slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jacek Michałowski Katarzyna Świątkiewicz Kraków, wrzesień 2008 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jacek Michałowski Katarzyna Świątkiewicz Kraków, wrzesień 2008

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Jacek Michałowski Katarzyna Świątkiewicz Kraków, wrzesień 2008 - PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

Jacek Michałowski Katarzyna Świątkiewicz Kraków, wrzesień 2008. Fundacja została założona w USA przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości.  W 2000 roku otworzyła Przedstawicielstwo w Polsce i rozpoczęła działalność programową. Misja i cele:. O Fundacji.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Jacek Michałowski Katarzyna Świątkiewicz Kraków, wrzesień 2008' - camila


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Jacek Michałowski

Katarzyna Świątkiewicz

Kraków, wrzesień 2008

o fundacji

Fundacja została założona w USA przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości. 

W 2000 roku otworzyła Przedstawicielstwo w Polsce i rozpoczęła działalność programową.

Misja i cele:

O Fundacji

 • działanie na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego, demokracji i gospodarki rynkowej w Polsce, w tym wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i społecznego
 • wspieranie procesów transformacji w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej
metoda dzia ania

Fundacja

Metoda działania

Realizator programu – organizacja pozarządowa

instytucja edukacyjna

(szkoły, placówki kulturalne)

inne

lokalna organizacja

(stowarzyszenia i fundacje)

 • Fundacja dysponuje kapitałem wieczystym: $237.5mln
 • Zyski z inwestowania tego kapitału finansują działalność Fundacji
 • Rocznie Fundacja przeznacza ok. $10 mln na realizacje programów
obszary dzia ania i programy

Obszary działania i programy

19 programów, granty na ponad $51,5 millionów

beneficjenci program w fundacji

Beneficjenci programów Fundacji

 • Organizacje pozarządowe: 1500
 • Szkoły:1300
 • Uniwersytety: 100
 • Samorządy lokalne: 460
 • Stypendyści: 15000
slide6

Program „Uniwersytety Trzeciego Wieku”

 • konkurs grantowy
 • w latach 2005-2007 – konkurs dla UTW (3 edycje, 130 projektów, ponad 2 miliony złotych)
 • od roku 2008 – konkurs „Seniorzy w akcji”
 • coroczna konferencja UTW
 • 4 konferencje współrealizowane przez lokalny UTW (Kraków, Bydgoszcz, Słupsk, Płock)
 • 5 Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku „III wiek w XXI wieku” – 6-8 października 2008 r., Warszawa
konkurs seniorzy w akcji
Konkurs „Seniorzy w akcji”
 • adresaci konkursu: aktywni seniorzy działający w UTW oraz w ramach innych struktur: organizacji, domów kultury itp.
 • konkurs dwuetapowy
 • dotacja na realizację projektu+szkolenia dla lidera projektu
 • 30 projektów w trakcie realizacji w tym 10 projektów realizowanych przez UTW
 • możliwość odbycia wizyty studyjnej i zapoznania się z wybranym projektem
slide8

Liderzy PAFW

Program skierowany do aktywnych uczestników projektów realizowanych w ramach różnych programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Osobom podejmującym działania na rzecz swoich społeczności program oferuje rozwój kwalifikacji i umiejętności głównie poprzez wykorzystanie metody tutoringu polegającej na stałej współpracy uczestnika (lidera) z doświadczonym tutorem.

Nabór do programu trwa cąły rok.

slide9

Wspieranie Organizacji Pozarządowych: TWI/FIM@NGO/EURO-NGO+

 • www.ngo.pl – największy polski portal informacyjny dla organizacji pozarządowych – informacje o konkursach grantowych, szkoleniach, możliwość poszukiwania partnerów do różnorodnych działań oraz wolontariuszy poprzez ogłoszenie zamieszczone na portalu
 • FIM@NGO – księgowość i zarządzenie finansami w organizacji pozarządowej
  • bezpłatne szkolenia dla księgowych i osób
  • zarządzających organizacjami
  • bezpłatne poradnictwo
  • bezpłatne publikacje
slide10

Równać Szanse

W ramach programu organizacje pozarządowe, placówki pozaszkolne oraz nieformalne grupy mogą ubiegać się o dotacje na realizację inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych młodzieży, głównie z gimnazjów i szkół średnich na terenach wiejskich oraz w miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców. Projekty pobudzają aspiracje poznawcze i twórcze, kształtują postawy aktywności i otwartości, a także zachęcają młodych ludzi do działań na rzecz własnej społeczności.

Działaj Lokalnie

Fundacje, stowarzyszenia, lokalne instytucje publiczne, (szkoły, domy kultury, biblioteki, kluby sportowe) oraz grupy nieformalne z małych miejscowości i wsi mogą ubiegać się o dotację na realizację różnorodnych projektów, które służą budowaniu aktywnych społeczności i rozwiązywania ich problemów lokalnych

slide11

Obywatel i prawo

Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o małe granty na prowadzenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla członków społeczności lokalnej

slide12

Przemiany w Regionie (RITA)

 • Wspieranie demokratycznych i wolnorynkowych przemian w krajach Europy Wschodniej i Regionu, między innymi poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem
 • konkursy grantowe dla organizacji pozarządowych i szkół na realizację projektów mających na celu dzielenie się z partnerami z krajów objętych Programem polskim doświadczeniem w zakresie przemian oraz nawiązywanie i rozwijanie współpracy na szczeblu lokalnym
 • pomoc w nawiyzwaniu kontaktów i partnerskiej współpracy między polskimi organizacjami pozarządowymi, instytucjami oświatowymi i jednostkami samorządu terytorialnego, a partnerami z krajów Europy Wschodniej i Regionu
 • www.civicportal.orgportal społecznościowy dla organizacji i instytucji społeczeństwa obywatelskiego z krajów Unii Europejskiej, Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej
 • Wizyty studyjne: Study Tours to Poland
polski portal edukacyjny interkl@sa
Polski Portal Edukacyjny „Interkl@sa”
 • Jeden z pierwszych i obecnie największy w Polsce, profesjonalny, niekomercyjny portal edukacyjny.
 • Portal oferuje bogate zasoby
 • edukacyjne i multimedialne
 • pomoce naukowe, np.
 • opracowania dzieł
 • literackich, serwisy
 • tematyczne, scenariusze zajęć
nowe inicjatywy program biblioteczny
NoweInicjatywy – Program Biblioteczny

Celem Programu jest przeobrażenie bibliotek publicznych w nowoczesne, wielofunkcyjne centra informacyjne, kulturalne i edukacyjne, animujące aktywność obywatelska

 • Program obejmie ok. 2500 bibliotek, którym zostanie zaoferowany szczegółowy plan pomocy, który obejmie przekazanie sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz przygotowanie i przeprowadzanie programu szkoleń dla bibliotekarzy i użytkowników bibliotek.
 • Program realizowany w ściślej współpracy i koordynacji z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Program finansowany przez Fundację Billa i Melindy Gates, realizowany przez założoną przez PAFW Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
kontakt i wi cej informacji

www.pafw.pl

 • Aktualności
 • Informacje o programach
 • Informacje o Fundatorze
 • Publikacje do pobrania

Kontakt i więcej informacji

Przedstawicielstwo w Polsce

ul. Dobra 72, 00-312 Warszawa

tel. (22) 828-43-73

fax (22) 828-43-72

e-mail: paff@pafw.pl, www.pafw.pl

410 Park Avenue 15th Floor

New York, NY 10022, USA

tel. (917) 210-8083