isusova vjerodostojnost da li je on bog n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Isusova vjerodostojnost – da li je On Bog PowerPoint Presentation
Download Presentation
Isusova vjerodostojnost – da li je On Bog

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 80

Isusova vjerodostojnost – da li je On Bog - PowerPoint PPT Presentation


 • 183 Views
 • Uploaded on

Isusova vjerodostojnost – da li je On Bog. Dr. Heinz Lycklama (Prijevod: Božidar Knežić) heinz@osta.com www.osta.com/apologetics. Pregled. Dokazi o Isusovu životu na zemlji Bibli jski , rimski , židovski Isusovo otjelovljenje Isus je tvrdio da je Bog Isusovi atributi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Isusova vjerodostojnost – da li je On Bog


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
isusova vjerodostojnost da li je on bog

Isusova vjerodostojnost – da li je On Bog

Dr. Heinz Lycklama

(Prijevod: Božidar Knežić)

heinz@osta.com

www.osta.com/apologetics

@ Dr. Heinz Lycklama

pregled
Pregled
 • Dokazi o Isusovu životu na zemlji
  • Biblijski, rimski, židovski
 • Isusovo otjelovljenje
 • Isus je tvrdio da je Bog
 • Isusovi atributi
 • Isusova djela (čudesa)
 • Apostoli su naučavali Kristovo božanstvo
 • Četiri mogućnosti – što je On?
  • lažljivac, luđak, legenda, ili Istina
 • Koje su Isusove vjerodajnice?

@ Dr. Heinz Lycklama

da li je isus ivio na zemlji
Da li je Isus živio na zemlji?
 • Apostol Pavle
  • Progonio je vjernike
  • Obratio se zbog Isusa
  • Uvjeren u istinitost Kristovih tvrdnji
 • Car Konstantin je vjerovao u Krista
  • Kršćanstvo je učinio legalnom vjerom carstva
  • Kršten u Njegovo ime
 • Kalendar se računa u odnosu na A.D. (G.G.)

@ Dr. Heinz Lycklama

sekularna mi ljenja
Sekularna mišljenja
 • Bertrand Russell, britanski matematičari filozof u 20-omstoljeću
 • Napisao “Zašto ja nisam kršćanin”
  • “Povijesno vrlo je diskutabilnoda li je Krist ikada uopće postojao, a ako jest ne znamo ništa o Njemu.”
 • Thomas Paine, ranoameričkimislilac iz 18-ogstoljeća
  • Napisao “Age of Reason” (Doba razuma)
  • “Nema zapisane povijesti u vremenu za koje sekaže da je Isus Krist živiou kojoj se govo- ri o postojanju takove osobe, ili čak čovjeka.”

@ Dr. Heinz Lycklama

rane reference o isusu
Rane reference o Isusu
 • Četiri evanđelja
  • Napisana ~ 55 - 85 A.D.
 • Pavlove poslanice
  • Njegovo utjelovljenje, Rim. 1:3
  • ČinVečere Gospodnje, 1 Kor. 11:23-26
  • On donosi vječni život, Rom. 5:15-21
  • Njegovo raspeće, 1 Kor. 2:2; Gal. 2:20
  • Njegova smrt, pokop, uskrsnuće, 1 Cor. 15:3-8

@ Dr. Heinz Lycklama

rimske reference o kristu
Rimske reference o Kristu
 • Kornelije Tacit
  • Živio je 55-120 AD (NE)
  • Vodeći rimski povjesničar svoga vremena
  • Napisao Anale, povijesno djelo
  • U odjeljku o Neronuspomenuo je progone kršćana
  • “Krist, po kome su dobili ime [kršćani], osuđen je na smrt od Poncija Pilata, prokuratora Judejeza vladavine Tiberija; ali pogubno praznovjerje, potisnuto za neko vrijeme, izraslo je ponovno, ne samo u Judeji, odakle je psina započela, već kroz čitav grad Rim također.”

@ Dr. Heinz Lycklama

plin ije mla i
Plinijemlađi
 • Živio je 62-113 AD
 • Guverner Bitnijei Pontusa
 • Pisao je caru Trajanugodine 112 AD tražeći savjet kako se odnositi prema kršćanima”
  • “'Kršćani ...tvrdili su, međutim, da je sva njihova krivnja ili zabluda u tome što su se određenih dana sakupljali prije zore i slaveći Krista kao Boga i obvezivali se zakletvom da neće činiti prijestupe, da će se uzdržavati od krađa, grabeži, preljuba.”

@ Dr. Heinz Lycklama

povjesni ar s vetonije
Povjesničar Svetonije
 • Živio je 75-160 AD
 • Napisao “biografije Careva”
 • U svojoj “biografijiKlaudija”
  • “Pošto su židovi neprestano stvarali metežna podbadanje Chrestusovo, on [Klaudije] istjera ih iz rima.”
 • Onosi se na kontroverze koje su se pojavile izmeđužidovaikršćanaokoKristai određenih doktrinalnih pitanja
  • Djela 18:2, “Tu nađe nekog židova imenom Akvilu, rodom iz Ponta, koji je malo prije došao iz Italije zajedno sa svojom ženom Priscilom, jer Klaudije bijaše izdao naredbu da se svi židovi udalje iz Rima. On ih pohodi.”

@ Dr. Heinz Lycklama

lucian iz samosat e u s i ri ji
Lucian iz Samosateu Siriji
 • Živo je 125-190 AD
 • Autor pregleda grčke literature
 • Napisao satiru na temu kršćana i njihove vjere, “Peregrinovoumiranje” god. 170 AD
  • Opisao je Krista kao stvaratelja “tog novog kulta” kršćanstvate spomenuo kako je on bio “razapet u Palestini” zbog toga što je započeo taj kult.

@ Dr. Heinz Lycklama

idovske reference na krista
Židovske reference na Krista
 • Josip (Flavije), židovski povjesničar
  • Živio je 37-100 AD (GG)
  • Napisao “Hebrejske starine” + drugo
  • “Nekako u to vrijeme je živio Isus, mudar čovjek, činitelj izvanrednih djela, učitelj takovih ljudi koji su istinu primali s radošću. Privukao je k sebi mnoge i židove i pogane, i kada ga je Pilat, na prijedlog naših velikaša, osudio na križ, oni koji su ga ljubili nisu ga se odrekli. A pleme kršćansko, nazvano po njemu, nije istrijebljeno sve do današnjeg dana.”

@ Dr. Heinz Lycklama

idovski talmud
Židovski Talmud
 • Iz babilonskog Talmuda:
  • “Rečeno je: na pashalno veče objesiše Yeshu [Isusa]. A najavljivač je išao pred njim kroz četrdeset dana (govoreći): ‘Biti će kamenovan, jer se bavio vještičarenjemi podvalama i zavođenjem Izraela. Ako itko zna išta dobroga u njegovu korist, neka dođe i neka kaže.’ Ali ne pronašavši ništa u njegovu korist, objesiše ga u večeri pashe.”
 • Potvrđuje povijesnost Isusa i Njegove smrti
 • U kasnijim odlomcima Talmuda vidimo:
  • Isus je imao učenike
  • Isus je prozvan “Sinom Djevice”

@ Dr. Heinz Lycklama

rane ne kr anske reference
Rane ne-kršćanske reference
 • Identificirano je deset ne-kršćanskih navoda
 • Neki se mogu smatrati anti-kršćanskim
 • Niti jedan nije u suprotnosti s događajima opisanim u NZ
 • Što možemo zaključiti iz tih dokumenata:
  • Isus je živio za vrijeme Cara Tiberija
  • Živio je kreposnim životom
  • Činio je čudesa
  • Imao je brata po imenu Jakov

@ Dr. Heinz Lycklama

ostale odrednice
Ostale odrednice
 • Bio je pozdravljan kao Mesija
 • Razapet je pod Poncijem Pilatom
 • Razapet je u večer židovske pashe
 • U trenutku Njegova umiranja desilo se pomrčina i zemljotres
 • Njegovi učenici su vjerovali da je uskrsnuo od mrtvih
 • Njegovi učenici su bili voljni umrijeti za svoje uvjerenje
 • Kršćanstvo se brzo proširilo po čitavom Rimu
 • Njegovi učenici su nijekali rimske bogove i štovali Njega kao Boga

@ Dr. Heinz Lycklama

pozadina
Pozadina
 • Bog nam se objavio:
  • Posebnim otkrivenjem kroz Bibliju
  • Općim otkrivenjem krozsvoje stvaranje
 • Ne možemo znati da li Bog postoji ili kako izgledaosim ako On ne preuzme inicijativu i razotkrije nam samoga sebe
 • Iesus Krist se rodio u Betlehemu prije 2000 godina – Božje otjelovljenje (inkarnacija)
 • BiblijanavodiKristakao dio Trojstva – Otac, Sin, Sveti Duh

@ Dr. Heinz Lycklama

kristovo ro enje
Kristovo rođenje
 • Rodila ga je djevica
 • Anđeo Gabriel je najavio rođenje
 • Pastiri su ga posjetili
 • Zvijezda s istoka ga je najavila
 • Kralj Herod se bojao rođenja onoga za koga je prorokovano da će biti “KraljŽidova”
  • Mat. 2:1-18, pokolj nedužnih
  • Prorokovano uJer. 31:15

@ Dr. Heinz Lycklama

kristov ljudski razvoj
Kristov ljudski razvoj
 • Začet u majčinoj utrobi
  • Mat. 1:18,20; Luka 1:34-35
 • Rođen nakon punog vremena trudnoće
  • Luka 2:6-7
 • Odrastao kao normalan dječak, razvijao se psihički, mentalno, emocionalno
  • Luka 2:40-52
 • Odrastao u čovjeka
  • Ivan 8:57, “ … nije ti ni pedeset … “

@ Dr. Heinz Lycklama

kristovi osje aji
Kristovi osjećaji
 • Fizički
  • Osjećao glad, Matej 4:2
  • Osjećao umor, Marko 4:38
 • Emocionalni
  • Izražavao tugu, Matej 26:38
  • Izražavao čuđenje, Marko 6:6
  • Plakao, Ivan 11:35
 • Kušan na grijeh
  • Nije popustio kušnji, Matej 4:1-11;Marko 1:12-13; Heb. 2:18; 4:15

@ Dr. Heinz Lycklama

kristova smrt
Kristova smrt
 • Umro ljudskom smrću
 • Svjedočilo mnogo ljudi – Ivan, žene sljedbenice, vojnici, mnoštvo se izrugivalo
  • Luka 23:48-49
  • Ivan 19:25-27
 • Potvrđena od egzekutoraprofesionalaca
  • Ivan 19:32-34
 • Sahranjen po lokalnim običajima
  • Ivan 19:38-41

@ Dr. Heinz Lycklama

kristov utjecaj
Kristov utjecaj
 • Posramio je učenjake i rabineu jeruzalemskoj sinagogi
  • Luka 2:49, “Zar niste znali da ja moram biti u kući Oca svoga?”
  • Matej 7:29, “učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao njihovi književnici.”
 • Njegov dolazak promijenio je kalendar i smijer povijesti

@ Dr. Heinz Lycklama

isus tvrdi da je on sin bo ji
Isus tvrdi da je onSin Božji
 • Isus Krist je jedina osoba iz religije koja je tvrdila za sebe da je otjelovljeni Bog, Marko 14:61-64
 • Buda, Mojsije, Muhamed, Zoroaster, Konfucije – niti jedan to nikada nije rekao

Mozaik iz6-ogstoljeća,

Ravena, Italija

@ Dr. Heinz Lycklama

isus tvrdi da je on istina
Isus tvrdi da je On ISTINA
 • Matej 16:15, “A vi – za koga me držite?”
 • Matej 16:16, “Ti si Krist, Sin Boga živoga!” odgovori mu Šimun Petar
  • To nije iznenadilo Isusa
 • Ivan 14:6, “Ja sam put, istina i život – reče mu Isus – Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni.”
  • Vrlo ekskluzivna izjava!

@ Dr. Heinz Lycklama

isus tvrdi da opra ta grijehe
Isus tvrdi da oprašta grijehe
 • Isus je tvrdio da ima i pokazivao je osobine koje samo Bog ima
 • Marko 2:5, “Sinko, opraštaju ti se grijesi.”
 • Marko 2:7, “Kako ovaj ovako govori? On vrijeđa Boga! Tko može opraštati grijehe osim jedinog Boga?”
 • Farizeji su ovo smatrali boghuljenjem

@ Dr. Heinz Lycklama

isus iscjeljuje bolesne
Isus iscjeljuje bolesne
 • Marko 2:5-11, Isus je dokazao svoje božanstvo demonstrirajući svoju božansku snagu
  • Isus je oprostio grijehe uzetome
  • Isus je iscijelio uzetoga
  • Književnici su to smatrali bogohuljenjem
 • Njegove ovlasti, čudesa, naučavanje, bezgrešnost i karaktersu osobine koje ima samo Bog

@ Dr. Heinz Lycklama

isus tvrdi da je jednak s bogom
Isus tvrdi da je jednak s Bogom
 • Ivan 5:1-18, “ … Stoga su Židovi još više nastojali da ga ubiju, jer je ne samo kršio subotu nego i Boga nazivao svojim Ocem, izjednačujući sebe s Bogom.”
  • Isus je iscjeljivao subotom
  • Isus je radio ono što je radio Otac
 • Ivan 10:30, “Ja i Otac jedno smo.”
 • Ivan 10:33, “Zbog dobrog te djela ne kamenujemo – odgovoriše mu Židovi – nego zbog hule što se praviš Bogom, iako si samo čovjek.”

@ Dr. Heinz Lycklama

isus e se vratiti k ocu
Isus će se vratiti k Ocu
 • Ivan 16:28, “Izašao sam od Oca i došao na svijet. Sada ostavljam svijet i idem k Ocu.“
  • Postojao je uporedo s Ocemprije nego se rodio kao beba
  • Odrastao je, ispunio Svoju misiju/službu, bio je razapet i uskrsnuo je od mrtvih (potpuna "misija")
  • Napustio je svijet da bi se vratio Ocu na nebesima, gdje je sada i sjedi s desne strane Bogu (počasno mjesto)
  • On je jedina osoba koja je postojala prije začeća
  • On je biou “stanju pred-otjelovljenja" što znači da je On Bog

@ Dr. Heinz Lycklama

isus tvrdi da je on krist
Isus tvrdi da je on Krist
 • Marko 14:61-64, Na Njegovu suđenju visoki svećenik izravno ga je zapitao: “da li si ti Krist, Sin Preslavnoga?”
  • Isus mirno odgovori “Jesam.”
  • VidiMatej 26:63-65;Luka 22:67-70
 • Isus je bio osuđen i

pogubljen zbog svog

navodnog bogohuljenja

@ Dr. Heinz Lycklama

isus tvrdi da je ja jes am
Isus tvrdi da je “JAJESAM”
 • Ivan 8:23-24; 56-58, “Vi ste od ovog svijeta, ja sam od neba. Vi ste ovosvjetski, ja nisam ovosvjetski. Tako, rekoh vam da ćete umrijeti u grijesima svojim. Da, ako ne budete vjerovali da Ja Jesam umrijet ćete u svojim grijesima . … Zaista, zaista, kažem vam, prije nego je Abraham bio, JAJESAM.’”
  • VidjetiIvan 18:4
  • Odnosi se naIzl. 3:14
 • “JAJESAM” je ime samo-postojećeg Boga koji se je objavio Mojsijukraj gorućeg grma
  • To je tvrdnja o apsolutnom, svevremenskom postojanju

@ Dr. Heinz Lycklama

isus tvrdi da je ja jes am1
Isus tvrdi da je “JAJESAM”
 • Isus citira izSZ
 • Izl. 3:14, “Ja sam koji jesam’ reče Bog Mojsiju. Onda nastavi: ‘Ovako kaži Izraelcima:’Ja jesam’ posla me k vama”
  • Isus je tvrdio da je On “JA JESAM.”
  • Za židove to je bilo bogohuljenje
 • Židovi su ga htijeli kamenovati

@ Dr. Heinz Lycklama

isusove tvrdnje o slavi o evoj
Isusove tvrdnje o Slavi Očevoj
 • Isus tvrdi da On zaslužuje isto poštovanje kakvo je Otac zaslužio
 • Ivan 5:22-23, “Jer Otac ne sudi nikomu, već je sav sud dao Sinu, da svi poštuju Sina kao što poštuju Oca. Tko ne poštuje Sina, ne poštuje ni Oca koji ga posla.”
 • Isus je naučavao da On također zaslužuje da bude proslavljan

@ Dr. Heinz Lycklama

isus prihva a proslavljanje
Isus prihvaća proslavljanje
 • Zakon uSZ zabranjuje proslavljanje bilo kojeg bića osim Boga, Izl. 20:1-6
 • Isus je prihvatio proslavljanje u bezbroj prilika
  • Matej 2:11; 14:33; 28:9; 20:28-29
  • Ivan 9:38; 20:28-29
 • Ivan 17:5, “A sada, Oče, proslavi ti mene kod seba samog slavom koju imadoh kod tebe prije nego postade svijet.”
  • Isus prije stvaranja svijeta

@ Dr. Heinz Lycklama

molitva u isusovo ime
Molitva u Isusovo ime
 • Isus je zahtijevao molitve u Svoje ime
  • Ivan 14:13-14, “I što god zamolite u moje ime, učinit ću, da se proslavi Otac u Sinu. Ma što me zamolili u moje ime, ja ću to učiniti”.
  • Ivan 15:7, “Ako ostanete u meni i ako moje riječi ostanu u vama, tražite što god hoćete, i bit će vam”.
 • Učenici su molili u Njegovo ime, i molili su se Njemu
  • 1 Kor. 5:4, “pošto ste se sastali u ime Gospodina našega Isusa vi i moj duh sa snagom našega Gospodina Isusa,”
  • Djela 7:59, “Dok su kamenovali Stjepana, on je ovako zazivao:, ‘Gospodine Isuse, primi moj duh!’"

@ Dr. Heinz Lycklama

isusove tvrdnje zbirno
Isusove tvrdnje - zbirno
 • Poznavati Njega znači poznavati Boga,Ivan 8:19; 14:7
 • Vidjeti Njega zanči vidjeti Boga, Ivan 12:45; 14:9
 • Vjerovati u Njega znači vjerovati u Boga,Ivan 12:44; 14:1
 • Primiti Njega znači primiti Boga, Marko 9:37
 • Mrziti Njega znači mrziti Boga, Ivan 15:23
 • Štovati Njega znači štovati Boga, Ivan 15:23

@ Dr. Heinz Lycklama

isusovi atributi
Isusovi atributi
 • Isus je vječan
  • Ivan 8:58, “zaista, zaista, kažem vam, prije nego je Abraham bio, JA JESAM.”
 • Isus je sveprisutan
  • Ivan 3:13, “Nitko nije uzašao na nebo, osim Sina Čovječjega koji je sišao s neba.”
  • Matej 28:20, “Ja sam s vama u sve vrijeme do svršetka svijeta.”
  • Matej 18:20, “Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana radi mene, tu sam ja među njima.”

@ Dr. Heinz Lycklama

isus je sveznaju i
Isus je sveznajući
 • Ivan 16:30, “Sad znamo da sve znaš i da ne trebaš da te tko pita. Zato vjerujemo da si došao od Boga.”
 • Ivan 21:17, “Upita ga treći put: ‘Šimune, sine Ivanov, ljubiš li me?’ Ražalosti se Petar što ga upita po treći put: ‘Ljubiš li me?’ pa mu reče: ‘Gospodine, ti znaš sve. Ti znaš da te ljubim’. ‘Pasi ovce moje!’ reče mu Isus.’“
 • Ivan 2:24-25, poznavao je čovjekovu nutrinu.
 • Ivan 4:29, poznavao je životnu povijest Samarićanke

@ Dr. Heinz Lycklama

isus je svemogu
Isus je svemoguć
 • Isusova svemoć
  • Matej 28:18, “Dana mi je sva vlast,nebeska i zemaljska.”
  • Heb. 1:3, “Sin, koji je odsjev njegova sjaja i otisak njegove biti, koji svemir uzdržava svojom silnom riječi, sjede, pošto je ostvario očišćenje grijeha, s desne strane Veličanstva u nebu.”
  • Njegova čudesa (37 ih je zabilježeno)
 • Isusova postojanost (nepromijenjivost)
  • Heb. 13:8, “Isus Krist isti je jučer i danas i zauvijek će biti isti.”

@ Dr. Heinz Lycklama

svjedo anstvo ivana krstitelja
Svjedočanstvo Ivana Krstitelja
 • Prethodnik Isusa
 • Ivan je uzvisivao Isusa
  • Matej 3:1-17, “I glas s neba reče: ‘Ovo je Sin moj, Ljubljeni moj, koga sam odabrao!’."
  • Marko 1:3-11; Luka 3:2-20; Ivan 1:15-36
 • Ivan opisuje Isusa kao Božanstvo
  • Ivan 1:29, “Evo Jaganjca Božjeg koji uzima grijehe svijeta!”
  • Ivan 1:34, “I ja to vidjeh i svjedočim da je on Sin Božji.”

@ Dr. Heinz Lycklama

s o t o n a demo ni su ga prepoznali
Sotona & Demonisu ga prepoznali
 • Matej 4:1-11, “Ako si zaista Sin Božji, naredi da ovo kamenje postane kruh.”
 • Marko 1:24, “Upravo se tada nalazio u sinagogi neki čovjek koga je opsjeo nečisti duh, i povika: ‘Što hoćeš od nas, Iuse Nazarećanine? Jesi li došao da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji!"
 • Matej 8:29, “I, najedanput, povikaše: ‘Što hoćeš od nas, Sine Božji? Jesi li došao ovamo da nas mučiš prije vremena?”

@ Dr. Heinz Lycklama

uloga udesa
Uloga čudesa
 • Čudo – neko neuobičajeno, nenormalno i specifično djelo Božjekoje je nadzemaljsko
 • Da li su čudesa moguća?
  • Ako Bog postoji, čudesa su moguća
 • Da li čudesa imaju kredibilitet?
  • Istražite dokaze iz prošlosti
 • Da li su čudesa znanstvena?
  • Čudesa se dešavaju kada to Bog smatra potrebnim
  • Čudesa vezana uz Mojsija su potvrdila Božji poziv, Izl. 7-12
  • Ilijino zazivanje ognja je pokazlo Božju moć,

1 Kraljevima 18:16-40

@ Dr. Heinz Lycklama

karakteristike udesa
Karakteristike čudesa
 • Da li su čudesa povijesna?
  • Čudesa u Bibliji su podložna istrazi
 • Da li su čudesa mitološka?
  • 1 Kor. 15:17, “A ako Krist nije uskrsnuo, bez ikakve je vrijednosti vaša vjera; vi ste još u svojim grijesima.”
 • Da li su čudesa odrediva?
  • Snaga – dolaziod Boga (ne Lucifera/Sotone)
  • Zapanjenost – izaziva ushitu promatrača
  • Znak – svrhačudesa

@ Dr. Heinz Lycklama

znak udo mo u sz
Znak/čudo/moćuSZ
 • Znak
  • Potvrda Mojsijevih ovlasti, Izl. 3:12; 4:3-8
  • Potvrda Božje poruke, Jud. 6:17; Is. 38:7
 • Čudo
  • Korišteno uz znak, Izl. 7:3; PNZ. 26:8
  • Čudo izaziva zapanjenost, Izl. 4:21
 • Moć
  • Da stvara, Jer. 10:12
  • Da porazi neprijatelja, Izl. 15:6-7; Brojevi. 14:17

@ Dr. Heinz Lycklama

znak udo mo u nz
Znak/čudo/moćuNZ
 • Znak
  • Isusova čudesas, Ivan 2:11; 6:2; 9:16
  • Apostolska čudesa, Djela 2:43; 4:16, 30
  • Uskrsnuće, Matej 12:39-40
 • Čudo (uz riječ “znak” koristi se 16 puta
  • Ivan 4:48; Djela 6:8; 14:3
 • Moć
  • Čudesa, Matej 11:20; 13:58; Luka 1:35
  • Evanđelja, Rim. 1:16

@ Dr. Heinz Lycklama

prakse povezane s mo i demona
Prakse povezane s moći demona
 • Vračanje, PNZ. 18:10
 • Gatanje, PNZ. 18:10
 • Zazivanje duhova, PNZ. 18:11
 • Razgovor s pokojnima, PNZ. 18:11
 • Čarobnjaštvo, PNZ. 18:10
 • Astrologija, PNZ. 4:19; Iz. 47:13-15
 • Prijevara, 1 Tim. 4:1; 1 Ivanova 4:1-2
 • Nemoral, Ef. 2:2-3
 • Idolatrija, 1 Kor. 10:19-20

@ Dr. Heinz Lycklama

udesa nasuprot magiji
Po kontrolom Boga

Ne mogu se narediti

Nadnaravnom snagom

Povezana uz dobro

Povezana jedino uz istinu

Mogu nadvladati zlo

Potvrđuju Isusa kao Boga

Proroštva uvijek istinita

Nikada vezana uz okultno

Pod kontrolom čovjeka

Može se narediti

Prirodna (mistična) snaga

Povezana uz zlo

Povezana i uz laž

Ne može nadvladati dobro

Niječe Isusa kao Boga

Proroštva ponekad lažna

Često vezana uz okultno

Čudesanasuprot magiji

Čudesa

Magija

@ Dr. Heinz Lycklama

udesa sumarno
Čudesa - sumarno
 • Imaju li čudesa vrijednost?
  • Ona podupiru istinitost kršćanstva
 • Za kršćanstvo postoje bolji dokazi od čudesa
  • Svjedoci koji su pisali blisko nakon događanja
  • Mnogo svjedoka
  • Uskrsnuće
  • Ispunjena proroštva
  • Božansko iznošenje

@ Dr. Heinz Lycklama

isusova djela udesa
Isusova djela (čudesa)
 • Izliječio je bolesti za koje nije bio poznat lijek
  • Izliječenje Petrove punice, Matej 8:14-17
  • Čišćenje gubavca u Galileji, Matej 8:2-4
  • Izliječenje žene s problemom krvarenja,

Matej 9:20-22

  • Izliječenje čovjeka od vodene bolesti,

Luka 14:1-6

  • Čišćenje deset gubavaca u Samariji,

Luka 17:11-19

@ Dr. Heinz Lycklama

isusova djela 2
Isusova djela – 2
 • Liječio je na daljinu
  • Izliječenje velikaševa sina u Kani,
  • Ivan 4:46-54
  • Izliječenje stotnikova sluge u Kafernaumu, Matej 8:5-13
 • Iskazao je snagu nad namirnicama
  • Pretvaranje vode u vino, Ivan 2:1-11
  • Hranjenje 5000, Matej 14:14-21
  • Hranjenje 4000, Matej 15:32-39

@ Dr. Heinz Lycklama

isusova djela 3
Isusova djela – 3
 • Obnavlja udove ili funkcije tijela
  • Iscijeljenje hromog čovjeka kod ribnjaka Bethesda,Ivan 5:1-9
  • Iscijeljenje uzetoga uKapernaumu, Matej 9:2-8
  • Iscijeljenje čovjeka s usahlom rukom, Mat. 12:9-14
  • Iscijeljenje dvojice slijepaca, Matej 9:27-31
  • Iscijeljenje gluhonijemoga u Dekapolisu,

Marko 7:31-37

  • Iscijeljenje čovjeka rođenog slijepim, Ivan 9:1-7
  • Iscijeljenje uha sluge velikog svećenika,

Luka 22:49-51

@ Dr. Heinz Lycklama

isusova djela 4
Isusova djela – 4
 • Iskazao je snagu nad prirodom
  • Utišavanje oluje na Galilejskom jezeru, Matej 8:18-27
  • Hod po vodi, Matej 14:24-33
  • Proklinjanje smokve, Matej 21:18-19
  • Dva čudesna hvatanja ribe,

Luka 5:1-11; Ivan 21:1-14

  • Pronalaženje novca za porez,

Matej 17:24-27

@ Dr. Heinz Lycklama

isusova djela 5
Isusova djela – 5
 • Vladao je demonima
  • Oslobađanje demonom opsjednutog u sinagogi,Marko 1:23-28
  • Iscijeljenje demonom opsjednutog nijemog slijepca,Matej 12:22
  • Oslobađanje demonom opsjednutih iz Gadare,Matej 8:28-34
  • Oslobađanje nijema i opsjednuta, Matej 9:32-33
  • Oslobađanje Kananejkine kćerke, Matej 15:21-28

@ Dr. Heinz Lycklama

isusova djela 6
Isusova djela – 6
 • Iskazao je vlast nad smrti
  • Oživljavanje udovičina sina, Luka 7:11-17
  • Oživljavanje Jairove kćerke, Matej 9:18-19, 23-26
  • Oživljavanje Lazara, Ivan 11:17-44

@ Dr. Heinz Lycklama

dokazi o istinitosti isusovih tvrdnji
Dokazi o istinitostiIsusovih tvrdnji
 • Isus je tvrdio da je On ISTINA,
  • Ivan 14:6, “Ja sam put, istina i život, … “
 • Isus je učinio mnoga čudesa (37)
 • Ispunio je proroštva (300+)
 • Živio je bezgrešnim životom na zemlji
 • Uskrsnuo je iz mrtvih, kao što je rekao da će učiniti, Matej 12:40; Ivan 2:19,21

@ Dr. Heinz Lycklama

apostoli su nau avali kristovo bo anstvo
Apostoli su naučavali Kristovo Božanstvo
 • Prva generacija crkvenih vođa je naučavala da je Isus Bog
 • Matej 1:23, “Evo, Djevica će začeti i roditi sina, i dat će mu ime Emanuel – što znači: Bog je s nama.’”
  • Odnosi se naIz. 7:14, “Zato, sam će vam Gospodin dati znak: evo, začet će djevica i roditi sina, i nadjenut će mu ime Emanuel!”
 • Ivan 1:1-2, “U početku bijaše riječ, i riječ bijaše kod Boga – i riječ bijaše Bog. Ona u početku bijaše kod Boga.”

@ Dr. Heinz Lycklama

tomin i pavlov pogled
Tomin i Pavlov pogled
 • Ivan 20:28, “’Gospodinmoj i Bog moj’izjavi Toma.”
 • Rim. 10:9-10, “Ako ustima svojim priznaješIsusa Gospodinai srcem svojim vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen. Vjera srca postiže pravednost, a priznanje usta spasenje,”

@ Dr. Heinz Lycklama

pavlovo nau avanje
Pavlovo naučavanje
 • Fil. 2:5-11, “Težite među sobom za onim za čim treba da težite u Kristu Isusu! On, božanske naravi, nije se ljubomorno držao svoje jednakosti s Bogom, nego se nje lišio uzevši narav sluge i postavši sličan ljudima. Kad postade kao čovjek, ponizi sam sebe postavši poslušan do smrti, i to do smrti na križu. Zato ga Bog uzdiže na najvišu visinu i dade mu jedincato ime koje je iznad svakoga drugog imena, da se Isusovu imenu ‘pokloni svako koljeno’ nebeskih, zamaljskih i podzemaljskih bića, i da ‘svaki jezik prizna’ – na slavu Boga Oca: Gospodar je isus Krist.”

@ Dr. Heinz Lycklama

vi e o pavlovu nau avanju
Više o Pavlovu naučavanju
 • Kol. 2:9, “Budući da u njemu stanuje stvarno sva punina božanstva, po njemu ste i vi ispunjeni.”
 • 1 Tim. 3:16, “Bez sumnje, uzvišena je tajna prave vjere: Onaj koji je tijelom očitovan Duhom je opravdan, anđelima pokazan, poganima propovijedan, u svijetu vjerovan, u slavu uznesen.”
 • Titu 2:13, “kao ljudi koji išćekuju blaženo ispunjenje nade, naime, pojavu sjaja velikoga Boga, našega Spasitelja, Isusa Krista.”

@ Dr. Heinz Lycklama

petrovo svjedo anstvo
Petrovo svjedočanstvo
 • Matej 16:16, “’A vi- reče im – za koga me držite?’ ‘Ti si Krist, Sin Boga živoga!’ odgovori mu Šimun Petar.’"
 • 2 Pet. 1:1, “Šimun Petar, sluga i apostol Isusa Krista, onima koji su pravednošću našega Boga, Spasitelja Isusa Krista, primili istu dragocjenu vjeru kao i mi.”
  • Daljnje potvrde o tome kako je Isus tvrdio da je Bog
 • Apostoli su zapravo bili voljni umrijeti za svoje svjedočanstvo (svoje uvjerenje)

@ Dr. Heinz Lycklama

apostolska nau avanja sumarno
Apostolska naučavanja - sumarno
 • Pridodani atributi označavaju Kristovo Božanstvo
  • Otk. 1:17; 2:8; Ivan 1:9
 • Smatran je Mesijom – Bogom
  • Zah. 12:10; Ivan 19:37
 • Predane su Mu Božanske snage
  • Ivan 11; Djela 5:31; 13:38
 • Isusovo ime povezano je s Božjim
  • 1 Kor. 5:4; Djela 7:59
 • Izravno je nazivan Bogom
  • Ivan 20:28; Kol. 2:9
 • On je superioran anđelima
  • Heb. 1:5-6

@ Dr. Heinz Lycklama

utvr ene injenice
Utvrđene činjenice
 • Isus je tvrdio da je Bog
 • Apostoli su potvrdili Njegovo Božanstvo
 • Prva generacija crkvenih vođa je naučavala da je Isus Bog
 • Kristovo Božanstvo je naučavano unutar nekoliko desetljeća nakon Njegove smrti
 • Kristovo Božanstvo putpuno utvrđeno kao crkvena doktrinado kraja prvog stoljeća NE
 • Očevidci nisu sumnjali u Njegovo Božanstvo

@ Dr. Heinz Lycklama

utvr ene injenice 2
Utvrđene činjenice – 2
 • Židovi su razumijeli što je Isus rekao:
  • Ivan 5:17-18, “A Isus im odgovori: ‘Otac moj neprestano radi, zato i ja radim.’ Stoga su Židovi još više nastojali da ga ubiju, jer je ne samo kršio subotu nego i Boga nazivao svojim Ocem, izjednačavajući sebe s Bogom.”
 • Židovi su to smatrali blasfemijom

@ Dr. Heinz Lycklama

utvr ene injenice 3
Utvrđene činjenice – 3
 • Potvrđen vjerovanjem (koje prethodi NZ)
  • Fil. 2:5-11, “ … On, božanske naravi nije se ljubomorno držao svoje jednakosti s Bogom, … “
   • Opis Njegova otjelovljenja
  • Rim. 10:9, “Ako ustima svojim priznaš Isusa Gospodina i srcem svojim vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen.”
   • Potvrda Njegova Gospodstva i uskrsnuća
  • 1 Tim. 3:16, “ … Onaj koji je tijelom očitovan, …, u svijetu vjerovan, u slavu uznesen.“
   • Dio ranocrkvene himne

@ Dr. Heinz Lycklama

tko je dakle isus
Tko je, dakle, Isus?
 • Četiri mogućnosti:
  • Lažljivac
  • Luđak
  • Legenda
  • Istina
 • Samo jedno od toga može biti istina

@ Dr. Heinz Lycklama

citat c s lewis a
Citat C. S. Lewis-a

“Pokušavam ovdje ne reći onu doista luckastu stvar što ljudi tako često kažu o Njemu: “Spreman sam prihvatiti Isusa kao velikog moralnog učitelja, ali ne mogu prihvatiti Njegove tvrdnje da je Bog." To je doista ono što ne možemo reći. Čovjek koji je samo čovjek i kaže ono što je Isus rekaone može biti veliki moralni učitelj. On je ili luđak--na nivou čovjeka koji za sebe kaže da je kuhano jaje--ili je sotona iz pakla. Morate se odlučiti. Ili je taj čovjek bio, i jest, Sin Božji; ili je luđak ili čak i nešto gore. Možete ga ignorirati kao luđaka, popljuvati ga i ubiti poput demona, ili možete pasti pred Njegove noge i nazvati ga Gospodinom i Bogom. Ali nemojmo popustljivo prihvaćati glupostkako je on bio veliki učitelj ljudi. On nam tu mogućnost nije ostavio otvorenom. To nije niti namjeravao.”

C. S. Lewis, Istinsko kršćanstvo

@ Dr. Heinz Lycklama

da li je isus bio la ljivac
Da li je Isus bio lažljivac?
 • Da li je Isus lagao kada je tvrdio da je Bogznajući da On nije Bog?
 • Da li je Isus svjesno zavodio svoje slušatelje?
 • Neki to ozbiljno razmatraju
 • Čak i oni koji niječu Njegovo božanstvo prihvaćaju Isusa kao velikog učitelja”

@ Dr. Heinz Lycklama

la ljivac 2
Lažljivac? – 2
 • Njegovo naučavanje je motiviralo ukinuće ropstva, osnivanje suvremenih bolnica, karitativne programe za potrebite, itd.
 • Krist je imao (i ima) pozitivan utjecaj na čovječanstvo kao niti jedna druga osoba
 • On ne može biti veliki moralni učitelj, i svjesno lagati oko svoga identiteta
 • Lažljivac ne bi umro (bio razapet) zbog laži

@ Dr. Heinz Lycklama

la ljivac 3
Lažljivac? – 3
 • Bog ne bi uskrsnuo bogohulnog lažljivca iz mrtvih
  • Uskrsnuće je povijesna činjenica
  • Isus je ponudio svoje uskrsnuće kao dokaz svoga božanstva, Ivan 2:18-21; Matej 12:38-40
 • Kristovo božanstvo se počelo naučavati prije kraja prvog stoljeća
 • Apostol Ivan bi se suprotstavio takvom naučavanju, da ga je smatrao herezom
 • Desetero od izvornih apostola umrlo je strašnom smrću vjerujući u Njegove tvrdnje
  • Ljudi ne umiru za laž!

@ Dr. Heinz Lycklama

da li je isus bio lu ak
Da li je Isus bio luđak?
 • Nema dokaza koji to podupiru
 • Dokazi upućuju na njegov zdrav razum
 • Ne vidimo niti jedan dokaz za psihičku abnormalnost i smušenostuobičajenu za poremećenu osobu
 • Niti jedan drugi osnivač religije nije tvrdio da je Bog
 • Uočite Njegovu sabranost na suđenju pred Pilatom

@ Dr. Heinz Lycklama

lu ak 2
Luđak? – 2
 • Neki su tvrdili da su Bog, ali su tada naučavali da smo svi mi bogovi
  • Pokretpanteizam
 • Neki su tvrdili da su Bog u prošlom stoljeću (Charles Manson, David Koresh)
  • Očito su vrlo nestabilni
 • Isus je bio jedinstven u načinu na koji je tvrdio da je On Bog
  • Isus je podupro svoje tvrdnje svojim životom

@ Dr. Heinz Lycklama

lu ak 3
Luđak? - 3
 • Mnogi priznaju da je Krist bio veliki učitelj, čak i ako odbijaju njegovo božanstvo
  • Nenormalni ljudi nisu dobri učitelji
  • Kristovo naučavanje nije takvo koje dolazi od luda čovjeka
 • Čak niti religiozni vladari Njegova vremena nisu nijekali Njegova čudesa
  • Njegova nadnaravna djela daju dokazza Njegove čvrste tvrdnje o božanstvu

@ Dr. Heinz Lycklama

da li je isus bio legenda
Da li je Isus bio legenda?
 • Isusova tvrdnja da je božanstvoi opis Njegove nadnaravne snageje nešto što su primjetili Njegovi sljedbenici, i to je postalo legenda
 • Čudesa koja je Isus načinio opisana su prije 4-og stoljeća
 • Arheologija je potvrdila da su četiri Evanđelja napisana prije 70 AD

@ Dr. Heinz Lycklama

legend a 2
Legenda? – 2
 • Evanđelja su napisana za vrijeme života Isusovih suvremenika – oni bi svakako prigovorili da su smatrali da se naučava hereza
 • Naučavanje da je Isus Bog prethodi NZ (vidjeti drevna vjerovanja)
 • Da bi se legenda o Kristu toliko raširila bilo bi jednostavno nemoguće
  • Pomislite na suvremenu analogiju, npr. John Kennedy-eve tvrdnje da je Bog– reakcije?
 • Trebaju stoljeća da bi se legende pretvorile u religijske dogme

@ Dr. Heinz Lycklama

isus je govorio istinu
Isus je govorio istinu
 • On je bio Bog koji je došao na zemlju
 • Ivan 10:38, “Ali ako ih zbilja činim, makar meni i ne vjerovali, vjerujte djelima da znadnete i sve više spoznajete da je Otac u meni i ja u Ocu!”
 • Dokaz – čudesa, ispunjena proroštva, raspeće, uskrsnuće, bezgrešnost
 • Vjerodajnice – karakter, bezgrešnost, moć nad silama prirode, moć nad bolestima

@ Dr. Heinz Lycklama

koje su isusove vjerodajnice
Koje su Isusove vjerodajnice?
 • Njegov moralni karakter je u suglasju s Njegovim tvrdnjama
  • On je jedinstven – kao što je jedinstven Bog
  • Isus Krist je bio bezgrešan
 • Ivan 8:46, “Tko će mi od vas dokazati neki grijeh? Ako vam objavljujem istinu, zašto mi ne vjerujete?”
  • Nastala je tišina
  • Njegovi neprijatelji nisu mogli ništa pronaći

@ Dr. Heinz Lycklama

isusove ku nje
Isusove kušnje
 • Čitamo o Isusovim kušnjama, Matej 4:1-11
  • Nikada nismo čuli Isusa da priznaje svoje grijehe
  • On nikada nije molio za oproštenje
 • Izostanak osjećaja moralne pogreške kod Isua je u potpunoj suprotnosti s mnogim svetcima i misticima svih vremena
 • Kao grešnici, veoma smo svjesni naših pogrešaka i nedostataka

@ Dr. Heinz Lycklama

isusovo svjedo anstvo
Isusovo svjedočanstvo
 • Petar, Ivani Pavlejasno govore o Isusovoj bezgrešnosti
  • 1 Pet. 2:22, “on ‘koji ne učini grijeha i u čijim se ustima ne nađe prijevare’”
  • 1 Ivanova 3:5, “grijeha u Njemu nema”
  • 2 Kor. 5:21, “[Isus] je bio bez ikakva grijeha”
 • Pilat je uvidio Isusovu nedužnost
  • “ja ne nalazim na Njemu nikakve krivnje” Ivan 18:38
 • Rimski stotnik koji je svjedočio Isusovoj smrti
  • “Uistinu, ovaj bijaše Sin Božji!” Matej 27:54

@ Dr. Heinz Lycklama

isusova vlast nad prirodom
Isusova vlast nad prirodom
 • Krist je prikazao snagu nad silama prirode (čudesa)
 • To može imati samo Bog, Stvoritelj tih sila
  • Utišao je pobješnjelu oluju, vjetar i valove na Galilejskom jezeruLuka 8:22-26
  • Marko 4:35-41, “Tko je, dakle, ovaj, da mu se i vjetar i more pokoravaju?.”
  • Pretvorio je vodu u vino, Ivan 2:1-11

@ Dr. Heinz Lycklama

isus je prikazao mo
Isus je prikazao moć
 • Nahranio je 5000 ljudi s petkruhova i dvije ribe, Luka 9:12-17
 • Vratio je mrtvoga u život, “Lazare, izađi!”, Ivan 11:43
 • Isusovi neprijatelji nisu nijekali Njegova čudesa
 • Ivan 11:48, “Ako ga pustimo da tako nastavi, svi će vjerovati u njega, pa će doći Rimljani te nam uništiti hram i narod!.”

@ Dr. Heinz Lycklama

mo nad bolestima
Moć nad bolestima
 • Isus je prikazao Stvoriteljevu snagu nad bolesti i zarazom
  • Činio je da hromi prohodaju, nijemi progovore, slijepi progledaju
  • Ivan 9:25, “Jedno znam: da sam bio slijep i da sad mogu vidjeti!”
  • Ivan 9:32, “Nikadase nije čulo da je tko otvorio oči slijepcu od rođenja!”
  • Ali religiozni vođe nisu njegova iscjelitelja prepoznali kao Sina Božjega
 • 37 čudesa zabilježeno u NZ

@ Dr. Heinz Lycklama

isusovo uskrsnu e
Isusovo uskrsnuće
 • Njegovo uskrsnuće od mrtvih
  • Pet puta je Isus pretkazaoda će umrijeti i tri dana kasnije On će uskrsnuti iz mrtvih i prikazatise svojim učenicima
  • Matej 16:21; 17:22-23; Marko 8:31; 10:32-33; Luka 9:22
 • Ako se je desilo uskrsnuće,
  • Nema problema s drugim čudesima
  • Potvrđuje Njegov karakter
  • Potvrđuje Njegovu snagu kao Stvoritelja

@ Dr. Heinz Lycklama

mi ga mo emo iskusiti danas
Mi Ga možemo iskusiti danas
 • Mi Ga možemo iskusiti danas
  • Iskusiti na sebi nije uvjerljivo
  • Ali u kombinaciji s povijesnom stvarnosti Isusa,uskrsnućem, …
 • Svi podatci koje imamo potvrđuju činjenicuda je Isus Krist Bog Sin
 • Isus je naš Izbavitelj i Stvoritelj

@ Dr. Heinz Lycklama

zaklju ak
Zaključak
 • Isus je živio na zemlji prije 2000 godina
 • Isus je tvrdio da je Bog – i On jest Bog
 • Dokazi su Njegova priroda i Njegova djela
 • Apostoli su vjerovali da je On Bog
 • Očevidci su nazočili Njegovu rođenju, bezgrešnoj prirodi, čudesima, raspeću, uskrsnuću, uznesenju, ispunjenju proroštava
 • Crkva je osnovana na temelju Njegovih istinitih tvrdnji
 • Isus i deset apostola umrlo je za Istinu
 • Isus je Bog!

@ Dr. Heinz Lycklama