slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
S lužba K riminální P olicie a V yšetřování Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy PowerPoint Presentation
Download Presentation
S lužba K riminální P olicie a V yšetřování Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

S lužba K riminální P olicie a V yšetřování Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY NA ÚSEKU ODHALOVÁNÍ A VYŠETŘOVÁNÍ SEXUÁLNĚ MOTIVOVANÉ TRESTNÉ ČINNOSTI PÁCHANÉ NA DĚTECH. mjr. Mgr. Jan Machuta 3. oddělení SKPV OOK. S lužba K riminální P olicie a V yšetřování Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'S lužba K riminální P olicie a V yšetřování Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy' - candra


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY NA ÚSEKU ODHALOVÁNÍ A VYŠETŘOVÁNÍ SEXUÁLNĚ MOTIVOVANÉ TRESTNÉ ČINNOSTI PÁCHANÉ NA DĚTECH

mjr. Mgr. Jan Machuta 3. oddělení SKPV OOK

Služba Kriminální Policie a Vyšetřování

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

slide2

Krajské ředitelství policie hl.m.Prahyslužba kriminální policie a vyšetřování3. oddělení odboru obecné kriminality

 • znásilnění
 • sexuální nátlak
 • pohlavní zneužití
 • kuplířství
 • týrání svěřené osoby
 • svádění k pohlavnímu styku
 • šíření pornografie, výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií
 • zneužití dítěte k výrobě pornografie
 • ohrožování výchovy dítěte
 • drogová trestná činnost
 • obchodování s lidmi

Služba Kriminální Policie a Vyšetřování

slide3
Hlavní město Praha - druhy kriminality a procento objasnění

20092010

Vraždy   Zjištěno   34 22  

Objasněno 29 19  

tj. % 85,29 86,36

Loupeže   Zjištěno   1 088 830

  Objasněno 347 300  

tj. % 31,89 36,14

Znásilnění   Zjištěno   74 81   Objasněno 47 39

  tj. % 63,51 48,15

Pohlavní zneužívání   Zjištěno   55 41   Objasněno 33 24  

tj. % 60,00 58,54

Služba Kriminální Policie a Vyšetřování

podm nky efektivn innosti
PODMÍNKY EFEKTIVNÍ ČINNOSTI

Policejní specialisté

Spolupráce zainteresovaných subjektů

Kvalitní prevence, široká nabídka sociálních služeb

Efektivní trestně-právní úprava

Služba Kriminální Policie a Vyšetřování

slide5

„…..výslech dětí a nezletilých nutno provádět se vším taktem, bystrostí a pozorností, neboť tento náleží mezi nejobtížnější….“ Kriminalistika, B.Němec, r.1954

Služba Kriminální Policie a Vyšetřování

policejn specialista
Policejní specialista
 • Dbá na nejvyšší možnou ochranu mládeže, která se stala obětí nebo svědkem trestného činu
 • Získává, osvojuje si a prohlubuje znalost zejména
 • sociálně-patologických jevů ovlivňujících zdravý duševní a mravní vývoj mládeže a metod jejich předcházení
 • syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte s využitím poznatků minimalizujících následky spáchaných trestných činů
 • zásad kriminalistické taktiky a psychologie včetně jejich uplatňování
 • problematiky mládeže umístěné ve školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, azylových nebo jim podobných zařízeních a jejího jednání na útěku

Služba Kriminální Policie a Vyšetřování

slide7

SPECIÁLNÍ VÝSLECHOVÉ MÍSTNOSTI

Datum vzniku: 2004 - Krajské ředitelství hl.m. Prahy

Počet výslechů: 420

Na území ČR: 30 výslechových místností

Služba Kriminální Policie a Vyšetřování

slide8

Spolupráce zainteresovaných subjektů, kvalitní prevence

SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE

Datum vzniku: 1999

Cílová skupina: děti a mladiství

Týmy pro mládež: sociální pracovníci, policisté, soudci, státní zástupci

Spolupracující subjekty: školy a školská zařízení, pedagogicko- psychologické poradny, lékaři a zdravotnická zařízení, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení občanů

Služba Kriminální Policie a Vyšetřování

slide9

§ 186 TZ sexuální nátlak x § 88a TŘ

GROOMING

Sériová mravnostní tr. činnost „z ulice“

Problematika výslechu dětského svědka, x práva obviněného

Sekundární viktimizace oběti

EFEKTIVNÍ TRESTNĚ-PRÁVNÍ ÚPRAVA

Služba Kriminální Policie a Vyšetřování

slide10

Děkuji za pozornost

Služba Kriminální Policie a Vyšetřování