Download
sharepoint users group serbia n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SharePoint Users Group Serbia PowerPoint Presentation
Download Presentation
SharePoint Users Group Serbia

SharePoint Users Group Serbia

185 Views Download Presentation
Download Presentation

SharePoint Users Group Serbia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. SharePoint UsersGroupSerbia PRVI SASTANAK Beograd, 27.06.2013.

  2. SharePoint UsersGroupSerbia - ciljevi • Promovisanje SharePoint tehnologije i poslovnih rešenja • Promena poslovne kulture – što veće iskorišćenje „out-of-the-box“ mogućnosti SharePoint poslovnih rešenja i integracije sa MS Office proizvodima • Održavanje kontakta između naprednih SP korisnika, razmena iskustava i mišljenja • Praćenje i predlaganje noviteta.

  3. SharePoint UsersGroupSerbia - članovi • Napredni SharePoint korisnici • .NET programeri sa iskustvom na SharePoint projektima • SharePoint administratori • Profesori i studenti • Vlasnici i menadžeri ICT firmi

  4. SharePoint UsersGroupSerbia – ko (može da) podržava rad SharePoint UG SR? • Microsoft eksperti • Druge UG: • SQL UG SR • .NET UG SR • SharePoint UG BiH • MS UG • Kompanije – korisnici (plaćaju odgovarajuće MS licence) • Microsoft partneri (kompanije koje prodaju IT rešenja bazirana na SharePoint tehnologiji i/ili vrše obuku) • Univerziteti/fakulteti.

  5. SharePoint UsersGroupSerbia – način rada • Sastanci SPUG SRB (jednom ili dva puta godišnje) – druženje i upoznavanje novih članova, izveštavanje o preduzetim aktivnostima, razmena iskustava, pregled noviteta, predlaganje noviteta • Sastanci lokalnih sekcija SPUG SR (KG, NI, NS, BG, JA, VŠ …) – druženje i upoznavanje novih članova, izveštavanje o preduzetim aktivnostima, prezentacije rešenja i razmena mišljenja • Lync sesije – svaki sastanak lokalnih sekcija bi kroz Lync sesiju mogao biti ispraćen od strane svih članova SPUG SR • Motivacioni seminari/sastanci na fakultetima – • prezentacije SharePoint tehnologije, primeri SharePoint rešenja (“out-of-the-box” ili manji projekti), • pokretanje inicijative da se na fakultetima seminarski radovi/projekti rade na SharePoint platformi, • pokretanje inicijative da se studentska praksa obavlja u firmama koje imaju SharePoint platformu. • Razmena informacija preko javnog SharePoint sajta grupe

  6. SharePoint UsersGroupSerbia - novi članovi • Polaznici MS SharePoint kurseva • MS sertifikovani SharePoint profesionalci • Predavači sa Sinergije (tema SharePoint) • Predavači za SharePoint u MSCTC • Profesori univerziteta • Direktori/vlasnici nadležni za SharePoint u svojoj firmi • Zaposleni/studenti sa proverljivim referencama (po preporuci inicijalnih članova grupe) • Zaposleni/studenti sa prezentacijom/demonstracijom na prvom sastanku

  7. SharePoint UsersGroupSerbia - resursi • Budžet: 0 (nula) dinara • Žiro račun: - • Telefon: - • Adresa: - • e-mail: spug_sr@outlook.com • LinkedIn grupa: SharePoint UsersGroupSerbia • Skype: spug_sr@outlook.com (SharePoint Serbia) • Web site: https://spugsr.portalfront.com • username: sp_guest@outlook.com • password: Gost1Gost1 • Lync server: -

  8. SharePoint UsersGroupSerbia - kontakt • e-mail: spug_sr@outlook.com • LinkedIn grupa: SharePoint Users Group Serbia • Skype: spug_sr@outlook.com (SharePoint Serbia) • Web site: https://spugsr.portalfront.com • username: sp_guest@outlook.com • password: Gost1Gost1