddelas att patienten sänds hem. Sjukhuset tar telefonkontakt med kommunen.
 • Om patienten har nyupptäckt behov av insatser, bör kommun och primärvård meddelas.
inskrivningsmeddelande
Inskrivningsmeddelande
 • Ansvarig sjukhusläkare bedömer att patienten, efter utskrivning från sjukhus, behöver insatser av kommun och/eller primärvård.
 • Aviseras alltid till kommunens och primärvårdens huvudinkorg.
 • Avstämning ska ske med Västfolket och Vårdvalet.
 • Kommun och primärvård kvitterar och skriver sina kontaktuppgifter under Kontakter.
kallelse och underlag till v rdplanering
Kallelse och underlag till vårdplanering
 • Beslut av sjukhusläkare att vårdplanering ska ske.
 • Sjukhusläkarensnamn ska alltid anges. Läkaren är ansvarig för innehållet.
 • Skriftligt underlag sammanställs av sjuksköterska eller utsedd person.
 • Aviseras då patientens samtliga behov av insatser, efter utskrivning från sjukhuset, kan bedömas.
 • Vårdplanering ska påbörjas senast vardagen efter det att kallelse och underlag mottagits.
 • Kommun och primärvård kvitterar vardagar inom 24 timmar.
v rdplan m tesflik
Vårdplan - mötesflik
 • Uppdatering av vårdplan om tidigare upprättad vårdplan används.
 • Samtliga deltagare i vård-planeringen noteras.
 • Sjukhuset skriver namn på läkare som har ansvar för vårdplanen och/eller fortsatt medicinskt ansvar för patienten efter utskrivning.
 • Primärvården skriver namn på medicinskt ansvarig läkare för patienten efter utskrivning.
v rdplan
Vårdplan
 • Gemensam flik fylls i av samtliga parter.
 • Respektive part fyller i sina åtaganden under sin flik.
justering
Justering
 • Sker av alla tre parter.
 • Ska göras snarast.
 • Innebär att parten har godkänt innehållet i hela vårdplanen.
 • Vårdplanen är upprättad först när samtliga parter har justerat.
utskrivningsmeddelande
Utskrivningsmeddelande
 • Meddelar datum när patienten är utskrivningsklar efter
 • sjukhusläkarens beslut.
 • Utskrivningsklar kan patienten bli när som helst under vårdtiden.
 • Aviseras senast dagen före planerad utskrivning.
information vid utskrivning
Information vid utskrivning
 • Aviseras samma dag som patienten skrivs ut.
 • Innehåller information om vårdtillfället på sjukhuset.
 • Om förändring skett efter vårdplanering dokumenteras detta under Vårdsamman-fattning.
 • Dokumentation om patienten skrivs ut till sin bostad, korttids-plats eller annat.
 • Epikriser/slutanteckningar faxas/skickas samma dag till berörd part.
utebliven utskrivning
Utebliven utskrivning
 • Används om processen fördröjs eller

avbryts av någon anledning.

 • Orsak ska alltid anges:

- förändrat/försämrat tillstånd

- patienten avlidit

- inga behov av kommunala insatser

efter hemgång finns.

Används endast då samtycke finns, annars aviseras ett administrativt

meddelande och kommunen avslutar ärendet.

avsluta utebliven utskrivning
Då patienten ej varit utskrivningsklar och utebliven

utskrivning aviserats och ska avslutas

Markera meddelandet ”Utebliven utskrivning” i trädet, högerklicka och välj ”avsluta utebliven utskrivning”.

Aviseras automatiskt till de andra

parternas inkorg

Avsluta Utebliven utskrivning
avsluta utebliven utskrivning1
Då patienten varit utskrivningsklar och utebliven utskrivning

aviserats och ska avslutas

Utskrivningsklar inom 7 kalenderdagar

från det att Utebliven utskrivning aviserats.

Nytt Utskrivningsmeddelande aviseras.

Utskrivningsklar senare än 7 kalenderdagar från det att Utebliven utskrivning aviserats. Ny kallelse och underlag till vårdplan görs och

aviseras. Nya karensdagar för kommunen påbörjas.

Vidförsämring av patientens tillstånd så att vårdplanen påverkas, ska ny kallelse och underlag till vårdplan aviseras och ny vårdplan upprättas.

Avsluta Utebliven utskrivning
administrativt meddelande
Administrativt meddelande
 • Ingen medicinsk information.
 • Aviseras endast till den/de parter som berörs.
avliden
Avliden
 • Avisera Meddelandet Utebliven utskrivning och under Orsak skriv avliden och datum.
 • Om inte samtycke finns aviseras ett Administrativt meddelande.
 • Registrera avliden i Patientadministrationen i KLARA SVPL under Ärende/Patient.
avsluta rende
Avsluta ärende
 • Kommun avslutar ärendet senast första vardagen efter att ärendet avbrutits/avslutats.
betaldagar karensdagar
Betaldagar/karensdagar

Betalningsansvaret initieras kalenderdagen efter att dessa tre kriterier är uppfyllda:

Vårdplanen är upprättad

Utskrivningsklardatum har infriats

Karensdagarna har passerat.

Karensdagarna startas:

Vardagen efter att Kallelse och underlag till vårdplanering aviserats första gången, då det skickats före kl 16.00

Två vardagar efter att Kallelse och underlag till vårdplanering har aviserats för första gången, då det skickats efter kl 16.00. Gäller måndag-torsdag.

På första helgfria vardag om Kallelse och underlag till vårdplanering har aviserats för första gången, då det aviserats torsdag efter kl 16.00 fram till söndag kl 24.00.

Mellanliggande lördagar, söndagar och helgdagar räknas inte in i karenstiden

slide27
Betaldagar/karensdagar

00.00

24.00

16.00

Ti

Ons

To

Fre

Ti

Streckad lodrät linje = Brytpunkt 16.00

Lodrätt mellanrum = Brytpunkt 00.00/24.00

Blå prick Kallelse skickas

Pilspets = karensdagsberäkning börjar.

bevakning av renden vid verg ng mellan olika v rdgivare
Bevakning av ärenden vid övergång mellan olika vårdgivare
 • Meddelande Vårdbegäran
 • Meddelande Vård och Omsorg
 • Meddelande Utebliven utskrivning – avbruten process när patient ej vill ha vårdplanering.
 • Meddelande Information vid utskrivning
bostadsl s patient som saknar fast bostadsadress
Bostadslöspatient som saknar fast bostadsadress
 • Ansvarig för den bostadslösa är den kommun där patienten senast är folkbokförd.
egenv rd enligt sosfs 2009 6 samt samverkansrutin egenv rd www vgregion se svpl
EgenvårdEnligt SOSFS 2009:6 samt Samverkansrutin Egenvårdwww.vgregion.se/svpl
 • Bedömning om en hälso- och sjukvårdsåtgärd är egenvård ska göras av behandlande läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom sitt ansvarsområde.
 • Beslut om egenvård dokumenteras under rubriken Egenvård i Vårdplan.
fels nt
Felsänt
 • Samtliga meddelanden ska aviseras till huvudinkorg märkt INKORG efter sin enhet.
 • Felsända meddelanden ska ej kvitteras utan avvisas som felsänt av mottagaren.
 • Administrativt meddelande med orsak ska aviseras samtidigt till avsändaren.
 • Ursprungliga avsändare ändrar till rätt medverkande part samt aviserar om det felsända meddelandet.
forcera
Forcera
 • I undantagsfall kan forcering av vårdplan användas av sjukhus och särskild behörighet krävs.
omflyttning
Omflyttning
 • Vid omflyttning mellan enheter/sjukhus fortsätter det påbörjade ärendet.
 • Kontaktuppgifter för sjukhuset uppdateras.
 • Ny kallelse aviseras endast om patientens tillstånd ändras.
palliativ v rd
Palliativ vård

Gäller för patienter i den sena fasen som är kort och omfattar

dagar eller veckor.

 • Patienter som bedöms vara i sent palliativt skede och som kvarstannar på sjukhuset blir inte utskrivningsklara och därmed blir det inte aktuellt med betalningsansvar.
 • Om patienten önskar bli utskriven från sjukhuset

gäller rutinen och alla meddelanden aviseras.

permission
Permission
 • Sjukhuset har kvar det medicinska ansvaret.
 • Kommun ansvarar för de omvårdnadsdelar den utför.
reservnummer
Reservnummer
 • Ärende där patient har reservnummer enligt Befolknings-registret (BefReg) eller Central Patient Manager (CPM)kan användas i KLARA SVPL.
reservrutiner
Reservrutiner
 • Finns på www.vgregion.se/svpl under Reservrutin KLARA SVPL.
 • Blanketterna skrivs ut och faxas till berörda parter.
skyddad identitet
Skyddad identitet
 • Patient med skyddad identitet ska ej vara med i KLARA SVPL.
utel mnande av part
Utelämnande av part
 • Under Kommentar skrivs orsak till utelämnande av part.
utskrift
Utskrift
 • Dokumentera tidpunkt, till vem samt orsak till utskrift.
 • Hantering av arbetskopia enligt förvaltningens rutin.
samordnad v rdplan vid ppen psykiatrisk tv ngsv rd och ppen r ttspsykiatrisk v rd i klara svpl
Samordnad vårdplan vid öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård i KLARA SVPL
 • Inskrivningsmeddelande
 • Kallelse och vårdplaneringsunderlag
 • Vårdplan - speciell blankett
 • Utskrivningsmeddelande
 • Information vid utskrivning
kallelse och v rdplaneringsunderlag tv ngsv rd
Kallelse och vårdplaneringsunderlagTvångsvård
 • Ska framgå att patienten vårdas enligt LPT eller LRV och att en ansökan om öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård planeras.
 • Informationen dokumenteras i fältet Patientens bedömda behov.
v rdplan tv ngsv rd
VårdplanTvångsvård
 • Samordnad vård-och omsorgsplanering enligt LPT och LRV genomförs.
 • Blanketten ”Samordnad vårdplanering enligt 7 a § LPT och 12 a LRV ” används.
 • Vårdplanen upprättas, dvs. alla parter justerar vårdplanen på blanketten.
 • I den upprättade vårdplanen framgår förslag till särskilda villkor, kontaktpersoner och uppföljningsdatum.
 • Vårdplan öppnas i KLARA SVPL.
forts v rdplan i klara svpl tv ngsv rd
Forts Vårdplan i KLARA SVPL Tvångsvård
 • Vårdplan öppnas i KLARA SVPL.
 • I den Gemensamma fliken antecknas att vårdplan enligt LPT/LRV är upprättad ett visst datum och hänvisning sker till denna.
 • Dokumentationen sker i fältet Uppföljning av insatser.
 • Vårdplanen justeras även i KLARA SVPL
utskrivningsmeddelande tv ngsv rd
Utskrivningsmeddelande Tvångsvård
 • Aviseras av sjukhuset samma dag då Förvaltningsrätten meddelar datum för förhandling.
 • Utskrivningsklardatumet är datum för förhandling i Förvaltningsrätten.
 • Det är Förvaltningsrätten som beslutar att patienten är utskrivningsklar.
 • Domstolens beslut gäller omedelbart om inte domstolen beslutar något annat.
 • Kommunen ska då ha beredskap att erbjuda patienten insatser.
information vid utskrivning tv ngsv rd
Information vid utskrivning Tvångsvård
 • Aviseras när patienten avslutar sluten heldygnsvård.
 • Den fortsatta vårdformen ska framgå ex. öppen psykiatrisk tvångsvård. Denna information skrivs i fältet Vårdsammanfattning.
 • Uppföljning av den öppna psykiatriska tvångsvården/öppna rättspsykiatriska vården genomförs utanför KLARA SVPL.
ad