5. SKUPINA Mentor : Matej Erjavec, prof. Dijaki : Domen Ravnik Miha Soklič - PowerPoint PPT Presentation

candie
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
5. SKUPINA Mentor : Matej Erjavec, prof. Dijaki : Domen Ravnik Miha Soklič PowerPoint Presentation
Download Presentation
5. SKUPINA Mentor : Matej Erjavec, prof. Dijaki : Domen Ravnik Miha Soklič

play fullscreen
1 / 6
Download Presentation
5. SKUPINA Mentor : Matej Erjavec, prof. Dijaki : Domen Ravnik Miha Soklič
271 Views
Download Presentation

5. SKUPINA Mentor : Matej Erjavec, prof. Dijaki : Domen Ravnik Miha Soklič

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. VAJE IZ FIZIKE 5. SKUPINA Mentor: Matej Erjavec, prof. Dijaki: Domen Ravnik Miha Soklič Martin Žmitek Stanko Pintar Datum: 19. 5. 2009

  2. Naloga 1: Ftr= 0,02N sinj = h/s = 0,095m / 1,8m = 0,053 s = 1,8m j = 3° h = 9,5cm mv= 788g

  3. Wp = m*g*h = 0,8kg*9,81m/s2*0,095m = 0,75J Atr = Ftr*s = ktr*Fn*s = ktr*m*g*cosj*s = = 2,5*10-3*0,8kg*9,81m/s2*0,99*1,8 = 0,035J Wk = Wp – Atr = 0,75J – 0,035J = 0,715J Wk = ½ mv2

  4. Naloga 2: Iz dela poskušajte izpeljati kinetično energijo. A = Wk A=F s = m a s = m a ½a t2 = ½m a2 t2 = ½m v2 F s v2

  5. Naloga 3: • = 2,7 kg/dm3 • a = 10cm = 0,1m • A = ? Dh c2 = (a/2)2 + (a/2)2 = 25 + 25 = 50 c = 7,07cm Dh = 7,07cm – 5cm = 2,07cm V = a3 = 103 = 1000cm3 = 1dm3 m = r*V = 2,7kg Wp = A A = m*g*Dh = 2,7kg*9,81m/s2*0,0207m = 0,55J

  6. Hvala za vašo pozornost, ki je žal ostala doma! 5 O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z Žmitkom!