Demografidebat
Download
1 / 23

Demografidebat - PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on

Demografidebat. Jebjerg – Lyby skoledistrikt 2013. Forudsætninger for løsningsforslag. En bunden opgave, hvor der skal tages hensyn til: Fokus på opgaveløsning, service og kvalitet Opsætte kriterier for gode, bæredygtige og faglige servicetilbud i en decentral kommune –

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Demografidebat' - calum


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Demografidebat

Demografidebat

Jebjerg – Lyby skoledistrikt

2013


Foruds tninger for l sningsforslag
Forudsætninger for løsningsforslag

 • En bunden opgave, hvor der skal tages hensyn til:

 • Fokus på opgaveløsning, service og kvalitet

 • Opsætte kriterier for gode, bæredygtige og faglige servicetilbud i en decentral kommune –

  Jebjerg – Lyby skoledistrikt

 • Eksempelvis

 • samarbejdsstrukturer

 • ledelsesstrukturer

 • økonomiske effektiviseringsgevinster

 • højere grad af bygningsmæssig ressourceudnyttelse mv.


Forarbejdet
Forarbejdet

 • 2 møder på kommunal niveau, (Formand, næstformand, SKB rep. fra skolen og skolens ledelse).

 • 2 møder med hele skolebestyrelsen.

 • 1 møde fælles med Dagplejen og Børnehaven

 • Mange mails og telefonsamtaler.

 • Forvaltnings udregninger.

 • Teknisk forvaltning gennemgang af skolen.


5 forslag i ikke prioteret r kkef lge
5 forslag i ikke prioteret rækkefølge


1 forslag
1. forslag

 • Vi fastholder den nuværende opdeling og arbejdsopgaver, som områdets institutioner varetager i dag


2 forslag landsbyordninger 1
2. Forslag – Landsbyordninger (1)

 • Udtrykket ”landsbyordninger” bliver brugt som en fællesbetegnelse for de projekter eller ordninger, som de senere år er opstået rundt omkring i landet i de landområder/landsbyer, hvor man finder det formålstjenligt, at skole og dagtilbud (børnehave) arbejder endnu tættere sammen.

 • Landsbyordningerne etableres bl.a. for at skabe en endnu større sammenhæng mellem enhederne, for at sikre en bedre bæredygtighed og nogle steder selvfølgelig også for at sikre lokalområdets kulturelle samlingspunkt, der skaber sammenhængskraften i lokalområdet.


2 forslag landsbyordninger 2
2. Forslag – Landsbyordninger (2)

 • Fordelen ved landsbyordningerne er også, at der opnås en meget større mulighed for fleksibilitet for og med det pædagogiske personale, når de både kan virke i børnehave,

 • SFO og klubområdet. Ligeledes kan det pædagogiske personale opnå nogle bedre jobs med flere timer og en mere sammen-hængende arbejdsdag.


2 forslag landsbyordninger 3
2. Forslag – Landsbyordninger (3)

 • Landsbyordningerne er udformet efter mange forskellige modeller, som er tilpasset det

 • lokale områdes ønsker og behov. De kan være baseret på forskellige paragraffer rent juridisk.

 • Nogle steder har man også inddraget dagplejen under landsbyordningen. Ligeledes er man langt fremme flere steder med at inddrage det lokale foreningsliv i tæt samarbejde med landsbyordningen – og endda være krumtappen eller omdrejningspunktet i dette samarbejde.


2 forslag landsbyordninger 4
2. Forslag – Landsbyordninger (4)

 • Modellerne

 • Én model er den såkaldte ”den udvidede skolefritidsordning”, hvor man kører efter Folkeskolelovens §55, hvor man populært sagt lægger børnehaven ”ind under” skolen, som en afdeling af skolen.

 • Den anden model er den såkaldte ”samdriftmodel” efter §24A, hvor børnehave-delen fortsat kører efter dagtilbudsloven. Her bibeholdes fortsat et særskilt regnskab/budget for såvel skole, som for børnehavedelen. Men der kan dog køres nogle af udgifter sammen.

 • I praksis er der nu ikke den store forskel mellem de to modeller.
2 forslag landsbyordninger 7
2. Forslag – Landsbyordninger (7)

 • Hvorfor ”I dagligdagen?”

 • Landsbyerne vil i fremtiden - som nu - danne ramme om mange forskellige menneskers hverdag. Også den travle børnefamilie, hvor nogle har hjemmearbejdsplads, men også mange der har langt til arbejde.

 • Der vil sandsynligvis være flere, som bevidst foretager et tilvalg af landsbyen, som ønsker en tryg, overskuelig, nærværende og levende ramme omkring hjem og familie.

 • Set i det perspektiv har landsbyerne en fremtid, og landsbyordningerne - med dens ”lodrette” struktur - er løsningen på, hvorledes der skaffes offentlig service i landsbyerne, som så også er bæredygtig i enhver henseende.


2 forslag landsbyordninger 8
2. Forslag – Landsbyordninger (8)

 • Familiens tryghed - fælles fysiske og overskuelige rammer fra 3 til 13 år.

 • Vores børn kender såvel børnehaven som skolen og benytter alle lokaler. Udearealet er et aktiv for området i fritiden.

 • Kendskab til det fælles værdigrundlag og ”den røde tråd” i barnelivet.

 • Vores børn lærer stedets omgangstone og kultur og skal ikke lære en ny, når det skal videre.

 • En ”rød tråd” går igennem forløbet – med nærvær, ansvarlighed, faglighed og plads til forskellighed.

 • At børnehaven forbereder og gør vores fælles børn nysgerrige til det kommende skoleforløb. De små går tur i skolen, ser hvad skolebørnene laver i dagligdagen og kan bliver inviteret med i undervisningen


2 forslag landsbyordninger 9
2. Forslag – Landsbyordninger (9)

 • At børnehaven og skolen i perioder vægter de samme ting – bevægelse, sprog, natur og har fælles emneuger mm. Det giver et godt fællesskab i familien, når alle kan snakke med ved aftensmaden om det samme.

 • Kendskab til personalet på tværs af institutionen.

 • Vores børn lærer alle de voksne at kende i mange sammenhænge ved morgenpasning, samlinger og tilfældige møder.

 • Forældrene kan altid tage kontakt til en ansat, som kender Deres barn, én som De føler sig tryg ved og kan vende en problemstilling med.


2 forslag landsbyordninger 10
2. Forslag – Landsbyordninger (10)

 • Kendskab til børn og mulighed for kontakt til forældre - på tværs af institutionen, stuer og klasser.

 • De ansatte kender og møder forældre fra hele institutionen, da der afleveres samme sted, og der mulighed for fælles traditioner og møder.

 • De mindre børn lærer de større børn at kende som venner.

 • De store børn går i børnehaven og leger med de mindre børn i frikvarterer, ved

 • ventetider mm.

 • De store elever drager omsorg for de mindre både i hverdagen og ved fælles

 • arrangementer.

 • Samarbejde og koordination omkring de sårbare børn.

 • Søskende er under de samme rammer.

 • Er der er sat foranstaltninger i gang om det barn, føres det videre i systemet dvs. der spildes ikke kostbar tid.


2 forslag landsbyordninger 11
2. Forslag – Landsbyordninger (11)

 • Børn kan komme videre til fritidsinteresser og tilbage igen til institutionen.

 • Overgangene bliver trygge, men alligevel spændende for barnet.

 • Et barn kan altid ”vende tilbage” til det mere kendte eksempelvis aflevering i børnehaven om morgenen for SFO–børn og ældre børn, der har behov herfor.

 • Fælles vikardækning - det begrænser mængden af ”nye” ansigter.

 • Kendte vikarer, da personalet i børnehaven og SFO – ofte dækker hinanden, hvilket giver tryghed.

 • Ensartet information fra hele institutionen.2 forslag landsbyordninger 13
2. Forslag – Landsbyordninger (13)

 • Landsbyordning.

 • Børnehaven beholder egne bygninger og SFO bliver i den gl. skole.

 • Besparelse 50.030 kr. i ledelse og grundtildeling på 207.557 =257.587 kr.


3 forslag
3. forslag

 • Landsbyordning.

 • Den gl. skole rømmes og SFO flytter over i Børnehaven.

 • Der spares 50.030 i ledelse og 207.557 i grundtildeling, samt på kvm tilskuddet til skolen på 248.976 kr.

 • 50.030 + 207.557 + 248.976= 506.563 kr.


4 forslag
4. forslag

 • Landsbyordningen.

 • Børnehaven flytter over i den gl. skole.

 • Ledelse 50.030 kr. +

 • Grundtildeling 207.557 kr. +

 • Areal tilskud 554.165 kr. +

 • Besparelse 811.752 kr.


Men men
Men, men……

 • Kan Børnehaven bruge den gl. skole?

 • En ombygning vil koste (jvf. tekniskforvaltning) mellem 3.200.000 og 3.500.000 kr.

 • Er der plads til børnehaven? Ja.

 • Legepladsen? Der skal laves ny legeplads på skolen inden udgangen af 2014.


Vi kunne ogs
Vi kunne også…..

 • Afhænde Børnehaven og gl. skole.

 • Det giver 811.752 + 248.976 = 1.060.728 kr.

 • Bygge en NY fløj til skole med Børnehave, dagplejens hus, legeplads osv.

 • Det udløser et tilskud på kr. 68.000 kr. så den årlige besparelse bliver 992.728 kr.

 • Anslået bygningspris for 250 kvm (250*12.000 = 3.0000 + legeplads 500.000


Tilbage betalingstiden
Tilbage betalingstiden

 • 3.500.000/993.000 = 3,5 år.

  Åkjær legepladsen på grunden ved den gl. skole.


ad