Can dien tu Thai Binh Duong - PowerPoint PPT Presentation

gi i thi u n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Can dien tu Thai Binh Duong PowerPoint Presentation
Download Presentation
Can dien tu Thai Binh Duong

play fullscreen
1 / 5
Can dien tu Thai Binh Duong
152 Views
Download Presentation
Download Presentation

Can dien tu Thai Binh Duong

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Giới thiệu CÔNG TY TNHH CÂN ĐIỆN TỬ THÁI BÌNH DƯƠNG http://candientutbd.vn

  2. CÔNG TY TNHH CÂN ĐIỆN TỬ THÁI BÌNH DƯƠNG http://candientutbd.vn

  3. CÔNG TY TNHH CÂN ĐIỆN TỬ THÁI BÌNH DƯƠNG http://candientutbd.vn

  4. CÔNG TY TNHH CÂN ĐIỆN TỬ THÁI BÌNH DƯƠNG http://candientutbd.vn

  5. Liên hệ CÔNG TY TNHH CÂN ĐIỆN TỬ THÁI BÌNH DƯƠNG - Địa chỉ:       34/A4 cư xá 307, đường D1, P.25, Bình Thạnh, TP.HCM- Điện thoại:  08 35.125.706  |   Fax: 08 35.128.392- Hotline:       0908.608.666   -   0909.012.819- Email:        contact@muabancan.vn- Website:     www.muabancan.vn, www.candientutbd.vn- MST:           0 3 1 0 6 7 5 8 0 6 http://candientutbd.vn