slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NAMS szakértői kerekasztal 2007. november 28. IJC PowerPoint Presentation
Download Presentation
NAMS szakértői kerekasztal 2007. november 28. IJC

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26
cameo

NAMS szakértői kerekasztal 2007. november 28. IJC - PowerPoint PPT Presentation

211 Views
Download Presentation
NAMS szakértői kerekasztal 2007. november 28. IJC
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. NAMS szakértői kerekasztal 2007. november 28. IJC Tóth András: Versenyjog – médiaszabályozás - NAMS

 2. Mi a versenyjogi szabályozás tartalma?

 3. A versenyjogi szabályozás tartalma • Utólagos magatartás kontroll a versenykorlátozó megállapodások és piaci hatalom esetleges kihasználása terén • Előzetes struktúra kontroll az összefonódások engedélyezés keretében

 4. Mi esik a versenyjog hatókörén kívül?

 5. Versenyjog hatókörén kívül esik: • A strukturális piaci kudarcokra visszavezethető magatartások utólagos kontrollja

 6. Melyek ezek?

 7. Strukturális piaci kudarcok: • piacralépési korlátok (pl. magas elsüllyedt költségek, jogi korlátok), externáliák (pl. hálózati hatás) • ezek miatt kialakuló méretgazdaságosság és természetes monopólium

 8. Miért?

 9. Mert: • a strukturális piaci kudarcoktól terhes piacokon intenzív utólagos magatartás kontrollt kellene ahhoz gyakorolni, hogy a piaci hatalom kihasználása ne legyen jóléti veszteségek forrása • ez az elvárás fogalmazódik meg az Ajánlás 3. kritériumában is

 10. Ugyanakkor… • a versenyjog: • bizonyítás és így időigényes; • nem feltétlenül rendelkezik a szükséges eszközökkel

 11. Ezért: • A strukturális piaci kudarcoktól terhes piacok esetében a versenyjog nem képes kifejteni a normakövetésére ösztönző hatását;

 12. Mi következik mindebből?

 13. Az, hogy… • a nagy valószínűséggel bekövetkező szankció ellenére a káros hatás (a versenytárs kiszorulása) kívánatosabb, és • a strukturális piaci kudarcoktól terhes piacok versenyjogot meghaladó ágazati szabályozást igényelnek, a fogyasztói jólét biztosítása érdekében

 14. Kihívások • Mi legyen az ágazati szabályozás tartalma?

 15. Az ágazati szabályozás tartalma Kihívások • Strukturális eredetű piaci hatalom ex-ante tilalmazása • - pl. műsorterjesztés szintjén, JPE alapon (18-as piac éppen most kerül ki) (must-carry által le nem fedett tartalomra) Erőfölénnyel visszaélés ex-ante tilalma

 16. Az ágazati szabályozás tartalma Kihívások • Erőfölénytől függetlenül, közérdek érdekében, arányosan: • digitális televíziózás: JPE függetlenül az elektronikus hírközlés-szabályozásban • must-carry: JPE függetlenül de felhasználók jelentős száma által által használt hálózathoz kapcsolódóan, világos közérdekből, rendszeres felülvizsgálattal; • must-offer: nams JVK alapon Erőfölénytől függetlenül

 17. Kihívások • Mit nem kell az ágazati szabályozásnak tartalmaznia?

 18. Nem kell: Kihívások • Megállapodás-tilalom: ha strukturális piaci kudarcok vannak, akkor a kollektív viszonyok fogalmilag nem szorulnak ex-ante szabályozásra, ehhez képest: • - a Dtv. műsorterjesztők és műsorszolgáltatók közti megállapodásokat tilalmazza azok esetleges hatékonysági előnyére tekintet nélkül; • - Nams: sales house megállapodás tilalom Ágazati megállapodás-kontroll

 19. Nem kell: Kihívások • fúziókontroll éppen a versenyre káros struktúra kialakulásának megelőzését szolgálja valamennyi iparágra egységesen kidolgozott szempontok szerint, ehhez képest • - ágazati koncentráció-szabályozás (Nams: JVK alapon) Ágazati koncentráció kontroll

 20. Kihívások • Következtetések

 21. Következtetések Kihívások • a belső pluralizmus szabályrendszere közvetlenül nem vet fel versenyjogi kérdéseket; • az ágazati megállapodás kontrollnak nincsen indokoltsága; • az ágazati koncentráció kontroll indokoltságáról csak az AB mondhat biztosat;

 22. Következtetések Kihívások • 1/2007ABhat.: a külső pluralizmus megvalósult, a belső pluralizmust biztosító szabályrendszerre szükség van; • - ugyanakkor az AB a külső pluralizmusról a fennálló szabályrendszerre tekintettel nyilatkozott (greenfield approach), így nem világos le lehet-e bontani;

 23. Következtetések Kihívások • - ráadásul a belső pluralizmust biztosító szabályok alkotmányos szempontból durvább beavatkozást biztosítanak, mint a külső pluralizmusé; • az Alkotmány alapján nem egyértelmű, hogy a tájékoztatási monopóliumok ellen kötelező-e külön jogszabályt alkotni;

 24. Következtetések Kihívások • nem világos, hogy a tájékoztatási monopóliumhoz alkotmányos szempontból mindkét pluralizmust biztosító szabályrendszerre szükség van-e, • nem világos, hogy alkotmányos lenne-e külső pluralizmus biztosítására a versenyjogi fúziókontroll, (organikus fejlődés, küszöb alatti összefonódások, multichannel paradoxon, viszont EKSz 151. cikkely)

 25. Következtetések Kihívások • közszolgálat kitüntetett szerepe mellett a belső pluralizmus szabályrendszere a kereskedelmi média esetében nem világos, hogy alkotmányosan indokolt-e • absztrakt alkotmányértelmezést kellene kérni az AB-től fenti kérdéseket illetően, • ilyen bizonytalan körülmények között született a nams JVK modellje

 26. Következtetések Kihívások • Feltételezve, hogy • a két pluralizmus egymást kiegészítő viszonyban van, szabályozni is kell, • versenyjog és közszolgálat nem elegendő, • a tényleges véleménybefolyásoló képesség szabályozása is elegendő (1/2007) (előfordulhat, hogy a több sem alkotmányellenes)