NIZIELSKI & BORYS
Download
1 / 16

NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G _____________________________________________________________________ Spółka Jawna. „Partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki na obszarze Limanowszczyzny” w ramach Pilotażowego Programu LEADER +. Spotkanie inaugurujące – Mszana Dolna

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G' - calvin-fulton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nizielski borys c o n s u l t i n g

NIZIELSKI & BORYSC o n s u l t i n G

_____________________________________________________________________

Spółka Jawna


Nizielski borys c o n s u l t i n g
„Partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki na obszarze Limanowszczyzny” w ramach Pilotażowego Programu LEADER +

Spotkanie inaugurujące– Mszana Dolna

dnia 2 grudnia 2005 r., godz. 11:00

NIZIELSKI & BORYS

C o n s u l t i n G


Nizielski borys cosulting jest firm wiadcz c us ugi doradcze dla
Nizielski & Borys Cosulting jest firmą świadczącą usługi doradcze dla:

 • jednostek samorządu terytorialnego

 • przedsiębiorców

 • organizacji pozarządowych

 • instytucji naukowo - badawczych

NIZIELSKI & BORYS

C o n s u l t i n G


Specjalizujemy si w wiadczeniu us ug doradczych zwi zanych z
Specjalizujemy się w świadczeniu usług doradczych związanych z:

 • przedsięwzięciami wykorzystującymi zewnętrzne źródła finansowania

 • obsługą prawną ze szczególnym uwzględnieniem zamówień publicznych

 • kompleksową działalnością projektową związaną z ochroną środowiska

 • doradztwem z zakresu wykorzystania rozwiązań informatycznych

NIZIELSKI & BORYS

C o n s u l t i n G


Przygotowujemy
Przygotowujemy: związanych z

 • strategie rozwoju

 • programy rozwoju lokalnego

 • programy rewitalizacji

 • wieloletnie plany inwestycyjne

 • studia wykonalności inwestycji

 • raporty ocen oddziaływania na środowisko

 • opracowania analiz efektywności projektów badawczo-wdrożeniowych

NIZIELSKI & BORYS

C o n s u l t i n G


Nizielski borys c o n s u l t i n g

Zespół firmy tworzą specjaliści związanych zo dużym doświadczeniu osobistym jak i wspólnym w ramach zrealizowanych projektów przez Nizielski & Borys Consulting

NIZIELSKI & BORYS

C o n s u l t i n G


Formy prawne lgd wyb r cz onkowie statut rejestracja

Formy prawne LGD związanych z Wybór, członkowie, statut, rejestracja

NIZIELSKI & BORYS

C o n s u l t i n G


Dopuszczalne formy prawne
Dopuszczalne formy prawne związanych z

Zgodnie z zapisami Uzupełnienia SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004 – 2006” – Działanie 2.7. „Pilotażowy Program Leader+”:

 • Fundacja,

 • Stowarzyszenie,

 • Związek stowarzyszeń

NIZIELSKI & BORYS

C o n s u l t i n G


Za o yciele fundacja
Założyciele - fundacja związanych z

 • Osoby fizyczne

 • Osoby prawne

NIZIELSKI & BORYS

C o n s u l t i n G


Za o yciele stowarzyszenie
Założyciele - stowarzyszenie związanych z

 • Tylko osoby fizyczne w liczbie minimum 15.

 • Osoby prawne mogą być tylko członkami wspierającymi.

NIZIELSKI & BORYS

C o n s u l t i n G


Za o yciele zwi zek stowarzysze
Założyciele – związek stowarzyszeń związanych z

 • Stowarzyszenia w liczbie minimum 3.

 • Inne osoby prawne, z tym że osoby prawne mające cele zarobkowe mogą być tylko członkami wspierającymi związku stowarzyszeń.

NIZIELSKI & BORYS

C o n s u l t i n G


Statut lgd wymagania programu leader
Statut LGD – wymagania związanych zProgramu Leader+

 • Zapisy statutu muszą wskazywać, że LGD realizuje działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

 • Zapisy statutu wskazują, że członkami zarządu są co najmniej w 50% partnerzy społeczni i gospodarczy.

 • Zapisy statutu wskazują, że w składzie zarządu nie może być mniej niż 40% kobiet i mniej niż 40% mężczyzn.

NIZIELSKI & BORYS

C o n s u l t i n G


Fundacja stowarzyszenie por wnanie cz i

Osoba prawna o charakterze zakładowym; dominujące znaczenie ma substrat majątkowy.

Tworzą dowolne osoby fizyczne lub prawne.

Osoba prawna o charakterze korporacyjnym; dominujące znaczenie ma substrat osobowy.

Tworzą osoby fizyczne (stowarzyszenie) lub stowarzyszenia i inne osoby prawne (związek stowarzyszeń)

Fundacja, Stowarzyszenie (porównanie) – cz. I

NIZIELSKI & BORYS

C o n s u l t i n G


Fundacja stowarzyszenie por wnanie cz ii

Ustanowienie: oświadczenie woli, co do zasady w formie aktu notarialnego.

Akt prawa wewnętrznego: statut.

Organ zarządzający: zarząd.

Osobowość prawna: wpis konstytutywny do KRS

Utworzenie: uchwała zebrania założycielskiego.

Akt prawa wewnętrznego: statut.

Organ zarządzający: zarząd.

Osobowość prawna: wpis konstytutywny do KRS.

Fundacja, Stowarzyszenie (porównanie) – cz. II

NIZIELSKI & BORYS

C o n s u l t i n G


Lgd stowarzyszenie jako rekomendowana forma prawna
LGD – stowarzyszenie jako rekomendowana forma prawna notarialnego.

 • Dominujący substrat osobowy.

 • Bezpośrednie uczestnictwo w pracach organizacji (na zasadzie członkowstwa) i możliwość wpływu na podejmowane przez LGD działania.

 • Struktura nie tylko materialnego wsparcia dla inicjatyw lokalnych, ale także forum na którym będą one przedstawiane.

 • Płaszczyzna wymiany poglądów dotyczących rozwoju regionu, a także współpracy różnych osób (liderów) i organizacji dotychczas działających w regionie, nakierowanej na cel zawarty w działaniu 2.7 Pilotażowy Program Leader+.

NIZIELSKI & BORYS

C o n s u l t i n G


Utworzenie lgd krok po kroku
Utworzenie LGD – krok po kroku notarialnego.

 • Ustalenie listy zainteresowanych udziałem w pracach LGD na zasadzie członkowstwa.

 • Opracowanie projektu statutu, jego uzgodnienie i akceptacja przez zainteresowane podmioty.

 • Przygotowanie projektów uchwał i porządku obrad zebrania założycielskiego.

 • Odbycie zebrania założycielskiego (uchwała o utworzeniu LGD, wybór komitetu założycielskiego, wybór władz LGD, sporządzenie protokołu).

 • Sporządzenie wniosków rejestrowych i złożenie w sądzie.

 • Wpis LGD do rejestru stowarzyszeń.

NIZIELSKI & BORYS

C o n s u l t i n G