Mogaus teisi steb jimo institutas savirai kos laisv ir jos ribos graffiti kontekste
Download
1 / 18

- PowerPoint PPT Presentation


 • 207 Views
 • Uploaded on

ŽMOGAUS TEISIŲ STEBĖJIMO INSTITUTAS SAVIRAI ŠKOS LAISVĖ IR JOS RIBOS GRAFFITI KONTEKSTE. Jolanta Samuolyt ė 2008 m. gruodžio 13 d., Vilnius. Pagrindiniai akcentai. Graffiti kaip saviraiškos būdas Saviraiškos laisvė ir jos ribos Atsakomybė. Graffiti ir saviraiškos laisvė.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - candie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mogaus teisi steb jimo institutas savirai kos laisv ir jos ribos graffiti kontekste

ŽMOGAUS TEISIŲ STEBĖJIMO INSTITUTASSAVIRAIŠKOS LAISVĖ IR JOS RIBOS GRAFFITI KONTEKSTE

JolantaSamuolytė

2008 m. gruodžio 13 d., Vilnius


Pagrindiniai akcentai
Pagrindiniai akcentai

 • Graffiti kaip saviraiškos būdas

 • Saviraiškos laisvėir jos ribos

 • Atsakomybė


Graffiti ir savirai kos laisv
Graffiti ir saviraiškos laisvė

 • Per graffiti kaip meninės išraiškos formą yra skleidžiamos idėjos, įsitikinimai, požiūriai į tam tikrus klausimus ar visuomeninius reiškinius

 • Šis saviraiškos būdas apima teisę į saviraiškos laisvę – vieną iš pagrindinių žmogaus pilietinių teisių, įtvirtintų tarptautiniuose ir nacionaliniuose teisės aktuose

 • Ši laisvė nėra absoliuti laisvė – ji gali būti ribojama įstatymo ir kitais teisėtais pagrindais


Savirai kos laisv tarptautiniuose ir nac teis s aktuose
Saviraiškos laisvė tarptautiniuose ir nac. teisės aktuose

 • Visuotinė Žmogaus Teisių Deklaracija – 19 str.

 • Tarptautinis Pilietinių ir Politinių Teisių Paktas – 19 str.

 • Europos Žmogaus Teisių Konvencija – 10 str.

 • LR Konstitucija – 25 str.


Savirai kos laisv tpptp
Saviraiškos laisvė TPPTP

 • 19 str.

  “Kiekvienas žmogus turi teisę į saviraiškos laisvę; ši teisė apima laisvę nekliudomai ieškoti, gauti ir perteikti visokią informaciją bei idėjas, nepaisant valstybių sienų, žodžiu, raštu arba per spaudą, arba meninės išraiškos formomis, arba kitokiais būdais savo nuožiūra.”


Savirai kos laisv lr konstitucijoje
Saviraiškos laisvė LR Konstitucijoje

 • 25 str.

  “Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti.

  Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas.”


Savirai kos laisv s ribojimai
Saviraiškos laisvės ribojimai

 • TPPTP 19 str. 3 d.

  “...naudojimasis gali būti tam tikrais atžvilgiais ribojamas, tačiau tik tiek, kiek numato įstatymai ir yra būtina:

 • kitų asmenų teisėms ir reputacijai gerbti;

 • valstybės saugumui, viešajai tvarkai, gyventojų sveikatai ir dorovei apsaugoti.”


Savirai kos laisv s ribojimai lr konstitucijoje
Saviraiškos laisvės ribojimai LR Konstitucijoje

 • 25 str. 3 d.

  “Laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ie orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai.”


Savirai kos laisv s ribojimai lr konstitucijoje1
Saviraiškos laisvės ribojimai LR Konstitucijoje

 • 25 str. 4 d.

  “Laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją nesuderinama su nusikalstamais veiksmais – tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija.”


Graffiti kaip savirai kos b do skiriamasis bruo as
Graffiti kaip saviraiškos būdo skiriamasis bruožas

 • Viena iš pagrindinių būtinų saviraiškos priemonių – tai sienos

 • Sienos, kaip nekilnojamas turtas, visada turi savininką – fizinį ar juridinį asmenį

 • Teisė į nuosavybę yra ginama įstatymo, todėl visada yra būtina gauti savininko sutikimą


B dai sutikimui gauti
Būdai sutikimui gauti

 • Jei tai fizinis privatus asmuo – sutikimą galima gauti tiesiogiai

 • Jei tai juridinis asmuo – dažniausiai reikia kreiptis į savivaldybę

 • Jei Vilniuje – rekomenduojama kreiptis į

  • Savivaldybės viešosios tvarkos skyrius, tel: (8-5) 211-2054, mob: 86-8061054, trumpastel: 2054,

   kab: 115

  • Prašymas paduodamas laisva forma


K daryti jei savininkas ne inomas
Ką daryti jei savininkas nežinomas?

 • Galima kreiptis į Registrų centrą

  • www.registrucentras.lt

  • Konsultacinė tarnyba, tel: (85)-2688-262, mob: 1637

  • Registrų centras išduoda pažymas apie registruoto nekilnojamo turto savininką

  • Mokestis priklausomai nuo užsakymo dienų (nuo 1 iki 7 darbo dienų)ir svyruoja nuo 11 iki 6 Litų.


Jei savininko sutikimas gautas
Jei savininko sutikimas gautas

 • Piešiant graffiti, būtina turėti omenyje, kad piešinys, negali:

  • Šmeižti (BK 154 str.)

  • Įžeisti (BK 155 str.)

  • Kurstyti prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę (BK 170 str.)

  • Baudžiamoji atsakomybė užtraukia asmeniui teistumą (BK 97 str.)


Jei savininko sutikimas negautas
Jei savininko sutikimas negautas

 • Jums gali būti taikoma administracinė atsakomybė už:

  • Tyčinį turto sunaikinimą ar sužalojimą (ATPK 50(3) str.) - “Tyčinis turto sunaikinimas ar sužalojimas, nepadaręs nukentėjusiajam žymios žalos, - užtraukia baudą nuo vieno šimto iki trijų šimtų litų”

  • Nedidelį chuliganizmą (ATPK 174 str.) – “Nedidelis chuliganizmas, tai yra necenzūriniai žodžiai ar gestai viešosiose vietose, įžeidžiamas kibimas prie žmonių ar kiti panašūs veiksmai, pažeidžiantys viešąją tvarką ir žmonių rimtį, - užtraukia baudą nuo vieno šimto iki trijų šimtų litų arba administracinį areštą iki trisdešimties parų.”


Jei savininko sutikimas negautas1
Jei savininko sutikimas negautas

 • Jums gali būti taikoma administracinė atsakomybė už:

  • Miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimą (ATPK 161 str.) –

   “Savivaldybių tarybų patvirtintų miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimas, taip pat miestų ir gyvenamųjų vietovių statinių tinkamos priežiūros taisyklių nesilaikymas – užtraukia įspėjimą arba baudą iki dviejų tūkstančių litų.”


Jei savininko sutikimas negautas2
Jei savininko sutikimas negautas

 • Jums gali būti taikoma baudžiamoji atsakomybė už:

  • Turto sunaikinimą ar sugadinimą (BK 187 str.)

  • Turto sunaikinimą ar sugadinimą dėl neatsargumo (BK 188 str.)

  • Viešosios tvarkos pažeidimą (BK 284 str.)


I vados
Išvados:

 • Piešiant graffiti ir naudojantis saviraiškos laisve, reikia nepamiršti apie šios laisvės ribas ir atsakomybę

 • Prieš piešiant ant sienų visada reikia pasirūpinti gauti savininko sutikimą

 • Naudojantis šiuo saivraiškos būdu galima ne tik nepažeisti kitų žmonių teisių, bet priešingai – skatinti visuomenės sąmoningumą, laužyti susiformavusius stereotipus ir skatinti pagarbą žmogaus teisėms!