ph d programmet forskerutdanning i pedagogiske ressurser og l reprosesser i barnehage og skole n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ph.d .-programmet ”Forskerutdanning i pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole” PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ph.d .-programmet ”Forskerutdanning i pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Ph.d .-programmet ”Forskerutdanning i pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole” - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Ph.d .-programmet ”Forskerutdanning i pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole”. HBV januar 2014. www.hive.no. Faglig innretning.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ph.d .-programmet ”Forskerutdanning i pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole”' - camille-banks


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ph d programmet forskerutdanning i pedagogiske ressurser og l reprosesser i barnehage og skole

Ph.d.-programmet ”Forskerutdanning i pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole”

HBV januar 2014

www.hive.no

faglig innretning
Fagliginnretning
 • Pedagogiskeressurser: tradisjonelle læremidler, samtaler og samhandling, symboler og språk, uttrykksformer som film, musikk og teater, skriftlige tekster eller undervisnings- og vurderingsformer
 • Læreprosesser: Hvordan de pedagogiske ressursene settes i spill, tolkes og inngår i kollektive og individuelle læreprosesser
s kernes prosjekter b r orientere seg mot ett eller fler av f lgende foki
«Søkernes prosjekter bør orientere seg mot ett eller fler av følgende foki»:
 • Hvordan pedagogiske ressurser inngår i de aktiviteter som utspiller seg i barnehage, skole og høyere utdanning.
 • Hvordan ressursene settes i spill og transformeres gjennom individuelle og kollektive læreprosesser.
 • Utvikling, utprøving og analyse av de pedagogiske ressursene.
 • Empiriske studier av læreprosesser i skole og barnehage.
slide4

«En av de fem stillingene er knyttet til NFR-prosjektet ”Better Provision for Norway´sChildren” om kvalitet i norske barnehager»

Nettside:

http://www.hioa.no/Forskning/FoU-LUI/Better-Provision-for-Norway-s-children-in-ECEC

«De øvrige fire stillingene lyses åpent

ut innen programmets

faglige innretning»

s knaden m inneholde
Søknadenmåinneholde
 • Prosjektskisse (maks 10 sider). Prosjektskissen skal inneholde beskrivelse av tema, redegjørelse for tidligere relevant forskning, prosjektets teoretiske rammeverk, metodevalg og en fremdriftsplan for forskningsarbeidet.
 • CV
 • Dokumentasjon av utdanning som ligger til grunn for å bli tatt opp i en ph.d.-utdanning med bekreftede kopier av vitnemål og lignende.
 • Eventuelle vitenskapelige arbeider som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen.
 • Eventuelle planer for opphold ved andre institusjoner underveis i ph.d.-forløpet.
slide6
Grunnlag for opptakProgram- og emneplaner for Forskerutdanning i pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole (s. 4)

For å bli tatt opp på ph.d.-utdanningen bør søker ha en utdanningsvitenskapelig eller utdanningsvitenskapelig relevant mastergrad eller tilsvarende femårig utdanning på mastergradsnivå.

Programstyret for ph.d.-utdanningen vurderer søkere med annen bakgrunn enn de nevnte masterutdanningene.

Utover formalkravene i forskriftens § 5, skal det foreligge en plan for studiet som grunnlag for vurdering av opptak. Planen skal inneholde prosjektbeskrivelse for avhandlingsarbeidet, plan for opplæringsdelen, tidsplan for studiet, finansieringsplan og forslag til veileder(e) og opplysninger om hvilken forskerskole søkeren vil knytte seg til. Prosjektbeskrivelsen skal gjøre rede for tema, problemstilling, teoretiske perspektiver og metodevalg, og konkretisere en realistisk framdriftsplan for forskningsarbeidet.

slide7
Grunnlag for opptakProgram- og emneplaner for Forskerutdanning i pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole (s. 5)

Som grunnlag for opptak skal programstyret vurdere om prosjektbeskrivelsen ligger innenfor programmets fagområde, og om profesjonsperspektivet er ivaretatt i tilstrekkelig grad. Prosjekter som kan knyttes innholdsmessig til pågående forskning ved HiVe innenfor programmets forskningsfelt, vil normalt gi grunnlag for opptak. Programmet skal samtidig være åpent for prosjekter som retter seg mot nye tematiske områder og/eller vil anvende andre teoretiske perspektiver eller forskningsmetodiske tilnærminger.

struktur for forskningss knad flick 2011 noe endret
Struktur for forskningssøknad(Flick, 2011*, noe endret)
 • Introduksjon
 • Tema, bakgrunn
 • Begrunnelse

2. Problemformulering (Kunnskapsstatus)

  • Aktuell teori og forskning om temaet
  • Identifisert kunnskapsmangel og egen forskningsinteresse

3. Formål og hensikt med studien

4. Forskningsspørsmål

*Flick, U. (2011). Introducing research methodology: a beginner's guide to doing a research project. Los Angeles, Calif.: Sage.

struktur for forskningss knad flick 2011 noe endret1
Struktur for forskningssøknad(Flick, 2011, noe endret)

5. Metoder og prosedyrer

 • Vitenskapsteoretisk forankring, forskningsstrategi, forskningsdesign
 • Utvalg av dokumenter, informanter, steder, cases …

i. Kriterier for utvalg, utvalgsprinsipper

ii. Evt.: hvordan ulike kilder (utvalgselementer) kombineres og hvorfor

iii. Forventet størrelse/omfang på deltagere, steder, dokumenter

d. Metoder for data- generering

e. Metoder for analyse

f. Kvalitetsspørsmål og feilkilder (Reliabilitet, validitet, pålitelighet, troverdighet)

6. Forskningsetisk refleksjon

7. Tidsperspektiv, publiseringsplan (særlig for artikkelbaserte arbeider!)

8. Referanser

9. Vedlegg; tidsplan

nyttige lenker
Nyttigelenker
 • http://www.hive.no/forskning/doktorgradsutdanning-ph-d/pedagogiske-ressurser-og-laereprosesser-i-barnehage-og-skole/
 • http://www.nafol.net/
 • Eksempel: Kvaliteti ph.d.-utdanningen: Felles standard for NTNUs ph.d.-utdanning
hjelp til posisjonering cars create a research space
Hjelp til posisjonering- CARS- create a researchspace
 • Tidligere forskning om pedagogiske ressurser
 • HiVe-skriftserien, Forskning etter LK06:

http://www.hive.no/2010/rapport-1-2010- article16787-4118.html

 • Sakprosabibliografi: http://bibliografi.hive.no/sakbib/nyesakbib/
 • Norsk barnebokinstitutt: http://barnebokinstituttet.no/forskning