slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Název vzdělávacího materiálu: 18. století

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Název vzdělávacího materiálu: 18. století - PowerPoint PPT Presentation


 • 65 Views
 • Uploaded on

Název vzdělávacího materiálu: 18. století Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY\_32\_INOVACE \_20 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, vyučovací předmět, ročník/y: Člověk a společnost, dějepis, 8 . ročník Téma : Evropa N apoleona Bonaparta

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Název vzdělávacího materiálu: 18. století' - cameron-white


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Název vzdělávacího materiálu: 18. století

Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _20

Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá

Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, vyučovací předmět, ročník/y:

Člověk a společnost, dějepis, 8. ročník

Téma: Evropa Napoleona Bonaparta

Anotace: Žáci poznají osud Napoleona Bonaparta, změny v Evropě, ke kterým došlo v době jeho vlády nad Francií.

Materiál byl vytvořen (datum, období): 28. 1. 2012

Ověření ve výuce: 22. 5. 2013, 8. B, Mgr. Lucie Plechatá

VY_32_INOVACE_20_Evropa Napoleona Bonaparta

evropa napoleona bonaparta

Evropa Napoleona Bonaparta

„Velký politik se pozná podle toho, že jeho myšlenky žijí i po jeho smrti anebo po jeho porážce.“

VY_32_INOVACE_20_Evropa Napoleona Bonaparta

francie po p du jakob nsk diktatury
Francie po pádu Jakobínské diktatury
 • Po pádu Robespierra (červenec 1794) se k moci dostávají majetné vrstvy, které majetek získaly během revoluce.
 • Srpen 1795 – nová ústava (odstraňuje moc revolučních výborů, umožňuje volný obchod, volební právo mají pouze majetní, zavřeny byly jakobínské kluby)
 • Vládnoucí skupina však musí odolávat jakobínům a monarchistům, kteří se vracejí z exilu.
 • 1795 – v čele státu pětičlenné Direktorium

VY_32_INOVACE_20_Evropa Napoleona Bonaparta

napoleon bonaparte 1769 1821
Napoleon Bonaparte(1769 – 1821)
 • Z rodiny zchudlého šlechtice z Korsiky
 • Nadaný v matematice a historii
 • Vojenská kariéra -> vyznamenal se v roce 1793 při obléhání Toulonu Angličany
 • 1795 – zničil povstání monarchistů

VY_32_INOVACE_20_Evropa Napoleona Bonaparta

s atek s josefinou
Sňatek s Josefinou
 • Sňatkem s bohatou vdovou Josefinou de Beauharnaisvstoupil do vysoké společnosti. Rodina nebyla nadšena, ale zamilovaný Napoleon si prosadil svou. Od bývalého milence své ženy získal vedení francouzské armády v Itálii.

VY_32_INOVACE_20_Evropa Napoleona Bonaparta

expedice do egypta 1798 1801
Expedice do Egypta (1798 – 1801)
 • Francouzská vláda doufala, že získání Egypta bude prvním krokem k založení velkého francouzského impéria, které ovládne rozsáhlá území v Africe a Asii a stane se silnou konkurencí Velké Británie.
 • Po počátečních úspěších však expedice skončila fiaskem.

VY_32_INOVACE_20_Evropa Napoleona Bonaparta

rosettsk deska
Rosettská deska
 • Kamennou desku našli Francouzi 1799 u pevnosti FortJullien. Je do ní vytesán nápis kněze z roku 196 př. n. l. ve třech shodných verzích - dvou egyptských (v hieroglyfickém a démotickém písmu) a jednom řeckém překladu.
 • Pomocí kopie desky (ponechali si ji Angličané po dobytí Egypta) rozluštil Jean-FrançoisChampollionhieroglyfické písmo.
 • Deska je od roku 1802 uložená v Britském muzeu v Londýně.

VY_32_INOVACE_20_Evropa Napoleona Bonaparta

napoleon konzulem
Napoleon konzulem
 • Napoleon ovládal válečnou strategii a taktiku, byl tvrdý, ale dokázal své vojáky ocenit za zásluhy -> obliba
 • Vysoká vojenská a občanská autorita mu umožnila provést v roce 1799 převrat. -> stal se konzulem
 • Pokračuje éra vojenského velitele.

VY_32_INOVACE_20_Evropa Napoleona Bonaparta

napoleon c sa em
Napoleon císařem
 • 1804 – se nechal spolu s Josefinou v katedrále Notre Dame korunovat na císaře

Notre Dame

Napoleonův pomník v Invalidovně v Paříži

VY_32_INOVACE_20_Evropa Napoleona Bonaparta

vnit n politika
Vnitřní politika
 • Potlačil monarchisty i jakobíny, neuznává privilegia duchovenstva a šlechty.
 • Prosazuje své oblíbence (i svou rodinu).
 • Rozvíjí školství a hospodářství.
 • Využívá tajné policie a zavádí cenzuru.
 • 1804 vydává občanský zákoník Code civil, který přes mnohé novely zůstává doposud základem francouzského občanského práva. -> zaručuje občanům rovnost před zákonem i nedotknutelnost soukromého majetku

VY_32_INOVACE_20_Evropa Napoleona Bonaparta

arm da beran kterou vede lev je siln j ne arm da lv kterou vede beran
„Armáda beranů, kterou vede lev, je silnější, než armáda lvů, kterou vede beran.“
 • Napoleonovým cílem bylo ovládnutí celé Evropy.
 • V jeho úsilí mu bránila Británie, hospodářsky nejsilnější země světa.
 • Britové podněcovali proti Napoleonovi evropské státy.

VY_32_INOVACE_20_Evropa Napoleona Bonaparta

nejlep mi spojenci jsou st ty kter nemaj ani p spole n ch hranic
„Nejlepšími spojenci jsou státy, které nemají ani píď společných hranic.“
 • Tažení roku 1805 byla namířena proti německým státům, Rakousku a Anglii.
 • Postupně porazil nepřátelské armády v Itálii, Rakousku (Slavkov), německých státech, Portugalsku, Španělsku a Holandsku.
 • Na některé trůny dosadil své bratry nebo jiné příbuzné a spolupracovníky.

VY_32_INOVACE_20_Evropa Napoleona Bonaparta

1805 slavkov bitva t c sa
1805 – Slavkov - bitva Tří císařů

Proběhla 2. 12. 1805 poblíž Slavkova u Brna. Armáda Francouzského císařství v čele s císařem Napoleonem Bonapartem zde drtivě porazila vojsko spojenců (tzv. III. koalice), jimiž byly Rusko v čele s carem Alexandrem I. a M. I. Kutuzovem a Rakousko pod vrchním velením císaře Františka I.

VY_32_INOVACE_20_Evropa Napoleona Bonaparta

slide14
Vítězný oblouk

Jeho stavbu si objednal císař Napoleon Bonaparte v roce 1806 po vítězné bitvě u Slavkova.Stojíuprostřed náměstí Place Charles-de-Gaulle (dříve Place de l'Étoile).

VY_32_INOVACE_20_Evropa Napoleona Bonaparta

1806 z nik s vat e msk
1806 - zánik Svaté říše římské

Rusové se po této bitvě rychle stáhli a Rakousko muselo podepsat mír. Tím získal Bonaparte neomezený vliv v Itálii a Německu. V roce 1806 porazil i Prusko a z jeho záboru Polska vytvořil Varšavské knížetství.

6. 8. 1806 zanikla Svatá říše římská a císař František II. se stal rakouským císařem Františkem I. Napoleon zde vytváří Rýnský spolek. Nakonec byl k míru s Francií přinucen i Alexandr I.

VY_32_INOVACE_20_Evropa Napoleona Bonaparta

slide16
21. 10. 1805 v bitvě u Trafalgaruporazilo anglické válečné loďstvo vedené Horatiem Nelsonem spojenou španělsko-francouzskou válečnou flotilu.

Tímto vítězstvím, v poslední velké námořní bitvě plachetnic v historii, potvrdila Británie svou námořní převahu a stala se na další století světovou námořní velmocí.

Pomník Nelsona na Trafalgarském náměstí v Londýně

VY_32_INOVACE_20_Evropa Napoleona Bonaparta

slide17
HoratioNelson (1758 – 1805)

Byl viceadmirálemRoyal Navy. Od roku 1789 velel britskému loďstvu ve Středozemním moři. Vítězstvím v bitvě u Abukiru v roce 1798 získal Velké Británii námořní převahu ve Středozemním moři. V roce 1805 potvrdil nadvládu Británie na moři vítězstvím v bitvě u Trafalgaru. Sám byl ale v bitvě zabit, když ho na palubě řadové lodě Victory zasáhla kulka vypálená z francouzské lodě Redoutable.

VY_32_INOVACE_20_Evropa Napoleona Bonaparta

1806 kontinent ln blok da anglie
1806 – kontinentální blokáda Anglie
 • Byla vyhlášena 1806 v Berlíně. Zakazovala obchodovat s výrobky z Anglie nebo jejích kolonií. Platila pro Francii a podrobené země (Německo, Rakousko, Rusko, Itálie, Prusko). Napoleon jí chtěl dosáhnout hospodářského kolapsu Británie. To se mu však nepodařilo.

VY_32_INOVACE_20_Evropa Napoleona Bonaparta

s atek s mari luisou
Sňatek s Marií Luisou
 • Po manželských rozepřích se Napoleon rozvedl s Josefinou. Chtěl nástupce trůnu s urozenou princeznou (milenka kněžna Waleská mu sice porodila syna, ale nedosahovala svým původem společenského významu, který si pro sebe Napoleon představoval). Proto se v roce 1810 oženil s arcivévodkyní Marií Luisou Habsburskou (dcerou rakouského císaře Františka I.)

VY_32_INOVACE_20_Evropa Napoleona Bonaparta

napoleon ii orl k
Napoleon II. - Orlík

Marie Luisa porodila Napoleonovi jediného syna Napoleona Františka Josefa Karla v roce 1811.

První část života prožil jako vytoužený korunní princ francouzského císaře, po otcově abdikaci pak jako obtížný vnuk císaře rakouského. -> formálně pro něho bylo vytvořeno vévodství zákupské

Zemřel ve Vídni 1832na tuberkulózu hrtanu.

VY_32_INOVACE_20_Evropa Napoleona Bonaparta

1812 ta en do ruska
1812 - tažení do Ruska
 • Sebedůvěra Napoleona vedla v roce 1812 k tažení do Ruska.
 • Důvod: nedodržuje blokádu a Napoleon chce tudy do Indie
 • Napoleon postavil do té doby největší armádu, která podléhala jedinci.

Sokem se mu stal velitel ruských vojsk – maršál Michail IllarionovičKutuzov.

VY_32_INOVACE_20_Evropa Napoleona Bonaparta

7 9 1812 bitva u borodina
7. 9. 1812 – bitva u Borodina
 • Kutuzov zvolil taktiku ústupu -> chtěl Napoleona vlákat do vnitrozemí
 • Utkali se v největší a nejkrvavější jednodenní bitvě napoleonských válek u Borodina. Zúčastnilo se jí celkem na čtvrt miliónu vojáků. Tato bitva skončila nerozhodně.

VY_32_INOVACE_20_Evropa Napoleona Bonaparta

ho c moskva
Hořící Moskva

Napoleon však o svém vítězství nepochyboval a uchýlil se do Moskvy, kde chtěl uzavřít mírovou smlouvu s ruským carem. K jednání nedošlo. Moskva byla předem vyrabována a podpálena.

VY_32_INOVACE_20_Evropa Napoleona Bonaparta

slide24
Ústup

Nedostatek zásob, neúspěchy a problémy v impériu přiměly Napoleona k ústupu.

Kutuzov donutil francouzskou armádu vracet se stejnou cestou, kudy přitáhla (žádné zásoby), navíc uhodily třeskuté mrazy.

Kutuzov přepadal formou partyzánské války zdecimovanou francouzskou armádu.

Statistiky říkají, že z 680 000 mužů se jich vrátilo 93 000.

VY_32_INOVACE_20_Evropa Napoleona Bonaparta

slide25
Ústup ze slávy

Napoleon opustil tajně svou armádu a odjel do Paříže, kde se snažil postavit další vojska.

Rakouský císař bez ohledu na příbuzenství s Napoleonem uzavřel s carem Alexandrem dohodu o příměří.

Vytváří se nová protinapoleonská koalice z Rakouska, Pruska, Ruska a Anglie.

Napoleonova armáda už byla složena z méně zkušených vojáků a Napoleon ztrácel své příznivce, což vedlo k řadě porážek.

VY_32_INOVACE_20_Evropa Napoleona Bonaparta

slide26
Bitva u Chlumcese odehrála ve dnech 29. 8. -30. 8. 1813 u obcí Chlumec a Přestanov v S Čechách. Armády Rakouska, Pruska a Ruska v ní porazily francouzskou armádu, které velel generál Vandamme.

Za domácí úkol si připravte prezentaci o této bitvě.

VY_32_INOVACE_20_Evropa Napoleona Bonaparta

1813 bitva n rod u lipska
1813 – Bitva národů u Lipska

Bitva se odehrála ve dnech 16. - 19. 10. 1813 u německého Lipska. Spojené armády Rakouska, Pruska, Ruska a Švédska v ní rozdrtily podstatně slabší armádu francouzského císaře Napoleona.

VY_32_INOVACE_20_Evropa Napoleona Bonaparta

slide28
Po rozhodující porážce u Lipska se válka přenesla na francouzské území. Došlo k dalším porážkám.

Napoleonova armáda byla navíc zdecimována epidemií tyfu. -> Napoleon se chtěl vzdát titulu císaře ve prospěch Orlíka, ale mocnosti trvaly na úplné abdikaci, proto se po neúspěšném pokusu otrávit se jedem vzdal všeho a odjel do vyhnanství na ostrov Elba.

VY_32_INOVACE_20_Evropa Napoleona Bonaparta

slide29
Byl jmenován císařem ostrova a měl k dispozici osobní gardu čítající 700 mužů. Vládcem ostrova však byl pouze formálně, neboť v okolních vodách hlídkovaly britské lodě. Během svého pobytu provedl Napoleon na ostrově řadu ekonomických a sociálních reforem, které vedly ke zlepšení životních podmínek obyvatel. Napoleon pobýval na Elbě 9 měsíců a 21 dnů; 26. 2. 1815 uprchl zpět do Francie.

VY_32_INOVACE_20_Evropa Napoleona Bonaparta

stodenn c sa stv
Stodenní císařství

Po vylodění u francouzských břehů postupoval Napoleon na Paříž. Cestou se k němu připojovali dobrovolníci. Opětovné vlády nad Francií se ujal bez jediného výstřelu!

Napoleon však nutně potřeboval dlouhodobý mír a mezinárodní uznání svého návratu.

Evropští panovníci, rokující na Vídeňském kongresu o budoucnosti Evropy, s ním ale nepočítali.

VY_32_INOVACE_20_Evropa Napoleona Bonaparta

1815 bitva u waterloo
1815 – bitva u Waterloo

Odehrála se 18. 6. 1815 asi 20 km jižně od belgické metropole Bruselu. Francouzská armáda zde utrpěla drtivou porážku od koalice evropských panovníků. Pro Napoleona se stala posledním vystoupením v roli vojevůdce, pro Evropu znamenala ukončení napoleonských válek.

Po porážce v bitvě u Waterloo byl Napoleon internován podruhé, na odlehlém ostrově Svatá Helena.

VY_32_INOVACE_20_Evropa Napoleona Bonaparta

lov k s m nem p tele jen jeho sp ch je m
„Člověk sám nemá přátele, jen jeho úspěch je má.“

Svůj život ukončil Napoleon jako zajatec. Během svého šestiletého pobytu na ostrově nadiktoval své paměti. Nakonec se však jeho naděje na návrat nenaplnily.

Zemřel 5. 5. 1821 ve věku 51 let.

O jeho smrti se dodnes vedou spekulace – rakovina žaludku nebo otrava arsenikem?

VY_32_INOVACE_20_Evropa Napoleona Bonaparta

evropa za n apoleona bonaparta z pis
EvropazaNapoleonaBonapartazápis
 • 1799 – prvním konzulem oblíbený vojevůdce Napoleon Bonaparte (chudý šlechtic z Korsiky)
 • Zaveden Občanský zákoník (zachována rovnost občanů před zákonem a nedotknutelnost soukromého majetku)
 • 1804 – Napoleon císařem
 • snaha podmanit si Evropu -> napoleonské války
 • 1805 – Bitva tří císařů u Slavkova (Napoleon porazil ruského cara a rakouského císaře)
 • 1805 – bitva u Trafalgaru-> Napoleon poražen na moři Nelsonem -> Napoleon vyhlásil kontinentální blokádu Británie, aby ji oslabil -> nepodařilo se

Pokr.

VY_32_INOVACE_20_Evropa Napoleona Bonaparta

evropa za n apoleona bonaparta z pis1
EvropazaNapoleonaBonapartazápis
 • 1806 – zničena Svatá říše římská -> vytvořen Rýnský spolek německých států
 • Bonapartové ovládli kromě Francie i německé, italské státy, Holandsko, Španělsko a Portugalsko.
 • 1812 – tažení do Ruska -> fr. armáda zničena mrazy, nedostatkem zásob a přepady ruské armády pod vedením Kutuzova
 • 1813 – Bitva národů u Lipska -> Napoleon poražen a vyhnán na ostrov Elba
 • Stodenní císařství – Napoleon uprchl, ve Francii nadšeně vítán
 • 1815 – bitva u Waterloo -> konečná porážka
 • -> doživotní vyhnanství na ostrově Svatá Helena

VY_32_INOVACE_20_Evropa Napoleona Bonaparta

slide35
Použité zdroje:

Obrázky. [cit. 2013-04-22].

Dostupné z:

Vlajka Francie http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=vlajka%20francie&ex=2#ai:MP900400811|

Mapa Francie http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=mapa+Francie&ex=1#ai:MC900405770|

Svatba http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=svatba&ex=1#ai:MC900347201|mt:1|

Sfinga http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=Egypt&ex=1#ai:MP900399405|

Champollion http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=hieroglify&ex=1#ai:MC900233723|

Napoleonův pomník v Invalidovně v Paříži http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=Napoleon&ex=1#ai:MP900403783|

Notre Dame http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=Notre+Damme&ex=1#

Symboly zákona http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=z%C3%A1kon%C3%ADk&ex=1#ai:MC900286939|

Beran http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=beran&ex=1#ai:MC900078922|mt:1|

Lev http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=lev&ex=1#ai:MC900441398|

Vavřín http://www.clker.com/clipart-11111.html

Napoleon http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=Bonaparte&ex=1#ai:MC900250270|

Vítězný oblouk http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=V%C3%ADt%C4%9Bzn%C3%BD+oblouk&ex=1#ai:MP900403755|

Nelsonův pomník http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=Trafalgar&ex=1#ai:MC900198633|

Nelson http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=Nelson&ex=1#ai:MC900332083|

VY_32_INOVACE_20_Evropa Napoleona Bonaparta

slide36
Použité zdroje:

Obrázky. [cit. 2013-04-22].

Dostupné z:

Svatba 2 http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=svatba&ex=1#ai:MC900347161|mt:1|

Orel http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=orel&ex=1#ai:MC900088460|

Kutuzov http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=Kutuzov&ex=1#ai:MC900426368|

Napoleon 2 http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=Napoleon&ex=1#ai:MC900397919|

Moskva http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=Moskva&ex=1#ai:MC900195224|

Oheň http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=ohe%C5%88&ex=1#ai:MM900236357|mt:3|

Hrob http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=smrt&ex=1#ai:MC900216576|

VY_32_INOVACE_20_Evropa Napoleona Bonaparta

ad