juhani talvela kymitechnology ello v liseminaari 8 11 2011 vantaa n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Juhani Talvela / KymiTechnology ELLO väliseminaari 8.11.2011 Vantaa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Juhani Talvela / KymiTechnology ELLO väliseminaari 8.11.2011 Vantaa

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 13
calvin-snider

Juhani Talvela / KymiTechnology ELLO väliseminaari 8.11.2011 Vantaa - PowerPoint PPT Presentation

206 Views
Download Presentation
Juhani Talvela / KymiTechnology ELLO väliseminaari 8.11.2011 Vantaa
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Kilpailukyvyn kehittäminen tulevaisuudentutkimuksenmenetelmien avulla Juhani Talvela / KymiTechnologyELLO väliseminaari 8.11.2011Vantaa

 2. Tulevaisuudentutkimus WP 3 osaprojekti: Ennakointimenetelmien ja -työkalujen käyttö Etelä-Suomen kuljetuskäytävän tulevaisuuden näkymien kartoittamiseksi ja kilpailukyvyn kehittämiseksi.

 3. Rakenne

 4. Ennustaminen on vaikeaa… varsinkin tulevaisuuden ”Whenthe Paris World Exhibitioncloses, electriclightwillclosewithit and no morebeheardof” Oxford professor Erasmus Wilson in 1878 ”Thereis a worldmarket for maybefivecomputers”IBM chairman Thomas Watson in 1943 ”Whothe h*llwants to hearactorstalk”H.M. Warner of the Warner Bros in 1929 ”Stockshavereachedwhatlookslike a permanentlyhighplateau”Yale economicsprofessorIrvingFisher in 1929 ”Thereis not the slightestindicationthatnuclearenergywilleverbeobtainable”Albert Einstein in 1932

 5. Tulevaisuudentutkimuksesta • Tulevaisuus ei ole ennustettavissa. Voimme kuitenkin muodostaa mielikuvia ja käsityksiä siitä, millaisia tapahtumia on edessämme. Näiden tapahtumien joukko muodostaa vaihtoehtoisten tulevaisuuksien avaruuden. • Tulevaisuus ei ole ennalta määrätty. Voimme arvioida erilaisten tapahtumien todennäköisyyksiä ja vaikutuksia kehityskulkuihin. Kuitenkin jatkuvasti ilmaantuu myös uusia mahdollisia tulevaisuuksia ja niihin johtavia tulevaisuuspolkuja. • Voimme vaikuttaa tulevaisuuteen teoillamme ja valinnoillamme. On tärkeää tietää, mikä on mahdollista ja mikä todennäköistä sekä päättää mikä on toivottavaa. Arvojen ja arvokeskustelun merkitys tulevaisuuden vaihtoehtojen pohtimisessa on väistämätön.

 6. Tulevaisuudentutkimuksesta • Yhtäältä tuottaa tietoa ja arvioita: • Nykyisyydestä, päätöksenteon lähtökohdista ja rajoista • Mahdollisista tulevaisuuksista ja niihin johtavista poluista • Muutosvoimista ja pidäkkeistä • Trendeistä, megatrendeistä ja minitrendeistä • Heikoista signaaleista • Toisaalta tuottaa toimenpiteitä: • Yhteisen tahtotilan saavuttamiseen • Strategian luomiseen ja sen mukaisen toiminnan käynnistämiseen • Ei-toivottuihin vaihtoehtoihin varustautumiseen • Joilla vaikutetaan tulevaan kehitykseen

 7. ELLO –hankkeen tuotos • Korttipakka erilaisia tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä • Käytettäväksi AMK:n opetuksessa, TKI hankkeissa, sekä palveluiden tuottamisessa alueen yrityksille • Käytettäväksi alueen yritysten toimesta oman strategiaprosessinsa työstämiseen • Paras tulos saavutetaan erilaisten menetelmien älykkäällä yhdistämisellä • … menetelmät

 8. Menetelmien korttipakka Tulevaisuustiedon keräämisen menetelmät • Mustat kortit soveltuvat ensisijaisesti tulevaisuustiedon keräämiseen, yhdistelyyn ja ryhmittelyyn mahdollisimman luotettaviksi kokonaisuuksiksi. Nämä ns. ”explorativeforecasting” -menetelmät jakautuvat kahteen ryhmään: • Risti: Risti-menetelmät soveltuvat erityisesti tulevaisuustiedon systemaattiseen keräämiseen ja ryhmittelyyn hyvin erityyppisistä lähteistä. • Pata: Työpajoissa käytettävät ryhmätyömenetelmät ovat Pata-menetelmiä. Ryhmätyömenetelmien tavoitteena on tuottaa ryhmädynamiikan kautta tulevaisuustietoa tiettyyn aiheeseen liittyen. Tuotoksena on kuvaus organisaation omista resursseista ja kytköksistä, ”kysy yleisöltä” (wisdom of crowds) tyyppistä tietoa, tai jonkin ilmiön ”räjähdyskaavio” historiasta tulevaisuuteen.

 9. Menetelmien korttipakka Tulevaisuuden tekemisen menetelmät • Punaiset kortit soveltuvat ensisijaisesti hyvän tulevaisuuden visioimiseen sekä toivottavan tulevaisuuden aktiiviseen tekemiseen. Nämä ns. ”normativeforecasting” -menetelmät jakautuvat kahteen ryhmään: • Hertta: Valittujen yksilöiden näkemyksiin nojaavia Hertta-menetelmiä käytetään yleisimmin toivottavan tulevaisuuden tilan kuvaamiseen. Tavoitteena on luoda yritykselle asiantuntijoiden perusteltu näkemys todennäköisestä kehityksestä ja tuottaa organisaatiolle tavoiteltava visio ja siihen johtava tulevaisuuspolku. • Ruutu: Ruutu-menetelmiä käytetään yrityksen tai organisaation strategiatyön edistämiseen. Tällöin tavoitteena on: i) auttaa yritystä mieltämään oman paikkansa arvoketjussa ja markkinoilla,ii) auttaa asemoimaan keskeisimmät muutoksen ajurit, jotka vievät eri suuntiin ja jotka on otettava huomioon strategiatyössä, iii) edesauttaa organisaatiota kokoamaan uskottava kuvaus strategisista vaihtoehdoista.

 10. Menetelmien korttipakka • Trendienvaikutus –analyysi • Future Signals Sense-making Framework • Tulevaisuususkomusten analyysi • Tulevaisuuskolmio • Yhdistetty skenaariomenetelmä • Heikkojen signaalien vainukoira • Tulevaisuuspyörä • Tulevaisuusverstas • Strateginen SWOT • Tulevaisuuden muistelu menetelmä (luova prosessi, kirjoitusmenetelmä) • Delfoi • Teemahaastattelut • Tulevaisuustaulukko • Tulevaisuusmaisema • Relevanssipuu • Backcasting

 11. www.millennium-project.org Riippumaton, non-profit, globaalitulevaisuuden-tutkimuksenajatushautomo Muodostuututkijoista, bisnesedustajista, poliitikoista FuturesResearchMethodology 37 eri menetelmän esittelyt Tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä

 12. Menetelmien käyttö

 13. Tervetuloa! • Korttipakka löytyy osoitteestaellohanke.wikispaces.com • Juhani Talvela • Juhani.talvela@kyamk.fi • 044-7028227