slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor Partnerskoledag den 9 april 2014

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor Partnerskoledag den 9 april 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor Partnerskoledag den 9 april 2014 Anders Olsson. Samverkan till ömsesidig nytta. Partnerskolor Ramavtal Övningsskolor - en femårig försöksverksamhet Syfte:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor Partnerskoledag den 9 april 2014' - cargan


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolorPartnerskoledag den 9 april 2014

Anders Olsson

slide2

Samverkan till ömsesidig nytta

 • Partnerskolor
 • Ramavtal
 • Övningsskolor - en femårig försöksverksamhet
 • Syfte:
 • Höja kvaliteten i vfubl a genom att stärka kvaliteten i handledningen och i kontakterna mellan högskola och övningsskola/-förskola
 • Läget
 • Mah har ansökt om deltagande för studenter i alla examina och inriktningar
 • Förvaltningar/skolor har anmält intresse
slide3

Villkor för deltagande enligt förordning (2014:2)

 • Studenter ska fullgöra huvuddelen av sin vfu vid särskilda övningsskolor/-förskolor.
 • En handledare ska ha en utbildning inom handledarskap om minst 7,5 hp. Om det inte finns tillräckligt många utbildade handledare, ska högskolan bidra med handledarutbildning.
 • Högskolan ska sträva efter att det vid varje övningsskola eller övningsförskola finns så många handledare att var och en endast handleder ett fåtal studenter.
 • Högskolan ska sträva efter att särskilt yrkesskickliga lärare och förskollärare används i vfu och i högskolans lärar- eller förskollärarutbildning i övrigt.
slide4

Högskolan ska använda ett begränsat antal övningsskolor/-förskolor så att en hög koncentration av studenter uppkommer vid varje skola.

 • Högskolan ska successivt bygga ut sin försöksverksamhet så att den omfattar minst hälften av studenterna vid försöksverksamhetens slut.
 • Vid högskolan ska finnas vfu-lärare med uppgift att följa och bidra till studenternas utveckling. Vfu-lärarna ska ge handledarna stöd för bedömning av studenterna under vfu.
 • Högskolan ska genom avtal med huvudmännen reglera sina och huvudmännens åtaganden med anledning av vfuinom ramen för deltagandet i försöksverksamheten.
slide5

Högskolan ska särskilt försäkra sig om att

1. övningsskolornas/-förskolornas ledning, organisation, undervisning och kvalitets- och utvecklingsarbete håller god kvalitet,

2. studenterna ges möjlighet att fullgöra vfu vid övningsskolor/-förskolor med olika förutsättningar, och

3. lärarna eller förskollärarna har nödvändig lärar- eller förskollärarutbildning och handledarutbildning.

En högskola som deltar är skyldig att medverka i uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten.

slide6

Övningsskolorna/-förskolorna ska ha hög studenttäthet. Studenterna ska fullgöra huvuddelen av sin vfu vid övningsskolor och övningsförskolor med olika förutsättningar

 • Malmö högskolas ansvar
 • placera många studenter på samma skola/förskola
 • placera studenterna så att de fullgör huvuddelen av sin verksamhetsförlagda utbildning vid övningsskola/övningsförskola
 • organisera seminarier för utbyte mellan olika övningsskolor/ övningsförskolor
 • Övningsskolans/-förskolans ansvar
 • ta emot ett stort antal studenter relaterat till sin storlek
 • ta emot flera studenter i samma antagningsomgång fördelade över samtliga skolformer
 • samverka med annan övningsskola/övningsförskola så att studenterna kan genomföra del av verksamhetsförlagd utbildning i en verksamhet med andra förutsättningar
slide7

Övningsskolorna/-förskolorna ska ha hög handledartäthet och god handledarkompetens.

 • Vfu-lärare ska följa och bidra till studenternas utveckling under vfu och stödja handledare i bedömning av studenternas prestationer
 • Malmö högskolas ansvar
 • tillhandahålla vfu-lärare som följer, examinerar och bidrar till studenternas utveckling i samråd med handledaren och som gör besök i varje vfu-kurs
 • erbjuda utlokaliserad handledarutbildning
 • Övningsskolans/-förskolans ansvar
 • tillhandahålla så många handledare med handledarutbildning om minst 7,5 högskolepoäng att var och en endast handleder ett fåtal studenter samt att dessa har adekvat lärar- respektive förskollärarutbildning
 • i dialog med högskolan upprätta en plan för handledare att delta i handledarutbildning om minst 7,5 högskolepoäng utifrån definierat behov
slide8

Sträva efter att särskilt yrkesskickliga lärare och förskollärare används i vfu och i högskolans lärar- eller förskollärarutbildning i övrigt

 • Malmö högskolas ansvar
 • organisera medverkan av lärare från övningsskola/övningsförskola i metodiska moment i ämnesdidaktisk högskoleförlagd utbildning
 • anordna seminarier för handledare i såväl ämnesdidaktik som handledning och bedömning
 • Övningsskolans/-förskolans ansvar
 • i dialog med högskolan upprätta en plan för hur särskilt yrkesskickliga lärare ska kunna medverka i metodiska moment i ämnesdidaktisk högskoleförlagd utbildning
 • i dialog med högskolan anordna professionsutvecklande seminarier för studenter i verksamhetsförlagd utbildning
slide9

Medverkan i uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten

 • Malmö högskolas ansvar
 • upprätta system för årlig uppföljning av försöksverksamheten
 • medverka vid årlig uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten
 • Övningsskolans/-förskolans ansvar
 • årligen lämna underlag till uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten
 • medverka vid årlig uppföljning av försöksverksamheten
slide10

Sträva efter att studenters examensarbeten ska kunna knytas till övningsskolans eller övningsförskolans interna kvalitetsarbete

 • Malmö högskolas ansvar
 • upprätta en struktur för hur studenters examensarbeten ska kunna knytas till övningsskolors/övningsförskolors interna utvecklingsarbete
 • upprätta en struktur för hur högskolans och övningsskolan/övningsförskolan ska kunna samverka för att ge stöd i studenternas genomförande av examensarbeten (t ex i form av seminarier)
 • Övningsskolans/-förskolans ansvar
 • upprätta en plan för att i dialog med högskolan och studenter formulera forskningsbara frågor som kan undersökas inom ramen för ett examensarbete
 • i dialog med högskolan upprätta en struktur för att ge stöd i studenternas genomförande av examensarbeten (t ex genom att inrätta en koordinatorsroll)
slide11

Tidplan

 • Hösten 2013
 • Okt: Informations- och dialogmöte
 • Våren 2014
 • Jan: Förordning
 • Feb: Anvisningar från UHR
 • Mars: Intresseanmälan förskolor/skolor
 • Mah lämnar in ansökan
 • April: Partnerskoledag
 • Besked från UHR
 • Maj: Underlag för ansökan från Mah
 • Aug: Ansökan förskolor/skolor
 • Hösten 2014
 • Sept: Besked från Mah
 • Placering av studenter
 • Okt: Särskilda avtal på plats
 • Försöksverksamheten påbörjas
 • Våren 2015
 • Ny ansökningsomgång inför ht15
slide12

Ersättning

 • En femårig försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor
 • (2014-2019, 40 mkr/år)
 • Minst 3 500 kr/student och år utöver ordinarie ersättning
 • Utöver projektledning kommer ersättningen att fördelas mellan högskola och övningsskola/-förskola och användas för kvalitetshöjande insatser som är hållbara över tid såsom
 • utbildning - kompetensutveckling
 • seminarier - mötesplatser
 • samordning - infrastruktur
 • uppföljning och utvärdering
slide13

Ansökan

Kommuner/förvaltningar: förvaltningschef/motsv. anmäler skolor och förskolor

Friskolor: rektor/motsv. anmäler

 • Deltagande
 • Ambition är att de som uppfyller kriterierna ska kunna delta.
 • Om studentvolymen inte räcker kommer ett urval att göras.
 • Skolor och förskolor med olika inriktningar och förutsättningar
 • Geografiska begränsningar
 • Samråd med förvaltningsledning
slide14

Att diskutera

 • Förväntningar
 • Farhågor
 • Frågor
 • Information
 • Reviderat ramavtal på gång
 • Reseersättning – nya rutiner
 • Utlokaliserade handledarutbildningar
 • Handledarträffar – fö16/6, grund 16/9
 • Graderade betyg för alla VFU-kurser?
 • Utökat uppdrag – fler platser ht14
 • Arbetsmarknadsdag den 28/10