Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Název příjemce: Základní škola a Mateřská škola Řečice, příspěvková organizace PowerPoint Presentation
Download Presentation
Název příjemce: Základní škola a Mateřská škola Řečice, příspěvková organizace

Název příjemce: Základní škola a Mateřská škola Řečice, příspěvková organizace

145 Views Download Presentation
Download Presentation

Název příjemce: Základní škola a Mateřská škola Řečice, příspěvková organizace

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Název příjemce: Základní škola a Mateřská škola Řečice, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.4.00/21.1621 Tematický celek: PŘÍRODOVĚDA Téma: Horniny a nerosty Klíčová slova: suroviny, sůl kamenná, křemen, živec, slída, železná ruda, žula, pískovec, břidlice, vápenec Ročník: 3 Vytvořila: Mgr. Dagmar Šišková ČÍSLO MATERIÁLU: VY_52_INOVACE_PŘ.10.3.Horniny a nerosty ANOTACE: materiál slouží k osvojení učiva METODIKA: prezentace slouží k předvedení na interaktivní tabuli Duben 2012

 2. Metodické pokyny jsou uvedeny na stránce, nebo se žáci řídí přímo pokyny učitele, který odpovídá také za průběh vyučovací hodiny.

 3. Nerosty a horniny na našem území

 4. Nerosty Horniny • Neživé přírodniny • Různá podoba, povrch, zbarvení • Tvořené jednou chemickou sloučeninou • Často důležité hospodářské suroviny • Jsou složeny z nerostů • Získáváme je v lomech nebo hlubinných dolech • Důležité pro naše hospodářství

 5. Nerosty Sůl kamenná VYTĚŽENÁ SŮL: • Důležitá složka naší potravy • Získává se : v solných dolech, odpařováním mořské vody

 6. Nerosty Český granát Obrázek českého granátu • Drahý kámen • Brousí se • Výroba šperků

 7. Nerosty křemen Křišťál – krystalický oxid křemičitý • Tvrdý nerost • Většinou bílá barva • Použití:stavebnictví, výroba skla

 8. Nerosty Živec Draselný živec • Šedý,růžový,žlutavý • Využití: při výrobě porcelánu

 9. Nerosty Slída Detail na slídu - muskovit • Lesklý nerost • Nehořlavý • Využití: do omítek domů, elektrotechnický průmysl

 10. Nerosty Železné rudy • Magnetovec, krevel • Využití: výroba železa

 11. Horniny žula Vzorek žuly • Tvrdá hornina • Těží se v povrchových lomech • Využití: stavebnictví, obklady domů, dlažební kostky, hřbitovní desky, drtí se na štěrk

 12. Horniny Pískovec Pískovcový útvar nedaleko Pravčické brány • Pevná hornina • Vznikla ze zrnek písku stmelených jílem • Písek: složen ze zrnek různých nerostů a hornin, které vlivem větru, vod, mrazu, slunce zvětrávají a rozpadají se • Písek: bagruje se ze dna řek, těží se v pískovnách

 13. Horniny Břidlice Břidlicová střešní krytina • Šedočerná • Dá se štípat • Láme se v lomech • Využití: pokrytí střech hradů, kostelů, obytných domů

 14. Horniny Vápenec Vápenec v tureckém Pamukkale • Tvoří celá pohoří ( Moravský kras, Český kras) • Těží se v lomech • Použití: stavebnictví, hutnictví, chemický průmysl, výroba vápna a cement

 15. Horniny Uhlí • Důležitá surovina • Vznik z nahromaděných pravěkých rostlin • Kamenné uhlí: starší, uložené hluboko, těžba v hlubinných dolech • Hnědé uhlí: mladší, téměř na povrchu, těžba v povrchových lomech

 16. Důležité: Nerostné bohatství si musíme chránit Nelze ho obnovit

 17. Zdroje: • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hallstatt_Salt_mine_Halit_2.jpg • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Granat,_Madagaskar.JPG • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Coal.jpg • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pamukkale00.JPG • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zwaluwen_op_dakgoot_schaliedak.JPG • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:P%C3%ADskovcov%C3%BD_%C3%BAtvar.JPG • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rapakivigranite_ss.jpg • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:HematitaEZ.jpg • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mica-muscovite.jpg • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:PotassiumFeldsparUSGOV.jpg • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Quartz_Br%C3%A9sil.jpg • Štiková V., Prvouka 3, učebnice pro 3. ročník základní školy, Brno: Nová škola. • 2002.ISBN 80-7289-044-1