slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
www.osloregionen.no

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

www.osloregionen.no - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

”Den grenseløse regionen”. Prosjektplan for pilotprosjekt 2008-2010. www.osloregionen.no. ”Den grenseløse regionen” - pilotprosjekt 2008-09. Bakgrunn Hensikt Mandat Mål Deltagere Organisering Prosjektorganisering, grunnmodell Styringsgruppe

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'www.osloregionen.no' - caresse


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

”Den grenseløse regionen”

Prosjektplan for pilotprosjekt 2008-2010

www.osloregionen.no

den grensel se regionen pilotprosjekt 2008 09
”Den grenseløse regionen” - pilotprosjekt 2008-09
 • Bakgrunn
 • Hensikt
 • Mandat
 • Mål
 • Deltagere
 • Organisering
  • Prosjektorganisering, grunnmodell
  • Styringsgruppe
  • Rollefordeling prosjektledelse Bærum kommune og pilotprosjekt
 • Rammevilkår
 • Milepæler
 • Punkter til pilotprosjektenes implementeringsplan
bakgrunn
Bakgrunn
 • Prosjektet ”Den grenseløse regionen” ble igangsatt i oktober 2006.
 • Mål: utrede og prøve ut en ordning hvor innbyggerne kan velge hvor i regionen de ønsker å bruke bestemte lovpålagte kommunale- og fylkeskommunale tjenester.
 • Rapport med kriterier for valg av tjenester og aktuelle tjenesteområder ferdigstilt desember 2007.
 • Politisk vedtak i de ulike kommunestyrene vedr. grenseløst tjenestetilbud
 • Rigget pilotprosjekt for utprøving av ordningen på bestemte områder, våren 2008
 • Pilotprosjektet igangsettes offisielt 1. desember 2008
hensikt
Hensikt
 • Pilotprosjektet skal gi erfaringer tilknyttet fritt kommunalt tjenestevalg, og danne beslutningsgrunnlag for en eventuell fremtidig innføring av ordningen i regionen.
 • Rapport til Fylkesmann i Akershus vedrørende erfaringer
mandat
Mandat
 • Kommuner og fylkeskommuner som deltar i pilotprosjektet skal innføre fritt kommunalt tjenestevalg for bestemte lovpålagte kommunale- og fylkeskommunale tjenester.
 • Rammebetingelsene for ordningen er regulert i forprosjektet, samt politiske vedtak i den enkelte kommune og fylkeskommunene.
slide6
Mål
 • Kommuner og fylkeskommuner som deltar i pilotprosjektet skal innføre en ordning hvor innbyggerne etter egne preferanser velger hvor i regionen de ønsker å bruke bestemte lovpålagte kommunale- og fylkeskommunale tjenester.
 • Gi erfaringsgrunnlag i forhold til fritt brukervalg.
 • Danne beslutningsgrunnlag for en eventuell fremtidig innføring av ordningen i regionen.
 • Rapport til Fylkesmannen i Akershus vedrørende erfaringer
deltakere p t
Kommuner

Vestregionen

Asker kommune

Bærum kommune

Hole kommune

Ringerike kommune

Øvre Romerike Utvikling

Nes kommune

Eidsvoll kommune

Hurdal kommune

Nannestad kommune

Gjerdrum kommune

Ullensaker kommune

Fylkeskommuner

Oslo fylkeskommune

Akershus fylkeskommune

Østfold fylkeskommune

Deltakere p.t.
prosjektorganisering grunnmodell
Prosjektorganisering, grunnmodell
 • BESTILLER/PROSJEKTEIER: Vedtar igangsetting
 • ADMINISTRATIV STYRINGSGRUPPE: Medlemmer fra de deltagende regioner/kommuner
 • PROSJEKTLEDER: Ansvar for fremdrift, prosess og resultater, rapporterer til styringsgruppens leder
 • PROSJEKTGRUPPER: Delleveranser til prosjektet
prosjektorganisering grunnmodell1
Prosjektorganisering, grunnmodell

Bestiller/prosjekteier (vedtar igangsetting)

(pilotprosjektgruppe)

organisering pilotfors k suksesskriterier
Organisering pilotforsøk, suksesskriterier
 • Forankring på rådmannsnivå i pilotkommunene
 • Innflytelse og styring fra deltakende pilotkommuner
 • Kontinuitet i prosjektadministrasjonen
 • Kontinuitet i det strategiske utviklingsarbeidet som prosjektet og pilotforsøket er en del av
 • Enkel organisering og korte kommandolinjer
organisering pilot rollefordeling
Osloregionen v/prosjektledelsen (Bærum kommune)

Utredning, rapportskriving

Rådgivning

Koordinering av pilotprosjektene

Kommuner/fylkeskommuner

Vedtak om deltagelse

Prosjektstyring egen pilot

Implementering

Rapportering til prosjektledelsen

Organisering pilot, rollefordeling
slide12

Rådmannsnivå fra deltakende kommuner/fylkeskommuner

Rapporterer til styringsgruppens leder.

Eksempelvis:

En prosjektgruppe pr. pilotforsøk. Representasjon på enhetsleder-nivå. Leder av gruppen rapporterer til prosjektledelsen.

styringsgruppe
Styringsgruppe
 • Akershus Fylkeskommune Ingunn O. Nordvold
 • Østfold Fylkeskommune Jan Petter Olsen
 • Oslo kommune Tone Skodvin
 • Vestregionen Wenche Grinderud
 • Øvre Romerike Utvikling Trine Christensen Hanne Espeseth
rammevilk r
Rammevilkår
 • Tid
  • Pilotprosjektet starter 01.12.2008 og avsluttes 31.12.2010
 • Økonomi
  • Forslag til budsjett for pilotprosjektet fremlegges av prosjektledelsen i styringsgruppemøte 21. oktober 2008.
  • Arbeidet finansieres av fylkesmannen i Akershus og Osloregionen. Ansvar for budsjettet ligger hos Osloregionen. Bærum kommune stiller med prosjektledelse. Utgiftene tilsvarende en 100 % stilling dekkes av Osloregionen, ihht. egen avtale.
 • Avgrensning
  • Pilotprosjektet omfatter de tjenestene og de forutsetningene som er beskrevet i forprosjektet.
  • Eventuelle avvik fra beskrivelsene i forprosjektet avklares med prosjektledelsen før implementering.
punkter til pilotenes implementeringsplan
Punkter til pilotenes implementeringsplan
 • Etablere kontakt med de aktuelle fagmiljøene i egen kommune
 • Informere og motivere internt
  • Nøkkelord: Brukerfokus
  • Målsetting: Tilgjengelighet
  • Metode: Rådmannsnivå og tjenesteledere må ”selge inn” prosjektet og sørge for fokus på brukere og tilgjengelighet i miljøene. Må etterspørre erfaringer og informasjon. Tema i møter. Rapportere til politisk nivå.
 • Etablere samarbeid med fagmiljøene i samarbeidende kommuner (regionen)
 • Etablere regionale arbeidsgrupper for de ulike tjenestene, med ledere
punkter til implementeringsplan forts
Punkter til implementeringsplan, forts.
 • Avklare kapasitet i de ulike kommunene, innenfor de ulike tjenesteområdene. Start med de områdene der det er best kapasitet.
 • Etablere ordning med utveksling av informasjon vedr. kapasitet på tvers i regionen, dersom det ikke finnes fra før. Publiseres til innbyggerne?
 • Utarbeide felles rutiner for ny ordning, med utgangspunkt i beskrivelsene i forprosjektet
  • Metode: Prosessmodellere tjenesten? Prosjektledelsen kan bistå
 • Markedsføre eksternt: lokalavis(er), nettsider. Politikerne må spre budskapet: ”Større utvalg, bedre kapasitet, fritt brukervalg, vi tar innbyggerbehov på alvor - uten at det går ut over ”egne innbyggere””.
eksempel
Eksempel

Søknad om barnehageplass

Beste praksis

eks ventelistelukning i danmark
Eks: ventelistelukning i Danmark

Resultat: Viser hvilke kommuner som er åpne, helt lukket og delvis lukket for søknader fra andre kommuner, i perioden fra 1.1.09 – 31.12.09, for barn fra 3-5 år