slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
คุณค่าด้านวรรณศิลป์ PowerPoint Presentation
Download Presentation
คุณค่าด้านวรรณศิลป์

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

คุณค่าด้านวรรณศิลป์ - PowerPoint PPT Presentation


 • 803 Views
 • Uploaded on

ภาษาไทย. คุณค่าด้านวรรณศิลป์. บรรยายโวหาร.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'คุณค่าด้านวรรณศิลป์' - camden-patterson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ภาษาไทย

คุณค่าด้านวรรณศิลป์

slide2

บรรยายโวหาร

 • บรรยายโวหาร หมายถึง โวหารที่ใช้ในการอธิบาย เล่าเรื่องราวเหตุการณ์ เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ อย่างละเอียด แจ่มแจ้ง การเรียบเรียง และการใช้ถ้อยคำ จึงมักเลือกใช้ถ้อยคำที่สื่อความหมาย ตรงไปตรงมา กะทัดรัด ชัดเจน  บรรยายโวหาร เล่าเหตุการณ์เรื่องราว เล่าเรื่องก่อนเก่า เล่าความเป็นไป ประวัติศาสตร์ เล่าเรื่องชาติไทย นิทาน นิยาย พงศาวดาร  เล่าเรื่องความคิด เล่าเรื่องปริศนา เล่าความเป็นมา เล่าความเป็นไป
 • บรรยายโวหารเหตุการณ์เรื่องเล่า เรื่องใหม่เรื่องเก่านำมาขยาย ประวัติศาสตร์ นิทาน นิยาย จะสูญหายบรรยายเรื่องราว ขั้นตอนวิธีแนวคิดศึกษา เรียงร้อยภาษาเพื่อจะสืบสาว ความหมายของฉันเรื่องสั้นเรื่องยาว เขียนหรือบอกกล่าวให้เข้าใจกัน
slide3

พรรณนาโวหาร

 •      พรรณนาโวหาร คือ โวหารที่กล่าวถึงความงามของธรรมชาติ สถานที่ หรือ ความรู้สึกนึกคิดอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความซาบซึ้ง และเกิดอารมณ์ความรู้สึก คล้อยตาม โดยใช้ถ้อยคำที่มีความไพเราะ และความหมายที่ลึกซึ้ง น่าสนใจ ให้ผู้อ่าน ประทับใจ           พรรณนาโวหาร นั้นก็เรื่องเล่า ความรู้สึกก่อนเก่า สอดแทรกความนัย   อารมณ์ซาบซึ้งถึงความในใจ ถ่ายทอดออกไป เพื่อระบายอารมณ์ พรรณนาให้เห็น ภาพเป็นอย่างไร น้ำตารินไหล อกใจขื่นขม 
 • พรรณนาโวหารเหตุการณ์เรื่องเล่า สอดแทรกเรื่องเก่าสนุกสุขสันต์ สุดแสนซาบซึ้งสุดแสนตื้นตัน เรื่องที่มันมันเล่าสู่กันฟัง เรื่องที่เศร้าโศกสลดหดหู่ เรื่องที่แอบรู้มาแต่หนหลัง เรื่องที่แสนเศร้าปวดเร้าใจจัง ไร้ซึ่งความหวังมานั่งขอพร
slide4

สาธกโวหาร

 • สาธกโวหาร คือ โวหารที่ยกตัวอย่างมาประกอบข้อความ เรื่องราวให้เข้าใจ แจ่มแจ้งยิ่งขึ้น อาจเป็นการกล่าวอ้างถึงเรื่องจริง นิทานที่เป็นที่รู้จักกันดีมาประกอบก็ได้ เช่น เมื่อจะกล่าวถึงการตามใจลูก จนเสียคน ก็จะนำนิทานเรื่องสอนลูกให้เป็นโจรมาประกอบ
 •          สาธกโวหาร นั้นก็เรื่องเล่า อ้างอิงเรื่องเก่า  เป็นอุทาหรณ์ เหตุที่ขาหัก เพราะลักรถไปซึ่ง   เขาติดคุกจริงๆ เพราะไม่เชื่อฟังคำใคร
 • สาธกโวหารเหตุการณ์เรื่องเล่า อ้างอิงเรื่องเก่าเป็นอุทาหรณ์สอนแล้วไม่จำมาทำอาวรณ์ เหตุเกิดครั้งก่อนน่าจะฝังใจ“สมแล้วขาหักลักรถไปชิ่ง” “มันเป็นเรื่องจริงไม่ต้องสงสัย” “เป็นเด็กเลี้ยงแกะเลยไปกันใหญ่” “ปากกล้ามือไว โธ่! ไม่น่าเลย”
slide5

อุปมาโวหาร

 • อุปมาโวหาร คือ การใช้โวหารเปรียบเทียบ ประกอบข้อความ เพื่อให้ผู้อ่าน เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น ทำให้เข้าใจเรื่องราวได้แจ่มแจ้ง การใช้อุปมาโวหารนี้มีลักษณะการใช้หลายลักษณะ 
 •   อุปมาโวหาร นั้นก็เรื่องเล่า   สุภาษิต สำนวนเก่าเอามาเปรียบเปรย ว่าดุจ ว่าคล้าย ว่าได้ ว่าเหมือน เปรียบเทียบเพื่อเตือนมิใช่เฉลย วัวสันหลังหวะ   เดี๋ยวจะท้องป่อง สำนวนสอดคล้องสิ่งที่เราคุ้นเคย
 • อุปมาโวหารเป็นการเล่า แล้วหยิบเอาสำนวนมาเฉลย สุภาษิตคำคมมาเปรียบเปรย แล้วหยิบเอาสำนวนมาเฉลย ว่า “รักยาวให้บั่น สั้นให้ต่อ” “เด็กเหลือขอใครหรืออยากปราศรัย” “น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าพงไพร” “เหมือนลูกไม้ยามหล่นไม่พ้นกอ”
slide6

เทศนาโวหาร

 • เทศนาโวหาร เป็นโวหารที่แสดงการสั่งสอน หรือชักจูงให้ผู้อ่านเห็นคล้อยตาม ชี้แนะคุณและโทษสิ่งที่ควรปฏิบัติ หรือแสดงทัศนะในข้อสังเกต ในการเขียนผู้เขียนต้องใช้ เหตุผลมาประกอบให้ผู้อ่านเกิดความเชื่อมั่น เกิดความรู้สึกด้วยตนเอง            เทศนาโวหาร นั้นคือคำสอน ดีด้อย จุดอ่อนเอามาเปิดเผย คำดุ คำด่า คำว่าเปรียบเปรย ยกมาเอื้อนเอ่ยมิให้เสียคน แม่ดุ ครูว่า แต่เพื่อนด่าไม่ใช่   ขาดความจริงใจเพราะสอดใส่อารมณ์ 
 • เทศนาโวหารการสั่งสอน ชี้แนะก่อนมิใช่ให้เหลือขอ ยกเหตุผลมาพร่ำย้ำให้พอ อย่านะพ่อลูกอย่าด้วยปราณี ชี้ถูกผิดให้คิดให้วิเคราะห์ เพื่อบ่มเพาะให้หยิ่งเรื่องศักดิ์ศรี คอยเข้มงวดกวดขันถึงเฆี่ยนตี ให้รู้ดีรู้ชั่วรู้ตัวตน
slide7

จัดทำโดย

ด.ญ. ชลิตา ประพัสรางค์

ชั้น ม.3/7 MEP

เลขที่ 17