slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Мова і маўленне. Правільнасць маўлення і моўныя нормы. Прафесійна арыентаванае маўленне PowerPoint Presentation
Download Presentation
Мова і маўленне. Правільнасць маўлення і моўныя нормы. Прафесійна арыентаванае маўленне

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 22
candide-workman

Мова і маўленне. Правільнасць маўлення і моўныя нормы. Прафесійна арыентаванае маўленне - PowerPoint PPT Presentation

1109 Views
Download Presentation
Мова і маўленне. Правільнасць маўлення і моўныя нормы. Прафесійна арыентаванае маўленне
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Мова і маўленне.Правільнасць маўлення і моўныя нормы.Прафесійна арыентаванае маўленне

 2. Мова Маўленне сістэма знакаў, правіл, якія дазваляюць пабудаваць маўленне арганізаваны па законах мовы працэс выкарыстання моўных адзінак з мэтай перадачы пэўнага зместу

 3. Літаратурныя нормы Арфаэпічныя Фразеалагічныя Арфаграфічныя Стылістычныя Акцэнталагічныя Сінтаксічныя Пунктуацыйныя Марфалагічныя Лексічныя Словаўтваральныя правільнасць

 4. Мазаіка

 5. Стоп-кадр

 6. Творчы палёт

 7. Пазнай фразеалагізм

 8. ВАДЗІЦЬ ЗА НОС

 9. ПАКЛАСЦІ ЗУБЫ НА ПАЛІЦУ

 10. УЗЯЦЬ НОГІ Ў РУКІ

 11. З МУХІ ЗРАБІЦЬ СЛАНА

 12. СЭРЦА Ў ПЯТКАХ

 13. БЕЛАЯ ВАРОНА

 14. ЗАРУБІЦЬ НА НОСЕ

 15. ЯК НА КАРОВЕ СЯДЛО

 16. Мова і маўленне.Правільнасць маўлення і моўныя нормы.Прафесійна арыентаванае маўленне

 17. Душа млее дзіву давацца ніў смак, ніў знак вышэй носа не пераскочыш