Uvod u socijalnu psihologiju
Download
1 / 17

Uvod u socijalnu psihologiju - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Uvod u socijalnu psihologiju. I. Što je socijalna psihologija?. Zašto mislimo, osjećamo i ponašamo se na način na koji svatko od nas to radi? Kako doživljavamo jedni druge i kako jedni na druge utječemo? SOCIJALNA PSIHOLOGIJA

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Uvod u socijalnu psihologiju' - cameron-boyer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

I to je socijalna psihologija
I. Što je socijalna psihologija?

 • Zašto mislimo, osjećamo i ponašamo se na način na koji svatko od nas to radi?

 • Kako doživljavamo jedni druge i kako jedni na druge utječemo?

  SOCIJALNA PSIHOLOGIJA

  = znanstvena disciplina koja proučava kako ljudi misle jedni o drugima, utječu jedan na drugog i u kakvim su međusobnim odnosima


Snaga socijalnog utjecaja
Snaga socijalnog utjecaja

 • Ljudi u pravilu ne razumiju snagu socijalnog utjecaja jer su podložni osnovnoj atribucijskoj pogrešci :

 • skloni su u objašnjenju ponašanja drugih precjenjivati ulogu osobina ličnosti, a podcjenjivati ulogu situacije.


Snaga socijalnog utjecaja1
Snaga socijalnog utjecaja

 • Zbog ove sklonosti ljudi se mogu opirati socijalno-psihologijskim objašnjenjima, a biti više skloni tumačenju događaja kao psiholozi ličnosti ili klinički psiholozi – razloge nalaze u specifičnim karakteristikama pojedinca


I to je socijalna psihologija1
I. Što je socijalna psihologija?

Socijalna psihologija pretpostavlja da su čovjekove

 • kognicije (njegovi misaoni procesi),

 • afektivna stanja (doživljaji i emocije)

 • i ponašanje

  povezani s njegovom socijalnom okolinom.


Interakcija osobe i situacije
Interakcija osobe i situacije

Pod osobompsiholozi podrazumijevaju osobine i karakteristikekoje pojedinci unose u socijalne situacije.

Pod situacijompsiholozi podrazumijevaju događaje u okoliniili uvjete koji su izvan osobe.

Osobe i situacijeutječu jedno na drugo na mnogo različitih načina.


To je to jedinstveno emu pridonosi socijalna psihologija
Što je to jedinstveno čemu pridonosi socijalna psihologija?

 • Naglašava snagu situacije u kojoj se osoba nalazi

 • Može omogućiti točnije predviđanje ponašanja

 • Njen predmet istraživanja je pojedinac u kontekstu socijalne situacije


I to je socijalna psihologija2
I. psihologija?Što je socijalna psihologija?

 • Socijalnu psihologiju možemo definirati kao znanstvenu disciplinu koja proučava kako stvarna ili zamišljena prisutnost drugih ljudi utječe na čovjekove misli, osjećaje i ponašanje.


I to je socijalna psihologija3
I. Š psihologija?to je socijalna psihologija?

 • Drugi ljudi mogu na nas utjecati izravnim pokušajima uvjeravanja

 • Drugi mogu na nas utjecati i neizravno, samom svojom prisutnošću

 • Čak i kad drugi ljudi nisu prisutni, često smo pod njihovim utjecajem (uvjerenja, stavovi i vrijednosti)


I to je socijalna psihologija4
I. Što je socijalna psihologija? psihologija?

 • Socijalna psihologija se razlikuje od narodne mudrosti i filozofije, jer je ona empirijska znanost.

 • I narodna mudrost i filozofija često nude različita moguća objašnjenja ljudskog ponašanja, koja su sva jednako vjerojatna, a često potpuno suprotna

 • Zadatak psihologije je da znanstvenim metodama provjeri te pretpostavke i omogući točnije predviđanje čovjekovog ponašanja


Status socijalne psihologije kao discipline
Status socijalne psihologije kao discipline psihologija?

 • još uvijek mlada znanost, razvila se tek s 2. svjetskim ratom

 • Allport - "najbolji primjer interdisciplinarne znanosti"

 • razvila se kao grana psihologije, iako se njome bavili i socioloziJe li socijalna psihologija ameri ka disciplina
Je li socijalna psihologija američka disciplina? psihologija?

Kontraargumenti:

 • gotovo svi najveći autori su evropskog porijekla

 • (većina iz Njemačke - Fritz Heider, Solomon Asch, Kurt Lewin)

 • Cartwrite je 1974. ustvrdio da je najzaslužniji za razvoj socijalne psihologije - Adolf Hitler:

 • da nije bilo 2. svj. rata ne bi "mozgovi" prebjegli iz Evrope u SAD, a ne bi se javili ni problemi koje je rat iznio na vidjelo, a koje su socijalni psiholozi proučavali


Je li socijalna psihologija ameri ka disciplina1
Je li socijalna psihologija američka disciplina? psihologija?

 • europska socijalna psihologija doživljava svoje ponovno oživljavanje od prije 20-30 godina

  Neka od najvećih imena u evropskoj socijalnoj psihologiji:

 • V. Britanija - H. Tajfel, M. Hewstone

 • Francuska - S. Moscovici, G. Schadron

 • Njemačka - Wicklund, Frey, Stroebe, Fiedler

 • Belgija - Leyens, Yzerbyt

 • Graz - G. Mikula

 • Poljska - J. Grzelak

 • Češka - Janoušek


Razlika izme u ameri ke i europske socijalne psihologije
Razlika između američke i europske socijalne psihologije psihologija?

 • europski znanstvenici više pažnje poklanjaju međugrupnim odnosima i problemima na razini društva u kojem živimo

 • europski pristup preispituje opravdanost američkog individualizma:

  npr. sukob ne proizlazi samo iz krive percepcije pojedinaca, nego i iz borbe za moći među grupama

 • politički događaji u Europi usmjeravaju interes socijalnih psihologa prema društvenim problemima:

  npr. nezaposlenosti, političkim ideologijama, odnosima među različitim jezičnim i etničkim grupama


Ii to podrazumijevamo pod socijalnom situacijom
II. Što podrazumijevamo pod socijalnom situacijom? psihologija?

 • Socijalna psihologija se razlikuje od ostalih društvenih znanosti, jer je ne zanima toliko objektivna socijalna situacija, nego u kojoj mjeri su ljudi pod utjecajem svojih tumačenja, odnosno vlastite konstrukcije socijalne okoline.

 • Da bi se razumjelo kako socijalni svijet utječe na ljude, važnije je razumjeti kako ljudi percipiraju, shvaćaju i tumače socijalni svijet, nego spoznati objektivna svojstva samog socijalnog svijeta


Ii to podrazumijevamo pod socijalnom situacijom1
II. Što podrazumijevamo pod socijalnom situacijom? psihologija?

 • Utjecaj biheviorizma

 • (psihologijska škola koja naglašava utjecaj pozitivnih i negativnih reakcija okoline na naše ponašanje)

 • 2. Doprinosi Gestalt psihologije

 • (psihologijska škola koja naglašava važnost percepcije i subjektivnog tumačenja svijeta)


ad