begrepp f r att hantera anv ndare och beh righet i nationella tj nster n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Begrepp för att hantera användare och behörighet i nationella tjänster PowerPoint Presentation
Download Presentation
Begrepp för att hantera användare och behörighet i nationella tjänster

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 9
cameron-cote

Begrepp för att hantera användare och behörighet i nationella tjänster - PowerPoint PPT Presentation

202 Views
Download Presentation
Begrepp för att hantera användare och behörighet i nationella tjänster
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Begrepp för att hantera användare och behörighet i nationella tjänster Fördjupad utbildning i PDL ver. 1.0

  2. Exempel på nationella tjänster • Pascal (ersätter e-dos) • Nationell patientöversikt (NPÖ) • Mina vårdkontakter (patientens ingång) • VRI (system för att registrera vårdrelaterade infektioner)

  3. Vårdgivare (definition enligt PDL) • Statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvård som myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar för (offentlig vårdgivare) • annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård (privat vårdgivare)

  4. Vårdenhet (landstingets definition) Vårdenhet är en organisatorisk enhet som finns i verksamhetskatalogen med en verksamhetschef och det finns i regel ett medicinskt ansvar. En vårdenhet tillhör alltid en vårdgivare. Exempel på vårdenhet är en vårdcentraloch en klinik vid sjukhus

  5. Medarbetaruppdrag (MU) • Behövs för att få behörighet till nationella tjänster • Medarbetaruppdrag är kopplat till en vårdenhet

  6. Medarbetaruppdrag Med begreppet medarbetaruppdrag definieras rättigheter och syfte för de som ska få behörighet till nationella tjänster. Behörighet till nationella tjänster fås genom medlemskap i medarbetaruppdrag, information om enhet (arbetsplatskod och så vidare), information om personen (förskrivarkod, legitimerad yrkesroll och så vidare) och/eller systembehörighet

  7. Medarbetareuppdrag principskiss Aktiviteter Funktion Infotyp Ex läkemedel RoS Egenskaper Ex förskrivarekod HSA id Omfattning Data Har Person, användare Syfte, Typ Ex Kvalitetsarbete Hälso och sjukvård Gäller för Medarbetaruppdrag MU Rättighet Har Gäller för Vårdgivare VG PDL Vårdenhet VE, PDL

  8. Koppla användare till medarbetaruppdrag • Administratör på vårdenheten kopplar en användare till medarbetaruppdraget • Läggs upp i landstingets verksamhetskatalog • Information överförs till nationell katalog

  9. Frågor Om du har ytterligare frågor, kontakta landstingets personuppgiftsombud. personuppgiftsombud@ltkronoberg.se