slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Johdanto PowerPoint Presentation
Download Presentation
Johdanto

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Johdanto - PowerPoint PPT Presentation


  • 246 Views
  • Uploaded on

Kuvaputkellisten laitteiden käsittelyn työ- ja ympäristöturvallisuus Jorma Manninen Ekokem Oy Ab 31.01.2002. Johdanto. Käytöstä poistetut TV- ja tietokonelaitteet luokitellaan ongelmajätteiksi niiden sisältämien terveydelle tai ympäristölle haitallisten tai vaarallisten aineiden takia

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Johdanto' - cargan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Kuvaputkellisten laitteiden käsittelyn työ- ja ympäristöturvallisuusJorma ManninenEkokem Oy Ab31.01.2002

johdanto
Johdanto

Käytöstä poistetut TV- ja tietokonelaitteet luokitellaan ongelmajätteiksi niiden sisältämien terveydelle tai ympäristölle haitallisten tai vaarallisten aineiden takia

Keräys-, kuljetus- ja käsittelytyössä on tunnistettavissa samoja riskejä kuin työssä ongelmajätteiden parissa.

Vaaratilanteet voivat aiheuttaa vahinkoa terveydelle, ympäristölle tai omaisuudelle.

tv ja tietokonelaitteiden nouto syntypaikalta
TV- ja tietokonelaitteiden nouto syntypaikalta

Tyypillisiä tapaturmia ja vahinkoja ovat:

liukastumiset,

venähdykset,

käsien ja jalkojen puristumiset, sekä

viillot ja

laitteiden putoamiset ja rikkoutumiset.

tv ja tietokonelaitteiden ker ys ja kuljetus
TV- ja tietokonelaitteidenkeräys ja kuljetus

TV- ja tietokonelaitteiden pakkaaminen syntypaikalla asianmukaisiin keräysastioihin vähentää nostojen ja ajoneuvoon siirtojen tapaturmariskejä.

Kuvaputkellisten laitteiden pakkaaminen erikseen suljettuihin keräysastioihin vähentää laitteiden rikkoutumisriskiä kuljetuksen aikana ja helpottaa kuormien purkamista sekä lajittelua vastaanottopisteessä.

tv ja tietokonelaitteiden huolto kunnostus ja uudelleen k ytt
TV- ja tietokonelaitteidenhuolto, kunnostus ja uudelleen käyttö

Huolto- tai kunnostustyössä on vähän vaarallisista aineista johtuvia työ- tai ympäristöturvallisuusriskejä, sillä laitteiden käsittely tapahtuu niitä rikkomatta - koulutetun henkilökunnan toimesta.

Merkittävin riski liittyy viallisten komponenttien varastointiin, jos jätteiden määrä kasvaa suhteettoman suureksi.

tv ja tietokonelaitteiden vastaanotto varastointi ja k sittely
TV- ja tietokonelaitteiden vastaanotto, varastointi ja käsittely

Käsittelytilat on erotettava selkeästi laitteista poistettujen jätteiden varastotilasta.

Käsittelytilassa on oltava riittävä yleis- ja kohdeilmanvaihto, mikä vähentää altistumisriskiä pölylle, joka on kertynyt laitteiden sisälle käytön aikana.

Kuvaputkien käsittelyssä vapautuu loisteaine- ja lasipölyä työilmaan, mikä on otettava erityisesti huomioon ilmanvaihdon suunnittelussa.

Komponenttien irrottamisessa vapautuvat metallihöyryt on hallittava tarkoitukseen suunnitelluilla laitteilla..

tv ja tietokonelaitteiden terveydelle tai ymp rist lle haitallisia tai vaarallisia osia
Piirikortit

Akut ja parisot

Kondensaattorit

LED:it

Katodisädeputket

Nestekidenäytöt

Eristetyt virtajohdot

Metallit

Muovit

Tulostinvärikasetit

TV- ja tietokonelaitteidenterveydelle tai ympäristöllehaitallisia tai vaarallisia osia
tv ja tietokonelaitteiden terveydelle tai ymp rist lle haitallisia tai vaarallisia aineita
Antimoni

Barium

Beryllium

Kadmium

Kloori (PVC)

Litium

Elohopea

Loisteaineet

Bromi

Lyijy

TV- ja tietokonelaitteidenterveydelle tai ympäristöllehaitallisia tai vaarallisia aineita
altistuminen
Altistuminen

Altistuminen tapahtuu ihon, hengitysteiden ja limakalvojen kautta.

Pöly aiheuttaa jatkuvan altistumisvaaran - erityisesti kuvaputkien loisteaine- ja lasipöly voi aiheuttaa erityistä haittaa terveydelle.

Henkilökohtaisilla suojaimilla voidaan vähentää altistumisriskiä.

Turvalliset työtavat ja -menetelmät vähentävät altistumisriskiä.

ongelmaj tteiden varastointi
Ongelmajätteiden varastointi

Eri tyyppiset ongelmajätteet on varastoitava erillään toisistaan ja ne pakataan erikseen niille tarkoitettuihin kuljetusastioihin.

Huolimaton varastointi saattaa aiheuttaa terveydelle tai ympäristölle vaarallisten yhdisteiden muodostumisen tai tulipalovaaran.

Ongelmajätepakkaukset on merkittävä jätteiden vaaraominaisuuksien mukaan siirtoa varten.

ongelmaj tteiden kuljetus
Ongelmajätteiden kuljetus

Ongelmajätteiden haltija vastaa jätteistään kunnes ne on toimitettu asianmukaiseen käsittelypaikkaan tai on luovutettu vastaanottajalle, jolla on jätelupa.

Siirtoasiakirjalla dokumentoidaan haltijan vaihtuminen.

Vaarallisten aineiden kuljetusmääräykset koskevat joidenkin ongelmajätteiden kuljetusta ja vientiä.

Siirtoasiakirja tarvitaan ongelmajätekuljetukseen aina!

yhteenveto ty ja ymp rist turvallisuusriskeist
Pieni riski:

- laitteiden käyttö

- keräys

- kuljetus

- varastointi

- käsin purku

Suuri riski:

- osien irrottaminen ja purkaminen

- leikkaaminen

- murskaaminen

- sulattaminen

- kierrätyspolttoaineen valmistus

- hyödyntäminen energiana

- loppusijoitus

Yhteenveto työ - ja ympäristöturvallisuusriskeistä
lyijy
Lyijy

Päästöt maahan tai (pohja)veteen:

Kuvaputkien, lyijyakkujen tai piirikorttien tai niiden sulatuksessa tai poltossa syntyvien kuonien tai tuhkien loppusijoitus.

Päästöt ilmaan:

Komponenttien irrottaminen piirikorteista;

Kuvaputkien, lyijyakkujen tai piirikorttien murskaus, sulatus tai polttaminen;

Kuvaputkien halkaisu.

kadmium
Kadmium

Päästöt ilmaan:

Metallien sulatus;

Muovien murskaus tai polttaminen;

Kuvaputkien halkaisu.

beryllium
Beryllium

Päästöt ilmaan:

Metallien sulatus;

Piirikorttien murskaus tai polttaminen.

elohopea
Elohopea

Päästöt ilmaan:

Metallien sulatus

Piirikorttien tai litteiden näyttöjen murskaus tai polttaminen

litium
Litium

Päästöt ilmaan:

Piirikorttien murskaus

Litiumparistojen pakkaus

kloori ja bromi
Kloori ja Bromi

Päästöt ilmaan:

PVC-muovien tai bromatuilla palonestoaineilla käsiteltyjen muovien kuumennus, sulatus tai poltto.

antimoni
Antimoni

Päästöt maahan tai veteen:

Kuvaputkien loppusijoitus kaatopaikalle..

bariumoksidi
Bariumoksidi

Päästöt ilmaan:

Kuvaputkien halkaisu tai murskaus.