Download
p r r o d o v e d a n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
P R Í R O D O V E D A PowerPoint Presentation
Download Presentation
P R Í R O D O V E D A

P R Í R O D O V E D A

285 Views Download Presentation
Download Presentation

P R Í R O D O V E D A

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. P R Í R O D O V E D A TRIEDENIE ŽIVOČÍCHOV Spracovala Lívia Priekalová Základná škola Oslany

 2. Živočíchy triedime • Stavovce • Bezstavovce

 3. Stavovce Majú vo vnútri tela kostru s chrbticou, ktorá sa skladá zo stavcov • Ryby • Cicavce • Vtáky • Obojživelníky • Plazy

 4. Ryby- stavba tela

 5. Ryby - sladkovodné sumec kapor kapor

 6. Ryby - sladkovodné pstruh

 7. Ryby - morské veľryba delfín

 8. Cicavce slon pes kobyla,žriebä

 9. Vtáky sýkorka orol bažant

 10. Obojživelníky mlok škvrnitý žaba

 11. Plazy užovka tenkochvostá jašterica korytnačka leguán

 12. Bezstavovce Nemajú vo vnútri tela kostru zloženú z kostí. • Najpočetnejšiu skupinu tvorí hmyz, patria sem pavúkovce, mäkkýše, červy a iné • Majú článkované telo, ktoré sa obyčajne skladá z troch častí – hlavy, hrude a bruška. • Dýchajú vzdušnicami a rozmnožujú sa vyjíčkami.

 13. motýl húsenica včela slimák

 14. Ktoré zvieratko sem nepatrí? Prečo?

 15. Ktoré zvieratko sem nepatrí? Prečo?

 16. POĎAKOVANIE • Chcela by som sa poďakovať p. Chlebinova za trpezlivosť a dobré rady. • Tiež by som sa chcela poďakovať všetkým kolegom. • Použitá literatúra: www.google.sk učebnica prírodovedy pre 4.roč ZŠ