BúVÑ Wô_ô
Download
1 / 6

BúVÑ Wô_ô Dm BRVj Õ¥lûT @±kÕ ùLôsÞm Tôd¡Vm RôÚm ¡ÚûTûVj RôÚm - PowerPoint PPT Presentation


  • 63 Views
  • Uploaded on

BúVÑ Wô_ô Dm BRVj Õ¥lûT @±kÕ ùLôsÞm Tôd¡Vm RôÚm ¡ÚûTûVj RôÚm. IÚ YôrÜ @Õ DUdLôL # 2 DQoùYpXôm DUdLôL Ds[ùUpXôm DUdLôL. Dm BRVm U¡rk§P Yôrk§P úYiÓm Dm £jRm ùNnÕRôu U¥k§P úYiÓm. @¯kÕ úTôÏm AjÕUôdLs ¨û]j§P úYiÓm AjÕU TôWj§]ôp @ûXk§P úYiÓm.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' BúVÑ Wô_ô Dm BRVj Õ¥lûT @±kÕ ùLôsÞm Tôd¡Vm RôÚm ¡ÚûTûVj RôÚm' - cameron-butler


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

BúVÑ Wô_ô Dm BRVj Õ¥lû[email protected]±kÕ ùLôsÞm Tôd¡Vm RôÚm¡ÚûTûVj RôÚm


IÚ YôrÜ @Õ DUdLôL # 2DQoùYpXôm DUdLôLDs[ùUpXôm DUdLôL


Dm BRVm U¡rk§P Yôrk§P úYiÓmDm £jRm ùNnÕRôu U¥k§P úYiÓm


@¯kÕ úTôÏm AjÕUôdLs ¨û]j§P úYiÓmAjÕU TôWj§]ôp @ûXk§P úYiÓm


DXLj§tÏ U¬jÕ Sôu Yôrk§P úYiÓmDiûUVô] E¯V]ôn DûZj§P úYiÓm


@¡XjûRúV Dm @iûP úNoj§P úYiÓm@û]jÕ U¡ûU DUdúL Sôu ùNÛj§P úYiÓm


ad