UTVIKLING AV
Download
1 / 12

Intensjon: Avtale 20.04.07 - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET - Intensjon - Status - Utfordring - Videre prosess Formannskapet 20.05.2008. Intensjon: Avtale 20.04.07. ROM, SIF og kommunen har felles mål: ROM har som mål å utvikle sine eiendommer på Sundland og ønsker etablering av ny virksomhet i området.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Intensjon: Avtale 20.04.07' - candice-bowers


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Intensjon avtale 20 04 07

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET- Intensjon- Status - Utfordring- Videre prosessFormannskapet 20.05.2008


Intensjon avtale 20 04 07

Intensjon: Avtale 20.04.07

 • ROM, SIF og kommunen har felles mål:

 • ROM har som mål å utvikle sine eiendommer på Sundland og ønsker etablering av ny virksomhet i området.

 • SIF har som mål å etablere nytt fotballstadion i nær tilknyting til kurs/konferanse/hotellfasiliteter og andre relevante næringsarealer.

 • Kommunen har som mål å tilrettelegge for økt tilgang på sentrumsnære bolig- og næringsarealer og etablere transportinfrastruktur som kan gi bedre miljøforhold for Gulskogen/Nybyen.


Intensjon avtale 20 04 07

Intensjon: Avtale 20.04.07

 • ROM, SIF og kommunen skal i fellesskapbidra til :

 • ROM vil bidra finansielt til å utvikle

 • - offentlig infrastruktur som er nødvendig for å utvikle området

 • - fotballstadion og tilhørende lokaliteter innenfor området i samsvar med egen avtale med SIF

 • SIF vil bidra finansielt til

 • - bygging av fotballstadion innen området - leie av diverse lokaliteter i samsvar med egen avtale med ROM

 • Kommunen vil i samråd med Statens Vegvesen og Buskerud Fylkeskommune bidra til

 • - avklaring av reguleringsmessige rammer for utviklingen av området - finansiering av offentlig infrastruktur som er nødvendige for å utvikle områdetStatus plankonsept omfang
Status: Plankonsept, omfang

Planområdet


Status planarbeid
Status: Planarbeid

 • Reguleringsplan og forhandlinger om utbyggingsavtale er varslet og i gang.

 • Planprogram ble vedtatt i formannskapet 22.01.2008 (sak nr 2/08).

 • Detaljplan for Tilfartsveg Vest, etappe 1 er klar til å legges fram som en del av reguleringsplanen.

 • Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning er under bearbeidelse.

  Overføring av Konnerudtrafikk via Tilfartsveg Vest, etappe 1 utredes

  som en del av konsekvensutredningen for Sundland.


Status stadionkonsept
Status: Stadionkonsept

 • ROM eiendom AS og SIF har foreløpig ikke kommet fram til et konsept som partene er enige om.

 • Stadionkonseptet har store konsekvenser for totalkonseptet, både når det gjelder fysisk utforming, finansiering og framdrift


Status finansiering og gjennomf ring
Status: Finansiering og gjennomføring

 • Drøftinger om reguleringsplan og utbyggingsavtale mellom ROM eiendom AS og Drammen kommune pågår hvor følgende tema er sentrale:

  • stadionkonsept

  • finansiering av offentlig infrastruktur, herunder Tilfartsvei Vest

  • etappevis utbygging


Status oppsummering
Status - Oppsummering

 • Plankonsept

  Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning er i sluttfasen. Stadion er innarbeidet i plankonseptet, men må detaljeres ytterligere.

 • Utbyggingsavtale ROM eiendom as - Drammen kommune

  Partene er enig om strukturen i avtalen. Den økonomiske fordelingen av investeringer i infrastruktur er ikke endelig avklart. Stadionkonseptet er en vesentlig del av dette.

 • Avtale ROM eiendom as – SIF

  ROM eiendom AS har foreslått et konsept som har usikkerhet byplanmessig, økonomisk og fremdriftsmessig. Partene har ikke kommet fram til enighet om avtale. Stadionkonseptet har konsekvenser for plankonsept og utbyggingsavtale.


Utfordring stadionkonsept
Utfordring: Stadionkonsept

 • Stadionanlegget må få en utforming som gjør at det kan være et positivt element i utviklingen av plankonseptet.

 • Stadionkonseptet må kunne finansieres og gjennomføres innenfor en akseptabel tidsramme for alle parter.

 • Gjennomføringen må være tilpasset partenes økonomiske evne og fordeling av ansvar og risiko.


Videre arbeid
Videre arbeid

 • Tilfartsvei etappe Kreftingsgate- SundlandDet legges fortsatt til grunn at kommunens hovedbidrag til å oppfylle intensjonene knytter seg til planlegging, finansiering og bygging av tilfartsveien

 • Relokalisering godsaktivitet

  Drammen kommune vil fortsette arbeidet med å bistå ROM eiendom AS for å flytte godsvirksomheten

 • StadionkonseptFor å bidra til å muliggjøre et stadionkonsept som innfrir byformmessige krav i en urban stedsutvikling og for å sikre gjennomføring av de intensjoner som er nedfelt i avtalen mellom de tre partene, trer kommunen inn som en tydeligere aktør. Dette ivaretas gjennom arbeidet med reguleringsplanen. i utbyggingsavtale med ROM og gjennom en ny prosjektorganisasjon for stadionkonseptet der også Drammen kommune deltar.

 • Framdrift

  Ny orientering til formannskapet i møte 19.08.2008 og behandling av reguleringsplan, utbyggingsavtale mv. snarest etter dette.