Fraudele cu asigur ri dup modelul asigur rii de protec ie juridic n germania
Download
1 / 29

- PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

Fraudele cu asigurări după modelul asigurării de protecţie juridică în Germania. Roland Müller GF, Allianz Rechtsschutz-Service GmbH München. Confidenţial. Agend ă Partea 1. Agend ă Partea 2. Agend ă Partea 3. 1. Fraudele cu asigurări – un fenomen s ocial.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - calum


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Fraudele cu asigur ri dup modelul asigur rii de protec ie juridic n germania

Fraudele cu asigurăridupă modelulasigurării de protecţie juridică înGermania

Roland Müller

GF, Allianz Rechtsschutz-Service GmbH

München

Confidenţial


Fraudele cu asigur ri dup modelul asigur rii de protec ie juridic n germania

Agendă

Partea 1


Fraudele cu asigur ri dup modelul asigur rii de protec ie juridic n germania

Agendă

Partea 2


Fraudele cu asigur ri dup modelul asigur rii de protec ie juridic n germania

Agendă

Partea 3


1 fraudele cu asigur ri un fenomen s ocial
1. Fraudele cu asigurări – un fenomen social

 • „Frauda – sport naţional: Sunt germanii un popor de hoţi şi mincinoşi?”

 •  “ Banul sensibilizează”

 •  “ Germanii, un popor de egoişti”

 •  “ Cine vorbeşte despre onoare se face de râs ”

 •  “ Cine-i cinstit e prost”

 • Conform unui studiu efectuat de GFK*1, fiecareal 4-lea germanşi-a înşelat societatea de asigurări în ultimii 5 ani

 • Aproximativ30 % dintre respondenţiconsideră fraudele cu asigurări„infracţiune minoră”*2

* 1) Studiu GFK din 2011 2) respondenţii înţeleg în mică măsură ideea de bază a comunităţii solidare a asiguraţilor


2 fraudele cu asigur ri i pagubele economice rezultate
2. Fraudele cu asigurări şi pagubeleeconomicerezultate

 • Pagubele economice rezultate din fraudele cu asigurări sunt enorme

 • Conform GDV (Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft – Uniunea asigurătorilor din Germania),este vorba despre daune de la 4 miliarde pe anîn domeniul asigurărilor de daune şi accidente

 • ● 7,3 %din primele de asigurare de daune şi de accidente sunt plătite impostorilor

 • Statistic,fiecare german subvenţioneazăimpostorii care comit fraude cu asigurări cu48 € pe an

 • Un calcul exact este dificil de făcut din cauza numărului mare de cazuri neraportate :

 • -multe cazuri nu sunt identificate - multe cazuri nu sunt reclamate - multe cazuri nu sunt anchetate mai departe de organele de urmărire penală


3 fraudele cu asigur ri baze juridice
3. Fraudele cu asigurări – baze juridice

 • Definiţia juridică (fraudă cu asigurări) este prezentată înart. 263 Cod penal

 • „Persoanele care acţionează cu intenţia de a obţine foloase materiale pe căi ilegale pentru sine sau pentru un terţ şi aduc astfel prejudicii patrimoniului altor persoane sau care creează sau întreţin confuzie prin prezentarea în mod eronat sau prin deformarea sau ascunderea unor fapte reale vor fi sancţionate cu

 • închisoarepână la 5 ani sau cu amendă“

Comiterea fraudei cu asigurări:

Obţinerea necuvenită de beneficii materiale sau băneşti de către o societate de asigurări se

realizează prin:

1) date incorecte laformularea cererii - achiziţionarea unei poliţe în scop oneros - contribuţie mai mică decât necesar

2) date incorecteîn caz de daună - pretenţie neîntemeiată camotivaţie - pretenţie neîntemeiatăca sumă


4 frauda cu asigur ri pe domenii individuale de asigur ri
4. Frauda cu asigurări pe domenii individuale de asigurări

 • Frauda cu asigurări este corelată în principal cu asigurările în domeniul auto,

 • asigurările de bunurişiasigurările de răspundere obligatorie

 • „După părerea dumneavoastră, unde există cea mai mare posibilitate de a comite fraude cu asigurări?“*

Kfz-Haftpflichtversicherung

* Sondaj reprezentativStudiu de piaţă GFK efectuat în 2011


5 motive pentru comiterea fraudelor cu asigur ri
5. Motivepentru comiterea fraudelor cu asigurări

 • Fraudele cu asigurări sunt comise din diferite motive

 • Motive economice

 • - şomaj

 • - dificultăţi financiare

 • - îndatorare excesivă

 • - iniţierea procedurii de insolvenţă

 • Motive morale/psihologice

 • - lăcomie, dorinţa de afirmare

 • - frauda este „infracţiune minoră“

 • - asigurătorul este „duşmanul“

 • - nu implică cheltuieli mari

 • - risc redus de urmărire penală

 • După ce a reuşit să comită o fraudă cu asigurări, infractorul de ocazie devine adesea recidivist


6 fraudele cu asigur ri i organizarea i ntern a activit ii societ ilor de asigur ri
6. Fraudele cu asigurărişiorganizarea internă a activităţiisocietăţilor de asigurări

 • Modul de lucru al societăţilor de asigurări orientat spre servicii, spre client şi spre reducerea costurilor favorizează apariţia fraudelor cu asigurări

  • 1) Dotări sumare pentru angajaţi: - orientare spre eficienţă - accent pe productivitate

 • Superficialitatea verificărilor: - procesare superficială - decontare fictivă - renunţarea la documente şi informaţii ulterioare

  • 3) Medii de lucru: - procesarea telefonică - procesare automată

  • 4) Răspunderea generală a expertului: - nu există responsabilitate stabilită

  • 5) Organizare insuficientă: - de exemplu, expert în fraude - suport tehnic


7 importan a fraudelor cu asigur ri n asigurarea de protec ie juridic
7. Importanţa fraudelor cu asigurări în asigurarea de protecţie juridică

 • „Asigurarea de protecţie juridică nu se încadrează în domeniile de asigurări care se pretează la fraudă“ *1

 • De-abia din 2011 există o analiză sistematică efectuată de GDV a cazurilor de fraudă cu asigurări de protecţie juridică (înfiinţarea unei: „AG Betrug Rechtsschutz“).

 • În ultima perioadă, sunt din ce în ce mai multe cazuri spectaculoase de fraudăcomise de avocaţi (2 avocaţi – 50 de cazuri de fraudă; daune de 200.000 EUR) numai la Allianz Rechtsschutz.

 • Asigurare de protecţie juridică

 • Relaţie în triunghi

 • RA

 • VN

*1) Studiul GFK din anul 2010


8 pagubele economice din cazurile de fraud cu asigur ri de protec ie juridic
8. Pagubele economice din cazurile de fraudă cu asigurări de protecţie juridică

 • În prezent, nu există cifre exacte respectiv estimări privind cuantumul pagubelor economice:Supoziţie Allianz Rechtsschutz:

 • Total cazuri de daună protecţie juridică în GDV: 3,8 mil. EURTotal cheltuieli daună protecţie juridică în GDV: 2,3 mld. EUR

 • 2) 1 % din cazurile de daună sunt cauzate de fraudă = 38.000 cazuri(frecvenţă redusă datorită „relaţiei în triunghi“ – VN, RA, VU şi avocat = organul de administrare a justiţiei)

 • Ponderea Allianz RS din totalul pieţei = 12 % = 4.000 de cazuri

 • 300 EUR valoarea medie pe caz de daună* în caz de fraudă

 •  Fapt: Potenţial de daună Allianz Rechtsschutz = 1,2 Mio. EUR

GDV

Allianz

*Valoarea medie a cazurilor de daună: aproximativ 600 EUR, dar sunt incluse daunele minore


9a constela ii tipice de fraude n protec ia juridic
9a. Constelaţii tipice de fraudeîn protecţia juridică

 • Frauda cu asigurări în protecţia juridică poate fi comisă atât de asiguratsingur, de avocatsingursau împreună de către asigurat/avocat.

 • 1) Comportamentul fraudulos al asiguratului:Varianta 1:

 • Asiguratulfoloseşteasigurarea de protecţie juridicăpentru a comite o fraudă cu asigurăriîn defavoarea unui alt domeniu de asigurare:

 • Asiguratul simulează producerea unui accident rutier cu prietenul său. Societatea de asigurări respinge plata daunei. Asiguratul solicităacoperirea daunei şi se dă acordul de protecţie juridică. → tentativă de fraudă la adresa asigurătorului auto→ fraudă comisă în defavoarea RS

 • Varianta 2:

 • Reclamarea decazuri fictivecu solicitarea de efectuare a plăţii:

 • Asiguratul declară în mod fals că este implicat într-un litigiu în străinătate şi că a apelat la serviciile unui avocat străin care solicită plata unui avans.

 • Varianta 3:

 • Folosirea frauduloasă a asigurării duble:

 • Asiguratul a încheiat 2 contracte de protecţie juridică şi pentru cazurile asigurate solicită efectuarea plăţii atât de la Asigurătorul 1, cât şi de la Asigurătorul 2.


9b constela ii tipice de fraude n protec ia juridic
9b. Constelaţii tipice de fraudeîn protecţia juridică

 • 2) Comportamentul fraudulos al avocatului

 • Varianta 1: Reclamarea unor cazuri fictive

 • Avocatul l-a reprezentat pe Asigurat în litigiu; cazul s-a derulat corespunzător. După o lună, avocatul comunică faptul că nu s-a întocmit niciun document şi că solicită achitarea unui onorariu pentru întocmirea acestuia („caz ulterior“)

 • Avocatul precizează că nu există niciun fel de documente (tranzacţie sau contract de împrumut încheiat verbal)

 • Avocatul precizează că acordul s-au stabilit pe cale amiabilă, de regulă telefonic

 • Varianta 2: Decontări fictive premeditate

 • Avocatul percepe onorarii pentru care nu s-au prestat servicii

 • Avocatul solicită sume mai mari decât valoarea reală a litigiului

 •  Atenţie: Fraudă cu asigurări versus optimizarea tarifelor


9c constela ii tipice de fraude n protec ia juridic
9c. Constelaţii tipice de fraudeîn protecţia juridică

 • 2) Comportamentul fraudulos al avocatului

 • Varianta 3: Manipularea momentului producerii daunei

 • Avocatul analizează cazul astfel încât să rezulte că pretenţiile salariale au apărut începând cu 1 august, cu toate că acestea existau deja de la 1 februarie. Întrucât asigurarea în baza contractului există abia de la 1 iulie, avem un caz de aplicare retroactivă a prevederilor contractuale. Avocatul invocă pretenţiile retroactive separat – fără protecţie juridică.

 • Varianta 4: Scopul încheierii unui contract de protecţie juridică

 • Avocatul comunică încheiereacontractului de protecţie juridică după apariţia daunei şi amână semnalarea daunei până când se schimbă datele reale ale cazului.

 • Varianta 5: Colaborarea cu terţi în scop de fraudă

 • Avocatul „cumpără“VerkehrsOwi de la Asigurat (plata amenzii) şi atacă decizia de amendare.

 • Avocatul este contactat de societate care-i propune Asiguratului să rezilieze asigurarea de viaţă în favoarea sa şi să solicite rambursarea sumelor.


10 rolul special al avoca ilor
10. Rolul special al avocaţilor

 • Situaţia economicăa avocaţilor s-a deteriorat treptat în ultimii ani:

 • mai multe examene pentru avocaţi

 • grad crescut de specializare (avocatură specializată)

 • avocaţi Mc Law

 • prestatori de servicii din afara profesiei

 • schimbarea aşteptărilor clienţilor

 • coordonarea prin intermediul societăţilor de asigurări

 • prestigiu scăzut

 • situaţie nesatisfăcătoare a încasărilor şi veniturilor


11 indi cii pentru existen a unui caz de fraud n protec ia juridic
11. Indicii pentru existenţa unui caz de fraudă în protecţia juridică

 • Următoarele particularităţi de comportament ale avocatului necesită o atenţie sporită

 • a) Comportament

 • Oferirea în mod agresiv a serviciilor

 • Utilizarea faxului şi a comunicării electronice

 • Lipsa răspunsului la apeluri telefonice

 • Retragerea rapidă dacă există obiecţii

 • b) Documente

 • Date neclare privind valoarea litigiului şi cauza

 • Anunţarea şi compensarea daunei într-o singură adresă

 • Lipsa înscrisurilor de la partea adversă

 • c) Altele

 • Un singur avocat cu un număr suspect de mare de cazuri de daună

 • Valori constant scăzute ale litigiilor

 • Conţinut identic la raportarea daunelor


12 san c iuni aplicate avoca ilor pentru fraud
12. Sancţiuni aplicate avocaţilor pentru fraudă*

 • Spre exemplificare, un caz din 2012

 • Context:Avocatul din Renania de Nord Westfalia a înşelat zece- societăţi de asigurări de protecţie juridică; 58 de cazuri de daună = daune de aproximativ 50.000 EUR(avansuri/rambursări de cheltuieli) – acelaşi mod de operare (exclusiv Owi/StrafRS)- Un expert a început să investigheze situaţia – avocatul depune mărturie – - Avocatul se autodenunţă – avocatul le informează pe celelalte societăţi; acesta restituie banii

 • ◦ Tribunalul Duisburg, condamnare:Fraudă în 58 de cazuri, pedeapsă cu închisoare de 1 an + 9 luni sub supraveghere

 • ◦ CerereaProcuraturii: Excluderea din Barou (lipsă de integritate/pronostic negativ de conduită corespunzătoare)

 • ◦ Camera avocaţilor, interdicţie de reprezentare: Avocatul nu are drept de reprezentare în procese penale şi Owi o perioadă de 3 ani

 • ◦ Tribunalul avocaţilor Hamm, interdicţie de reprezentare: Şi în dreptul civil, ar fi dus la afectarea existenţei

 • ◦ Senatul avocaţilor, Curtea Federală(BGH):Confirmarea sentinţei date de Tribunalul avocaţilor Hamm

* Revista BRAK 1/2013


13 a bord ri pentru combaterea fraudelor cu asigur ri

Cerere

Închiderea cazului de daună

13. Abordări pentru combaterea fraudelor cu asigurări

Combaterea eficientă a fraudelor cu asigurări necesită ostrategieunitară:

Managementul antifraudă

 • Comunicare

Organizarea efectivă a cererilor

de daună


14a m suri concrete mpotriva fraudelor cu asigur ri
14a. Măsuri concrete împotrivafraudelor cu asigurări

 • Managementul antifraudă

 • „Tone of the top“declararea clară a combaterii fraudelor

 • Stabilirea responsabilităţilor- Underwriting Fraud Manager (UFM)- Claims Fraud Manager (CFM)

 • Descrierea procesului de investigare a fraudelorinclusiv a cazurilor de „best practise“

 • Crearea de standarde

 • Sesiuni de instruire

 • Controlul proceselor

 • Raportare

 • Clasificarea experţilor în funcţie de criteriile de risc


14b m suri concrete mpotriva fraudelor cu asigur ri
14b. Măsuri concrete împotrivafraudelor cu asigurări

 • Organizarea efectivă a cererilor de daună

 • 1) Responsabilitate deosebită „Spezialist Betrugsbekämpfung“ DVA* - Repartizarea diferitelor cazuri către experţi specializaţi în daune

 • 2) Sesiuni de instruire - Knowledge Groups - Manager de calitate - Cursuri online

 • 3) Suport tehnicProgram de identificare a datelor tehnice, de exemplu, B. Risk Shield 360 = verificarea complet automată a surselor de date relevante plus orientarea către grupul corespunzător de experţi; utilizarea surselor de date interne şi externe

 • 4) Indicaţii pentru ofertantul produsului - Cereri precise - Procese de aprobare - Prelucrarea cererilor şi a produselor

 • 5) Mijloace de lucru: Utilizarea documentelor corespunzătoare, comunicare

* Academia germană de asigurări


14c m suri concrete mpotriva fraudelor cu asigur ri
14c. Măsuri concrete împotrivafraudelor cu asigurări

 • Comunicare = muncă de convingere către exterior

 • „Autoportret moral“:- Opinia publică este informată este pagubele economice rezultate din fraudă; - Frauda nu este o infracţiune minoră- Societatea de asigurări este parteneră cu Asiguratul

 • Mesaje clare adresate destinatarilor:- Avocaţi- Asiguraţi „Toleranţă zero la fraudă“- Agenţii:

 • Cooptarea GDV şi a tuturor societăţilor de asigurări într-o strategie consecventă şi unitară de combatere a fraudelor

 • Relaţii publice susţinute (de exemplu, conferinţă de presă cu membrii conducerii)


15 rezumat
15. Rezumat

 • Structura deosebită a protecţiei juridice („raportul în triunghi“, Asigurat, Avocat, Societate de asigurări) relativizează problema „fraudei cu asigurări“ în domeniul protecţiei juridice. De asemenea, numărul cazurilor neraportate este incert şi necesită analize suplimentare.

 • Este absolut necesar să se creeze urgent structuri eficiente de combatere a fraudelor şi în domeniul protecţiei juridice, printre altele, experţi în daune, asistenţă tehnică, colaborarea cu centrul de coordonare „Management antifraudă“.

 • Pentru descurajarea avocaţilor, a societăţilor de asigurări şi a agenţilor este necesară luarea unui angajament clar: „Toleranţă zero la fraudă“.

 • Societăţile de protecţie juridică – sub conducerea GDV – trebuie să trateze de o manieră proactivă tema „fraudelor cu asigurări“ şi să coordoneze acţiuni de conştientizare (Awareness).


Fraudele cu asigur ri dup modelul asigur rii de protec ie juridic n germania

Thankyou

Grazie

Vă mulţumesc

pentru

atenţie

Merci

Muchas graciasDezbaterea constructiv n germania
Dezbaterea constructivă în Germania

 • În domeniulconsilierii juridiceexistă o concurenţă acerbă

 • Peste150.000 de avocaţiconcurează pe piaţa liberă

 • Dublarea numărului de avocaţi primiţi în Barou în ultimii 15 ani

 • în comparaţie cu situaţia internaţională,Germania ocupă o poziţie de mijloc ca densitate de avocaţi (avocat la număr de locuitori)


Dezbaterea constructiv n germania1
Dezbaterea constructivă în Germania

 • Din ce în ce mai mulţi avocaţi se dedică unei specializări clare.

 • În prezent, există20 de arii de specializare.


Dezbaterea constructiv n germania2
Dezbaterea constructivă în Germania

Din ce în ce mai mulţi avocaţi lucrează ca „Discounter“ („Mac Law“)


Prestatori de servicii juridice altele dec t cele de avocatur

Dezbaterea constructivă în Germania

Prestatori de servicii juridice altele decât cele de avocatură

Odată cu aplicarea noii Legi privind serviciile juridice nr. 7/2008, organul legislativ a autorizat noi categorii de prestatori de servicii juridice.

Care sunt prestatorii de servicii juridice altele decât cele de avocatură care sunt percepuţi ca şi concurenţi de către avocaţi?

1) Societăţi de închirieri auto 31,3

2) Asigurări 25,5

3) Bănci, consilieri financiari 17,6

4) Consilieri fiscali 8,1

5) Furnizori de servicii de colectare 5,8

6) Consumatori (consilier datorii) 5,8

7) Administratori, asociaţii de chiriaşi 2,1

8) Asociaţii, cazărmi, sindicate 2,1

9) Consilier economic, auditor 1,8

10) Broker 1,3

11) Altele 0,1