Triple L - PowerPoint PPT Presentation

caraf
triple l n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Triple L PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 16
Download Presentation
Presentation Description
142 Views
Download Presentation

Triple L

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Triple L Wim Westera, 22 april 2008

 2. Citaten over web-colleges • “…Wat een luxe. Studenten kunnen nu zonder probleem langer in bed blijven liggen…” • “…Twintig uur college in vijftien minuten bekeken, als dat geen doorstroombevordering is!” • “…Het gros van de colleges is stomvervelend; een ópgenomen college is tweemaal niks…”

 3. Web-colleges Triple L • Wat is goed? • Wat is minder goed?

 4. Triple L: Wat is goed? • Didactisch kader • Prima handreikingen (website) • Voorbeelden • Handleidingen • Kwaliteitszorg (evaluatie) • Achtergronden • Repository • Meer video in het onderwijs!

 5. Meer video in het onderwijs! 1984


 6. Triple L: Wat is minder goed? • Bezwaar 1: de webcolleges zijn saai en houterig • Bezwaar 2: beperkte didactische inbedding • Bezwaar 3: geen ontwerp van webcolleges

 7. 1. De webcolleges zijn saai en houterig “…Studenten worden deelgenoot van een live-event...”

 8. 2. Beperkte didactische inbedding • Algemene noties • “Studenten kunnen hun hoorcolleges nogmaals bekijken…” • “Presenteren en verduidelijken van informatie…” • “De student heeft controle over de leerstof, o.m. met behulp van de start-, stop- en spoelknoppen.” • Beperkte interactie • Opdrachten: weinig aanwijzingen hoe en wat (VideoAktiv)

 9. 3. Geen ontwerp van webcolleges Opname- techniek Didactische inbedding webcolleges webcolleges Repository Evaluatie

 10. Faraday1826 Attenborough1966 Het ultieme college: christmas lectures

 11. Kwintessens 1995-2000

 12. Kwintessens 1995-2000

 13. Kernbezwaar: Instrumentalisme • Nieuwe technologie, maar oude modellen,

 14. Ceci n’est pas une leçon. Een web-college is geen college

 15. Web-colleges? • Meer vernieuwing • Meer visualisatie • Meer narratieve structuur • Meer rolmodellen • Top-vertellers • Meer interactie • Meer selectie • Meer expressie (scenario 3) • Meer annotatie • Kortom: meer toegevoegde waarde nodig