n rodn syst my na odhalov n plagi t jitka brandejsov masarykova univerzita fakulta informatiky n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Rozvoj IT. Ctrl+C a Ctrl+V. Konkrétn?: Dostupnost elektronických zdroj?. (Wikipedie aj.)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Rozvoj IT. Ctrl+C a Ctrl+V. Konkrétn?: Dostupnost elektronických zdroj?. (Wikipedie aj.) - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

N árodní systémy na odhalování plagiátů Jitka Brandejsová, Masarykova univerzita, Fakulta informatiky. http://theses.cz/ http://odevzdej.cz/. Rozvoj IT. Ctrl+C a Ctrl+V. Konkrétně: Dostupnost elektronických zdrojů. (Wikipedie aj.) Nezpřístupňování závěrečných prací.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rozvoj IT. Ctrl+C a Ctrl+V. Konkrétn?: Dostupnost elektronických zdroj?. (Wikipedie aj.)' - cameron-thomas


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
n rodn syst my na odhalov n plagi t jitka brandejsov masarykova univerzita fakulta informatiky

Národní systémy na odhalování plagiátůJitka Brandejsová, Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Plagiátorství na vysokých školách, APUA, Brno, 10. března 2010

slide2

http://theses.cz/

http://odevzdej.cz/

 • Rozvoj IT.
 • Ctrl+C a Ctrl+V.

Konkrétně:

 • Dostupnost elektronických zdrojů. (Wikipedie aj.)
 • Nezpřístupňování závěrečných prací.
 • Neznalost citačních pravidel.
 • Existence studentských serverů (seminarky.cz, …).

Příčiny plagiátorství

Plagiátorství na vysokých školách, APUA, Brno, 10. března 2010

historie

http://theses.cz/

http://odevzdej.cz/

Historie
 • 2004 – archiv závěrečných prací na MU (IS MU);
 • 2006 – zveřejňování závěrečných prací MU všem (na základě novely zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách…);
 • srpen 2006 – nasazení služby pro hledání podobných souborů na MU (v IS MU);
 • 2008 – projekt Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů (Theses.cz);
 • květen 2008 - spuštění systému Theses.cz;
 • 2009 – projekt Odhalování plagiátů v seminárních pracích (Odevzdej.cz);
 • červen 2009 – spuštění systému Odevzdej.cz;
 • 2010 – projekt Rozvoj infrastruktur pro využívání hledání podobností mezi studentskými pracemi a zdroji na Internetu (Odevzdej.cz).

Plagiátorství na vysokých školách, APUA, Brno, 10. března 2010

slide4

http://theses.cz/

http://odevzdej.cz/

Systémy pro odhalování plagiátů:

Informační systém Masarykovy univerzity:

 • Archiv závěrečných prací.
 • Studijní materiály, Odevzdávárny (e-learningové aplikace).
 • Úložiště dokumentů.

Pro vysoké školy, VOŠky – odhalování plagiátů:

 • v seminárních pracích – Odevzdej.cz;
 • v závěrečných pracích – Theses.cz;
 • v zaměstnaneckých dílech – Repozitar.cz (2011);

Pro střední školy, VOŠky – odhalování plagiátů:

 • v seminárních prací – Odevzdej.cz;

Veřejnost/kdokoli/instituce – odhalování plagiátů:

 • v seminárních prací – Odevzdej.cz.

Masarykova univerzita = hlavní řešitel (doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.).

Plagiátorství na vysokých školách, APUA, Brno, 10. března 2010

slide5

http://theses.cz/

http://odevzdej.cz/

Archiv závěrečných prací MU

Obsahuje:

 • Metadata (anotace, klíčová slova, …).
 • Plný text práce.
 • Přílohy.
 • Posudky.
 • Kontrola naplněnosti archivu (Studijní oddělení).
 • Kontrola na plagiáty.

Ocenění

INFORUM 2007

Plagiátorství na vysokých školách, APUA, Brno, 10. března 2010

slide6

http://theses.cz/

http://odevzdej.cz/

Kontrola práce v archivu závěrečných prací MU

Kontrolu může provést:

 • Student.
 • Vedoucí.
 • Oponent.
 • Referent - studijní oddělení.
 • Pověřená osoba.

Funkce „Vejce vejci“ = Nalézt podobné dokumenty

Plagiátorství na vysokých školách, APUA, Brno, 10. března 2010

slide7

http://theses.cz/

http://odevzdej.cz/

Nalezené podobnosti

Zdroj.

Podobnosti.

Procento shody.

Plagiátorství na vysokých školách, APUA, Brno, 10. března 2010

theses cz n rodn registr v kp a syst m na odhalov n plagi t
Theses.cz - Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů

http://theses.cz/

http://odevzdej.cz/

Zapojeno 26 škol

16 veřejných vysokých škol;

7 soukromých vysokých škol;

1 státní vysoká škola;

2 zahraniční vysoké školy.

Služby systému

 • Vyhledávání plagiátů.
 • Vyhledávání v metadatech (záznamech o pracích) a plných textech prací.
 • Celonárodní úložiště závěrečných prací.
 • Volitelné zpřístupňování metadat, plných textů.
 • Kontrola souborů antivirovým programem.
 • Rozpoznávání textu (OCR).
 • Automatický převod prací do pdf (licence MS Office není zadarmo) a txt.
 • Krátké odezvy systému.
 • Zálohování.

Ocenění

INFORUM 2009

Plagiátorství na vysokých školách, APUA, Brno, 10. března 2010

zp stup ov n prac

http://theses.cz/

http://odevzdej.cz/

Zpřístupňování prací
 • Metadata:
  • světu;
  • všem autentizovaným uživatelům školy;
  • nikomu.
 • Plné texty prací:
  • světu;
  • všem autentizovaným uživatelům školy;
  • nikomu.

Vyhledávání fulltextové

 • v plných textech prací:
  • lze povolit/zakázat.

Plagiátorství na vysokých školách, APUA, Brno, 10. března 2010

slide10

http://theses.cz/

http://odevzdej.cz/

Postupy a role

 • Správce školy:
  • Přístup pro učitele.
  • Přístup pro studenty.
  • Uživatelská podpora.
 • Učitel:
  • Založení a nastavení Odevzdáváren (Odevzdej.cz).
  • Přístupy studentům (Odevzdej.cz).
  • Kontrola (plagiátů – v Theses.cz a Odevzdej.cz) a hodnocení (známkování/slovní – v Odevzdej.cz).
 • Student:
  • Vkládání práce do Odevzdávárny předmětu. (Odevzdej.cz).
  • Vkládání závěrečných prací. (Theses.cz).
 • Formáty:
  • (.pdf, .doc, .docx, .odt, .tex, .ppt, .xls, .csv, ... aj.).

Plagiátorství na vysokých školách, APUA, Brno, 10. března 2010

odevzdej cz vyhled v n plagi t v semin rn ch prac ch
Odevzdej.cz - Vyhledávání plagiátů v seminárních pracích

http://theses.cz/

http://odevzdej.cz/

Zapojeno 17 škol

12 veřejných vysokých škol;

5 soukromých vysokých škol.

Služby systému

 • E-learning – sběr prací do Odevzdáváren.
 • Zpětná vazba – hodnocení prací.
 • Vyhledávání plagiátů nejen v Odevzdej.cz.
 • Kontrola plagiátů pro veřejnost.
 • Ohled na přístupová práva.
 • Kontrola souborů antivirovým programem.
 • Rozpoznávání textu (OCR).
 • Automatický převod prací do pdf (licence MS Office není zadarmo).
 • Krátké odezvy systému.
 • Zálohování.

Plagiátorství na vysokých školách, APUA, Brno, 10. března 2010

slide12

http://theses.cz/

http://odevzdej.cz/

Odevzdej.cz - jak lze systém využít školou

 • Práce se vkládají:
  • Hromadně (automatizovaně nebo poloautomatizovaně) – vkládá je instituce.
  • Individuálně – vkládají studenti učiteli do odevzdávárny/ren, které pro svoji výukovou cílovou skupinu (předmět, seminární skupinu, třídu) založil. Anebo je tam vloží ručně sám.
 • Učitel:
  • Možnost vkládání známých zdrojů (texty, webové stránky).
  • Vkládání naskenovaných textů. (OCR)

Plagiátorství na vysokých školách, APUA, Brno, 10. března 2010

slide13

http://theses.cz/

http://odevzdej.cz/

Příklad: Kontrola a hodnocení

Kliknout na Podobné.

Hodnotit.

Učitel příp. zavede svojí oskenovanou knihu, webové stránky, …

Plagiátorství na vysokých školách, APUA, Brno, 10. března 2010

theses cz a odevzdej cz p nos
Theses.cz a Odevzdej.cz – přínos

http://theses.cz/

http://odevzdej.cz/

Problematika plagiátů se řeší ve spolupráci se školami.

Speciální know-how informatiků z Fakulty informatiky Masarykovy univerzity.

Detekce největšího objemu opsaných pasáží.

Google nepomůže.

Vyhledávání vůči Internetu.

Vyhledává se napříč v Odevzdej.cz, Theses.cz, dalších zdrojích, z Wikipedie, …

Plagiátorství na vysokých školách, APUA, Brno, 10. března 2010

pl ny
Plány

http://theses.cz/

http://odevzdej.cz/

Rozšiřovat funkce systému o další služby.

Propojit s lokálními úložišti vysokých škol.

Vyhledávat podezřelé soubory v Internetu:

Mýtus:

Žádný systém nemůže srovnávat texty s Internetem, aniž by k sobě stahoval texty z Internetu.

Plagiátorství na vysokých školách, APUA, Brno, 10. března 2010

ot zky k plagi torstv

http://theses.cz/

http://odevzdej.cz/

Otázky k plagiátorství
 • Nebylo řádně citováno. Míra podobnosti je 20 %, 40 %, …
  • Jde o plagiát?
 • Řádně citováno bylo. Míra podobnosti dokumentů je velká.
  • Kompilát?
 • „Datum u dokumentu“ versus datum vzniku.
  • Který je plagiát?
 • Dokument je podezřelý (velká míra podobnosti, chybí citace).
  • Jaký postup?

Plagiátorství na vysokých školách, APUA, Brno, 10. března 2010

z v r praxe na mu

http://theses.cz/

http://odevzdej.cz/

Závěr – praxe na MU
 • Vedoucí práce odpovídá dle Opatření rektora č. 3/2009 za:
  • kontrolu rozsahu částí práce, které nebudou zveřejněny, a kontrolu nastavení termínu, ke kterému bude zveřejněna celá práce;
  • ověření čitelnosti exempláře uloženého v archivu závěrečných prací v IS MU;
  • provedení kontroly práce uložené v archivu závěrečných prací aplikací IS MU pro odhalování plagiátů.
 • V případě, že student odevzdává tištěnou i elektronickou verzi práce, je pro oponování práce dle platných ustanovení SaZŘ rozhodující elektronická verze práce. Shodnost elektronické a písemné verze stvrzuje student svým prohlášením v příslušné aplikaci IS MU.

Plagiátorství na vysokých školách, APUA, Brno, 10. března 2010

dal zdroje
Další zdroje

http://theses.cz/

http://odevzdej.cz/

Kontakt

Ing. Jitka Brandejsová

brandejsova@fi.muni.cz

Prostor pro Vaše dotazy. Děkuji za pozornost.

http://odevzdej.cz/

http://theses.cz/

http://is.muni.cz/info/, http://is.muni.cz/clanky/,

http://is.muni.cz/do/1433/napsali_o_isu/.

Plagiátorství na vysokých školách, APUA, Brno, 10. března 2010