f rav rs o ppf lgings t eam
Download
Skip this Video
Download Presentation
F raværs O ppfølgings T eam

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

F raværs O ppfølgings T eam - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

F raværs O ppfølgings T eam. Odny Kjelbergnes og Mette Foseid Brattgjerd. « Burugla ». F raværs O ppfølgings T eam. To personer 50 \% Odny: Psykiatrisk sykepleier (kontaktlærer) Mette: Embetsstudiet i spesialpedagogikk ( sos.ped.rådgiver /PPT). Mål. Forebygge/fjerne skulk

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'F raværs O ppfølgings T eam' - candace-pena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
f rav rs o ppf lgings t eam

FraværsOppfølgingsTeam

Odny Kjelbergnes og Mette Foseid Brattgjerd

f rav rs o ppf lgings t eam1
FraværsOppfølgingsTeam
 • To personer 50 %
  • Odny: Psykiatrisk sykepleier (kontaktlærer)
  • Mette: Embetsstudiet i spesialpedagogikk (sos.ped.rådgiver/PPT)
slide4
Mål
 • Forebygge/fjerne skulk
 • Heve terskelen for fravær blant elevene
 • Hjelpe elever med fraværsproblematikk
 • Utviklingsmål: Halvere fravær og halvere frafall
 • Faglig framgang
 • Bedre klassemiljø
frav rsoppf lging er spesialistoppgave
Fraværsoppfølging er spesialistoppgave

Kompetanse

 • Kjenne til årsaker til fravær
  • Sammensatte, individuelle og samfunnsrelaterte
 • Bred kunnskap om skole og læring
 • Fokus på å hjelpe
 • Kommunikasjon! Balanse mellom fasthet og støtte Evne til å se og igangsette praktiske tiltak
 • Evne til samarbeid med foresatte, kom. helsetjeneste, BUP, NAV mm
 • Utvikle kompetanse
hvorfor ikke kontaktl rer
Hvorfor ikke kontaktlærer?
 • Kompetanse
 • - kontaktlærere flest har ikke nødvendig kompetanse til «vanskelige» samtaler
 • Kontaktlærers fokus bør være på elevens læringsarbeid og klassens læringsmiljø
slide7
Roller.
 • - kontaktlærer er også lærer, ugunstig med dobbeltrolle
 • - sensitiv informasjon
strukturelle relasjonelle
Strukturelle -relasjonelle
 • Tradisjonelt enten eller
  • FOT kombinerer det strukturelle og det relasjonelle
strukturelle
Strukturelle
 • Faste prosesser/rutiner
 • Beskrevne prosedyrer ved høyt fravær
 • Dokumentasjon
 • Vaktordning
 • Informasjon til elever og foresatte
 • FOT-rommet
 • Fraværsgruppa
relasjonelle
Relasjonelle
 • Uredde –erfaring med å snakke med elever med ulike utfordringer
 • Samarbeid skole-hjem > felles mål
  • Støttespillere
  • Oppdragere

«Vi vil dere vel»

struktur
Struktur

Mer problemfravær: 3.samtale: FOT, sos.ped., foresatte, rådgivere, (OT), ped.leder deltar: avtale om tiltak. Avgjørelse. Referat til rektor

Mer problemfravær: 2. samtale m. FOT, foresatte, sos.ped. deltar; gjennomgang av gammel avtale, inngår ny avtale om tiltak. Referat med kopier til k.lærer og rektor

Ytterligere problemfravær: Innkalles til siste samtale: Utvisning

samtale m. FOT:

Avtale, kopi og telefon til foresatte, k.lærer og rektor

Innkalles til samtale:

Varsel om utvisning (§ 8).

Mer problemfravær: eleven innkalles til FOT

Mer problemfravær: innkalles til rektor

Samtale: kartlegge årsak: problemfravær eller ikke? Informasjon om konsekvenser. Referat. Melding til FOT

innkalles til kontaktlærer

Faglærere: observante, tett samarbeid med kontaktlærer

Mer enn 2 dager fravær, uansett årsak

frav rsgruppa
Fraværsgruppa
 • Ped.ledere, sos.ped.rådgiver, rektor
 • Møte en gang i måneden
 • Gjennomgang av fravær på hver enkelt elev i Skolearena
 • Rapport og statistikk til kontaktlærer: spørsmål, kommentarer, ros
virker det
Virker det?
 • Kort tid – egentlig ser virkning over tre år
 • Særlig gode resultater på Vg1
 • Stor anerkjennelse fra elever, lærere og foresatte
 • Slipper aldri taket!
endringer
Endringer
 • Oppfølging etter hver samtale/avtale
 • Ikke kontaktlærere med på møter
 • Tilbakemelding på månedsrapporter
 • Gjeninnføre skriftlige egenmeldinger?

Ikke kenguruskolen, men forutsigbart for alle. Slik gjøres det på Inderøy videregående skole

ad