struktura p edn ky trh kapit lu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Struktura přednášky Trh kapitálu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Struktura přednášky Trh kapitálu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Struktura přednášky Trh kapitálu - PowerPoint PPT Presentation


  • 175 Views
  • Uploaded on

Struktura přednášky Trh kapitálu. A) Úvod B) Rozdělení spotřeby a výroby v čase B1) Spotřební rozhodnutí B2) Výrobní rozhodnutí B3) Spotřební a výrobní rozhodnutí C) Vliv rizika na investiční rozhodnutí

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Struktura přednášky Trh kapitálu' - cameo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
struktura p edn ky trh kapit lu
Struktura přednáškyTrh kapitálu

A) Úvod

B) Rozdělení spotřeby a výroby v čase

B1) Spotřební rozhodnutí

B2) Výrobní rozhodnutí

B3) Spotřební a výrobní rozhodnutí

C) Vliv rizika na investiční rozhodnutí

D) Dodatek - vliv očekávané míry inflace a počtu období na investiční rozhodnutí

spot ebn rozhodnut formulace lohy
Spotřební rozhodnutí (formulace úlohy)

Max U = f (C0, C1)

při omezení I0 + I1 = P0 C0 + P1 C1

spot ebn rozhodnut mrs c a mrs e
Spotřební rozhodnutí (MRSC a MRSE)

MRSC = dC1 / dC0 (při konstantním TU)

MRSC = (1 + t) / 1

MRSE = dC1 / dC0 (při daném I0, I1)

MRSE = (1 + r) / 1

spot ebn rozhodnut podm nka optima
Spotřební rozhodnutí (podmínka optima)

MRSC = MRSE

(1 + t) / 1 = (1 + r) / 1

1 + t = 1 + r

t = r

lohy spot ebn rozhodnut
Úlohy - spotřební rozhodnutí

1. Vyjděte z předcházejícího grafu, který zobrazoval optimum jedince, který je v pozici věřitele. Zobrazte situaci, kdy vzroste úrokové míra. Velikost úspor (S) se v tomto případě nutně zvýší nebo sníží nebo zůstane beze změny?

2. Na základě řešení úlohy 1 rozhodněte, zda se užitek jedince po zvýšení úrokové míry nutně zvýší nebo sníží nebo zůstane beze změny.

mezn m ra transformace produktu mrpt
Mezní míra transformace produktu (MRPT)

MRPT = dC1 / dC0 (při daných zdrojích)

MRPT = (1 + R) / 1

optimum investi n rozhodnut bez mo nosti vyu it finan n ho trhu
Optimum: investiční rozhodnutí (bez možnosti využití finančního trhu)

MRSC = MRPT

(1 + t) / 1 = (1 + R) / 1

1 + t = 1 + R

t = R

optimum investi n rozhodnut s mo nost vyu t finan n trh
Optimum: investiční rozhodnutí (s možností využít finanční trh)

MRSE = MRPT

(1 + r) / 1 = (1 + R) / 1

1 + r = 1 + R

r = R

z v ry investi n rozhodnut s mo nost vyu t finan n trh
Závěry: investiční rozhodnutí (s možností využít finanční trh)

Za daných předpokladů:

1. Optimální investiční rozhodnutí nezávisí na časových preferencích jedinců (t), ale rozhoduje mezní míra výnosu z investice (R) a úroková sazba (r).

2. Tři obvykle používaná investiční kritéria (čistá současná hodnota, čistá budoucí hodnota, vnitřní výnosové procento) mají stejnou vypovídací hodnotu.

investi n rozhodnut s mo nost vyu t finan n trh je t spojeno s nejvy m u itkem jedince
Investiční rozhodnutí (s možností využít finanční trh) je též spojeno s nejvyšším užitkem jedince
pozn mka
Poznámka

Z předcházejícího grafu je patrné, že spotřební rozhodnutí (o velikosti půjčky či vkladu a výši spotřeby v obou obdobích) nadále závisí na časových preferencích jedince.

Investiční rozhodnutí však na časových preferencích jedince nezávisí (za daných předpokladů).

loha investi n a spot ebn rozhodnut
Úloha investiční a spotřební rozhodnutí

Na předcházejícím grafu jedinec hradil investici (v rozsahu I0 - I0´) z vlastních úspor (v rozsahu I0 - I0´´) a z půjčky (v rozsahu I0´´ - I0´). Nakreslete situaci, kdy jedinec hradí investici plně z vlastních úspor a navíc část svého současného příjmu uspoří a uloží na účet do banky.

investi n rozhodov n za rizika formulace lohy
Investiční rozhodování za rizika (formulace úlohy)

Max U = f (NP, σP)

NP = b NR + (1 - b) Nj

σP = b σR + (1 - b) σj

indiferen n k ivka p i rozhodov n za rizika
Indiferenční křivka při rozhodování za rizika

Udává kombinaci výnosu z portofolia a míry rizika, která jedinci přináší stejný užitek.

MRSC = dNP / dσP (při konstantním užitku)

MRSC = (δU/δσP) / (δU/δNP)

odvozen linie rozpo tu i rozhodov n za rizika
Odvození linie rozpočtu I (rozhodování za rizika)

1. Neboť σj = 0, platí:

σP = b σR + (1 - b) σj = b σR

čili: b = σP / σR

2. Upravíme očekávaný výnos z portfolia:

NP = b NR + (1 - b) Nj

NP = b NR + Nj - b Nj

NP = Nj + b (NR - Nj)

odvozen linie rozpo tu ii rozhodov n za rizika
Odvození linie rozpočtu II (rozhodování za rizika)

3. Dosadíme do očekávaného výnosu z portfolia za b poměr směrodatných odchylek:

NP = Nj + b (NR - Nj)

NP = Nj + (σP / σR) (NR - Nj)

což po úpravě lze zapsat jako:

NP = Nj + ((NR - Nj)/ σR) σP

podm nka optima jedince investi n rozhodnut za rizika
Podmínka optima jedince - investiční rozhodnutí za rizika

MRSC = MRSE

(δU/δσP) / (δU/δNP) = (NR - Nj)/ σR

Pozor: za rizika mají na investiční rozhodnutí vliv časové preference jedince (tj. jedinec zvyšuje úrokovou sazbu o subjektivní ocenění míry rizika investice).

loha rozhodov n za rizika
Úloha - rozhodování za rizika

Vraťte se ke grafu, který popisuje spotřební rozhodnutí jedince, který jedinec je věřitelem (obrázek 6 prezentace).

Jak se změní současná hodnota aktiv a budoucí hodnota aktiv jedince, pokud jedinec požaduje dodatečný výnos z vkladu do banky v důsledku existence rizika? Zdůvodněte své tvrzení pomocí úpravy grafu.