Oudertevredenheidspeiling
Download
1 / 13

Oudertevredenheidspeiling - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Oudertevredenheidspeiling. Oudertevredenheidspeiling OBS Het Palet 2011. Blz 81 bestuurssamenvatting. Tevredenheid Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat ouders aan de school van hun kind geven is 7.6. OBS Het Palet scoort een gemiddelde van 7.6.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Oudertevredenheidspeiling' - camille-vaughn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Oudertevredenheidspeiling

Oudertevredenheidspeiling

Oudertevredenheidspeiling

OBS Het Palet

2011


Blz 81 bestuurssamenvatting
Blz 81bestuurssamenvatting

 • Tevredenheid

 • Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat ouders aan de school van hun kind geven is 7.6. OBS Het Palet scoort een gemiddelde van 7.6.

 • Van de ouders geeft 86 procent aan dat men zich goed thuis voelt op de school (landelijk is dit 87%).

 • 87 procent zou andere ouders aanraden hun kind naar deze school te sturen (landelijk zou 76% anderen hun school aanraden).

 • Volgens 75 procent van de ouders staat de school goed bekend in de wijk, 3 procent van de ouders is het daar niet mee eens.

 • Van de ouders is 87 procent tevreden over de vorderingen die hun kind maakt, 8 procent is hierover ontevreden. Landelijk is dit percentage 7 procent.

 • Profilerings- en verbeterpunten OBS Het Palet

 • In onderstaande tabel wordt onder profileringspunten een overzicht gegeven van de onderwerpen die door veel respondenten positief gewaardeerd worden. Tussen haakjes staat het overeenkomstige percentage.

 • Onder verbeterpunten staan de onderwerpen waarover relatief veel ouders ontevreden waren.

 • Bij een verbeterpunt is meer dan 15% ontevreden. Bij een profileringspunt is meer dan 85% tevreden.

 • In de tabel worden alleen de 10 belangrijkste weergegeven.


Special
Special

De school als ontmoetingsplaats

De meerderheid van de ouders vindt dat zowel het schoolgebouw als het schoolplein na schooltijd

niet beschikbaar zouden moeten zijn voor anderen. Driekwart van de ouders vindt dat het niet

wenselijk is voor de wijk dat het schoolplein en het schoolgebouw tot 21.00 uur open zijn.

74% van de ouders vindt dat het schoolgebouw ook open moet zijn onder schooltijd voor onderwijs

gerelateerde diensten. Als het om niet aan onderwijs gerelateerde diensten gaat dan vindt 17%

van de ouders dat.

De helft van de ouders vindt de school een ontmoetingsplaats in de wijk. Veel ouders ervaren het

schoolgebouw en het plein als een veilige omgeving. De meeste ouders vinden dat de school een

afspiegeling van de samenleving moet zijn.

Imago en profilering

Driekwart van de ouders vindt het niet wenselijk dat de school zich profileert op een bepaald

thema. Bijna alle ouders vinden een goed imago van de openbare school belangrijk voor de wijk.

De helft van de ouders vindt het wenselijk dat de school regelmatig de wijk in gaat voor

activiteiten en projecten. 60% van de ouders vindt dan ook dat de school zichtbaar moet zijn in de

verschillende media.

De helft van de ouders is het niet eens met de stelling dat een koffiecorner in of rond de school het

contact tussen ouders onderling, tussen ouders en het team en tussen de school en de wijk

bevordert.

Toekomst

48% van de ouders is positief over de invoering van een continurooster. Meer dan de helft van de

ouders voelt wat voor een bredere school. 80% van de ouders vindt het wenselijk dat de school

voorziet in een aanbod voor kinderen van 8.00 uur tot 18.00 uur.

Bijna alle ouders vinden dat de school zich primair moet richten op onderwijs. Ook vinden veel

ouders (74%) dat de opvoeding van hun kind een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is van ouders en school


Ouders tevredenheid algemeen
Ouders tevredenheid algemeen

 • De enquête geeft een duidelijk beeld van de wijze waarop de ouders onze school waarderen.

 • Landelijk gemiddelde is 7.6.

 • Onze school scoort gemiddeld 7.6.

 • 86 procent goed thuis voelt op OBS Het Palet (landelijk is dit 87%).

 • 95 procent ziet hun kind met plezier naar school gaan (landelijk is dit 95%).

 • 87 procent tevreden over de vorderingen die hun kind maakt.(landelijk is dit 88%)


Oudertevredenheidspeiling

De school ‘Meer belangrijk / Meer tevreden’

9: De leerkracht

3: Begeleiding

4: Sfeer

5: Kennisontwikkeling

6: Persoonlijke ontwikkeling

De school ‘Meer belangrijk / Minder tevreden’

8: Schoolregels, Rust en orde

10: Contact met de school


Analyse aandachtsgebieden
Analyse aandachtsgebieden

 • Rubriek 8 en rubriek 10 (blz 24-27)

  Om welke vragen gaat dat dan?

 • 8. Schoolregels, Rust en Orde

 • 37. Opvang bij afwezigheid van de leerkracht

 • 38. Duidelijkheid van de schoolregels

 • 39. Rust en orde op school

 • 10. Contact met school

 • 45. Functioneren Medezeggenschapsraad

 • 46. Informatievoorziening over het kind

 • 47. Informatievoorziening over de school

 • 48. Gelegenheid om met de directie te praten


Oudertevredenheidspeiling

Analyse vragen

Rubriek 8: Schoolregels, rust en orde

Opvang bij afwezigheid van de leerkracht

Duidelijkheid van de schoolregels

Rust en orde op school


Oudertevredenheidspeiling

Analyse vragen

Rubriek 10: Contact met school

Functioneren Medezeggenschapsraad

Informatievoorziening over het kind

Informatievoorziening over de school

Gelegenheid om met de directie te praten


Analyse special
Analyse Special

 • De helft van de ouders vindt het niet wenselijk dat de school zich profileert op een bepaald thema.

 • De helft van de ouders vindt dat het schoolplein en het schoolgebouw na schooltijd niet beschikbaar zouden moeten zijn voor anderen.

 • De helft van de ouders is het eens met de stelling dat een koffiecorner in of rond de school het contact tussen ouders onderling, tussen ouders en het team en tussen de school en de wijk bevordert.

 • 53% van de ouders vindt dan ook dat de school zichtbaar moet zijn in de verschillende media.

 • 56% van de ouders is positief over de invoering van een continurooster.


Conclusies
Conclusies

Pluspunten BS Het Palet Alle scholen

1. Omgang leerkracht met de leerlingen 94% 92%

2. Sfeer in de klas 94% 88%

3. Huidige schooltijden 92% 90%

4. Omgang van de kinderen onderling 90% 83%

5. Inzet en motivatie leerkracht 90% 91%

6. Rust en orde in de klas 88% 81%

7. Aandacht voor gymnastiek 88% 87%

8. Aandacht voor normen en waarden 87% 87%

9. Vakbekwaamheid leerkracht 87% 90%

10. Mate waarin leerkracht naar ouders luistert 86% 90%


Conclusies1
Conclusies

Verbeterpunten BS Het Palet Alle scholen

1. Hygiëne en netheid binnen de school 68% 34%

2. Speelmogelijkheden op het plein 58% 27%

3. Veiligheid op weg naar school 42% 44%

4. Uiterlijk van het gebouw 34% 15%

5. Veiligheid op het plein 29% 18%

6. Informatievoorziening over het kind 27% 15%

7. Sfeer en inrichting schoolgebouw 21% 10%

8. Informatievoorziening over de school 21% 14%

9. Overblijven tussen de middag 17% 13%

10. Opvang bij afwezigheid van de leerkracht 17% 11%


Wat zegt het u
Wat zegt het u?

Op basis van alle gegevens zijn wij tot de

volgende vier aandachtspunten gekomen.

 • Hygiëne en netheid binnen de school.

  - aanpak toiletten

  - aandacht voor rommelig uiterlijk

  - overleg over schoonmaak

  2.Speelmogelijkheden op het plein

  - aanpak schoolplein

  - oplossing fietsenstalling

  3.Veiligheid op weg naar school

  - overleg verkeersouders 3 scholen met gemeente

  4. Uiterlijk van het gebouw

  - schilderwerk wordt opgepakt


En verder
En verder …

 • Informatievoorziening over het kind

 • Sfeer en inrichting schoolgebouw

 • Informatievoorziening over de school

 • Overblijven tussen de middag

 • Opvang bij afwezigheid van de leerkracht

  Het Koffiegesprek


ad