slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jacek Michałowski Katarzyna Świątkiewicz Kraków, wrzesień 2008 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jacek Michałowski Katarzyna Świątkiewicz Kraków, wrzesień 2008

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Jacek Michałowski Katarzyna Świątkiewicz Kraków, wrzesień 2008 - PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

Jacek Michałowski Katarzyna Świątkiewicz Kraków, wrzesień 2008. Fundacja została założona w USA przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości.  W 2000 roku otworzyła Przedstawicielstwo w Polsce i rozpoczęła działalność programową. Misja i cele:. O Fundacji.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Jacek Michałowski Katarzyna Świątkiewicz Kraków, wrzesień 2008


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Jacek Michałowski

Katarzyna Świątkiewicz

Kraków, wrzesień 2008

o fundacji

Fundacja została założona w USA przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości. 

W 2000 roku otworzyła Przedstawicielstwo w Polsce i rozpoczęła działalność programową.

Misja i cele:

O Fundacji

 • działanie na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego, demokracji i gospodarki rynkowej w Polsce, w tym wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i społecznego
 • wspieranie procesów transformacji w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej
metoda dzia ania

Fundacja

Metoda działania

Realizator programu – organizacja pozarządowa

instytucja edukacyjna

(szkoły, placówki kulturalne)

inne

lokalna organizacja

(stowarzyszenia i fundacje)

 • Fundacja dysponuje kapitałem wieczystym: $237.5mln
 • Zyski z inwestowania tego kapitału finansują działalność Fundacji
 • Rocznie Fundacja przeznacza ok. $10 mln na realizacje programów
obszary dzia ania i programy

Obszary działania i programy

19 programów, granty na ponad $51,5 millionów

beneficjenci program w fundacji

Beneficjenci programów Fundacji

 • Organizacje pozarządowe: 1500
 • Szkoły:1300
 • Uniwersytety: 100
 • Samorządy lokalne: 460
 • Stypendyści: 15000
slide6

Program „Uniwersytety Trzeciego Wieku”

 • konkurs grantowy
 • w latach 2005-2007 – konkurs dla UTW (3 edycje, 130 projektów, ponad 2 miliony złotych)
 • od roku 2008 – konkurs „Seniorzy w akcji”
 • coroczna konferencja UTW
 • 4 konferencje współrealizowane przez lokalny UTW (Kraków, Bydgoszcz, Słupsk, Płock)
 • 5 Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku „III wiek w XXI wieku” – 6-8 października 2008 r., Warszawa
konkurs seniorzy w akcji
Konkurs „Seniorzy w akcji”
 • adresaci konkursu: aktywni seniorzy działający w UTW oraz w ramach innych struktur: organizacji, domów kultury itp.
 • konkurs dwuetapowy
 • dotacja na realizację projektu+szkolenia dla lidera projektu
 • 30 projektów w trakcie realizacji w tym 10 projektów realizowanych przez UTW
 • możliwość odbycia wizyty studyjnej i zapoznania się z wybranym projektem
slide8

Liderzy PAFW

Program skierowany do aktywnych uczestników projektów realizowanych w ramach różnych programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Osobom podejmującym działania na rzecz swoich społeczności program oferuje rozwój kwalifikacji i umiejętności głównie poprzez wykorzystanie metody tutoringu polegającej na stałej współpracy uczestnika (lidera) z doświadczonym tutorem.

Nabór do programu trwa cąły rok.

slide9

Wspieranie Organizacji Pozarządowych: TWI/FIM@NGO/EURO-NGO+

 • www.ngo.pl – największy polski portal informacyjny dla organizacji pozarządowych – informacje o konkursach grantowych, szkoleniach, możliwość poszukiwania partnerów do różnorodnych działań oraz wolontariuszy poprzez ogłoszenie zamieszczone na portalu
 • FIM@NGO – księgowość i zarządzenie finansami w organizacji pozarządowej
  • bezpłatne szkolenia dla księgowych i osób
  • zarządzających organizacjami
  • bezpłatne poradnictwo
  • bezpłatne publikacje
slide10

Równać Szanse

W ramach programu organizacje pozarządowe, placówki pozaszkolne oraz nieformalne grupy mogą ubiegać się o dotacje na realizację inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych młodzieży, głównie z gimnazjów i szkół średnich na terenach wiejskich oraz w miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców. Projekty pobudzają aspiracje poznawcze i twórcze, kształtują postawy aktywności i otwartości, a także zachęcają młodych ludzi do działań na rzecz własnej społeczności.

Działaj Lokalnie

Fundacje, stowarzyszenia, lokalne instytucje publiczne, (szkoły, domy kultury, biblioteki, kluby sportowe) oraz grupy nieformalne z małych miejscowości i wsi mogą ubiegać się o dotację na realizację różnorodnych projektów, które służą budowaniu aktywnych społeczności i rozwiązywania ich problemów lokalnych

slide11

Obywatel i prawo

Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o małe granty na prowadzenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla członków społeczności lokalnej

slide12

Przemiany w Regionie (RITA)

 • Wspieranie demokratycznych i wolnorynkowych przemian w krajach Europy Wschodniej i Regionu, między innymi poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem
 • konkursy grantowe dla organizacji pozarządowych i szkół na realizację projektów mających na celu dzielenie się z partnerami z krajów objętych Programem polskim doświadczeniem w zakresie przemian oraz nawiązywanie i rozwijanie współpracy na szczeblu lokalnym
 • pomoc w nawiyzwaniu kontaktów i partnerskiej współpracy między polskimi organizacjami pozarządowymi, instytucjami oświatowymi i jednostkami samorządu terytorialnego, a partnerami z krajów Europy Wschodniej i Regionu
 • www.civicportal.orgportal społecznościowy dla organizacji i instytucji społeczeństwa obywatelskiego z krajów Unii Europejskiej, Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej
 • Wizyty studyjne: Study Tours to Poland
polski portal edukacyjny interkl@sa
Polski Portal Edukacyjny „Interkl@sa”
 • Jeden z pierwszych i obecnie największy w Polsce, profesjonalny, niekomercyjny portal edukacyjny.
 • Portal oferuje bogate zasoby
 • edukacyjne i multimedialne
 • pomoce naukowe, np.
 • opracowania dzieł
 • literackich, serwisy
 • tematyczne, scenariusze zajęć
nowe inicjatywy program biblioteczny
NoweInicjatywy – Program Biblioteczny

Celem Programu jest przeobrażenie bibliotek publicznych w nowoczesne, wielofunkcyjne centra informacyjne, kulturalne i edukacyjne, animujące aktywność obywatelska

 • Program obejmie ok. 2500 bibliotek, którym zostanie zaoferowany szczegółowy plan pomocy, który obejmie przekazanie sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz przygotowanie i przeprowadzanie programu szkoleń dla bibliotekarzy i użytkowników bibliotek.
 • Program realizowany w ściślej współpracy i koordynacji z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Program finansowany przez Fundację Billa i Melindy Gates, realizowany przez założoną przez PAFW Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
kontakt i wi cej informacji

www.pafw.pl

 • Aktualności
 • Informacje o programach
 • Informacje o Fundatorze
 • Publikacje do pobrania

Kontakt i więcej informacji

Przedstawicielstwo w Polsce

ul. Dobra 72, 00-312 Warszawa

tel. (22) 828-43-73

fax (22) 828-43-72

e-mail: paff@pafw.pl, www.pafw.pl

410 Park Avenue 15th Floor

New York, NY 10022, USA

tel. (917) 210-8083