slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Προγραμματισμός εργασίας στο μάθημα της Μουσικής

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Προγραμματισμός εργασίας στο μάθημα της Μουσικής - PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

Διήμερο εκπαιδευτικού Σεπτέμβρης 2012. Προγραμματισμός εργασίας στο μάθημα της Μουσικής . Δώρα Θεοδώρου Κωνσταντίνου Επιθεωρήτρια Μουσικής. Παράγοντες που καθορίζουν τον προγραμματισμό εργασίας . Το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος Τα παιδιά ( γνώσεις, στάσεις, δεξιότητες, ετοιμότητα)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Προγραμματισμός εργασίας στο μάθημα της Μουσικής' - candy


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Διήμερο εκπαιδευτικού

Σεπτέμβρης 2012

Προγραμματισμός εργασίαςστο μάθημα της Μουσικής

Δώρα Θεοδώρου Κωνσταντίνου

Επιθεωρήτρια Μουσικής

slide2
Παράγοντες που καθορίζουν τον προγραμματισμό εργασίας
 • Το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος
 • Τα παιδιά ( γνώσεις, στάσεις, δεξιότητες, ετοιμότητα)
 • Ο εκπαιδευτικός (γνώσεις, στάσεις, συναίσθηση ρόλου και ευθύνης)
 • Το υλικό που είναι προς χρήση
 • Η υλικοτεχνική υποδομή
 • Το κοινωνικό προφίλ του σχολείου

Το καθένα από τα πιο πάνω μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για προγραμματισμό αλλά κανένα δεν είναι επαρκής οδηγός από μόνο του. Εξυπακούεται η στενή τους σύνδεση και αλληλουχία.

slide3
Το αναλυτικό πρόγραμμα (Ι)
 • Δομείται γύρω από τα πιο κάτω συστατικά στοιχεία:
 • Φιλοσοφικό πλαίσιο (στενός συσχετισμός με τους πυλώνες της εκπ. μεταρρύθμισης, προαγωγή δημιουργικότητας, επαρκείς μουσικές γνώσεις, κομβικές δεξιότητες, κοινωνικοποίηση, συνεργασία, δημοκρατικός πολίτης, ανθρωπιστικό πρόγραμμα σπουδών)
 • Ύλη/ Έννοιες κατά βαθμίδα
 • Μεθοδολογία(βιωματική προσέγγιση, συνεργατική, διαθεματική, άτυπες μαθησιακές πρακτικές , σχέδια εργασίας)
 • Στόχοι ανάπτυξης δεξιοτήτων , στάσεων και συμπεριφορών και Δείκτες Επιτυχίας
 • Εμφάσεις (οργάνωση διδασκαλίας γύρω από θεματικές ενότητες, συνεργασία με την κοινότητα, Μουσική παράδοση του τόπου, διαπολιτισμικότητα, ένταξη μαθητών με ειδικές ανάγκες, χρήση τεχνολογίας)
 • Αξιολόγηση
slide4
Το αναλυτικό πρόγραμμα (ΙΙ)
 • Οι απαιτούμενες για κάθε βαθμίδα έννοιες θα πρέπει να εξετάζονται σε στενή συνάρτηση με τους Δείκτες Επιτυχίας

Παράδειγμα:

 • Δείτε τις έννοιες που αφορούν την α’ βαθμίδα για τη Χροιά:

-πηγές ήχου(φωνή, ήχοι περιβάλλοντος, ήχοι σώματος, ηχογόνα αντικείμενα, αυτοσχέδια όργανα και όργανα τάξης)

-τρόποι παραγωγής ήχων (π.χ τρίψιμο, χτύπημα, κούνημα)

-όργανα αντιπροσωπευτικά των τριών οικογενειών

 • Δείκτεςεπιτυχίας που σχετίζονται με αυτές:

Α (1) 1, 6 ΕΦ(1) 1 ΕΟ(1) 1, 2ΑΣ(1) 1,3,6

 • O ρόλος των δεικτών:Καθορίζουν σε ποιο βαθμό θα πρέπει να αναπτυχθούν οι έννοιες και οι δεξιότητες μέσα στα χρονικά πλαίσια που αφορούν μια βαθμίδα
slide5
Μετατροπή δεικτών σε στόχους

Α(1) 1.Να αναγνωρίζουν ήχους από το περιβάλλον, να τους περιγράφουν και να τους κατηγοριοποιούν (χροιά, ένταση, διάρκεια, ύψος)

Στόχοι:

1.Να εντοπίζουν ήχους στο περιβάλλον με διαφορετική ένταση και διαφορετική διάρκεια.

2. Να αναγνωρίζουν ήχους από το περιβάλλον και να περιγράφουν τη χροιά τους με μουσικούς και εξωμουσικούς όρους και τρόπους.

3. Να περιγράφουν τη χροιά μουσικών οργάνων και να συγκρίνουν με τους ήχους της φύσης.

4. Να ομαδοποιούν τους ήχους που άκουσαν ανάλογα με τη χροιά, την ένταση, τη διάρκεια και το ύψος.

5.Να αξιοποιήσουν τα στοιχεία ένταση, διάρκεια, χροιά σε δικές τους συνθέσεις.

Α(1) 6. Να αναγνωρίζουν τη χροιά αντιπροσωπευτικών οργάνων από κάθε οικογένεια

Στόχοι:

 • Να διακρίνουν το φλάουτο μέσα στα αποσπάσματα « Ο κούκος» (Το καρναβάλι των ζώων), «Το πουλάκι» (Ο Πέτρος και ο λύκος) και να δικαιολογούν την επιλογή χρήσης του φλάουτου στο ρόλο αυτό από το συνθέτη, χρησιμοποιώντας ως μέσο την ελεύθερη κίνηση.
 • Να επιλέγουν κρουστά όργανα με βάση τη χροιά για να ερμηνεύσουν ρόλους σε μια ηχοεικόνα ή ηχοιστορία.
slide6
Οι μαθητές
 • Προγραμματισμός βάσει αξιολόγησης μαθητών:
 • Ηλικία-ετοιμότητα: οι δεξιότητες σχετίζονται με τις δυνατότητες και το επίπεδο ετοιμότητας των παιδιών π.χ εύρος φωνής, δυνατότητες χεριών, χρήση οργάνων
 • Προϋπάρχουσες γνώσεις
 • Μουσικές εμπειρίες : μέσω ποιών θεματικών και ποιών εμπειριών διδασκαλίας έχουν τα παιδιά αποκτήσει τις γνώσεις τους (διδασκαλία στα πλαίσια του σχολείου, συναυλίες, επαφή με μουσικούς, δημιουργικές εργασίες κτλ)
 • Στάσεις-συμπεριφορές
slide7
Σημεία αξιολόγησης μαθητών
 • Α. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
 • ΑΚΡΟΑΣΗ
 • Συγκέντρωση, πειθαρχία
 • Εξαγωγή παρατηρήσεων /συμπερασμάτων/σχολίων
 • Απόλαυση
 • ΕΚΤΕΛΕΣΗ-ΟΡΓΑΝΑ
 • Αυλός
 • Κρουστά ακαθόριστου ύψους
 • Κρουστά καθορισμένου ύψους
 • Αυτοσχέδια
 • (οι δυνατότητες χρήσης να εντοπιστούν και σε δραστηριότητες ακρόασης και σύνθεσης)
 • ΕΚΤΕΛΕΣΗ-ΦΩΝΗ
 • Μελωδική ακρίβεια και σταθερότητα
 • Έκταση (χρήση εύρους φωνής για τη βαθμίδα)
 • Απόδοση εκφραστικών εννοιών
 • ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΣΥΝΘΕΣΗ:
 • Ηχοεικόνες, ηχοϊστορίες
 • Καθοδηγημένη σύνθεση
 • Ελεύθερη σύνθεση
 • Αυτοσχεδιασμός με φωνή
 • Αυτοσχεδιασμός με όργανα
 • ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑ:
 • Συμβατική
 • Μη συμβατική
 • (χρήση και δυνατότητες αποκωδικοποίησης της σημειογραφίας και στις τρεις δεξιότητες ακρόαση, εκτέλεση, σύνθεση)
 • Β. ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ-ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
 • Γ. ΣΤΑΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ
slide8
Ο εκπαιδευτικός
 • Διεύρυνση οριζόντων, γνώσεων και υλικού
 • Διαφοροποίηση ρεπερτορίου
 • Συνειδητοποίηση και συναίσθηση ρόλου, ευθύνης
 • Αποδοχή των πυλώνων της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης: δημιουργία δημοκρατικού πολίτη, παροχή συνεκτικού και επαρκούς σώματος γνώσεων από όλες τις επιστήμες, απόκτηση κομβικών δεξιοτήτων και προσόντων για τον 21ο αιώνα
 • Διάθεση ανανέωσης και εμπλουτισμού της διδασκαλίας με νέες μεθόδους
 • Χρήση τεχνολογίας
 • Επαγγελματισμός και όραμα
slide9
Το υλικό
 • Υπάρχον: Θεματική ενότητα «Νους υγιής εν σώματι υγιή», «Κυπριακή παραδοσιακή μουσική»
 • Το υλικό να επιλέγεται με προσοχή και ο εκπαιδευτικός να βεβαιώνεται για την ετοιμότητα των παιδιών για το συγκεκριμένο υλικό.
 • Το υλικό που θα παρθεί από το διαδίκτυο ή άλλους ηλεκτρονικούς χώρους φύλαξης να είναι έτοιμο προς χρήση την κατάλληλη στιγμή.
 • Άλλες πηγές προς αξιοποίηση: υλικό από εκπαιδευτικά προγράμματα συμφωνικής ορχήστρας, παλαιότερα βιβλία, ψηφιακοί δίσκοι, προσωπικό αρχείο καθενός
slide11
Μακροπρόθεσμος προγραμματισμός

Βαθμίδα 2η: τάξη Γ’

Χρόνος :37 εβδομάδες=74 μαθήματα (10- 15 περίοδοι για γιορτές, εκδρομές, επισκέψεις, μένουν 60περίπου περίοδοι διδασκαλίας)

slide13
Βραχυπρόθεσμος προγραμματισμόςδεκαπενθήμερο

Τύποι προγραμματισμού:

Βαθμίδα:

Τάξη:

Θεματική ενότητα-θέμα:

Στόχοι (συσχετισμός με δείκτες επιτυχίας)

Δραστηριότητες

Προϋπάρχουσες γνώσεις-νέες έννοιες

Υλικά-μέσα

Αξιολόγηση

Να γίνεται αναφορά στη μεθοδολογία

slide14
Λειτουργεί και αντίστροφα;
 • Ο προγραμματισμός που χτίζεται από το βραχυπρόθεσμο προς το μακροπρόθεσμο δημιουργεί προβλήματα:
 • Απουσιάζει ο σχεδιασμός για το έτος
 • Κίνδυνος επιλογής της «εύκολης» ύλης από τους εκπαιδευτικούς
 • Αργή διαδικασία γιατί ο κάθε εκπαιδευτικός καλύπτει όσα προλαβαίνει στο δικό του ρυθμό
 • Κίνδυνος για αποκομμένη ενασχόληση με έννοιες και όχι με την ολότητα της Μουσικής
 • Κίνδυνος για ενασχόληση μόνο με τις θεματικές ενότητες για τις οποίες υπάρχει άμεσα υλικό
slide15
Τι αναμένεται από εσάς
 • Χρήση ΝΑΠ
 • Αξιοποίηση υπάρχοντος υλικού
 • Εξεύρεση δικού σας υλικού με αξιοποίηση και των παλιών πηγών
 • Προγραμματισμός εργασίας με τρόπο που να διασφαλίζεται η συνοχή και η προοδευτική δόμηση της διδασκαλίας.
 • Τυπική υποχρέωση προς το Υπ. Παιδείας αποτελεί μόνο ο βραχυπρόθεσμος προγραμματισμός.
 • Ουσιαστική υποχρέωση προς το επαγγελματικό ήθος του εκπαιδευτικού και προς τα παιδιά αποτελεί ο πλήρης προγραμματισμός.