slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
JGZ-Richtlijn huidafwijkingen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 69

JGZ-Richtlijn huidafwijkingen - PowerPoint PPT Presentation


 • 164 Views
 • Uploaded on

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'JGZ-Richtlijn huidafwijkingen' - cardea


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Opmerking m.b.t. de inhoud van de presentatieTer ondersteuning van de landelijke implementatie van de JGZ richtlijn huidafwijkingen is deze presentatie breed gehouden. Alle onderwerpen uit de ontwikkelde richtlijn komen aan bod.Het is aan de organisatie zelf een keuze te maken welke onderdelen uit deze powerpoint te gebruiken in een scholing of instructie. Dit is afhankelijk van voorgaande bijscholingen over het onderwerp, beschikbare tijd etc.

JGZ-richtlijn Huidafwijkingen

jgz richtlijn huidafwijkingen

JGZ-Richtlijn huidafwijkingen

M.Kamphuis september 2012 Ontwikkeld door TNO, in samenwerking met CBO

Met medewerking van: Suzanne Pasmans (allergoloog/dermatoloog), Jolanda Rutten-Panwar (verpleegkundig specialist), Carry Wensing (jeugdarts/ huisarts), Debora Roesink (jeugdarts), Yvonne van Straaten doktersassitente), Harmieke van Os- Medendorp (verpleegkundig onderzoeker), Colette van Hees (dermatoloog), Pauline Dirven (huisarts)Hanneke Rijk (kinderarts), Wieneke Zijlstra (psycholoog), Patricia Höcker (verloskundige); TNO: Pauline Verloove-Vanhorick (voorzitter werkgroepen), Helma van Gameren-Oosterom, Jacqueline Deurloo, Margot Fleuren, Annelies Broerse, Esther Coenen, Laura Nawijn, CBO: Kitty Rosenbrand, Ludeke van Es, Marjo Poth

Dank voor plaatjes: Met dank aan het dia archief van de afdeling Dermatologie/Allergologie van het UMC Utrecht en het archief van Stichting Troderma te Voorburg, voor het leveren van de afbeeldingenDank aan ZonMw (subsidie)

slide3

Inhoud van de presentatieOntwikkeling JGZ richtlijn HuidInhoud van de richtlijnTaken van de JGZDigitaal stroomschemaActieve opsporing7 uitgangsvragen

JGZ-richtlijn Huidafwijkingen

ontwikkeling van de richtlijn huid 1
Ontwikkeling van de richtlijn Huid (1)

Knelpuntenanalyse

Selectieonderwerpen

 uitgangsvragen / wetenschappelijkeonderbouwing

Drogehuid

Constitutioneeleczeem

Acné

Zonbescherming

Luierdermatitis

Spruw

Impetigo

(Verwijzing)

 systematischliteratuuronderzoek (EBRO)

ontwikkeling van de richtlijn huid 2
Ontwikkeling van de richtlijn Huid (2)

Aanvulling op literatuur:

Actieve opsporing en verwijzing  expertgroep meeting

Beslisschema

Beschrijving huidafwijkingen

Eerste concept van de richtlijn

inhoud richtlijn huid 1
Inhoud richtlijn Huid (1)

H1: Introductie

H2: Taken van de JGZ

H3: Verwijzenbijactieveopsporing

H4: Kinderen met eendonkerehuid

H5: Het welzijn van kinderen met huidziekten

H6: Stroomschema’s: hoe herkennen van huidafwijkingen en wattedoen

= website

H7: De huidafwijkingeninclusiefaanbevelingen per afwijking

H8: Algemenediscussie, conclusie en aanbevelingen

inhoud richtlijn huid 2
Inhoud richtlijn Huid (2)

Bijlage 1: Werkwijze. Totstandkoming, wetenschappelijke onderbouwing en uitgangsvragen van de richtlijn

Bijlage 2: Bronnen (gebruikt voor de beschrijvingen van de huidafwijkingen)

Bijlage 3: Overzicht bestaande richtlijnen Huid

Bijlage 4: PROVOKE en Verklarende woordenlijst

Bijlage 5: Wetenschappelijke onderbouwing met de uitgangsvragen en daarbij behorend

bijlage 5a: zoektermen

bijlage 5b: evidence tabellen

De bijlagen 5a en 5b zijn digitaal te vinden via Website NCJ

taken van de jgz
Taken van de JGZ

Preventie

voorlichting en advies over huidverzorging en zonbescherming

Signalering

actieve opsporing

huidafwijkingen waar vragen over zijn: adviezen geven over behandeling met zelfzorgmedicatie of verwijzen naar de huisarts

inspectie en palpatie van de huid: o.a. kindermishandeling en automutilatie, donkere huid

Diagnosticeren

Anamnese: specifiek en algemeen

LO: inspectie en palpatie

taken van de jgz1
Taken van de JGZ

Herkenningen Registratie

Website

Beschrijving in dossier

PROVOKE/ efflorescenties, zie bijlage 4

Nodig is ‘POK’: plaats, omvang, kleur

taken van de jgz advisering
Taken van de JGZ: advisering

Advisering huidverzorging (op verzoek of na inspectie/palpatie)

Gezonde huid: alle middelen

Donkere huid: specifieke aandacht gewoonten (H4)

Droge huid:

Producten zonder parfum, conserveringsmiddelen en kleurstoffen

Invetten (o.a. Cetomacrogol crème, Lanette crème, Vaseline Cetomacrogol crème, Vaseline Lanette crème, Cetomacrogol zalf en Lanette zalf, zie tabel)

Lokale corticosteroïden: afbouwschema, corticofobie

taken van de jgz advisering1
Taken van de JGZ: advisering

Wassen/baden:

Gezonde huid: zoveel als gewenst

Gevoelige of droge huid: richttijd 5 min., 2-3x/wk ip voldoende, handwarm (37 gr), alleen milde pH neutrale zeep op navel, luiergebied, nek en oksels (gevoelig voor kolonisatie). Expert opinie: evt. olie in bad (cave aspiratie, glibberig)

Zonbescherming

Zie uitgangsvraag, volgen KWF adviezen

taken van de jgz2
Taken van de JGZ

Begeleiding en behandeling

Ondersteunende rol bij behandeling van (chronische) aandoeningen

Aandacht voor welzijn (H5)

Uitleg, behandel- en verzorgadviezen optimaliseren (tabel) en therapietrouw bevorderen

Verwijzing

Huisarts, soms rechtstreeks contact bij spoed

taken van de jgz3
Taken van de JGZ

Kinderen met een donkere huid, H4

Huidafwijkingen manifesteren anders

Eerder lichenificatie en keloïd

Erytheem is grijs/paars i.p.v. rood

Vaker folliculair gerangschikt, annulair of papuleus

Vaker pigmentverschuiving

Huidafwijking door culturele gewoontes

taken van de jgz4
Taken van de JGZ

Welzijn van kinderen met huidafwijkingen (kwaliteit van leven, H5)

directe gevolgen: pijn, jeuk, verminderde groei, slaapproblemen

indirecte gevolgen: psychologisch en sociaal functioneren, welzijn

Grootste negatieve invloed: psoriasis en constitutioneel eczeem (CE), gevolgd door urticaria en acné

Expliciet vragen naar:

het welzijn van kind en gezin

last van jeuk en krabben, en slaapproblemen

het volhouden van de behandeling

schoolverzuim, angst en sociale contacten

JGZ adviseert/ begeleiding

Zo nodig verwijzen (bv. kinder- en jeugdpsycholoog)

digitaal stroomschema website 1
Digitaal stroomschema/website (1)

Tool voor in de dagelijksepraktijk

Terondersteuning van de taken in de JGZ

Stroomschema; EN

Totaaloverzicht diagnoses

alfabetischinclusiefhoofdsymptoom en actie

http://jgzhuid.plusportservices.com/

digitaal stroomschema website 2
Doel:

Beleid bepalen voor huidafwijkingen waar ouders/jeugdige vragen over hebben

Bepalen van een (cluster van) werkdiagnoses (dus niet persé een diagnose stellen)

Informatie over afwijkingen die urgentie/verwijzing behoeven

Uitgangspunt is het meest opvallende kenmerk:

lokale verkleuring

roodheid

verhevenheid of bultje

Digitaal stroomschema/ website (2)
demonstratie digitaal stroomschema website
Demonstratie digitaal stroomschema/ website

http://jgzhuid.plusportservices.com/

(Indiengeen internet verbindingvoorhanden is, kunnen de volgendedia’sdoorlopenwordenwaarop screenshots tezienzijn)

actief opsporen van afwijkingen en verwijscriteria
Actief opsporen van afwijkingen en verwijscriteria

Doel: vroegtijdig onderkennen van onderliggende aandoeningen

H3, echter ook verwerkt op website bij stroomschema en bij beschrijvingen

Bijv. opsporing van neurofibromatosis type I door gericht te zoeken naar kinderen met multipele café-au-laitvlekken

Alle kinderen op vaste leeftijdsmomenten onderzoeken

Inspectie en palpatie van de gehele huid

actief opsporen
Actief opsporen

Congenitale naevi

Café-au-lait vlekken

Hemangiomen

Vaatmalformaties

Midline laesies

Kindermishandeling (en automutilatie)

slide26

Tabel: Actieve opsporing van huidafwijkingen in de JGZ, inhoud en uitvoering van contactmomenten.

aangeboren moedervlek congenitale naevus
Aangeboren moedervlek (Congenitale naevus)

Roze tot bruin gekleurd, meestalnietverhevenplek

Enkelemillimeters tot ≥ 20 cm groot

Kunnen divers gekleurd en grillig van vormzijn en eenpapillomateus (bobbelig) oppervlakhebben

Somsgroeienerharenuit

Incidentie: 1% van de pasgeborenen

Voorkeurslokalisatie: Helelichaam

Beloop: Congenitalenaevihebbeneen

verhoogdrisico op maligneontaarding.

aangeboren moedervlek congenitale naevus verwijscriteria
Aangeboren moedervlek (Congenitale naevus)Verwijscriteria

Kleiner dan de hand van het kind:

Verwijzen naar de huisarts bij:

familiair voorkomen van een melanoom

onrustig aspect (onregelmatig qua kleur, verhevenheid, vorm of randen)

veranderingen in het aspect in de loop van de tijd

klachten (jeuk, bloeden)

In andere gevallen is verwijzing medisch gezien niet noodzakelijk

Groter dan de hand van het kind:

Verwijzen naar de huisarts

caf au lait vlekken
Café-au-lait vlekken

Licht tot middelbruingekleurd, meestalnietverhevenplek

Enkelemillimeters tot ≥ 20 cm groot

Scherpbegrensde, ronde of ovalevlek

Meestalnietaanwezigbij de geboorte

Incidentie: 10% van de blanke en 22% van de kinderen met eendonkerehuid.

Voorkeurslokalisatie: Helelichaam

Bijzonderheden: Café-au-laitvlekkenkunnen

geassocieerdzijn met neurofibromatose type I

of het McCuneAlbrightsyndroom

caf au lait vlekken verwijscriteria
Café-au-lait vlekkenVerwijscriteria

Alle leeftijden:

Verwijzen naar de huisarts bij:

Toename van aantal café-au-lait vlekken t.o.v. eerdere inspectie

≥ 2 café-au-lait vlekken i.c.m. andere symptomen van neurofibromatose of positieve familieanamnese

< 10 jaar:

Verwijzen naar de huisarts bij:

≥ 6 café-au-lait vlekken ≥ 0,5 cm

≥ 10 jaar:

Verwijzen naar de huisarts bij:

≥ 6 café-au-lait vlekken ≥ 1,5 cm

aardbeivlek infantiele haemangioom
Aardbeivlek (infantiele haemangioom)
 • Felrode (bobbelige) vlek tot meeronderhuidseblauwigebult
 • 20% is zichtbaarbij de geboorte, de rest is binnen 1-6 wekenna de geboortezichtbaar
 • Beloop: Groei in de vroegebabytijd (gemiddeldbinnen 5 maanden tot 80% van de uiteindelijkegrootte), gevolgd door eenlangzameafname van de afwijking in de daaropvolgendejaren.  
 • Incidentie: 10% van de kinderen
 • Hemangiomenkunnenechterookschade

en cosmetischstorendeafwijkingen

achterlaten of complicatiesveroorzaken.

aardbeivlek infantiele haemangioom verwijscriteria 1
Aardbeivlek (infantiele haemangioom)Verwijscriteria (1)
 • Met spoed (1-2 dagen):
   • Verwijzen naar de huisarts of gespecialiseerd centrum bij:
     • Grote zweer (ulceratie) of kleine zweer (ulceratie) die niet overgaat na een week
     • Locatie, in het geval van (dreigende) directe belemmering van orgaanfuncties; bij oog, oor, neus, mond, luchtwegen, plasbuis (urethra) of anus
     • Erg snel groeien
 • Versneld (binnen 1 tot 2 weken):
   • Verwijzen naar de huisarts of gespecialiseerd centrum bij:
     • Locatie (echter rol grootte en precieze plek): in het gelaat, het baardgebied en het centrum van de hals, hemangiomen op de onderrug en in het luiergebied. Wanneer op korte termijn geen belemmering of obstructie van orgaanfuncties dreigt, kan worden afgewacht en controle plaatsvinden in de JGZ.
     • > 4 hemangiomen
aardbeivlek infantiele haemangioom verwijscriteria 2
Aardbeivlek (infantiele haemangioom)Verwijscriteria (2)
   • Regulier:
 • Verwijzennaar de huisartsbij:
   • Locatie in/bijplooien
   • Geen (volledige) regressievoorvierdeverjaardag
midline laesies
Midline laesies
 • Alle huidafwijkingen (zwelling, putje, verkleuring, beharing, recidiverende ontsteking met/zonder uitvloed) die vanaf de geboorte aanwezig zijn, gelegen in of juist naast de middenlijn van het lichaam
 • Voorkeurslokalisatie: De afwijking ligt in of juist naast de middenlijn van het lichaam.
 • Bijzonderheden: Midline laesies kunnen het enige zichtbare teken zijn van een sluitingsdefect van de embryonale buis ("open rug") of een andere aangeboren aanlegstoornis zoals een vaatmalformatie of een orgaanafwijking.
midline laesies verwijscriteria
Midline laesiesVerwijscriteria
 • Altijdverwijzennaar de huisarts, met uitzondering van:
   • solitaire huidintrekkingen met een diameter kleinerdan 5 mm, gelegen in de mediaanlijn (de zogenaamde ‘dimple’, met goedzichtbarebodem),
   • lichtebeharing,
   • de mongolenvlek en
   • eenmoedervlek.

Hierbij is de kans op eenverborgen defect gering en daaromhoefthierbijnietverwezenteworden. Uiteraarddient men altijd alert tezijn op de mentale en motorischeontwikkeling en bijtwijfelalsnogteverwijzen.

vaatmalformaties
Vaatmalformaties
 • Vormen: wijnvlek (meest voorkomende, ook wel naevus flammeus), ooievaarsbeet, veneuze, arterioveneuze en lymfatische vaatmalformaties
 • Roze tot paarse verkleuring
 • Aanwezig bij de geboorte (niet altijd duidelijk zichtbaar)
 • Groeit vaak langzaam met het lichaam mee gedurende het hele leven
 • Incidentie: 1% van de kinderen
 • Bijzonderheden: Verschillende syndromen gaan gepaard met vaatmalformaties.
vaatmalformaties verwijscriteria
VaatmalformatiesVerwijscriteria
 • Verwijzen naar de huisarts bij:
   • Locatie in gelaat, trigeminusgebied, of locatie in of juist naast de middenlijn van het lichaam
   • ‘Vlekkerig’, asymmetrisch ‘netwerkvormig’ patroon
   • Hypo- of hypertrofie van een ledemaat (in het geval van een vaatmalformatie op/in de betreffende ledemaat)
 • Beleid:
   • Zo nodig verwijzen
   • Bij controles vragen naar klachten. De ontwikkeling van het kind dient goed in de gaten te worden gehouden.
kindermishandeling en automutilatie 1
Kindermishandeling en automutilatie (1)
 • Huidafwijkingenzeer divers: blauweplekken (hematomen), schaaf-, brand-, snij-, krab- en bijtwonden, uitgetrokkenharen.
 • Incidentie:
   • Kindermishandeling 1-3% (geschat)
   • Automutilatie 0,75-5% (geschat)
   • Lokalisaties die aanwijzingvoorkindermishandelingkunnenzijn:
       • Hoofd-hals: zijkanten van het gezicht, oren en nek
       • Borst/buik/rug: romp, genitalia, billen
       • Ledematen: bovenarmen, voor- en binnenzijdebovenbenen
kindermishandeling en automutilatie 2
Kindermishandeling en automutilatie (2)
 • Automutilatie:
  • Beschadiging van de eigen huid komt meestal voor op makkelijk te bereiken plaatsen, met name het gelaat, de armen, de borst en de benen.
  • Kenmerken zijn: de lineaire/symmetrische verspreiding, secundaire infecties en de langzame genezing.
  • Minder bereikbare delen van de huid kunnen echter ook bij de beschadiging worden betrokken, vooral wanneer de patiënt de vrees koestert dat de hulpverlener zelfbeschadiging vermoedt.
kindermishandeling en automutilatie verwijscriteria
Kindermishandeling en automutilatieVerwijscriteria
 • Of en wanneer aan de huid zichtbare signalen die doen denken aan kindermishandeling, reden zijn tot actie, is sterk afhankelijk van de context waarin de signalen zich voordoen, van de overige bevindingen bij anamnese en lichamelijk onderzoek.
 • JGZ-richtlijn 'Secundaire preventie van kindermishandeling‘ en de verschillende meldcodes (KNMG en V&VN).
 • Discussie over kind bloot zien
  • Gebeurt met name 4-19 niet altijd, wel wens vanuit werkgroep
7 uitgangsvragen wetenschappelijke onderbouwing
7 uitgangsvragenWetenschappelijke onderbouwing

Droge huid

Constitutioneel eczeem

Acné

Zonbescherming

Luierdermatitis

Spruw

Impetigo

droge huid 1
Droge huid (1)

Wat is de beste manier om een droge huid te voorkomen of te verzorgen bij kinderen (0-18 jaar)?

Bij een gevoelige en een droge huid:

<1 jaar: badfrequentie 2-3x/week met water niet warmer dan 37°

>1 jaar: advies op basis van de huid van het individu en niet te warm water

Bij een normale huid en ter voorkoming van een droge huid

Bij het jonge kind geen zeep en/of andere was-/badprodukten met een hoge pH, maar zeepvrije wasemulsie/wasgel met een neutrale pH (pH =7) zonder kleur- en geurstoffen gebruiken

droge huid 2
Droge huid (2)

Eendrogehuid: regelmatiginsmeren met zalf of

crème en evt. badoliegebruiken

De patiëntdientvoorlichtingtekrijgen over factoren die eennegatieveinvloedkunnenhebben op drogehuid:

zweten, warm weer, luchtvochtigheid, ruwevezels, ziekzijn, stress

constitutioneel eczeem 1
Constitutioneel eczeem (1)

Welke zinvolle informatie en advies kan de JGZ geven ten aanzien van de behandeling van constitutioneel eczeem bij kinderen (0-18 jaar)?

constitutioneel eczeem 1 tis score
Constitutioneel eczeem (1): TIS score

Ernst bepalen: Three Item Severity (TIS) score.

De huidafwijkingen worden gescoord voor:

mate van roodheid (erytheem): score 0-3

mate van zwelling (oedeem): score 0-3

mate van krabeffecten (excoriaties): score 0-3

Op basis van de opgetelde score wordt het eczeem ingedeeld in:

TIS score <3: mild eczeem

TIS score 3-5: matig eczeem

TIS score 6 : ernstig eczeem

constitutioneel eczeem 2
Constitutioneel eczeem (2)

Behandeling, 2 pijlers

1. Optimaliseren van de huidbarrière (TIS score 0-3): indifferentezalf, bewustmaken van factoren die de huiduitdrogen, occlusie met eenverbandpakbijjongekinderen of andereverbandmaterialenbijouderekinderen

2. De aanwezigeontsteking, die de jeukveroorzaaktverminderen in de huid (vanaf TIS score 3-5) met lokaleimmunosuppressiva: met de huidigebehandelingenhoefteen kind met eczeemnauwelijks tot geenjeukmeertehebben

constitutioneel eczeem 3
Constitutioneel eczeem (3)

Voor zelfmanagement en de therapietrouw:

eenduidige voorlichting en begeleiding door JGZ-professionals, gericht op somatische en psychosociale aspecten

aanvullend en afgestemd op de behandeling en begeleiding door de huisarts en/of de tweede lijn.

Alle kinderen/ouders voorlichten over de Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem (VMCE): www.vmce.nl

constitutioneel eczeem 4 verwijzen
Constitutioneel eczeem (4)Verwijzen

Verwijzing naar huisarts bij TIS score <3 waarbij behandeling binnen een week geen verbetering geeft, en sowieso vanaf TIS score 3-5.

Verwijzing naar gespecialiseerde hulpverleners is nodig als er sprake is van veelvuldig krabben en psychosociale problemen die het dagelijks leven verstoren.

Bij tekenen van huidinfectie bij kinderen met eczeem dient de JGZ te verwijzen naar de huisarts voor mogelijke aanvullende antibacteriële of antivirale behandeling. Voor preventie van huidinfecties wordt goede algemene huidverzorging geadviseerd.

constitutioneel eczeem 5
Constitutioneel eczeem (5)

Rol van enkelefactoren in de behandeling van eczeem

Eenaantalniet-allergischefactorendoen de jeuk en het constitutioneeleczeemverergeren, zoals het dragen van kleding van textiel met eenruwevezel (bijvoorbeeldwol), zweten en warm weer, ziekzijn, stress en klimaat (verergering in de winter of juist in de zomer).

Voeding:

Voor de preventie van CE wordteenpartieelhydrolysaatnietaanbevolen en eenintensiefhydrolysaatsterkafgeraden. Vast voedselkanbijeen kind met constitutioneeleczeemvanaf de leeftijd van 4 maandenwordenaangebodentestarten met groenten en fruit.

Eliminatiedieet met zondervoedingsallergenen is nieteffectief. Uitzonderingzijnjongekinderen met eenbewezenkoemelkallergie (Dubbelblinde test). Dit is minder dan 10% van de kinderen met eczeem).

constitutioneel eczeem 6
Constitutioneel eczeem (6)

Welke overige interventies zijn mogelijk effectief bij de behandeling van constitutioneel eczeem bij kinderen (0-18 jaar)?

Homeopathie, massage , fytotherapie, Chinese herbal drugs, acupunctuur + Chinese herbal drugs, bioresonantie, eigen bloed injecties, vitamine B12

Weinig tot geen bewijs; soms (mogelijk) nadelig effect (risico op allergische contact dermatitis bij essentiële oliën, risico op hepatotoxiciteit bij Chinese herbal drugs)

JGZ: verschillende complementaire behandelwijzen ter behandeling niet aanraden, en gebruik van Chinese Herbal drugs afraden.

acn 1
Acné (1)

Welke zinvolle informatie en advies kan de JGZ geven ten aanzien van de behandeling van acne bij kinderen (0-18 jaar)?

1e stap: Voorlichting en adviezen huidverzorging (door de JGZ)

Goede uitleg over het ontstaan van acne, het beloop en behandelingsmogelijkheden is zeer belangrijk.

Dagelijks met lauw water wassen, weinig zeep, droog deppen

Reinigingsmiddel of crème op waterbasis

Geen make-up waar acné zit

Afblijven van mee-eters en puistjes

Dieet wordt niet aangeraden

Geen bewijs voor positief effect zonlicht en

zonnebankgebruik

acn 2
Acné (2)

2e stap: Voorlichting en adviezen OTC (door de JGZ)

Zelfzorgmiddel: Benzoylperoxide is eerste stap

Hydraterende crème (bij doge huid en acné)

Extra aandacht bij donkere huid (grotere kans hyperpigmentatie)

3e stap: Verwijzen

Als Benzoylperoxide onvoldoende is: verwijzing naar huisarts voor lokaal antibioticum of lokaal retinoide

Volgende stap is oraal antibiotica toevoegen

Orale anticonceptiva kunnen gunstig zijn

acn 3
Acné (3)

Zowel op het gebied van voorlichting als in de behandeling en begeleiding kan ook een huidtherapeute eventueel veel betekenen voor jongeren met acne.

Met name kan zij een rol van betekenis spelen ter voorkoming van littekenvorming bij acne, daar waar jongeren te veel overgaan tot uitknijpen van de puistjes, puur uit onzekerheid of schaamte.

De JGZ dient hier aandacht voor te hebben

zonbescherming
Zonbescherming

Welke manier van zonbescherming zijn het meest effectief t.a.v. preventie van huidverbranding bij kinderen (0-18 jaar) en het voorkomen van huidkanker bij deze populatie op langere termijn? Wat zijn mogelijke schadelijke effecten van zonbescherming?

Richtlijnen van de KWF Kankerbestrijding volgen

luierdermatitis 1
Luierdermatitis (1)

Wat is de beste manier om luierdermatitis te voorkomen of te behandelen bij zuigelingen/peuters (0-3 jaar)?

Preventie en invloed van barrièrefunctie

Wegwerpluiers gebruiken, regelmatig verschonen en huid te reinigen na iedere urine/feceslozing met billendoekjes zonder zeep en/of alcohol of met een katoenen washandje met lauw water

Bescherming door dun aanbrengen van zinkzalf kan worden overwogen (zeker bij het ontstaan van geringe roodheid).

luierdermatitis 2
Luierdermatitis (2)

Behandeling:

Regelmatig verschonen, schoonmaken met zachte babydoekjes (zonder alcohol en parfum) of een zachte washand met water

Zinkoxidesmeersel (zinkolie, zinkzalf beide te verwijderen met olie). Ouders dienen hiertoe een goede instructie te krijgen.

Bij klachten of bij aanhoudende luierdermatitis (candida infectie): miconazol 2% zalf, 2dd, gedurende 2/3 weken, toevoegen.

Uierzalf, maïzena en poeder ontraden (risico contact allergie)

spruw 1
Spruw (1)

Wat is de beste manier om spruw/ candidiasis nates te voorkomen of te behandelen bij zuigelingen(0 jaar)?

Spruw bij de baby die borstvoeding krijgt is een indicatie voor een lokale behandeling van moeder en kind.

Bij flesvoeding kan, indien er geen klachten zijn, het natuurlijk beloop worden afgewacht.

Behandeling dient enkele dagen na verdwijnen van de laesies te worden voortgezet (bij miconazol 2-3 dagen, bij nystatine 7 dagen).

spruw 2
Spruw (2)

Bij kinderen in de eerste 3 levensmaanden (corrigeren bij prematuur en NIET voor 5 mnd bij kinderen met ontwikkelings/slikproblemen)

Miconazol orale gel of nystatine suspensie

Miconazol orale gel beter werkzaam, maar off-label

Fluconazol wordt niet aangeraden wegens bijwerkingen. Gentiaanviolet: terughoudend zijn

Bij kinderen vanaf de 4e levensmaand

Miconazol orale gel (eerste keuze)

Nystatine suspensie is 2e keuze

spruw 3
Spruw (3)

Behandeling van de moeder

Tepels behandelen met miconazol crème (na borstvoeding aanbrengen en weer verwijderen voor borstvoeding)

Alternatief is miconazol orale gel (na de borstvoeding aanbrengen, kan huidirritatie geven)

Nystatine, fluconazol of gentiaanviolet worden niet aangeraden

Candidiasis nates

Doorgroei via het maagdarmkanaal van de candida kan een luierdermatitis veroorzaken

impetigo 1
Impetigo (1)

Wat is de beste manier om impetigo bij kinderen (0-12 jaar) te voorkomen of te behandelen?

Primaire preventie en voorkoming van uitbreiding en verspreiding

Regelmatig handen wassen met zeep

Eigen handdoek gebruiken en deze dagelijks verschonen

Ouders moeten zich bewust worden van besmettingsrisico.

Advisering het kind te weren van school of kinderopvang is niet nodig.

impetigo 2
Impetigo (2)

Bevordering genezing

Goede hygiëne maatregelen

Bij milde impetigo: lokale antibiotica, waarvoor verwijzing naar de huisarts. Belang van kennis van regionale situatie betreffende antibiotica resistentie

registratie
Registratie
 • Registratie protocol in de maak

JGZ-richtlijn Huidafwijkingen

randvoorwaarden
Randvoorwaarden

Feitelijk niets nieuws, wel aanscherping

Mogelijk extra tijd (2-5 minuten), sterk afhankelijk huidige werkwijze/ discipline

Inhoudelijke interactieve scholing

Gebruik maken van computer (website)

JGZ 4-19 standaard vragenlijst: vraag toevoegen over huid

Extra materiaal lokaal ontwikkelen of aanpassen: zoals folders/flyers voor pubers (acne), flyers over de behandeling van veel voorkomende huidafwijkingen (bijv. eczeem)

E-learning in de maak!

vragen en discussiepunten
Vragen en discussiepunten

JGZ-richtlijn Huidafwijkingen

contactinformatie
Contactinformatie

centrumjeugdgezondheid@ncj.nl

JGZ-richtlijn Huidafwijkingen