1 / 14

UČEŠĆE U IZGRADNJI OBJEKATA VODOSNABDIJEVANJA SEOSKIH PODRUČJA Andrijevica 60.000 €

UČEŠĆE U IZGRADNJI OBJEKATA VODOSNABDIJEVANJA SEOSKIH PODRUČJA Andrijevica 60.000 € - vodovod Slatina 50.000 € vodovod G . Grudice u MZ Gračanica 10.000 €. UČEŠĆE U IZGRADNJI OBJEKATA VODOSNABDIJEVANJA SEOSKIH PODRUČJA Berane 50.000 € - vodovod Polica 50.000 €.

candid
Download Presentation

UČEŠĆE U IZGRADNJI OBJEKATA VODOSNABDIJEVANJA SEOSKIH PODRUČJA Andrijevica 60.000 €

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. UČEŠĆE U IZGRADNJI OBJEKATAVODOSNABDIJEVANJA SEOSKIH PODRUČJA • Andrijevica60.000 € • - vodovod Slatina 50.000 € • vodovod G.Grudice • u MZ Gračanica 10.000 €

 2. UČEŠĆE U IZGRADNJI OBJEKATAVODOSNABDIJEVANJA SEOSKIH PODRUČJA Berane 50.000 € - vodovod Polica 50.000 €

 3. UČEŠĆE U IZGRADNJI OBJEKATAVODOSNABDIJEVANJA SEOSKIH PODRUČJA • Bijelo Polje 50.000 € • vodovod za selo • Sipanje 15.000 € • vodovod u • MZ Tomaševo 15.000 € • vodovod za naselje • Zminjac 10.000 € • vodovod za • MZ Pavino Polje 10.000 €

 4. UČEŠĆE U IZGRADNJI OBJEKATAVODOSNABDIJEVANJA SEOSKIH PODRUČJA Danilovgrad 50.000 € - vodovod Pavkovići 50.000 €

 5. UČEŠĆE U IZGRADNJI OBJEKATAVODOSNABDIJEVANJA SEOSKIH PODRUČJA • Kolašin 20.000 € • vodovod • Manastir Morača 20.000 €

 6. UČEŠĆE U IZGRADNJI OBJEKATAVODOSNABDIJEVANJA SEOSKIH PODRUČJA Mojkovac 40.000 € - vodovod Štitarica 40.000 €

 7. UČEŠĆE U IZGRADNJI OBJEKATAVODOSNABDIJEVANJA SEOSKIH PODRUČJA Nikšić 50.000 € - vodovod Šipačno 40.000 € - vodovod Lukovo 10.000 €

 8. UČEŠĆE U IZGRADNJI OBJEKATAVODOSNABDIJEVANJA SEOSKIH PODRUČJA Plav 30.000 € - vodovod Murina 30.000 €

 9. UČEŠĆE U IZGRADNJI OBJEKATAVODOSNABDIJEVANJA SEOSKIH PODRUČJA • Plužine 20.000 € • izgradnja objekata • na području • opštine Plužine 20.000 €

 10. UČEŠĆE U IZGRADNJI OBJEKATAVODOSNABDIJEVANJA SEOSKIH PODRUČJA • Pljevlja 60.000 € • vodovod Maoče u • MZ Maoče 20.000 € • vodovod Vrioci u selu • Jakupov Grob u • MZ Boljanići 10.000 € • vodovod Milunići u • MZ Gotovuša 10.000 € • vodovod Borovica u • MZ Zabrđe 20.000 €

 11. UČEŠĆE U IZGRADNJI OBJEKATAVODOSNABDIJEVANJA SEOSKIH PODRUČJA • Rožaje 30.000 € • vodovod Malindubrava – • Pripeč – Vuča 30.000 €

 12. UČEŠĆE U IZGRADNJI OBJEKATAVODOSNABDIJEVANJA SEOSKIH PODRUČJA • Cetinje 45.000 € • - vodovod Dubovik 25.000 € • vodovod Prekornica – • Boguti – Krkorin 10.000 € • vodovod u • MZ Dodoši 10.000 €

 13. UČEŠĆE U IZGRADNJI OBJEKATAVODOSNABDIJEVANJA SEOSKIH PODRUČJA • Šavnik 30.000 € • - vodovod Kruševice 10.000 € • sanacija izvorišta i • kaptaže • u Gornjoj Bijeloj 10.000 € • izgradnja rezervoara • u Donjoj Bijeloj 10.000 €

More Related